Unitářská svatba jako zajímavá alternativa k tradičním druhům sňatku

V současné době mají lidé povědomí o tom, že mohou uzavřít sňatek buď občanský, nebo církevní. Někteří lidé si navíc stále ještě myslí, že v případě sňatku církevního musejí poté ještě absolvovat sňatek občanský, to je však omyl – státem uznané církve a náboženské společnosti mají „licenci“ na legální oddávání. Co však dělat, když chcete, aby vaše svatba byla duchovního rázu, ale vaše spiritualita není v souladu s dogmatem žádné z církví? Samozřejmě můžete absolvovat sňatek civilní a souběžně si udělat obřad dle vašeho gusta, ale existuje i (dle mého názoru) lepší alternativa – svatba unitářská.
Náboženská společnost českých unitářů má tradici již z první republiky, založena byla v roce 1922 Norbertem Fabiánem Čapkem. Unitářství je výjimečné tím, že netrvá prakticky na žádném dogmatu, kromě víry v Boha či spíše „Vyšší moc“, prostě posvátno – každý unitář má však právo věřit tak, jak to sám cítí. Nikdo nikomu nic nevnucuje. Unitářská víra je svobodomyslná, nedogmatická a značně benevolentní. Funkci náboženských obřadů nahrazují přednášky a semináře, vlastně existuje jen jediný obecně praktikovaný rituál a to je květinová slavnost. Není divu, že je unitářů málo a nejde o rozšířené náboženství – lidé mají i dnes spíše potřebu, aby jim někdo řekl, v co přesně mají věřit, než aby následovali výzvu k hledání vlastní cesty. A pokud už vlastní cestou jdou, neplyne z ní nutnost scházet se se sobě podobnými. Nebo o unitářství ani nevědí. Unitářství navíc dle mého názoru schází skutečný mýtus a rituál – všimněme si, že například svobodné zednářství, jež je podobně svobodomyslné v otázce vyznání, je ustanoveno na silném příběhu (mýtu) a jeho rituálním ztvárnění.
Ale vraťme se k unitářské svatbě jako k zajímavé alternativě: Unitáři nabízejí svatbu s duchovním kontextem podle přání snoubenců, a netrvají na tom, aby se snoubenci stali členy jejich náboženské společnosti. Takže pokud se chcete brát a vyznáváte nějaký neobvyklý duchovní směr, který není v absolutním rozporu s unitářským duchem – soudím, že například satanistickou svatbu by asi přeci jen odmítli zrealizovat…  – můžete zkusit kontaktovat duchovního místního (či nejbližšího) sboru (Praha, Brno, Plzeň, Liberec) a domluvit se s ním.
Obřad musí splňovat určité zákonem dané záležitosti, jež do něj musíte zakomponovat, jinak je to na vás. Může vypadat například takto. Je důležité s duchovním probrat nejen záležitosti technické, ale i spirituální aspekty obřadu, který si přejete. Nemůžete očekávat, že oddávající bude nutně detailně vzdělán právě ve vaší spiritualitě a jejím symbolismu. Vyjasněte si, že správně pochopil, co od něj očekáváte. Potom už zbývá jen vyřídit si na matrice spravující místo, kde se bude svatba konat, povolení k církevnímu sňatku a jít do toho…
Co říci závěrem? Je dobře, že u nás existuje tato alternativa a je škoda, že je málo známá. Pokud právě uvažujete o sňatku, zvažte i tuto možnost.