Vyjádření k fenoménu Zeitgeist – The Movie

Film, o kterém se hodně mluví, film, o němž nelze mluvit na anglické Wikipedii, film, který odhaluje Pravdu… Nelze popřít, že Zeitgeist – The Movie je fenomén, který si zaslouží pozornost.

Moji pozornost rozhodně upoutal. Mám rád konspirační teorie všeho druhu (obvykle jim nevěřím, ale mám je rád) a Zeitgeist se do této mé záliby skvěle strefil. Než jsem začal dávat svůj přehled o Zeitgeist, našel jsem trochu vtipnou stránku všech těch konspiračních příběhů, které se dějí. Četl jsem o této teorii, že zjevně nejsou žádná okna v kasinech, takže hráči mohou ztratit pojem o čase. Strašidelné, že? Naštěstí, on-line kasina stránky jsou přístupné z domova, takže tam žádný tlak. Jestli si chceš zahrát rychlou hru, jdi sem. OK, nechal jsem se trochu unést. Vím, že jsem řekl, že nevěřím na konspirační teorie, ale někdy jsou příliš zábavné na to, aby je minul. Takže, Zeitgeist-Film. Je působivý, chytře poskládaný a tváří se přesvědčivě. Začněme však od konce – jedním z nejdůležitějších vyznění filmu je, bezpochyby pravdivé, tvrzení, že lidé jsou ohlupováni médii, že média vytvářejí realitu a manipulují veřejnost. Potíž je v tom, že Zeitgeist – The Movie dělá totéž.

 
Film je rozdělen na tři části. První z nich se snaží diváka přesvědčit, že žádný Ježíš Kristus nikdy neexistoval, že celý jeho příběh je plagiátem starších mytologií solárních bohů. Druhá část se týká útoků z 11. září a znevěrohodňuje oficiální verzi. Poslední část pak „rozkrývá“ konspiraci bankéřů snažících se ovládnout svět. Vzhledem k tomu, že nejsem odborníkem přes 11. září či historii finančnictví, budu se obšírněji věnovat především části první, kde jako člověk, který studoval religionistiku, nemohu nevidět překrucování faktů a zjevnou manipulaci diváka.

Nemám čas ani náladu objasňovat zde, kde všude film svévolně překrucuje historická fakta a výsledky religionistických bádání, aby vytvořil zdání věrohodnosti svých tvrzení. Dovolím si však například podotknout, že například mytologický okruh kolem egyptského boha Hóra je podstatně jiný, než jak jej film předkládá (viz např. tento článek o egyptské mytologii a pak samozřejmě jakákoli seriózní publikace na toto téma). Je rozhodně pravdou, že Ježíš v sobě nese rysy solárního archetypu, jako Vítězný Kristus Zjevení Janova dokonce i rysy boha Hóra (jinak, jako Kristus Ukřižovaný, odpovídá spíše Usirovi/Osiridovi). To však v žádném případě nezpochybňuje téměř stoprocentní pravděpodobnost, že nějaký Ježíš, židovský prorok, náboženský reformátor, který nejspíše vyšel z okruhu společenství esejců, skutečně existoval. Potíž je v tom, že film zcela ignoruje židovskou realitu a v žádném případě nedokáže vysvětlit vznik rané křesťanské církve. Osobnost zakladatele – a to nikoli virtuální – je v případě křesťanství nevyhnutelná. Nutno také podotknout, že religionisté, tedy nezávislí (relativně) badatelé v oblasti náboženství, se shodují v tom, že nějaký Ježíš jako historická osoba opravdu existoval. Film tak ignoruje výsledky dlouholetého nezávislého bádání v této oblasti. Na druhou stranu je nepochybné, že Ježíš zmýtizován byl a že přejal atributy solárních božstev.

Abych vysvětlil, co míním nutností existence Ježíše jako zakladatelé rané církve: Především křesťanství muselo nějak vzniknout. Raná církev se začala formovat už někdy po Ježíšově smrti; celkem relevantním (v mezích dobové normy ovšem) dokumentem jsou Skutky apoštolů. Existovala v Jeruzalémě jako nepříliš významná židovská sekta. Poté se do toho připletl jistý Saul, kterému se zjevil Ježíš (nelze pochybovat, že Saul prošel nějakým silným iniciačním zážitkem), přijal novou víru a začal ji šířit mezi Nežidy. Tam se do toho připletla helénistická kultura a vznikala mýtizace Ježíše.

