Pěkná ukázka kontextové deformace vnímání textu

V budoucnu hodlám na téma vlivu předsudků na recepci psaného textu napsat zásadnější esej, ale vzhledem k tomu, že se právě nyní vyskytla pěkná ukázka tohoto jevu, nedá mi to, abych se nepodělil.

Předevčírem byla na webu KSČM zveřejněna pěkná glosa Miloslava Ransdorfa, jejíž hlavní tezí, demonstrovanou na příkladě Jana Husa, je tvrzení, že legální není totéž, co legitimní, že dnešní moc je prázdná a odcizená původním obsahům a že otázka po legitimitě moci byla v Husově době stejně aktuální, jako dnes.

Věřím, že kdyby si tento text bez uvedení zdroje a autorství přečetl kdokoli, neshledal by na něm nic závadného. Pokud by byl stoupencem dnešní moci, patrně by s touto glosou polemizoval, i když by asi uznal, že otázka po legitimitě moci skutečně důležitá je, pokud nikoli, pak bez ohledu, zda by ji kritizoval zleva nebo zprava, by ji mohl klidně podepsat. Je to natolik obecné tvrzení, že by se pod něj mohl dle mého názoru podepsat komunista i člen Strany svobodných občanů. Prostě – na základě právě tohoto textu nelze vyvodit, že autor je člen KSČM.

Co se však stane, když si jej přečte antikomunista na webu KSČM? Cituji nyní moji konverzaci s jedním takovým (z Twitteru):

Jaroslav A. Polák ‏@Kojot666

Miloslav Ransdorf: Husovo odvolání ke Kristu http://www.kscm.cz/nazory-a-polemika/65594/husovo-odvolani-ke-kristu Parádní glosa!

Vratislav Ansorge ‏@embryo_cz

@Kojot666 fuj, jako bych otevřel propagandistickou knihu 70. let. #blábol Jen populismus a pokřivená historie. Nenechme KSČM hlásat Krista!

Jaroslav A. Polák ‏@Kojot666

@embryo_cz Pane, vy jste vskutku buď hloupý nebo navedený. Úvaha na téma, že legalita nerovná se legitimita, v 70. letech? O RLY? :-)))

Jaroslav A. Polák ‏@Kojot666

@embryo_cz Ad 2.část: To jako by se členům KSČM mělo hlásání Krista zakazovat? Opravdu? To ale zní docela totalitně, nemyslíte?

Vratislav Ansorge ‏@embryo_cz

@Kojot666 Imho pro hlupáka každý hloupý #forrest Ransdorf má s totalitou asi větší zkušenosti nežli já. Zeptejte se jeho chi 🙂

Vratislav Ansorge ‏@embryo_cz

@Kojot666 Ne. Článek je založen na propagandistickém vnímání Husova procesu. Ostatní mi jen vkládáte do úst. Končím #twitternenikdiskuzi

Nuže, pane Vratislave, Ransdorf má s minulým režimem lepší zkušenosti než vy a zdaleka ne tak blahé, jak si ve své blahé nevědomosti možná myslíte, ale to není podstatné. Podstatné je, že jste se z prstů do klávesnice vypustil nádhernou ukázkou toho, jak jsou dnes někteří lidé zmanipulováni ideologií. Text, který vás tak pobouřil, totiž skutečně mohl být v 70. letech napsán, ovšem rozhodně ne ve stranickém tisku (stranický internet tehdy ještě nebyl). Našli bychom jej spíše v nějakém cyklostylovém samizdatu a jeho autorem by byl někdo s disidentů. Problém legality a legitimity byl samozřejmě pro disidenty ústřední, protože kdyby tezi, že legalita nerovná se legitimita odmítli, museli by ustat s jakoukoli svou činností. Tehdejší KSČ samozřejmě nemohla takové stanovisko přijmout a veškeré její postupy naopak vycházely z teze, že jen to, co je legální, je legitimní. Tudíž prohlásit o tomto textu „jako bych otevřel propagandistickou knihu 70. let“ je buď projevem hlouposti, naprosté neznalosti dějin nebo navedenosti. Jedná se o zcela zkreslené, ba přímo převrácené vnímání reality. A skoro bych si tipl, že kdyby pod tím textem byl podepsán někdo jiný, neměl byste s ním sebemenší problém.

