Mají křesťané právo hlásat Krista?

V reakci na pěknou glosu Miloslava Ransdorfa o Husově odvolání se ke Kristu hned dva komentátoři z řad křesťanů (na tomto blogu v komentářích) prohlásili, že komunisté nemají právo kázat Krista. Což mne ovšem přivedlo k zajímavé otázce: A mají vlastně křesťané právo kázat Krista?

Argumentace o níž tu šlo, je celkem standardní:

1) Komunisté dělali spoustu zlých věcí (procesy, popravy, gulagy, sto milionů mrtvých atd.)
2) Komunisté pronásledovali věřící (povětšinou křesťany) více než nevěřící.
3) Kristus je Kníže pokoje atp.

Ergo: Komunisté nemají právo kázat Krista

Nejprve si vyjasněme několik základních faktů:

1) Budeme-li brát komunistické režimy en bloc, musíme brát také křesťanství en bloc. Cokoli jiného je nefér. Tudíž pokud zařadíme pod komunismus Pol Pota i Dubčeka, musíme zařadit pod křesťanství nejen Františka z Assisi, ale i Torquemadu. Nemůžeme říkat, že Torquemada ve skutečnosti nebyl křesťan, ale Pol Pot ve skutečnosti byl komunista.

2) Budeme-li do obětí započítávat nejen oběti přímého násilí, ale i špatných a nezodpovědných politických rozhodnutí, musíme tak rovněž činit na obou stranách. Je třeba si uvědomit, že mezi oběti komunismu jsou i započítány oběti hladomorů, jež zemřely v důsledku katastrofálních sociálně-inženýrských experimentů. Maovým záměrem jistě nebyla smrt 30-40 milionů Číňanů při „Velkém skoku vpřed“, konec konců sám uznal, že tento projekt byl chybný. Což prosím opravdu nemíním jako omluvu – politik je a má být plně odpovědný za své činy, jen upozorňuji, že část obětí nebyla obětmi přímého a záměrného násilí. Pakliže přijmeme tyto vedlejší oběti do počtu, musíme také přičíst křesťanství zodpovědnost například za vedlejší oběti vykořenění a likvidace amerických kultur (populace mezoamerických Indiánů poklesla na desetinu původního stavu).

[pozn.: V této souvislosti je vhodno také zmínit „vedlejší škody“ coby „daň za šíření svbody a demokracie“; pakliže nemávneme rukou nad nezáměrnými mrtvými v důsledku rozhodnutí komunistů, nesmíme mávnout rukou ani nad mrtvými, které mají, byť coby „collateral damage“, na svědomí politické elity „vyspělých demokracií“!]

3) Srovnávání počtů je samozřejmě problematické. Pokud by, řekněme, počet přímých i nepřímých obětí komunismu a křesťanství byl zhruba stejný, tedy například kolem oněch sta milionů, může křesťan argumentovat tím, že komunisté na to měli necelé století zatímco křesťané století sedmnáct (od doby, co získali reálnou politickou moc). Oponent by mohl namítnout, že ty počty budou vypadat úplně jinak, zaměníme-li absolutní čísla procenty populace – a měl by samozřejmě také pravdu.

4) Co se srovnání míry individuálního utrpení přímo působeného ve jménu té či oné ideologie, pak si troufám říci, že vynalézavější byli středověcí a raně novověcí křesťané. Proces s Miladou Horákovou a její poprava byly jistě nespravedlivé, surové a neospravedlnitelné, ale troufnu si říci, že oběť honu na čarodějnice trpěla o něco více (ať už co se mučení týče, tak i co se týče způsobu popravy). Rozhodně nelze říci, že by se inkvizitoři chovali „křesťanštěji“ než třeba čekisté.

5) A konečně: (Mnou předjímaný) argument „byla to jiná doba“ je tak vágní, že jej lze beze všeho aplikovat i na první polovinu 20. století, pakliže někdo nedokáže, kde se dějinná hranice, za níž se „odpouštějí hříchy“ nachází (a proč právě tam).

Nuže, máme zde dvě učení, jež jsou z hlediska v jejich jménu způsobeného utrpení srovnatelná. Můžeme samozřejmě disputovat o tom, co všechno a kam spadá či nespadá, ale byly by to diskuse o detailech. Podržíme-li se nesporných případů, musíme uznat, že ve jménu obou ideologií bylo s lidskými bytostmi nakládáno v určitých místech a časech neospravedlnitelně krutě a dozajista v přímém rozporu s původním učením Ježíše Krista (pomíjím civilizační přínos obou – to si žádá samostatnou úvahu).

Ptám se tedy: Pakliže z důvodu minulé krutosti nejsou komunisté morálně oprávněni hlásat či vlastně vůbec zmiňovat Krista, jsou k tomu morálně oprávněni křesťané? Nota bene, když křesťané ty ukrutnosti páchali ve jménu Knížete pokoje zatímco komunisté nikoli?

Pakliže oponent namítne, že ukrutnosti spáchané ve jménu Kristově, nebyly spáchány „pravými křesťany“, lze odvětit, že v tom případě ukrutnosti páchané ve jménu komunistické ideje nebyly páchány „pravými komunisty“ a jsme tam, kde jsme byli.

Jsou v zásadě dvě cesty, jak se s takovou minulostí vypořádat: Buď ji škrtnout jako něco, co se nás – tedy „pravých nás“ (křesťanů, komunistů) netýkalo a bylo jen chybou jednotlivců, dezinterpretací, sejitím z cesty atp., nebo ji uznat, pokusit se ji pochopit a činit pokání (a snažit se vytvořit takové mechanismy, aby poznanému zlu bylo v budoucnu možné předejít). Hlásím se k druhé možnosti, protože může přinést více dobra než ta první, ale v každém případě tvrdím, a trvám na tom, že není možné současně říci, že v jednom případě jsme to nebyli „praví my“, ale v druhém případě to byli „praví oni“.

Mají tedy křesťané a komunisté (kteří toho ve skutečnosti mají společného mnohem víc, než se zdá – samozřejmě především skvělé ideje na začátku a jejich následnou často zcela katastrofální realizaci) právo kázat či zmiňovat Krista?

Pomineme-li fakt, že z právního hlediska na Krista a na interpretaci jeho života a myšlenek opravdu nemá žádná organizace autorská práva (ač by to některé církve jistě uvítaly), pak musíme říci, že co se morálního práva týče, Kristus skutečně těžký kalibr je a neměl by být citován neuváženě. Je-li však k Evangeliím přistupováno s respektem a rozmyslem, může o něm mluvit kdokoli, protože je tu pro všechny. Neboli, jak napsal Desmond Tutu, Bůh není křesťan.