Zázraky Ježíše Krista (recenze dokumentárního filmu)

Nejprve stručně: Pokud jste byli uvedeni v pokušení zakoupit si na novinovém stánku či přes internet DVD s „dokumentárním“ filmem BBC „Zázraky Ježíše Krista“, nedělejte to. Je to křesťanská agitka.
A nyní obšírněji…
Já tomu pokušení podlehl a film si koupil, protože anotace vypadala docela slibně: „Po staletí jsou Ježíšovy zázraky předmětem mnoha sporů a spekulací. Byl Ježíš talentovaným čarodějem, vyznal se v paranormálních jevech nebo skvěle ovládal psychologii? BBC se spojila s americkým iluzionistou Brockem Gillem, který podrobil nejznámější skutky připisované Ježíšovi zkoumání z hlediska dnešních technických a psychologických postupů používaných v moderní magii.“¨
To nezní špatně, že? Osobně si sice myslím, že takzvané Ježíšovy zázraky jsou pozdní fabulace, nicméně je možné, že Ježíš skutečně něco předvedl, a tenhle úhel pohledu mne zajímal. Ale už začátek filmu ve mně vzbudil značné podezření zdůrazněním, že Brock Gill je křesťan. Současně tvůrci filmu neopomněli ukázat, že je i velmi zručným iluzionistou, tedy v dané oblasti odborníkem na slovo vzatým. Uznávám, že schopným iluzionistou opravdu je, ale rozhodně zde nevystupuje v té roli, jaké zasvětil svůj život James Randi. Jak vlastně jeho „výzkum“ probíhá? Toulá se se štábem BBC po Palestině a u každého analyzovaného zázraku dospívá k závěru, že není v jeho silách takový zázrak zopakovat a tudíž že šlo o zázrak skutečný. Do toho sem tam promluví nějaký teolog a ten který zázrak okomentuje. Nezazní ani náznakem, že by třeba k danému zázraku vůbec nemuselo dojít, nebo k němu mohlo dojít v jiné podobě, než jak jej popisují evangelia. Film divákovi sugeruje, že k zázrakům skutečně došlo a ani tak skvělý iluzionista jako je Gill by je nedokázal napodobit… Gill dále dospívá k závěru, že Ježíšovy zázraky se podobají zázrakům jiných osobností z židovských dějin – Eliáše, Mojžíše a Jozua. Z toho vyvozuje, že Ježíš tyto osobnosti napodoboval a ptá se „proč“. Opět nikoho nenapadne, že ze starých legend mohli ve skutečnosti čerpat autoři legendy ježíšovské. Nezazní to, krucinálfagot, ani jako možnost…
Na DVD jsou celkem tři díly po 50 minutách, přiznávám, že jsem shlédl jen první a pak to vzdal. Aby tento můj článek v souvislosti s Ježíšovými zázraky přinesl alespoň nějakou zajímavou informaci, zmíním se krátce o teorii Roberta Lomase z knihy Klíč k Chíramovi. Lomas spekuluje, že Ježíš byl původně členem sekty Esejců, který se ale rozhodl prolomit exkluzivitu a uzavřenost svých souvěrců a nabízet duchovní očistu i běžným lidem. Tato očista byla chápána Esejci jako znovuzrození ze stavu duchovní smrti do stavu čistoty. Můžeme tedy příběhy o vzkříšení mrtvých pokládat za zkomolenou zprávu o tom, že Ježíš prováděl nějaký druh iniciace? Ve své recenzi jiné Lomasovy knihy jsem napsal, že tento autor má sklon k hodně odvážným spekulacím, nicméně konkrétně tato na mě působí poměrně věrohodně. A je rozhodně zajímavější než cokoli z toho, co je nalezení na recenzovaném DVD. Co je na něm vlastně chvályhodné? Když o tom tak přemýšlím, tak snad kostýmy protagonistů hraných částí dokumentu (zobrazujících epizody z života Ježíše i starších proroků)…
Stále nemůžu pochopit, jak mohla BBC spáchat něco tak zoufale jednostranného a tendenčního. Jsem hluboce zklamán.