Toto není Twitter, prostor k rozsáhlé diskusi zde je, nuže prosím: Pokuste se mé teze vyvrátit a dokázat, že zmíněný Ransdorfův text se podobá propagandistickým textům z tvůrčí dílny KSČ v sedmdesátých letech. Nejlépe s použitím nějakých konkrétních ukázek.

Dále se pak můžete vyjádřit k tvrzení, proč by měli mít členové KSČM zapovězeno hlásat Krista. Znamená to, že Kristus je tu pro všechny, jen ne pro členy KSČM? A jak by mělo ono vaše „nenechání KSČM hlásat Krista!“ vypadat v praxi? Navrhujete nějakou trestní sazbu?

Předem děkuji za vaše odpovědi. Prostoru máte více než dost!

Advertisements

komentářů 30

Filed under Úvahy a postřehy, Politika

30 responses to “Pěkná ukázka kontextové deformace vnímání textu

 1. Vratislav Ansorge

  Dobrý den, „co jsem napsal, napsal jsem“. Patrně příliš agresivně, nezdůraznil, že o „legitimitě“ z mé strany není řeč. Za to, že šlo pouze o zvolání, se omlouvám. Ostatně, ve 140 znacích jsem opsal, jak na mě článek působí a dál upřesnil co mi v něm nesedí; a to východiska ze kterých vychází. Např., že ´osvobodivé poselství Ježíšovo, bylo pohlceno institucí. Institucí, kterou řídí lidé, kterým se sama původní víra stala něčím lhostejným, pro některé i herezí‘. Proti takovým zjednodušováním jsem se ohradil a možná neuměle naznačil, že to jsou východiska poplatná vzdělávacímu systému minulého režimu, ignorující složitosti , ale i hodnoty tehdejší situace. 
  Tomuto postupu mimochodem zůstáváte věren, když mě z pár slov, z pozice rádoby síly, kategorizujete, aniž byste si přiznal, že moje polemika zkrátka míří jinam. 
  Ano, patrně nejsem z nejinteligentnějších na zemi, nikdy jsem si na tom, že musím mít vždycky pravdu, vyhrát a být nejlepší, nezakládal (mj. pouhé volání blbe blba nedělá) a jsem pouze jeden z mnoha hledajících. Ale neprskám (nechci prskat) po těch, se kterými nesouhlasím,  nezvyšuji si ego výzvami. Nemám v tomto ani zlomek vašeho talentu a nezdravého egoismu. Rád se nechám poučit, ale stejně jako vy nebo kdokoli jiný, ne formou zesměšňování. Tak se diskuze nevede, a proto se jí, s omluvou, skutečně nemíním účastnit (Navíc diskuze, ve které se naprosto míjíme, kde  témata nastolujete vy, vedené silou). Ne proto, že by mě polemika s vámi patrně nepoučila, snad by mě i bavila. Prostě s vámi diskutovat nechci. Byla by to ztráta času jak mého, tak vašeho.
  Berete-li toto jako nějaké soukromé vítězství (viz vaše „tak si příště nezačínejte“), pak vám musím oznámit, že jsem se s vámi nepral ani nesoutěžil.

  Tímto vás prosím o úplné doplnění vašich výlevů na twitteru, které mě usvědčují z nevyřčeného a jejich srovnání chronologicky. Publikujete vše, co jsem napsal, ale vy jste psal ve dvou větvích.
  Ohrazuji se tímto proti přisuzování myšlenek, které jsem nenapsal a zasazování mě do kontextů, o kterých z mého pohledu, nebyla řeč. Ostatní, včetně dalších útoků, ponechávám případnému čtenáři bez dalšího komentáře. Mám-li být exemplární ukázkou člověka, který neví, co čte, buďte vy ukázkou duševní nevyzrálosti a křupanství.

