Na počátku bylo slovo (recenze)

Knihu Zenona Kosidowského Na počátku bylo slovo jsem si vypůjčil v knihovně poté, co jsem dostal chuť přečíst si zase něco o křesťanství a navíc pokud možno něco, co mi dá do ruky nějaké ty argumenty proti náboženským fanatikům. Jak uvidíme dále, zvolil jsem správně a knihu mohu směle doporučit všem aTeistům… 😉
Publikace má téměř pět set stran a přesto jsem ji přečetl jedním dechem. Kosidowski v ní pojednává o vzniku křesťanství a tématu se věnuje vpravdě z gruntu – zabývá se autorstvím evangelií, problematikou skutečných dějin ve srovnání s biblickými knihami, mnoho stran věnuje svatému Pavlovi a rozšíření křesťanství mimo židovskou komunitu, zabývá se rozpory v novozákonních textech a teprve na konci detektivku připomínající knihy se dostává k Ježíši a k tomu, co o něm vlastně víme. Vyvrcholení knihy, kde bychom čekali „odhalení vraha“, však nepřináší žádné převratné objevy – o skutečném Ježíši víme nanejvýš to, že existoval. Autor však ukazuje, nakolik jsou evangelia vyfabulovaná a detailně probírá, jak vznikaly legendy, jež se později staly kanonickými, a neopomíná ani zasazení rodícího se náboženství do dějinného kontextu, kdy ukáže, že toto náboženství je logickým výsledkem evoluce a nikoli revolučním přelomem.
Nebudu zde vyjmenovávat jednotlivé argumenty, řeknu jen, že jsou pádné, logické a vycházející ze zdravého skeptického rozumu. Místy se však autor dopouští argumentace poněkud pochybné – a to tehdy, když nejprve mistrně popře autenticitu nějakého biblického textu, aby tímtéž textem později ilustroval nějakou skutečnost. Na druhou stranu tak nečiní často a nečiní tak v závažných věcech. Je ostatně na čtenáři, aby sám zhodnotil, nakolik se Kosidowskému podařilo rekonstruovat genezi nejrozšířenějšího světového náboženství. Z mého pohledu odvedl poctivý kus práce a kniha skutečně může posloužit jak k poučení, tak i jako zdroj argumentů pro zasvěcenou diskusi s věřícími křesťany. Velikou předností knihy je její čtivost. Autor je zjevně zkušený popularizátor a jeho cílem bylo oslovit širokou čtenářskou obec, což se mu povedlo na výbornou. Skutečnost, že kniha poprvé vyšla v Polsku v roce 1979 a zjevně posloužila i komunistickému režimu v prosazování „vědeckého ateismu“, podle mě v tomto případě nehraje roli. Je to kvalitní, čtivý a dobře vyargumentovaný traktát, jehož hodnotu lze označit za nadčasovou.
Píši-li o čtivosti a popularizačním charakteru knihy, nacházím zde současně jednu slabinu: V knize chybí bibliografie a přesné odkazy na literaturu, takže případné dohledání zdrojů by nebylo tak snadné, jak by být mohlo. Je to však daň za žánr.
Dalším mínusem je český překlad, který by potřeboval kvalitnější korekturu; chyby nejsou příliš významné a nebrání porozumění textu, ale místy působí rušivě a nehezky.
Co říci závěrem? Chcete-li se dozvědět něco o počátcích křesťanství, máte v knize Na počátku bylo slovo k dispozici velice solidní zdroj informací, u něhož se rozhodně nebudete nudit.