Pamflet lóže OLDM aneb Hermetici zvrací u děr

Včera mi přišel z adresy oldm@email.cz mail s přílohou, který mi stručně oznámil následující:
„Dobrý den, posíláme vám ukázku z našeho nově připravovaného díla, které svým rozsahem a kvalitou nemá v naší zemi obdoby.
S přáním hezkého dne OLDM“
Tak jsem tedy otevřel přílohu (dávám k dispozici i ke stažení) a začetl jsem se. Nutno podotknout, že ať už to napsal kdokoli, patří mu můj dík, neboť jsem při četbě slzel smíchy a pochmurný listopadový den se stal hned o něco jasnějším. Přeji příjemnou zábavu (zveřejňuji to tak, jak to přišlo, tedy i s chybami):

Úvod

Na naší opovržení hodné magické scéně se objevil nebezpečný šarlatán a zločinec jménem Josef Veselý, sám sebe se prohlašuje za všeznalého arbitra ve věcech okultních stejně jako to dělal Karel Weinfurter, ohavný to podvodník který de facto zavraždil a pomluvil zakladatele českého hermetismu a celé jeho zlaté éry slovutného Otakara Grieseho.

Inu v každém stádě se najde černá ovce, bohužel ale v našem stádu je černých ovcí více. Jsou to ti kteří zaslepeně podporují lháře Veselého a snižují se k podvodům, udavačství a lhaní, ostatně mluví samo za sebe že se vesměs jedná vždy o satanisty a nebezpečné černokněžníky, ikdyž nevěřím že by kdokoliv z nich dosáhl špetky pravé magie. Tato naštěstí málopočetná skupina osob, které v žádném případě nelze zvát Magy za které se prohlašují je tvořena zrádci ideálů okultismu první republiky a celého pravého skutečného hermetismu, takto vykrystalizovali z komunistických a nacistických udavačů, jakých bylo mezi čechy vždy více než kde jinde a chopili se okultismu ne snad aby dosáhli vyšších ideálů a osvícení, ale aby si sami pomohli a s pomocí satanistických zaklínání zaprodali své udavačské duše ďáblu. Josef Veselý a jeho „gang“ zcela zapoměli na hrdiny a klasiky čistého hermetismu první republiky jako byli slovutný Jan Kefer a stejně tak zapoměli na jejich učení říkající: Magická evokace nemůže nikomu zajistiti ani moci, ani blahobytu. Výsledky sobecky praktikované evokace podle primitivních rituálů končí vždy neblaze a ten, kdo nezískal ničeho, může mluviti o výhře, poněvadž obyčejně se jimi ztrácí velmi mnoho.

A takto Josef Veselý uvádí ve svých knihách ty nejodpornější a nejodsouzeníhodnější knihy středověkého uctívačství ďábla, aniž by tušil v jakých podmínkách a jakými lidmi a proč byly vytvořené.To by snad nebylo ještě tak hrozné, kdyby ovšem vzápětí nenavrhoval jak jich použít, co s jejich pomocí získat (dlužno říct vždy sobecky a nehorázně), ony Veselým prezentované příručky temné černé magie středověku jsou mnohdy samotné kompilacemi, protože jejich autoři nebyli Magy ale blouznivci nebo čaroději.Cítíme jako povinnost varovat před čímkoliv co kdy Josef Veselý napsal a zakompiloval do „svých“ knih, je jisté že kdokoliv podle nich bude praktikovat černou magii skončí věčným zatracením, šílenstvím a poštve proti sobě legie demonů a tito demoné mu nedají pokoj dokud si jeho duši neodnesou do pekel.

Knihy Josefa Veselého jsou vždy kompiláty oplzlosti a hnusu, vždy jsou uvedeny pár slovy „autora“ vlastně kompilátora a špatného překladatele kde se chlubí tím jak zmíněné rituály provedl a zaklel kdejakého démona.Můžeme s plným svědomím říct že jediné na co se knihy osoby J.V. (Jsou to ve skutenosti výhradně kompilace a můžeme pochybovat že ta kratičká úvodní poznámka u každého kusu škváru je skutečně dílem toho kdo je na obalu podepsaný.J.V. Je idiot a jeho projev tomu odpovídá, nedokáže se vyjadřovat jinak než urážkami a vulgárními výrazy v primitivně uspořádaných větách prozrazujících nízkou mentální vyspělost jejich pisatele.) hodí je snad jedině zátop v kamnech, ale něco mi říká že by v kouři byla cítit síra….