  Děkuji za poučení z nastalé situace.

  PS: Opravdu se nechci dožít  situace, kdy ideologie vědeckého ateismu hlásá Krista. A doufám, že z výše naznačených důvodů bych s textem nesouhlasil, i kdyby ho napsal papež či Dalajláma. Nelituji toho, že jsem se ozval, i když výsledek jak se zdá byl kontraproduktivní.

  • Děkuji za odpověď. Možná máte o stavu společnosti a fungování církve na počátku 15. století jiiné informace než já, nicméně si zachovám svůj názor, že byla dekadentní (už jen papežské schizma o tom leccos vypovídá) a můj pohled na tuto situaci opravdu není důsledkem četby marxistických autorů. Ostatně Hus nebyl ani zdaleka sám a jediný, kdo na to poukazoval.

   Jinak váš příspěvek beru jako uznání faktu, že ve skutečnosti mám pravdu v tom, že takový článek by se v oficiálním stranickém propagandistickém médiu nemohl v 70. letech objevit.

   Co se týče dalších nezveřejněných částí naší twitterové debaty, předpokládám, že pro nikoho není problém je dohledat, ale budiž: Napsal jsem tam také, že kdyby to napsal někdo jiný než člen KSČM, tak byste se kvůli tomu tak neohrazoval a na konec jsem vám tam napsal, že máte trénovat sekundární gramotnost, protože asi máte problém s porozuměním textu. No a? Za tím si stojím. I za tím, že váš výkřik do tmy byl první. To lze snadno prokázat.

   Jinak doufám, že až příště budete číst jakýkoli text, jehož autor použije nějakou historickou situaci jako analogii k současnému stavu společnosti, zaútočíte na něj stejně jako v tomto případě (nehledě na to, že tak vy sám nikdy nesmíte učinit!). Jinak by to opravdu nebylo fér a popíral byste svůj vlastní étos.Já si dovolím trvat na tom, že použití historické analogie přípustné je a že na něm není nic závadného.

   Co se ideologie vědeckého ateismu týče: Opravdu netuším, jak souvisí s členstvím v KSČM. Já jsem členem KSČM a jsem věřící, tudíž ideologii vědeckého ateismu nesdílím – a ani to po mně nikdo nevyžaduje. Dokonce nejsem ani ortodoxní marxista (natož pak marx-leninista) a ani toto po mně není vyžadováno. Tudíž jediná možnost, jak jste se k takové absurditě mohl dobrat, je víra, že KSČM se nijak neliší od své předchůdkyně KSČ. Ujišťuji vás, že liší a to dost podstatně.

   Ad nařčení z křupanství: Byl jste to vy, kdo začal s výsměchem, já jen nastavil zrcadlo. Opravdu si myslíte, že vy máte právo používat vůči ostatním slova jako „blábol“, zatímco já v takovém případě nesmím použít slovo „hloupý“? Vaše polemika nebyla ani na vteřinu seriózní, takže si laskavě zameťte před vlastním prahem.

  • Jan

   Proč by měli mít členové KSČM zapovězeno hlásat Krista?

   Inu třeba proto, že ve všech zemích, kde komunisté vládli (státy bývalého socialistického bloku) či se vlády snažili dosáhnout (např. Španělsko aj.), byli křesťané (a katolíci zvlášť) tvrdě pronásledováni, internování v gulazích a vražděni.

   Např. v předfrankovském Španělsku míra brutality leckdy předstihovala i nacionálněsocialistické koncentrační tábory.

   Jak by mělo „nenechání KSČM hlásat Krista!” vypadat v praxi? Navrhujete nějakou trestní sazbu?

   Netřeba. Komunistu hlásajícího Krista nikdo normální nemůže brát vážně.

