Category Archives: Úvahy z pozice ateismu

Úvahy z doby, kdy jsem propagoval ateismus.

Je náboženství analogické zneužívání?

Včera večer jsem si pro potěchu duše pouštěl na YouTube videa z provenience The Thinking Atheist. Většina z nich je zaměřena především na kritiku fundamentalistů a kreacionistů, kteří u nás, čertudíky, netvoří významný podíl obyvatelstva (ovšem nejen v USA, ale i v Polsku je tomu jinak!). Dvě videa mě však zaujala více než ostatní, protože poukazují na zajímavé apekty víry, především křesťanské. První z nich poukazuje na zajímavou psychologickou souvislost mezi křesťanskou vírou a pocity žen, jež se staly oběťmi domácího násilí a zneužívání:

Celý příspěvek

komentářů 6

Filed under Úvahy z pozice ateismu

O jednom znepokojivém důsledku odmítnutí dualismu

Skutečnost, že neexistuje žádné "Já", které by fungovalo jako kontrolor a arbitr mozkových procesů, neboli, že jediné "Já", které je, je proměnlivým výsledkem těchto procesů, lze snadno dokázat prostou a znepokojivou skutečností: Můžeme se zbláznit…

Celý příspěvek

komentářů 31

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Vědecké poznání kontra sny duchovidců

Z hlediska některých stoupenců postmoderního myšlení je poznání empirické vědy jen jedním z mnoha "příběhů", ani lepším ani horším než příběhy mýtické či jiné. Z hlediska autorů a milovníků esoterické literatury je vědecké poznání něčím, nad čím je třeba ohrnovat nos a co je třeba (s blahosklonným úsměvem, jak jinak!) obviňovat ze zabedněnosti spočívající v ignorování hlasatelů "nekonvenčních" či dokonce "vyšších" pravd. V této úvaze chci ukázat, že tomu tak není a nemůže být, a své tvrzení hodlám podpořit silnými argumenty. Připouštím současně, že nepřicházím s něčím novým, pouze reformuluji to, co bylo již mnohokrát vyřečeno.

Celý příspěvek

komentářů 31

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Proč jsme tady? aneb O příčině a účelu

Filip Tvrdý v polemickém článku na svém blogu nabídl jisté racionální a dobře podložené odpovědi na prastaré otázky ohledně toho, kde jsme se tu vzali, a sklidil u některých čtenářů posměch (objevila se i slova jako "vulgární a zjednodušený světonázor"). Chvíli jsem přemýšlel, v čem to vězí, že jeho odpovědi byly shledány primitivními, na rozdíl od odpovědí založených na postulování všemohoucího imaginárního kamaráda, který s námi má nějaký plán, a pak mi to došlo: Filip Tvrdý odpovídal kauzálně, nikoli teleologicky!

Celý příspěvek

komentářů 87

Filed under Úvahy z pozice ateismu

The BRIGHTS

Nevěříte v nadpřirozeno? Pohlížíte na svět z naturalistické perspektivy? Odmítáte substanciální dualismus hmoty a ducha? Pak se můžete připojit k "Brights", což je rozvíjející se celosvětové hnutí sdružující lidi, jako jste vy.

Celý příspěvek

komentářů 9

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Jak je možné něčemu takovému věřit?

Rozjímám o víře. Rozjímám o věcech, které mi prostě nejdou na rozum. O věcech, které vnitřně nedokážu pochopit…

Celý příspěvek

komentářů 22

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Dar víry

Věřící říkávají, že víra je dar, rozumějme dar boží. Religionisté označují náboženskost za "antropologickou konstantu", čímž chtějí říci, že je to jev všelidský a univerzálně rozšířený. Z religionistického pohledu to vypadá, jako by bylo ve skutečnosti vzácné zmíněný dar nemít nežli jím disponovat. Jenže z pohledu věřícího můžete být náboženští sebevíc, ale pokud nemáte ten správný dar, tedy dar té jeho víry, máte smůlu a podléháte bludnému učení. Ateisté žádný dar nemají. Nebo ano? Jak to s tím "darem víry" vlastně je?

Celý příspěvek

komentářů 85

Filed under Úvahy z pozice ateismu

Blud

Nedávno jsem vedl takovou nic neřešící, ale současně neobtěžující, konverzaci s jednou křesťankou a ta mi v závěru naší debaty kladla na srdce, abych se otevřel Bohu, oslovil Jej a nechal Jej v sobě působit. A já si uvědomil, jak snadné by to bylo. Jak snadné by bylo podlehnout bludu…

Celý příspěvek

komentářů 32

Filed under Úvahy z pozice ateismu