Co se týče ostatních skvrn na bílém plášti českého hermetismu jsou to různí udavači a satanisté, vždy však vychvalovaní Veselým (Všiměte si že všechny složitější a propracovanějí poznámky o hermetických pokusech Veselý cituje od těchto osob).Je nutné si dávat pozor na Arboriuse který zločinně vykradl knihu Goetie, na kterou měla právo v této zemi jen naše lóže OLDM, ani je nenapadlo upozornit nás a probrat obsah, místo toho jej zcela vykradli a prohlásili za svou naši dlouhou tvrdou práci na této v češtině dosud nevídané knize, pak je zde další patolízal Veselého jménem Zuzana Antares která se otevřeně hlásí k učení nejzlovolnějšího a nejhříšnějšího člověka na zemi satanisty, devianta a ďábla v lidské podobě Aleistera Crowleye, satanistické šelmy 666.Jakákoliv Crowleyova práce je kontraproduktivní a nevede na duchovní cestě nikam, všechny jeho knihy jsou oplzlé, neliterární a hemží se líbáním satanova zadku.Zásada Crowleyova satanismu: ,,Dělej co ty chceš,, mluví snad sama za sebe, Crowley učí nevázanosti a obrací naruby všechny pravdivé a povznášející duchovní spisy.Jeho nejnebezpečnější žák se jmenuje Jozef Karika a ačkoliv jsme mysleli že přes jeho hnusný psychologický experiment, je trochu moudřejší a duchovně vyspělejší, brzy jsme poznali že je to černý mág a satanista nejvyššího kalibru.Opěvuje jej Církev Satanova jako poloboha a jeho Zóny Stínů jsou učiněným klaněním se nelidskému hnusáctví a démonickým vládcům zla.Každý kdo jí přečte musí bojovat o vlastní duši a nikdo s dobrými mravy a vychováním v Bohu a Pravdě nemůže ty výplody šíleného satanistického mozku číst bez zhnusení a lítosti nad duší ubohého zmateného Jozefa Kariky, který se upsal těm nejzvrácenějším silám zla.Vždyť sám sebe prohlašuje za Thelemitu-Crowleyánského Satanistu a veřejně vychvaluje protihermetické teze tzv.Chaos magie.V závěru své knihy vztekle útočí proti celé hermetické tradici a snaží se ji všemožně rozvrátit a také znevažuje jméno a dílo Pierra de Lasenic od něhož by se mohl učit.Jediné štěstí je že Karika žije mezi zakrnělými ubožáky někde v Tatrách u Ukrajinských hranic, snad jen v divočině mezi obhroublými horaly se mohl vyvinout tak nehorázný případ černého mága.Můžeme děkovat Bohu že se Československo rozdělilo a odřízlo taková nebezpečná individua jako je J.K. Kdesi v horských srubech mezi bači. Karika nezůstal u Stínu a pokusil se o další hnusný čin.Napsal knihu o Slovanském pohanství, snad proto že mu to slovanští tzv. Bohové (Pro každého uvědomělého Hermetika musí být jasné že Křesťanství nezničilo kulty pohanských bohů kvůli nějaké koncurenci, ale protože si byli vědomi toho že jsou pohané jednoznačně uctívači satana a tito tzv. bohové nejsou ničím jiným než krvelačnými zlými démony) našeptávali do uší.Je to nehorázné spátečnictví které jde proti Bohu a všemu co je Hermetické, každý prvorepublikový Hermetik by vám řekl že primitivové uctívali válečnické a jejich primitivním potřebám odpovídající bohy.Žádný starodávný bůžek-démon nemůže posloužit současnému člověku, aniž by za to nemusel nést strašlivé následky.Pravda je v Jednom Bohu.Všechny vyspělé magické národy uctívaly jen jednoho Boha.V Bibli je přikázán Monoteismus.Jakýkoliv druh Polyteismu je Satanistický, podívejte se třeba na náboženství Santeríá Voodoo o kterých nemůže nidko pochybovat že je to zvrhlá černá magie.Stejně tak je pro duchovní vývoj a cestu k transendenci naprosto špatné a zničující pohanství, snaha o obnovu pohanství tak zvané neopohanství je jen snahou jakou se temné síly Satana pokoušejí využít dávné egregory k naší desintegraci a odklonění od Boha, je jedno zda-li to nazýváme Wicca, Satanismus, Thelema, Chaos magie, Setiánství, Voodoo, Hinduismus,Novopohanství, Panslavismus, Teutonství a dokonce Jóga(především Bhakti Yoga) vše je službou temným silám, tedy Satanismem.Žádná z těchto věcí není tolerována a nikdy nebude uvnitř naší Lóže OLDM, kde je pěstována tradiční a jediná správná cesta Hermetismu.

Toť našim odpůrcům. Zde našim věrným čtenářům a české okultní scéně, která neuvěřila šiřitelům bludů a šarlatánům předkládáme podstatnou část z naší dosud nevydané knihy Grimoire Nexus, jejíž knižní podoba se objeví už 1.prosince.Chceme tímto gestem dokázat že nám v žádném případě nejde o výdělek a že nejsme skupinou mladistvých nadšenců kteří si myslí že skrz hermetické knihy dosáhnou snadného výdělku.Připravili jsme vám výběr z klasických Grimoire předkládáme vám Grimoirium verum, Grimoire Papeže Honoria.Pak Enchiriodon Leonis Papae jenž plní v této knize očistnou funkci a výběr z Tajemství Alberta Velikého, na jehož celou podobu si budete muset počkat do vydání knihy, která však bude dosud nejlevnější knihou vydanou naším nakladatelstvím.Krom zmíněných vzácných knih se můžete těšit také na čtyři další vzácné Grimoire v češtině dosud neznámé, které získala v celé České republice jen naše lóže.

Naši mecenáši se samozřejmě mohou těšit na nádherné bibliofilie.

Vaše lóže OLDM

(následuje ukázka z chystané knihy, konkrétně ukázka z Grimoirium Verum)

Dodatek 3. 12. 2009 – Avanax za lóži OLDM dementoval autorství textu a nevidím důvod, proč mu nevěřit. Proto veškeré níže uvedené spekulace berte jako mylné a mající pouze historickou „hodnotu“. Níže zmíněný doslov k Necronomiconu je také text na pováženou, ale v žádném případě není tak „šťavnatý“ jako tento.

No, tož tedy! To je text jako víno a zcela souhlasím, že svou kvalitou nemá v naší zemi obdoby. Jen jsem si při četbě říkal „To snad nemůžou myslet vážně! To je snad nějaký hoax, nějaká mystifikace, možná namířená proti lidem z OLDM“. Jozef Karika mě dokonce chvíli podezříval, že jsem, coby známý mystifikátor, sám autorem – a po pravdě řečeno se mu nedivím. Nicméně jsem se dozvěděl, že v Necronomiconu, vydaném lóží OLDM, je šestistránková předmluva v témže duchu (pokud to máte po ruce, nemohli byste to nascanovat a poslat?). Kristovanoho, co je to za lidi (respektive za člověka – předpokládám, že autorem bude Avanax)? Musím říci, že v magických kruzích mě už hned tak něco nepřekvapí a kupříkladu Josef Veselý se také umí echtovně rozparádit (nejexplicitněji ve svém pamfletu „Roj trubců lžimagických“), nicméně tomuhle náš nestor magické nesnášenlivosti nesahá ani po kotníky… No, dobře, možná po pás, ale výš opravdu ne… (A jsem vážně zvědav, jak na to zareaguje!)

Navíc jsem si poprvé pořádně prošel stránky toho spolku a po pravdě řečeno jsem nestačil zírat. Prominul bych ještě absurdní pseudoarchaismy („Magové“, „grimoire“ atd.) a celkovou pompéznost, koneckonců každý jsme nějak ujetý, ale prodávat bronzovou čínskou sošku coby Ódina (za 38.000Kč!), to mě opravdu zaujalo. Stejně jako další předražené „vybavení oratoře“. Ovšem zcela mimo mé chápání jde jejich nakladatelská činnost: Pokud jsou tak křišťálově čistí, proč u všech ďasů vydávají Necronomicon, Goetii, středověké grimoáry plné pekelných inteligencí a k tomu ještě prodávají vúdú panenky k použití dle úvahy? Neměli by se zaměřit na vydávání hermetické literatury (abych jim nekřivdil – mají v edičním plánu Grieseho)? Ale možná, že ta by nešla tak dobře na odbyt, co já vím? O co tu jde? O kšeft? Přemýšlím, jestli je v naší zemi cílová skupina, která jejich bibliofilie a luxusní propriety oratoří ocení. No, možná je, možná, že jsou zde desítky potenciálních „Magů“, kteří neví, co s penězi a touží po luxusní oratoři… Ale rozumějte – to bych docela chápal – byznys je byznys, ať každý dělá, co umí. Jen si to všechno tak nějak nešlo spojit dohromady. Když o tom ale tak přemýšlím, řekl bych, že se zde jedná o projekci Stínu a všechno to nějak souvisí se sebeobrazem „čistých bohabojných hermetiků“, jemuž se nehodí do krámu touha po zisku a světském úspěchu… (Trochu mi to připomnělo, jak se Dobra Bednářová rozčertila, když jsem jí řekl, že je dobrá obchodnice.) Nebo je to prostě tak, že se autorovi podařilo zbláznit se z „light-hermetismu“, což už je, jak poznamenal Jozef Karika, opravdu výkon… V každém případě je výše uvedený pamflet překrásnou ukázkou té pravé a nefalšované „vnitřní vyrovnanosti“ hermetikovy…

Inu – zdá se, že v českých (a moravských a slezských) luzích a hájích bude zase veselo (Veselo?) a možná se i nad Tatrou zablýská…