   Pokud by hlásal Krista, musel by přestat být komunistou, vyznavačem nejkrvavější ideologie minulého století. I tací se ve 20. století našli.

   • Jane, to jsme už probírali. Já to nyní otočím a zkuste najít rozdíly, ano?

    Proč by měli mít křesťané zapovězeno hlásat Krista?

    Inu třeba proto, že ve všech zemích, kde křesťané vládli (Evropa, část Asie, obě Ameriky) či se vlády snažili dosáhnout (např. Přední Východ aj.), byli lidé (a to nejen jinověrci, ale i souvěrci) tvrdě pronásledováni, upalováni na hranicích a jinak, často hromadně, vražděni.

    Např. v katolickém Španělsku míra brutality páchaná leckdy kvalitativně (co se nápaditosti páchaného utrpoení) předstihovala i nacionálněsocialistické koncentrační tábory. Co se masového vraždění týče, viz války proti Katarům a samozřejmě křížová tažení na Blízký východ.

    Křesťana hlásajícího Krista nikdo normální nemůže brát vážně.

    Pokud by hlásal Krista, musel by přestat být křesťanem, vyznavačem nejkrvavější ideologie posledních necelých dvou tisíciletí. I tací se ve 20. století našli.

    • vonrammstein

     Členství v komunistické straně znamená automatickou exkomunikaci z Církve. Už nevím, která encyklika to stanovuje, ale je pochopitelně stále v platnosti.

     • Pakliže ano, je to prostě jen další mínus co se mého postoje k Římskokatolické církvi týče a moc mě to netankuje. Nicméně vzhledem k tomu, že už zrušili automatickou exkomunikaci pro zednáře, nejspíš to nebude tak žhavé a moc tomu nevěřím. Tak či onak jsem z hlediska římskokatolického katechismu heretik a o přijetí do této organizace nemám zájem.

      • vonrammstein

       To jistě jste. Exkomunikace pro zednáře je rovněž stále v platnosti. Encykliky nejsou něco, co by se dalo odvolat.

       • Nu, http://cs.wikipedia.org/wiki/Exkomunikace – Wikipedie se samozřejmě může mýlit a já nejsem odborník na kanonické právo ŘKC, ale vlastně jím být ani nemusím: Vy jste s tím přišel, důkazní břemeno je tedy na vás. Očekávám příslušnou citaci aktuálních závazných dokumentů ŘKC, jinak vás nebudu brát vážně a budu si myslet cosi o ulrtakonzervativních katolících, kteří zaspali Druhý vatikánský koncil. 😉

         • Díky za informaci. I když by mě v této souvislosti zajímalo, jestli jsou exkomunikovaní nebo aspoň v interdiktu biskupové ve Venezuele veřejně a nahlas podporující Cháveze 😉
          Jinak samozřejmě představa autora toho textu o „komunistech“ je zkreslená podobně, jako představa „nového ateisty“ o křesťanské teologii. Tak či onak jsem převelice rád, že se zrovna tímto nemusím trápit.
          BTW: Ale zednáři už jsou OK, že jo? 😉

        • vonrammstein

         Kéž bych mohl II. VC prospat. Nemohl, nebyl jsem ještě na světě. Tak se aspoň chovám, jako by se nestal. Resp. jako by se nestala ta hrůza, co nastala po něm. Dokazovat není co, encykliky jsou platné jednou pro vždy a nedá se s tím vůbec nic dělat. Chvála Bohu.
         P. S.: Nelze být ultrakonzervativním katolíkem. Katolíkem buď jste, nebo nejste.

         • Medea

          vonrammstein: „Dokazovat není co, encykliky jsou platné jednou pro vždy a nedá se s tím vůbec nic dělat. “

          To nie je pravda, pápežská encyklika vôbec nemusí mať status “pápežskej neomylnosti”.

