V přítomnosti Posvátného

Dva velcí duchové vládnou této planetě a vpravdě není od věci nazvat je Knížaty. Dvěma velkým duchům sloužíme a je uctíváme. Jeden se zrodil ze Země, půdy, plození a klíčení; je Rohatým bohem přírody. Říkejme mu Bafomet. Druhý duch, duch mladší, avšak neméně mocný, se zrodil z lidské kultury, ze směny zboží a myšlenek; je to veliký a mocný Duch peněz. Říkejme mu Mammon.

Bafomet se vtěluje v každém těle: rostlinném, zvířecím i lidském, a přesto je něčím víc, než souhrnem těl, je životodárnou silou, je horoucí krví i stříkajícím semenem a víc, víc! Nadechni se uprostřed lesa a ucítíš Jej; ve větru, ve větvích stromů, v pachu půdy a zeleně, v kradmém pohybu zvířete v křoví i v letu ptáků Jej ucítíš!

Mammon se vtěluje v penězích, ve směně, v korporacích. Korporace… Jak mnohotvárný a poetický hašteřící se pantheon bohů tohoto světa! Uctívejme je s láskou skrze jejich symboly a mysleme přitom na Ducha peněz, z něhož povstaly!

Nadechni se uprostřed velkoměsta a ucítíš Jej; v pohybu v datových tocích proudících vzduchem i optickými kabely, v kurzovním lístku, v budově banky, ve výkladní skříni butiku i v neklidu lidí toužících uspokojit své malé touhy Jej ucítíš.

Náš svět, naše rozkošná neklidná postindustriální společnost, je naplněna Posvátnem! Lidé uctívají korporace jako manifestace Mammonovy a uctívají tělo, jež jest projevem Bafometa. Neuvědomují si třeba oba duchy, ale velmi dobře vnímají posvátnost jejich projevů. Lidé dneška jsou polyteisté. Uctívají Posvátné se stejnou samozřejmostí, jako je uctívají přírodní národy. Nevytvářejí umělou hranici mezi posvátným a profánním, vše je posvátné a naplněné významy přesahujícími běžnou racionalitu. Poodstup a uvidíš!

Dva velcí duchové vládnou této planetě a vpravdě není od věci nazvat je Knížaty.

Buďte pozdraveni, Bafomete a Mammone, synové Satanovi!