Glosa k aktuální štvanici na poslance Grebeníčka

Už jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale nedá mi to: Poslanec Parlamentu České republiky sdělí svůj názor ohledně motivace významné historické postavy české historie a „Na stole je opět zákaz KSČM“?

Názor soudruha Grebeníčka v podstatě sdílím (Palach se pro některé lidi symbolem boje proti komunismu skutečně stal, ale soudím, že to nebylo jeho záměrem, což je kontext, jímž se Miroslav Grebeníček ve svém projevu zabýval), nicméně i kdyby se ve své interpretaci vnitřní motivace Jana Palacha k sebeupálení mýlil a Palach byl ve skutečnosti kovaný antikomunista, tak jako co?

Svobodná společnost se pozná mimo jiné i tak, že není aplikováno ono orwellovské „Kdo ovládá minulost, ovládá přítomnost.“, tedy že není vyžadována nějaká oficiální interpretace dějin, respektive sankcionovány interpretace odlišné od názoru mocenských elit. Tedy že někdo může pokládat kupříkladu knížete Boleslava I. za sprostého vraha, jiný za skutečného zakladatele české státnosti, každý má právo zaujmout kladný či záporný postoj k husitství nebo v otázce sporu o Rukopisy. Stejně tak může ve svobodné společnosti někdo pokládat Únor 48 za puč a jiný za autentický projev vůle lidu. Osobně si myslím, že je zásadní chybou zakazovat třeba popírání holocaustu, protože se tím ze snadno vyvratitelné fantasmagorie činí lákavé zakázané ovoce. Nehlásám zde žádný relativismus – některé názory na dějiny, třeba biblický kreacionismus, jsou zjevně scestné, ale pokládám za nehodné svobodné společnosti snažit se jejich proponenty ukřičet, mediálně pranýřovat či dokonce trestně stíhat.

A právě tak je možné říci, že Palachovi nešlo o odpor proti socialismu v režii komunistické strany jako takový, ale o odpor vůči té jeho formě, jež nám byla vnucena spolu s „bratrskou pomocí“. Domnívám se, že přesně tak to je a Palachův postoj k určité situaci nelze paušálně rozšířit na všechny režimy pod patronací komunistických stran, nelze jej označit za bytostně antikomunistický, ale možná se Miroslav Grebeníček i já mýlíme. Je možné o tom diskutovat, lze zvážit ty či ony dokumenty a svědectví atd., ale rozpoutat kvůli tomu hon na čarodějnice?

Znovu si to zopakujme: Celé to mediální šílenství se v zásadě týká sporu, zda Palach protestoval proti vládě komunistů jako takové (an sich, tedy proti jakékoli vládě komunistické strany obecně), nebo jen proti jedné konkrétní podobě této vlády. To je prosím celé.

A tak si nemohu nepoložit otázku, co celý ten humbuk vlastně signalizuje. Řekl bych, že především strach současných elit, jimž máslo, jež mají na hlavách, již stéká po čele, kalí zrak a naplňuje zuřivostí. Elit, do jejichž stažených řití by nepronikl ani ten nejobratnější proktolog!

Nuže? Jen je nechme, ať se bojí!

support_grebenicek