          Pozrite sa napr. do Encyklopédie katolicizmu: http://books.google.sk/books?id=gxEONS0FFlsC&printsec=frontcover&dq=encyclopedia+of+catholicism&hl=sk&sa=X&ei=VMX_T-6kH8rQsgb4_rSvBg&redir_esc=y#v=snippet&q=%22they%20are%20not%20definitive%2C%20infallible%20statements%2C%20and%20that%20some%20forms%20of%20respectful%20dissent%20can%20be%20tolerated%22&f=false

          A aj tu som narazila na jednu “zbožnú stránku” k tejto otázke: http://www.rosarychurch.net/answers/qa011996b.html

          vonrammstein: „Nelze být ultrakonzervativním katolíkem. Katolíkem buď jste, nebo nejste.“

          No, ale ten spolok (ex)arcibiskupa Lefebvra má na to iný názor 😉

         • vonrammstein

          Kojot: No..to jsou sice řečtí katolíci, nicméně je v tom prohlášení mnoho pravdy. Ba velmi mnoho.

          • Díky za komentář, je opravdu úžasné setkat se s úslovím „papežštější než papež“ v doslovném významu!

          • vonrammstein

           Omyl. Setkal jste se s prostou a klasickou ortodoxií v Chestertonovském duchu.

         • Medea

          vonramstein: „Encykliky jsou psány ex cathedra za přímé pomoci Ducha svatého a vztahuje se na ně dogma o papežské neomylnosti, tudíž jsou věčně platné a nezrušitelné.“

          No, asi by ste si mali napísať vlastnú encyklopédiu katolicizmu 😉

          ale možno máte oveľa vyššie ambície a chcete sa stať (tým pravým) pápežom 😀

          vonramstein: „Lefebvristé” na to mají názor úplně stejný.“

          Lefebvristi popierajú katolíckosť II. vatikánskeho koncilu.

          Obávam sa, brat von Rammstein, že svojimi názormi sa zaraďujte medzi heretikov a ohrozujete spásu svojej nesmrteľnej dušu 😀

          • vonrammstein

           Nevím proč, nepíšu nic, co už by nebylo napsáno a věroučně ukotveno. Papežské ambice fakt nemám, jsem prostý laik. Ale ne tupý, takže aggiornamento vnímám velmi negativně. Liberalistické žvásty po II. VC mě nezajímají, nemají žádnou platnost. Ten koncil nebyl věroučný a nestanovil žádná nová pravidla. Jen přijal nějaká obecná doporučení, ze kterých se nějakým „zázrakem“ stala povinnost, kdy něco, co nikdy nebylo zakázáno, vyžaduje zvláštní povolení apod.
           Lefebvristi nepopírají katolickost II. VC. Jen ty výstupy, což je práce nikoliv koncilu jako takového, ale infiltrovaných kontraagentů v Církvi a hromady užitečných modernistických idiotů. Zeptejte se Halíka, Váchy nebo Štampacha, určitě Vám to rádi objasní. O spásu svojí duše pečuji poměrně svědomitě. I proto musím z pudu sebezáchovy ignorovat důsledky zesvětštění Církve po II. VC.

     • Medea

      V roku 1983 vstúpil do platnosti nový Kódex kanonického práva (CIC) a v jeho kánone 1374 sa píše:

      “Osoba, ktorá sa pripojí k združeniu, ktoré brojí proti Cirkvi má byť potrestaná spravodlivým trestom; avšak osoba, ktorá podporuje a riadi združenie takéhoto typu má byť potrestaná interdiktom.”

      Teda ja v tom kánone žiadnu automatickú exkomunikáciu radových komunistov nevidím. Ten kánon má dve jasne vydelené časti: prvá časť hovorí o spravodlivom treste, ale nehovorí o aký druh trestu sa presne jedná a druhá časť hovorí podporovateľoch a vodcoch združenia a tí majú byť potrestaní exkomunikáciou. Ak by mali byť všetci členovia združenia potrestaní interdiktom, tak načo by tam bola tá druhá časť, prečo by sa potom v hneď v prvej časti namiesto “spravodlivého trestu” neuvádzal interdikt ? Ja však nie som odborníčka na kanonické právo, ale súdny vikár Ján Duda je profesorom kanonického práva a konzervatívny http://www.postoy.sk sa na neho v tejto súvislosti odvoláva:

      “Viac svetla do problému vnáša profesor Ján Duda, odborník na kánonické právo. Pre Postoy.sk načrtol niekoľko možných verzií riešenia prípadu „Fidel Castro vs. kánonické právo“. S vydaním nového CIC v r. 1983 sa v kán. 1374 už neuvádza trest „automatickej exkomunikácie“, „ale iba bližšie nešpecifikovaný trest (spravodlivý trest), ktorý cirkevná autorita má (ale aj nemusí!) uvaliť na delikventa prostredníctvom Dekrétu z r. 1949”. Prvou možnosťou teda je, že Castro bol od 27. novembra 1983, teda odo dňa vstupu do platnosti nového CIC, „automaticky oslobodený od trestu exkomunikácie reorganizáciou resp. reformuláciou trestného cirkevného zákona (právny základ jeho trestu jednoducho zanikol)“. ”

      Kánon 1374 Kódexu kanonického práva: http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__P53.HTM

      http://www.postoy.sk/fidel_castro_a_tajomstvo_jeho_viery

      http://duda.kapitula.sk/

      • Díky za komentář. Ono je samozřejmě také třeba definovat, co vlastně znamená „brojit proti církvi“, že? Znamená to utiskovat ji jako za nejtužšího stalinismu nebo i kritizovat ji či třeba nesouhlasit s církevními restitucemi. Protože pokud by organizací brojící proti církvi byla i strana, která odmítá aktuální církevní restituce, byl by Bohuslav Sobotka v tu ránu v interdiktu, protože ČSSD církevní restituce odmítá a celkem jednoznačně proti nim „brojí“. Neboli by místní komentující bratři katolíci vysvětlit, kde vlastně hranice brojení proti Církvi jsou 😉

      • Medea

       Vidím, že do môjho predošlého komentára sa mi priplietla „exkomunikácia“: „majú byť potrestaní exkomunikáciou“ ale to je samozrejme chyba. V kánone 1374 sa exkomunikácia vôbec nespomína ! Je tam len interdict a to je nižšia forma trestu než exkomunikácia.

      • Medea

       Kojot: “Ono je samozřejmě také třeba definovat, co vlastně znamená “brojit proti církvi”, že?”

       “Brojiť”, “spravodlivý trest”: takéto elastické formulácie majú svoju výhodu 😉

       Kojot: “kde vlastně hranice brojení proti Církvi jsou”

       To kde sú hranice vie najlepšie vedenie cirkvi a závisí to aj od momentálnej politickej situácie. Prečo pápež neexkomunikoval Hitlera, Musolliniho, prečo pápež nevystavil automatickej exkomunikácii členov NSDAP alebo Musolliniho fašistickej strany ? Hitlerova aj Musolliniho strana hlásali mnoho protikresťanských myšlienok, ale to nebránilo pápežovi uzavrieť s fašistickým Talianskom a nacistickým Nemeckom konkordáty. A Musolliny pápežovi v Lateránskej zmluve „daroval“ štát Vatikán.

