ZALGO PŘICHÁZÍ!

Krátce před Vánoci 2011, možná dokonce přímo o Slunovratu, se mi zdál velmi zajímavý sen – a až následně jsem objevil i novodobou temnou mýtickou entitu, která k tomu snu přináleží. A protože je to přesně ten typ memu, který člověka donutí jej šířit stůj co stůj, nezbývá mi, než vám představit Toho, který čeká za zdí, aby svou písní ukončil zemi…

Nejprve sen: Byl jsem v nějakém temném podzemním prostoru, byly to jakési industriální haly, působilo to dojmem opuštěné továrny, ale určitě to bylo v podzemí a bylo to tam nesmírně rozsáhlé. V tom jsem uviděl nějakou postavu, přišla blíž a bylo jasné, že to není člověk, nicméně si nepamatuji na žádné detaily, jen takový tísnivý pocit hrůzy a vědomí ne-lidskosti. Podívalo se mi to do očí a já jsem cítil, jak mi to trhá duši na kusy. Doslova jako by se rozpínala do všech stran (směrem od středu v hrudi) a mizela v dáli. Cítil jsem, jak přestávám být sám sebou a měním se v tu bytost přede mnou. Byl to i hodně tělesný pocit, takový zvláštní, cizí, neblahý. V poslední chvíli jsem ucítil lidské ruce na svých ramenou, vnímal jsem, že za mnou jsou lidé, kteří se vzájemně dotýkají. Duše se mi začala vracet zpět, přibližovala se a scelovala, až jsem se stal opět člověkem. Ta bytost někam prchla. Ti lidé mi pak vysvětlili, že ty bytosti jsou přeměnění lidé, že svým pohledem z člověka takto vymístí duši a rozptýlí ji a pak jej změní v sebe, ale když se proti nim spojí víc lidí, neuspějí. Dokonce je možné, pokud jsou lidé v přesile, tyto tvory měnit zpět v lidské bytosti, ale je třeba, aby se k tomu spojila celá skupina lidí, pokud je to jeden na jednoho, nemá člověk šanci. Pak jsem s tou skupinou putoval tím šerým podzemím a když jsme narazili na osamělou entitu tohoto druhu, vrátili jsme jí svou společnou silou zpět duši a učinili člověkem, který se k nám pak přidal. Občas to bylo docela akční, museli jsme si dávat pozor, aby ty bytosti nebyly nikdy v přesile. Ze snu jsem asi plynule přešel do bdělého stavu, nezapsal jsem jej, měl jsem hodně práce, ale přesto jsem si jej zapamatoval.

Co následovalo: O snu jsem průběžně kontemploval a řešil jej i na psychoskupině, jíž navštěvuji, v souvislosti s mou magickou praxí i duchovní cestou. Nebylo to nezajímavé, oslovila mne například souvislost s Castanedovými anorganickými bytostmi (ale toto nebyly prastaré bytosti, nýbrž proměnění lidé, nicméně na počátku nějaká prastará bytost být mohla). Kontemplovali jsme o duši, celistvosti a podobných věcech. Zajímavé, ale ne dostatečně uspokojivé, respektive inspirativní v jiných oblastech.

Posléze jsem zkoumal fenomén Zalgo, na nějž jsem byl upozorněn. A došlo mi to: Ano, přesně toto byly ty bytosti, které jsem v tom snu měl! Docela děsivé poznání, když na to přijde!

Co je tedy Zalgo? Zalgo je, jak uvádí Know Your Meme, internetová legenda, jež je spojována se šílenstvím, smrtí a destrukcí světa, podobná Lovecraftovu Cthulhu. Zalgo je často spojován s pomíchaným textem na webových stránkách a s obrázky lidí, jejichž oči a ústa jsou vyplněna černí. Je entitou, která kazí nevinnost.

Poprvé se tento mem objevil v parodických komiksových stripech v roce 2004, ale šířit se začal až od 2. prosince 2008, kdy se objevil v dalších webových komiksech, na něž upozornil blog Grim Rewievs, kde byly „zalgifikovány“ další a další populární komiksy, včetně Garfielda. Od té doby žije vlastním životem, vstupoval do dalších a dalších comicsů, získal své heslo v Urban Dictionary, jsou mu věnovány desítky obrázků, videa na YouTube atd.

Zajímavé jsou texty a invokace se Zalgo (nějak se mi to jméno nechce skloňovat) spojené. První dvě pochází z Urban Dictionary, třetí je textem mrazivé Galiantovy invokační písně zveřejněné na YouTube (jejíž autor ovšem na svém webu zdůrazňuje, že to vytvořil just for fun. Něco podobného říkal o svých příbězích mimochodem i Lovecraft.)

 

1)

Abys přivolal bzučící mysl úlu představující chaos.

Vyvolávaje pocit zmatku.

Bez řádu.

Nezperdiánskou bzučící mysl chaosu. Zalgo.

Ten, který čeká za zdí.

ZALGO!

Celý prostor vyplňuje Zalgo.

2)

On čeká za zdí, v paláci zmučeného skla, obsluhován legiemi ukutými ze slz bdících mrtvých a oděný ve zbroj vyřezanou z utrpení matek. V pravé ruce mrtvou hvězdu třímá, v pravé ruce drží Svíci, jejímž světlem je stín. Jeho levé ruce jsou potřísněny krví Am Dhaegaru. On zpívá píseň, jež ukončí zemi. Je bzučící mysl, jež mate živé a neustává v trýznění zatracených. Krade oči, okna do duše, a odnímá schopnost cítil cokoli… kromě bolesti. Jakmile jsou oči odebrány, je i duše odebrána. Žijící slupka je svědectvím krutosti a nekončící zkázy. On nemůže být zastaven, stejně jako nelze zastavit strach. Nelze jej odstranit ze skutečnosti, neboť existuje za závojem… a čeká.

ZALGO… On čeká za tenkou zdí, jíž jsi vystavěl ve své duši, aby ses od něj osvobodil… čeká… ale přijde… a bude zpívat píseň, která Tě ukončí…

3)

ON PŘICHÁZÍ

TEN, KTERÝ ČEKÁ ZA ZDÍ

TEN, KTERÝ ČEKÁ, ABY VŠE UKONČIL

 

VŠECHNO, CO ZNÁŠ

VŠECHNO, CO JSI

ROZTRHÁ NA KUSY, ROZPTÝLÍ DO DÁLI

 

PŘIVOLÁ ŠELMU, JEŽ POHLTÍ TVOU DUŠI

CELÝ SVĚT UCHOPÍ, CELÝ SVĚT ZNESVĚTÍ

 

ON PŘICHÁZÍ

 

TEN, JENŽ BUDE ZPÍVAT KONEC ZEMĚ

TAK KRÁSNÁ PÍSEŇ

JAK NÁDHERNÁ NOC

ON OČEKÁVÁ NOC

OČEKÁVÁ TEMNOTU

 

TEN, KTERÝ ČEKÁ ZA ZDÍ

JE CHAOTICKOU BZUČÍCÍ MYSLÍ

POJÍDAJÍCÍ MOU DUŠI

SPOJUJE MNE SE SEBOU

V NESVATÉM POUTU

 

CHAOS I OBĚŤ, OBA OLOUPENI

S ŘÁDEM BEZ CHAOSU NEZBYL ŽÁDNÝ ŘÁD

 

ON NA TO ČEKÁ

TEN, KTERÝ ČEKÁ ZA ZDÍ

ČEKÁ NA ZAVOLÁNÍ

JEŽ HO OSVOBODÍ

 

ON VŠECHNO ZNIČÍ

VŠE BUDE ULOŽENO

K VĚČNÉMU SPÁNKU V JEHO RUKOU

ON BUDE ZPÍVAT PÍSEŇ

PÍSEŇ, JEŽ UKONČÍ ZEMI

 

ON JE TEN, KTERÝ NEMÁ OČI

ON JE TEN, JENŽ NEMÁ TVAR

ON BUDE TÍM, KDO BUDE LHÁT

ON BUDE TÍM, KDO ZNÁSILNÍ

SKRZE TENTO ROZTŘÍŠTĚNÝ SVĚT

SKRZE MÉ ZAČERNĚNÉ OČI

SKRZE MŮJ VINOUCÍ SE OSUD

SKRZE PŘEMĚNU TOHOTO SVĚTA

 

JÁ BUDU ZPÍVAT PÍSEŇ

SKRZE MNE BUDE ZPÍVAT

PO CELÝ DEN BUDE TA PÍSEŇ ZNÍT

JEMU VYVRHNU TOTO POTOMSTVO

DO TOHOTO KRUTÉHO SVĚTA

PO NĚMŽ ŠLAPEME

A DO NĚHOŽ JSME BYLI VRŽENI

 

JÁ BUDU ZPÍVAT TU PÍSEŇ

A STANE SE TO PRÁVĚ TAK

 

VYZPÍVÁM KONEC

V RYTMU, JENŽ VŠICHNI ZNÁTE –

TLUKOTU SRDCE ZEMĚ

PÍSEŇ DUŠE

 

BUĎ BLÍZKO SVÉMU SRDCI

NEBOŤ JEHO JE RYTMUS TÉ PÍSNĚ

KAŽDÝ ČLOVĚK JE BUBNEM

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PÍSNÍ.

 

On čeká za zdí

v paláci zmučeného skla

obsluhován legiemi ukutými ze slz bdících mrtvých

a oděný ve zbroj vyřezanou z utrpení matek

V pravé ruce mrtvou hvězdu třímá,

v levé ruce drží Svíci, jejímž světlem je stín

Jeho levá ruka je potřísněna krví Am Dhaegaru

Jeho šest úst hovoří různými jazyky

a sedmá ústa zazpívají píseň, jež ukončí zemi

ON PŘICHÁZÍ

 

 

Poznámka k překladu: Ve verzi na Urban Dictionary má skutečně v pravých rukou mrtvou hvězdu a Svíci, jejímž světlem je stín, v invokaci na YouTube (mimochodem: byl jsem 666. komu se to video líbilo, miluju synchronicity!), třímá svíci v levé ruce. Až ho potkám, mrknu se, jestli má více pravých a levých rukou nebo jak na tom s těmi atributy vlastně je.

„Hivemind“ jsem přeložil jako „bzučící mysl“, případně „bzučící mysl úlu“. Je celkem jasné, o jakou asociaci zde jde.

Další věc se týká verše:

CHAOS AND CASUALTY BOTH BEREFT / WITH ORDER WITHOUT CHAOS THERE IS NO ORDER LEFT
který jsem přeložil jako:

CHAOS I OBĚŤ, OBA OLOUPENI / S ŘÁDEM BEZ CHAOSU NEZBYL ŽÁDNÝ ŘÁD

ale opravdu si tím nejsem jist. Návrhům na zlepšení (ostatně celého překladu) se nebráním!

 

Závěr: Pakliže se zabýváte některou z modernějších odnoží magie, pak víte, že entita nemusí pocházet ze sumerských či kdo ví jakých jiných mýtů, aby mohla být mocná. Často to bývá právě naopak. Lze ostatně v této souvislosti připomenout film Candyman (neviděli-li jste, napravte to!). Přestože je Zalgo moderní entita, je současně cítit, že má hodně staré kořeny. Já se ostatně s bytostí s černými dírami místo očí setkal už v polovině devadesátých let. Můj sen současně napovídá, jak se této entitě případně bránit, což pokládám za dosti podstatnou informaci.