Kauza Mládek aneb Poletování holubiček (glosa)

Stává se to zas a znovu a přivádí mne to k pocitu někde mezi úžasem a frustrací. Média vytvořila nekorektní zkratku a lidé rozumu mdlého či zbrklého jim to ochotně sežrali.

Přesná citace slov pana Mládka:

11:53 – Jako další vystupuje stínový ministr financí Jan Mládek. „Naší vlajkovou lodí je progresivní daň z příjmů fyzických s horní hranicí 38 % z hrubé mzdy a zrušíme zároveň tzv. superhrubou mzdu; daň z právnických osob zvýšíme z 19 na 21 procent, v některých sektorech (telekomunikace, elektronika) dojde také k dalšímu navýšení daňové zátěže. Druhý pilíř musíme zrušit či alespoň marginalizovat. Jednou z priorit bude boj proti švarcsystému – respektive parazitování některých zaměstnavatelů na zaměstnancích. Zavedeme registrační pokladny a podpoříme to loterií, jako na Tchaj-wanu,“ uvedl Mládek. (zvýrazněno mnou)

Tedy co Jan Mládek řekl? Že je třeba bojovat proti firmám, které využívají švarcsystému a parazitují na de facto zaměstnancích, které pro ně pracují formálně jako OSVČ. Paraziti tedy nejsou OSVČ, ale zaměstnavatelé, kteří OSVČ zaměstnávají. Kdyby měl na mysli, že OSVČ parazitují na svých zaměstnancích, nedávalo by to prakticky žádný smysl, navíc nikde o OSVČ jako o parazitech nemluví! Pokládám za smutné, že účelovému mediálnímu překroucení Mládkových slov podlehl i Bohuslav Sobotka a místo, aby se zastal svého člověka a využil toho ke kritice médií (Miloš Zeman by si to jistě nenecha ujít!), vyjadřoval se k mediální verzi výroku.

Znám mimochodem i lidi, kteří takto pracují bez nároku na dovolenou, nemocenskou atd. de facto jako zaměstnanci, a okázale prezentují svou pravicovost a chlubí se tím, jak je to cool, protože ušetří na odvodech (ve skutečnosti samozřejmě ušetří především ten zaměstnavatel).

Co dodat? Kdyby hloupost nadnášela, to by to bylo holubiček!

EDIT: Byl jsem upozorněn na tuto verzi výroku (na webu ČT): „Systém, kdy oni (živnostníci) nepřispívají do systému sociálního pojištění a kde parazitují na zaměstnancích, kde pro zaměstnance je to peklo a pro některé jiné ráj, je dlouhodobě neúnosný.“ Nikde jsem jej ale nenašel celý, tedy s tím, co mu předcházelo a kdo jsou ti „oni“, tedy zda skutečně myslel živnostníky nebo koho vlastně. Pokud to má někdo ze čtenářů k dispozici, nechť mne o tom prosím informuje v komentářích. Děkuji.

EDIT 2: Jsem sice stále přesvědčen, že Jan Mládek neměl na mysli živnostníky en bloc, protože by to prostě nedávalo smysl, ale myslím, že jsem tento článek napsal s příliš horkou hlavou a na základě neúplných informací, takže jej beru zpět.