Prasečí močůvka aneb Kdo koho vlastně ztrapnil

V pátek 2. května se sešlo na Letné asi 300 muslimů na protestní modlitbě kvůli nedávnému zásahu policie v pražských mešitách. „Aktivisté“ z Czech Defence League následně vyrukovali s tím, že místo v noci na pátek polili prasečí močůvkou. Položme si otázku, kdo koho vlastně ztrapnil.

Printscreen z GB profili IVČRN

Nešťastníci z Czech Defence League, potažmo ze skupiny Islám v České republice nechceme, zjevně nepochopili to nejpodstatnější, totiž že se muslimové na Letné nesešli proto, aby tam vykonali magický rituál, ale proto, aby se tam modlili k Bohu. A Bůh, jak je znám všem monoteistickým náboženstvím, se vyznačuje mimo jiné i tím, že vidí do srdce člověka.
Z toho plyne, že sice (ve světské oblasti, kam lze konec konců zařadit i magické praktiky) neznalost zákona neomlouvá, ale že (v duchovní oblasti) nevědomost hříchu nečiní.
Je to stejné, jako kdyby nějaký hlupák podstrčil věřícímu židovi či muslimovi vepřové maso, a myslel si, že jej tím poškodil v Božích očích. Jenže v těch by škodil ve skutečnosti jen a pouze sám sobě.
Čeští „islamoklasté“, a to především (ale nejen) ti, kteří se slovy hlásí ke křesťanství, tak uškodili v Božích očích jen sami sobě a ztrapnili svým pošetilým počínáním jen sami sebe. Bůh jim odpusť.