 2. Foxy

  Hmm… Kdyby všichni komunisti uvažovali jako M. Ransdorf, bylo by to báječné.
  Malér je, že takoví lidi jsou ve svých stranách v menšině a nenachází se na rozhodovacích úrovních. Obávám se, že v každé z našich soudobých stran dominují „lidé zvláštního ražení“, kteří v sobě mají snad až patologickou kombinaci touhy po moci, narcisismu a bezohledného sobectví, to vše spojené s naprostou bezzásadovostí (tuším, že Koukolík tyto typy lidí rozebíral ve svých knihách).
  Současná strana komunistická v tom nebude vyjímkou. Zatím sice neměla šanci ukázat, jak by si vedla v dnešní době – ale obávám se, že by se ve svém praktickém chování nelišila od těch, co vládnou dnes. Zklamala by ty, co s ní dnes straší, protože by jejich očekávání nenaplnila; a zklamala by i ty, co od ní čekají ráznou změnu, protože ani jejich očekávání by nenaplnila.
  – – –
  Ta Ransdorfova úvaha se mi zamlouvala; a sdílím přesvědčení, že v letech sedmdesátých by skutečně mohla zaznít leda tak ze „štvavých vysilačů ideodiverzních centrál“ nebo v „podvratných tiskovinách pokoutně šířených zkrachovalými přisluhovači imperialismu“.
  Jistě je to jen jeden z možných pohledů na Husa – ten chapík byl člověkem mnohem širšího záběru a dalo by se o něm určitě napsat (a že se taky píše!) spoustu naprosto protichůdných úvah. Ale Ransdorfův pohled se mi nezdá nijak urážlivý a ani se mi nejeví jako nějaká totální trefa vedle.
  Takže se jen strašně divím, s jakou urputností jste se do sebe nad tou úvahou pustili…

  Hezký příjemný večer,
  a ať je jen lépe!

  PS
  Do textového okénka se špatně píše, není v něm vidět kursor (Firefox, WinME), takže raději v texťáku a ctrlc/ctrlv.
  Jinak se vše zdá OK, akorát trochu nezvyk. Škoda kojota s pádlem, ten byl hezký… ještě ze jsem si ho včas stáhnul a schoval na památku.
  Foxy.

  • No jo, no, já vím, že v politice je větší hustota „deprivantů“ než jinde. Na druhou stranu deprivanti, kteří chtějí dělat úspěšnou kariéru, ji hledají spíše v jiných stranách. Nicméně nebudu tvrdit, že v KSČM nejsou. A vím, že to, co dělám, může být venkoncem zcela donkichotské, ale prostě ještě nejsem připraven odejít do vnitřní emigrace, i když to občas tolik láká…


   Kojota s pádlem sem zkusím někam dát 😉

  • Jo, taky mě udivilo, že odkaz na ten Ransdorfův článek mohl u někoho vzbudit takovou reakci. Ale prostě jsou lidé, kterým stačí připojený symbol, např. písmena KSČM, aby „věděli“, že to je blbost 😉

 3. Ladislav

  Na myšlence, že legitimita je víc než legalita, byla 70. léta založena. Právě proto, bylo soudnictví víceméně podřízeno výkonné moci a nedalo se mluvit o jeho nezávislosti. Zákony bylo třeba vykládat v duchu hájení socialistické zákonnosti, nebylo důležité vnímat, co skutečně říkají. Celý právní řád – dokonce i trestní právo – byl zaplevelen neurčitý právními pojmy, které umožňovaly trestat to chování, které se státu hodilo, tedy to, které bylo nelegitimní, odporovalo myšlenkám komunismu, nikoliv to, které bylo konkrétně popsáno v zákoně.

  Proto je návrat k legitimitě, jež by snad měla nahradit legalitu – která ani dnes bohužel nepřevládla, poměrně nebezpečnou snahou nastolovat staré, zřejmě socialistické, pořádky.

  • Zajímavý pohled na věc, ale nesouhlasím s ním. Vyjádřím se později.

  • Slíbil jsem rozsáhlejší vyjádření, ale pořád se nemohu dostat k tomu, abych to nastudoval pečlivě. Nicméně z toho, co znám, bych vyvodil, že postupně ta legalita narůstala (zákony lépe specifikovaly „podvratnou činnost“ atp.), nicméně na tom, co píšete, určitě něco je. Nicméně trvám na tom, že Ransdorfův text, na který jsem tímto článkem upozornil, by jako stranická agitka v sedmdesátých letech určitě v Rudém právu nevyšel a spíše by odpovídal tehdejšímu disentu.