Moderovaná diskuse aneb Jednou to přijít muselo…

Někteří z Vás již patrně zaregistrovali, že jsem v komentářích na tomto weblogu spustil moderovanou diskusi. Jednou to prostě přijít muselo…
Na mém blogu se totiž objevil jeden z těch úporných prudičů, kteří si hojí své čertvíco troušením komentářů a to i přesto, že jim bylo dáno jasně najevo, že nejsou vítáni, což ovšem lidem tohoto typu nebrání v produkci dalších a dalších spamů. Navíc se, zcela typicky, ohánějí jakousi demokracií a stěžují si, že jsou jejich kokotiny mazány. Neuvědomují si, že toto je můj blog a já jsem tady svrchovaný monarcha, který si může mazat co chce a kdy chce, zcela dle svého uvážení. Já jsem toto královstvíčko vybudoval, jsou za ním stovky hodin práce, a tyto stránky slouží mimo jiné i mé vlastní potěše a když se mi komentáře jakéhosi, de facto anonymního, kibice nelíbí, tak je smažu a dotyčný ať jde do prdele i se svou demokratůrou.
To neznamená, že bych nesnesl kritiku. Ti z Vás, kteří jsou zde pravidelnými hosty, vědí, že jsem ochoten přijmout i negativní názor a občas i svůj pohled na věc tváří v tvář smysluplné kritice změnit. Ale kibicování není smysluplná kritika. S kibicem nelze diskutovat, kibic pouze prudí…
Dokonce i ostrá slova na svou adresu jsem ochoten akceptovat, stejně jako ironii a satiru, zvláště pokud jsou na úrovni. Zde ale záleží na tom, kdo mi nadává. Pokud je to člověk, kterého znám, nebo člověk, který mi pravidelně trefně a k věci komentuje, jeho postoje jsou jasné a zřetelné a respektuji ho, ať si mi klidně třeba vynadá a můžeme se tu třeba i zajímavě pohádat (ano, @Teo, komentuj dál!). Ale objevit se tady jako nový komentátor a hned začít s urážkami, to je prostě nepřijatelné a nebudu to tolerovat.
Takže: Po nějakou blíže neurčenou dobu zde bude diskuse moderovaná; to znamená, že každý příspěvek budu muset ručně schválit, což se bude dít povětšinou průběžně, protože mi chodí notifikace na mail, takže se mi Váš komentář sám přihlásí. Sice se tím omezí rychlost některých diskusí, ale možná to přispěje k jejich větší hloubce. Umožní mi to také rovnou odfiltrovat ryze osobní zprávy, offtopicy a hlouposti, jimiž se nebudu chtít zabývat – mí stálí komentátoři ovšem mají tu výhodu, že jim schválím i to, co bych jinému neschválil. Tak už to na tom světě chodí…
Věřím, že ti z Vás, kteří mají co říci, se tímto opatřením nenechají odradit a budou i nadále doplňovat mé texty hodnotnými postřehy.