BBC o našich volbách plus pár mých slov o “hloupých venkovanech” (glosa)

Občas stojí za to podívat se, jak se na nás dívá naše okolí, v případě státu pak média států okolních. Zvláště pak, jedná-li se o BBC!

Proto všem angličtinou vládnoucím čtenářům doporučuji stručný, ale velice výstižný článek Czech election: Milos Zeman wins presidential poll, z něhož zde vyzdvihnu dvě pasáže, jež mne zaujaly nejvíc.

První z nich je charakteristika toho, jak je Miloš Zeman vnímán: „Mr Zeman is seen as a hard-drinking, chain-smoking politician, known for his witty put-downs of opponents.“ („Pan Zeman je nahlížen jako těžký piják zapalující si jednu cigaretu od druhé, známý svými duchaplnými urážkami oponentů.“ – česky to ale prostě nezní tak dobře, jako anglicky.)

Jsem si jist, že zrovna Britové to nevnímají pití a kouření jako něco diskvalifikujícího, ostatně v tomto směru (a jistě i v jiných) má Miloš Zeman do Winstona Churchilla přeci jen ještě daleko (navíc je třeba v této souvislosti připomenout, že uvedené vlastnosti do jisté doby byly i charakteristikou Václava Havla, nenechme se havlovskými kultisty připravit o Havla-pařmena!), jak nahlížejí „witty put-downs of opponents“ těžko říci – ale vzhledem k typickému anglickému humoru to asi nebude nijak zvlášť zatracující, i když zrovna lichotivé to přirozené také není.

Dále – a především! – se mi líbí, že BBC nepoužívá stereotyp, že Zemana volili „hloupí a nevzdělaní staří venkované“, ale správně konstatuje, že: „He seems to have won the support of many poorer, older voters from areas of the country that have suffered in the economic downturn.“ („Zdá se, že si získal podporu mnoha chudších a starších voličů z těch oblastí země, jež trpí poklesem ekonomiky.“ ; pozn.: V článku je „in the economic downtown“, což mi moc nedává smysl, myslím, že správně má být „downturn“).

A opravdu to tak je: Někteří lidé u nás, zvláště pak mladí obyvatelé měst, si stále ještě neuvědomují, že neexistují jen velká města, ale i mnoho dalších regionů, kde odliv průmyslu a služeb (třeba ukončení výroby v OP Prostějov a vše s tím spojené) způsobuje vážné existenční problémy a že lidé žijících v těchto regionech mají určitou životní zkušenost, jež se v jejich volbě zákonitě odráží. V této souvislosti doporučuji každému ke shlédnutí český dokument Robota: Závod ke dnu.

Vím, že mnoha lidem „hard-drinking, chain-smoking politician, known for his witty put-downs of opponents“ na Hradě vadí, ale mně osobně je konkrétně těmito vlastnostmi spíše sympatický. Především jsem však chtěl poukázat na to, že lidé v menších městech a lidé starší nejsou nutně hloupější, jak si někteří mladí, zdraví, perspektivní lidé myslí, jen mají o pořádný flák drsné životní zkušenosti víc – a já jsem rád, velice rád!, že ji svou volbou vyjádřili a nenaletěli tedy slibům, že se “kníže, co má k lidu blíže” začne z čista jasna upřímně zajímat o jejich životní situaci. Děkuji!