Modlitba

V poslední době hodně přemýšlím o křehkosti (nejen) lidského bytí a přišla mi v té souvislosti na mysl tato modlitba:

Bože, nežádám Tě o žádné výhody, o zdraví, úspěch, lásku nebo štěstí, pro sebe ani pro druhé, protože vím, že nejsi stroj na přání. Nežádám Tě, pro sebe ani pro druhé, ani o sílu a odvahu čelit světu a nástrahám života, protože vím, že ty musí lidé nalézt sami v sobě.

Nežádám Tě ani o příslib lepšího života po smrti, protože vím, že není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeme*.

Jen o jedno prosím – až odejdeme, nezapomeň na nás.