Karl R Popper – Zivot je reseni problemu

NiKdy předtím nebylo tolik a tak strašných zbraní v tolika nezodpovědných rukou. ‘-Karl Popper, z předmluvy

Celý život je řešení problémů je stimulační a provokativní výběr Poppera spisy na jeho hlavní zaměstnání v posledních dvacet pět let svého života. Tato sbírka osvětluje Poppera proces vypracování klíčových formulací ve své teorii vědy a ukazuje jeho pohled na stav světa na konci studené války a po pádu komunismu

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *