Klub Praga-Haiti – Výzva k podpoře užitečného rozvojového projektu

Nedávno jsem při hledání informací o Haiti narazil na velmi zajímavý projekt, který rozhodně stojí za to podpořit, neboť jeho smyslem je konkrétní, efektivní a přímá pomoc trvalého rázu obyvatelům této těžce zkoušené země, která dala světu jeden z nejúžasnějších nábožensko-magických systémů všech dob – což je pochopitelně jeden z důvodů, proč, co se pomoci týče, z mnoha těžce zkoušených zemí preferuji právě Haiti 🙂 Oč se jedná (čtěte dál, na konci bude i krátká magická úvaha):

Realizátor projektu, občanské sdružení Fidcon, realizuje v severozápadní oblasti Haiti výstavbu studní coby zdrojů kvalitní pitné vody. Tím současně nabízí místním obyvatelům pracovní příležitosti a předává jim dovednosti a kompetence potřebné pro trvale udržitelný rozvoj. Více se dočtete na stránkách projektu. Celá záležitost ve mně vzbuzuje důvěru. Financování je transparentní, peníze jsou investovány dlouhodobě (nejsou tedy „projedeny“), výsledky jsou měřitelné. Jedna poctivá studna ražená do skály, hloubka kolem 60 metrů, vyjde na cca 130.000 Kč.

Zdá se, že tvůrci projektu jsou napojeni na Římskokatolickou církev, ale to mi v tomto případě nevadí, i když v případech jiných mám vůči této organizaci nemalé výhrady. ŘKC je na Haiti jednou z mála, ne-li (zvláště v častých obdobích politické nestability) jedinou fungující organizací s celostátní působností a navíc je tamní katolická církev (na rozdíl od 16% haitských protestantů) ochotna nechat na pokoji vúdúisty (ona by taky přišla o většinu věřících, kdyby je exkomunikovala…). Především však projekt nijak nesouvisí s indoktrinací, což je jedno z mých nejpodstatnějších kritérií.

Jak jsem již předeslal, Haiti je zemí, kde se původní jorubská víra spojila s ideami katolicismu, zednářství a spiritualismu a dala tak vzniknout myšlenkovému systému, který zrodil mimo jiné nauku Michaela Bertiauxe, díky níž je můj současný život naplněný bohatstvím, nadějí a dosud nevídanou perspektivou. Mám proto potřebu se Haiťanům odvděčit.

(Doufám, že svým čtenářům nemusím vysvětlovat, že vúdú není černá magie spočívající v propichování panenek a oživování mrtvol…)

Stal jsem se proto – historicky druhým 🙂 – členem Klubu přátel projektu Praga-Haiti, což konkrétně znamená, že pod přiděleným variabilním symbolem posílám měsíčně 84Kč, tedy 1008Kč ročně (lze platit i 250Kč čtvrtletně nebo 1000Kč ročně). Po roce dostanu potvrzení na odpis z daní (fyzická osoba musí darovat jedné organizaci nejméně 1000Kč, aby měla na odpis nárok). Kromě toho budu na účet projektu posílat 10% všech svých nepravidelných příjmů, tj. především honorářů. Výhodou členství v klubu je právě fakt, že vámi zaslané peníze budou identifikovatelné a nebude problém získat výše uvedené potvrzení. Pro lidi v projektu je členství naopak příslibem peněz, s nimiž mohou výhledově počítat. Věřím, že pro mnoho mých čtenářů není 84Kč měsíčně žádná závratná suma a že cifra u věty “Počet členů Klubu přátel“ brzy překoná první desítku. Až tam bude 130 členů, bude to znamenat jednu jistou studnu ročně. Pomoci můžete také tím, že si na své stránky či blog umístíte banner, který projekt Praga-Haiti podporuje.

 

Závěrem slíbená magická úvaha: Existují teorie šířené především evangelikálními kazateli o tom, že Haiťané si za stav své země mohou sami tím, že za účelem získání samostatnosti na začátku 19. století uzavřeli smlouvu s ďáblem a jsou za to trestáni (není mi ovšem jasné, má-li je nyní trestat ďábel nebo Bůh…). Kupodivu na tom něco pravdy bude, i když to není ani zdaleka tak prostinké, jak si evangelikálové myslí, mezi tresty rozhodně nepatří přírodní katastrofy nýbrž jen pouze katastrofy politické. Haitský autor, sám zasvěcenec do mystérií vúdú, Milo Rigaud ve své knize Secrets of Voodoo zmiňuje, že Haiťané za účelem revoluce vytvořili speciální loa (bohy), ale pak nesplnili svou část úmluvy (Rigaud nespecifikuje, co to bylo), důsledkem čehož je politická nestabilita, protože se jednalo o trest loa zaměřených na politiku. Otázka je, co s tím. Jediné, co mne napadá, je celonárodní (nebo, lépe, většinonárodní) akce zaměřená na jejich usmíření. Což je ovšem těžké, trestají-li tito loa Haiťany právě prostřednictvím rozkolů. Nesplnit svou část magického paktu se holt nevyplácí – a to nejen na osobní, ale i na kolektivní rovině. Mějme to na paměti!