Prostě tam musel být nějaký zakladatel, kolem kterého se to zformovalo. Setkal jsem se se zajímavou myšlenkou, že samotný Ježíš se stylizoval do postavy mesiáše. Koneckonců mohl svým životem (nevědomě?) realizovat i ten solární archetyp… Ale po pravdě řečeno toho o něm víme jen velmi málo – alespoň co se týče historicky relevantních fakt. Patrně to byl židovský reformátor, nejspíš neměl ambice šířit své učení v nežidovském světě – takže univerzalistické křesťanství vlastně vytvořil Pavel. Kdyby Ježíš neexistoval, jak by mohla vzniknout sekta, notabene sekta mučednického charakteru? Uvědomme si navíc, že to celé vzniklo v hebrejském světě, který byl velmi uzavřený a nepřijímal pohanské archetypy, měl svého jediného Boha atd. Vědomí historičnosti Ježíše bylo navíc velmi silné už v prvním století… Aby se křesťanství zformovalo kolem mýtické ideje bez zakladatele, potřebovalo by mnohem delší čas a méně dramatické dějiny… Ve filmu také argumentují tím, že nejsou nezávislé zprávy o Ježíši, což by měly být, kdyby dělal to, co se píše v bibli. Jenže to ve skutečnosti nedokazuje vůbec nic. Naznačuje to, že to asi s těmi jeho zázraky možná nebylo tak žhavé; nevím jestli nějaké dělal, ale většina zpráv o zázracích je patrně výsledkem následné mýtizace. Ve své době byl zřejmě jedním z vícera židovských reformátorů a mezi nežidovskými historiky nejspíš nevzbudil žádnou významnou pozornost. Navíc se to celé odehrávalo na periferii tehdejšího světa – takže i kdyby ty zázraky dělal, nemusel si toho žádný z historiků či jiných autorů tehdejšího světa všimnout. Co dnes, v době informační společnosti!, víte například o současné albánské opozici?
Konečně bych také rád polemizoval s odsouzením mýtu jako takového, které ve filmu zaznívá. Ve skutečnosti je mýtus hodnotově neutrální silou formující celospolečenské paradigma. Může být využit i zneužit. Vždy byl a vždy bude nějaký mýtus. I Zeitgeist je film vytvářející (alternativní) mytologii…

Co oceňuji je, jak důkladně tvůrci filmu šli po astrologické symbolice a kolik různých astrologických souvislostí v Ježíšově příběhu nalezli. Kdyby ten film pojednával o těchto souvislostech a nevyvozoval z nich nepřiměřené a rádoby senzační závěry, byl bych z něj unešený. I tak jej mohu doporučit – pokud si odmyslíte všechny ty zkreslené paralely v jiných mytologických okruzích a celkové vyznění, mohou vás jednotlivé postřehy inspirovat a obohatit. Zvláště pak tři králové, následující hvězdu vstříc vycházejícímu Slunci, mě nadchli…

Co se týče dalších dvou částí filmu: jsou působivé a vyznívají přesvědčivě. Jenže: Pokud mě tvůrci filmu prokazatelně balamutili a obelhávali v první části filmu, mohu jim nyní věřit? Nemohu. Osobně se přikláním k názoru, že dvě věže nespadly kvůli nárazu letadel a že skutečně šlo o vnitřní záležitost USA. V tomto směru ovšem pokládám za zajímavější a přínosnější dokument 9/11 a Loose change. Co se týče komplotu bankéřů snažících se vytvořit celosvětový superstát s kontrolovanými očipovanými občany… No, řekněme, že prostě nevěřím tomu, že by takový systém mohl přežít – i pokud by se jej náhodou podařilo uskutečnit. „Síla se váže,“ jak napsal ve svém apokryfu Karel Čapek. Takový útvar by byl nestabilní, permanentně ohrožovaný vlastní vládnoucí špičkou bojující o moc… A nevěřím, že má někdo dost vůle na to, aby takový záměr realizoval napříč generacemi. Na druhou stranu přiznávám této části filmu relevanci co se týče snah finančníků o vlastní obohacení na úkor v podstatě kohokoli…

Co říci na závěr? Kladu si otázku, co tvůrci filmu svou manipulací sledují? Chtějí snad diváka zmanipulovat k tomu, aby se nenechal manipulovat? Pozoruhodná metoda… Nebo jim jde o něco skutečně „špinavého“. A není snad špinavá i manipulace ve jménu „dobré věci“?

Co říci závěrem? Pokud jste to viděli a nechali jste se ovlivnit či dokonce nadchnout, tak se ještě jednou zamyslete a pověnujte se kritické práci se zdroji. Nepřijímejte každou manipulaci v líbivém balení, byť by korespondovala s vaším viděním světa. A pokud jste film neviděli, podívejte se na něj. Zeitgeist – the movie za shlédnutí rozhodně stojí. Ale dívejte se na něj kritickýma očima a všímejte si, kde všude a jakým způsobem vás manipuluje. Nehledejte v něm Pravdu, to v žádném případě! Nicméně inspiraci, tu v něm najít můžete…

About the author

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *