Weblogy z bloguje.cz byly vybrány Národní knihovnou k archivaci!

Před nedávnem proběhla místní blogosférou diskuse mimo jiné o tom, zda a jak a které blogy by měly být zachovány pro budoucí generace či dokonce pro věčnost. V této souvislosti s velkým potěšením oznamuji, že první dva weblogy z bloguje.cz (a patrně i jedny z prvních weblogů vůbec) byly vybrány Národní knihovnou k archivaci v rámci projektu Webarchiv.cz.
Nyní si můžete zkusit tipnout, které to jsou…
Pokud jste čirou náhodou tipovali Amor Vacui a Svět Lucienne, tak jste tipovali špatně. Ovšemže jsme se to Lucienne zkusili, a navrhli se, ale nebyli jsme ani jeden shledáni jako dostatečně „kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví“. Národní knihovna má velmi přísná kritéria a není snadné je splnit!
Kdo se tedy do prestižního výběru dostal? Podařilo se to Věře Zbiejczukové (Didactylos) a jejím převážně religionistickým Nočním úvahám a básníku Miroslavu Fišmeisterovi (Henry Psanec).