Každodenní adorace ve slovanské magii (verze Lucienne a Kojota)

Jak již naši věrní čtenáři postřehli, zabýváme se s Lucienne slovanskou magií. Mystik slovanské magie je silný i dnes a je inspirací pro mnoho umění, filmů a dokonce i kasinových her. Máte-li zájem je vyzkoušet, navštivte stránku Highnooncasinonodeposit.com, kde nezískáte žádný bonus za vklad, abyste mohli hrát tyto hry inspirované slovanským jazykem bez jakéhokoli vkladu požadavky. Lucienne napsala o své variantě čtyř denních adorací (pozdravy Slunci). Lucienne a v menší míře i já jsme si již dříve upravili původní adorace. Já jsem, na základě hlubokého promýšlení celé záležitosti (protože mi původní systém „neseděl“), vytvořil pracovní verzi kosmogonického mýtu a z ní vyplývající následující modifikaci každodenních adorací božstev, lišící se nejen obsahově, ale i systémově od Karikovy verze. Konkrétně došlo k nahrazení Svarožiče Perunem v jeho bojovém aspektu, Lady Mokoší v jejím milostném aspektu a konečně Proveho Svarogem. Úvodní pozdrav Matce Zemi a závěrečný pozdrav Prabog Svarogovi krásně poeticky upravila (v tomto případě na základě originálu spíše znovu vytvořila) Lucienne. Zájemci o slovanskou magii tak mají k dispozici další úhel pohledu. Takto to v současné době praktikuji já, Lucienne možná přijde s nějakými dalšími náměty. Práce budou průběžně pokračovat, změny tedy rozhodně nejsou vyloučeny.

Důležitá poznámka: Nic z výše uvedeného neumenšuje primární autorství Jozefa Kariky.

Struktura každé adorace je stejná – nejprve slovanská obdoba kabalistického kříže (slovanská svastika), pokračujeme pozdravem Matce Zemi tváří k severu, následuje vlastní adorace božstva odpovídajícího danému dni (směr dle povahy božstva respektive povahy jeho aspektu), a adorace je zakončena tváří k jihu pozdravem Prabog Svarogovi.Rituál je uyavřen slovanskou svastikou.

1) POZDRAV MATCE ZEMI (SEVER)

Ruce s nataženými dlaněmi směřují k zemi.

Matko Země, z Tebe vše pochází a k Tobě se vrací, aby pohlceno a stráveno bylo opět znovuzrozeno ve věčném koloběhu života. Děkuji Ti a uctívám Tě každým krokem, kterým se Tě dotýkám, stejně jako kamenů, rostlin, živočichů a všech bytostí. Zdravím také království čtyř živlů – ohně, vody, vzduchu a země.

2) ADORACE BOŽSTVA – VLÁDCE DNE

PONDĚLÍ

Mokoš ve svém plodivém aspektu, Luna, pokrčené ruce vztyčené před prsa, dlaně ve vodorovné poloze, otočené nahoru.

Světová strana – západ

Nejvhodnější doba pro adoraci: Západ slunce.

Vznešená Mokoš, veliká bohyně ženskosti, úrodnosti, plodnosti a kouzel. Tobě je zasvěcen tento den. Požehnej mi svou přízní. Ať se v životě setkávám s hojností, ať ženskost není mé duši cizí, ať kvetu zdravím a vitalitou do přirozené krásy. Pramen mé sexuality ať nikdy nevyschne. Buď přítomná v mém životě, dovol mi poodhalit temná tajemství. Ctím Tě, nádherná bohyně plodnosti!

ÚTERÝ

Perun ve svém bojovém aspektu, Mars, v 45° nad hlavu vztyčená natažená ruka, silně zatnutá v pěst.

Světová strana – jih.

Nejvhodnější doba pro adoraci: Časový střed mezi východem slunce a polednem

Hromovládný Perune, nejvyšší z bohů, pane blesku a bitev. Tobě je zasvěcen tento den. Požehnej mi svou přízní. Ať vynikám odvahou a kuráží a má vůle je nezlomná. Ať vyhraji každý boj a pokořím své soky. Ať nepoznám slitování s těmi, kteří si ho nezaslouží. Buď přítomný v mém životě a sekera Tvého hněvu ať rozdrtí všechny mé nepřátele. Ctím Tě, silný a hrozivý bože války, nejvyšší z bohů!

STŘEDA

Veles, Merkur, rohatá pěst.

Světová strana – severozápad.

Nejvhodnější doba pro adoraci: Soumrak (mezi západem slunce a setměním) 

Mocný Velesi, pane magie, obchodu, lesů, cest a básní. Vládče podsvětí. Tobě je zasvěcen tento den. Požehnej mi svou přízní. Ať vydaří se mé cesty, ať mé obchody kvetou a můj majetek se zmnožuje! Obdař mne svou plodivou silou! Zasvěť mne do tajemství lesů a propastných hlubin. Nechť v magické práci dosáhnu na skryté a mé dílo je korunováno úspěchem. Ctím tě, mocný rohatý bože!

ČTVRTEK

Perun ve svém vládnoucím aspektu, Jupiter, nad hlavu vztyčená ruka zatnutá v pěst, ohnutá v lokti.

Světová strana – severovýchod.

Nejvhodnější doba pro adoraci: Časový střed mezi polednem a západem slunce.

Nebeský Perune, nejvyšší z bohů, pane blesku, mužnosti, inspirace a soudnosti. Tobě je zasvěcen tento den. Požehnej mi svou přízní. Ať jsem odvážný a silný, má moudrost ať roste s každou naplněnou výzvou, ať jasný blesk intuice ozáří mé čelo a já procitnu. Ctím Tě, nejvyšší z bohů!

PÁTEK

Mokoš ve svém milostném aspektu, Venuše, pokrčené ruce vztyčené před prsa, dlaně ve vodorovné poloze, otočené nahoru.

Světová strana – východ.

Nejvhodnější doba pro adoraci: Východ slunce.

Vznešená Mokoš, veliká bohyně ženskosti, úrodnosti, plodnosti a kouzel. Tobě je zasvěcen tento den. Požehnej mi svou přízní jako bohyně lásky a krásy. Buď v mém životě přítomná ve věcech citů a ochraňuj je. Ať jsem láskyplná/ý a jemná/ý, má duše i tělo ať stále víc kvetou podmanivou krásou. Ctím Tě, překrásná bohyně lásky!

SOBOTA

Svarog, Saturn, tah dlaně od spodu nahoru ve vertikálním směru před středem těla.

Světová strana – jih. Nejvhodnější doba pro adoraci: Časový střed mezi západem slunce a půlnocí.

Svarogu, přísný bože soudu, trestu a spravedlnosti. Tobě je zasvěcen tento den. Požehnej mi svou přízní a vykovej mne ve své nebeské výhni. Ať skrze omezení poznám svobodu a utrpení mne vychová ke zbytečnosti trestu. Ať všechna přísnost, která mne postihne, přinese své plody. Ctím Tě, přísný kováři osudu!

NEDĚLE

Dažbog, Slunce, rozpažené ruce zvednuté o 30°.

Světová strana – jih.

Nejvhodnější doba pro adoraci: Poledne.

Zářivý Dažbogu, planoucí bože Slunce a života. Tobě je zasvěcen tento den. Požehnej mi svou přízní. Ať jsem vždy hrdě vzpřímená/ý, vítězící a úspěšná/ý. Ať je můj život odrazem Tvé záře. Mé srdce ať hoří Tvým plamenem, ať Ty jsi Já, protože Tvůj dech je nyní dechem mým a plameny naše spojily se! Ctím Tě, vznešený bože Slunce!

3) POZDRAV PRABOG-SVAROGOVI (JIH)

Ruce jsou vzpažené a míří vzhůru.

Prabog-Svarogu, z Tebe vše pochází a k Tobě se vrací, zářící světlo v jednotě stvoření. K Tobě ať směřuje každá má myšlenka, slovo i čin, k Tobě a pro Tebe kráčím oblohou právě zrozeného. Dej, ať se Ti přiblížím co nejvíce, den za dnem, krok za krokem, právě teď!

About the author

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *