Karel ze Schwarzenbergu a odsun sudetských Němců

Kníže Karel ze Schwarzenbergu udělal něco, za co mu jeho marketingový tým patrně moc nepoděkoval – otevřel téma odsunu sudetských Němců. Vyvolal tím oprávněné pozdvižení a jeho stoupencům nezbylo, než přejít do protiútoku s tím, že „kandidát na prezidenta říkal vlastně pravdu“. Myslím, že je nejvyšší čas udělat si v této záležitosti jasno.

Takže ano, kdyby dnes nějaká vláda násilně vystěhovala část svých občanů do sousední země, jistě by to byl případ pro Haagský tribunál. Jenže říkat, že Beneš by dnes byl takto souzen, je absurdní: Beneš by dnes nikoho neodsouval, protože dnes nejsme v situaci po ničivé válce a nikdo nemá od vítězných mocností mandát k něčemu takovému. Je to podobně hloupý anachronismus jako tvrzení, že kdyby dnes Britové a Američané bombardovali Normandii tak, jako v roce 1944 v rámci příprav na vylodění, byli by souzeni pro válečné zločiny. Jistě by byli – ale dnes Francii neokupuje Hitler a svět nestojí na křižovatce mezi civilizací a barbarstvím, jak to správně vnímal Churchill.

Karel ze Schwarzenbergu dále soudí, že odsun sudetských Němců byla chyba. To je pro mne osobně asi alarmující ještě více, než blábolení o Benešovi u soudu ve Štrasburku. Uvědomme si jednu věc: Karel ze Schwarzenbergu má bezpochyby pravdu v tom, že byli odsunuti i nevinní obyvatelé Sudet německé národnosti. To bylo v takové situaci nevyhnutelné. Bezpochyby bylo odsunuto množství lidí, kteří, jak rád říkám, „žili jak uměli“: Nebyli aktivními antifašisty (Němci, kteří to prokázali, směli zůstat), ale ani aktivními henleinovci a nacisty. Nicméně tento fakt jen neznatelně umenšuje sílu mého přesvědčení, že rozhodnutí o odsunu bylo správné. Toto mé přesvědčení plyne zejména z nedávné války v bývalé Jugoslávii, kde po více než čtyřiceti letech od konce druhé světové války ožily animozity, jež zřejmě dřímaly pod povrchem po celou dobu existence tamního autoritářského režimu, a s jeho pádem vyvřely ve vší své brutální nahotě.

Bylo by krásné a ušlechtilé, kdyby Češi dokázali po válce „Sudeťákům“ odpustit a pokračovat v soužití s nimi v obnoveném státě, ale je jasné, že něco takového Češi dokázat nemohli – a vzhledem k okolnostem není možné se na ně proto dívat jakkoli s patra. Jsem hluboce přesvědčen, že pokus o takové soužití by dopadl velmi špatně pro obě strany.

Je vůbec s podivem, že je téma zákonného odsunu sudetských Němců znovu a znovu otevíráno a nyní dokonce kandidátem na prezidenta České republiky! Tady ale opravdu není nic k nějakému novému zhodnocení, nic k celonárodnímu zpytování svědomí, nic, za co bychom se měli stydět. Nic, co by nás nějak, jakkoli, sbližovalo s nacisty, jak je naznačováno. Jednalo se o mezinárodně uznaný a zákonný akt, který nebyl pomstou, ale smysluplným preventivním aktem.

Jiná věc je takzvaný „divoký odsun“ a excesy při legálním odsunu. Ohledně toho prvního: Jednalo se o činy, jež neměly oporu v zákoně a nebyly vyvolány ani organizovány státem. Je zajisté správné vyslovit v této souvislosti politování nad krutým a mravně nepřijatelným počínáním některých tehdejších československých občanů, ale – jak správně podotkl Miloš Zeman – nejednalo se, na rozdíl od zločinů nacistů, o státní teror a nelze tudíž tyto věci srovnávat. Pokud jde o excesy při legálním odsunu, pak ani ty nebyly důsledkem instrukcí státní moci, nicméně je možné, aby se za ně stát částečně omluvil – ale rozhodně nikoli plošně všem odsunutým, ale pouze těm, kterých se to týká. A to je prosím všechno.

Znovu se tedy vracím k otázce, proč kníže Karel ze Schwarzenbergu toto téma vlastně otevírá? Nejedná se o způsob, jak postupně uvyknout české občany, zvláště pak mladou generaci, myšlence, že odsun Němců byl vlastně nespravedlivý a „mělo by se s tím něco udělat“? Zní to možná trochu paranoidně, ale pokud se podařilo přesvědčit spoustu jinak slušných a snad i v podstatě hodných českých občanů, že kupříkladu umrzlí bezdomovci si za svůj osud můžou sami a zemřeli z vlastní vůle (ano, skutečně se s takovým názorem dosti běžně setkávám!), je patrně možné naočkovat nám takřka jakoukoli myšlenku; ostatně včetně víry, že osmdesátiletý šlechtic, místopředseda nenáviděné vlády, stranický šéf Miroslava Kalouska, konzervativec podporující smlouvu ACTA, školné atp. je idolem mladých a nadějí na lepší politiku v naší zemi.

Lidi, prosím vás, můžete-li, nenechte se zblbnout, nebo za chvíli, v intencích Orwellova románu 1984, uvěříte, že válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla.

karelnenimensizlo.jpg

Advertisements

komentářů 32

Filed under Politika

32 responses to “Karel ze Schwarzenbergu a odsun sudetských Němců

 1. Alieno

  Zřejmě lze lidem namluvit za určitých okolností cokoliv. Ti mladí nemusí na vojnu a neumí si představit přijít o dva roky života a dívkám to pak také nikdo nevysvětlí a oni a ony pak nemají srovnání a neumí si vážit každého dne .
  Co se bezdomovců týče, tak mám zkušenost, že když jdu do Sanaplasmy , jelikož se peníze hodí , tak třeba teď v mrazech, když jdu stejnou ulicí a vracím se k autu, jdu kolem krajského úřadu, kde se u zdi technologického výklenku ohřívá bezdomovec , různý .Co je obzvlášť významné, je , že za onou zdí je sociální odbor, takže je dá se říci, na tom správném místě. Ale asi to štve jen mne, protože mu stejně nemohu pomoci, když si musím přivydělávat plasmou . A ti mladí co tam chodí se mnou , tak bezdomovectví berou jako něco, co je obvyklé. Já si to tedy nemyslím . Ale je vidět, že tedy žádný pokrok není , jen technický, ale ne lidský .

 2. Catalessi

  Došlo k tomu, že suverenita jednoho národa byla napadena národem druhým a Beneš udělal všechno nezbytné k obnově míru na našem území. Nikdo nemohl vědět, jak to bude v budoucnosti dál a Sudety se staly už jednou příčinou k vojenské invazi na území našeho státu. Prezident by měl dělat právě to, co udělal Beneš – dbát především o naše státní zájmy. Je naprosto jedno, že zvolením Schwartzenberga budeme lépe vypadat v očích světa, vztahy s Německem jsou pro naši republiku druhořadé, už jednou jsme spoléhali na zahraničí díky Masarykovým vazbám na Francii a jak to dopadlo. V současné době – padne zima a budeme se chtít něčím ohřát – a Německo nás nezahřeje, ale ropa a plyn, které víme, odkud jsou. Problém současné mládeže je ten, že si myslí, že věci se berou na internetu a postrádají základní hospodářské a realistické vnímání světa…

  • hans

   …zvolením Schwartzenberga budeme lépe vypadat v očích světa… Kterého světa? Toho světa, před kterým nás v kauze palestinského státu Schwartzenberg zesměšnil jako americko-izraelskou kolonii?

  • František Navrátil

   O politických schopnostech presidenta Beneše si dovolím pochybovat.
   Jestliže ve svých „Pamětech“ m.j. napsal, že ho Gottwald a Stalin podved-
   li, tak není co dodat. Kdyby Beneš dělal presidenta Finsku, tak bylo
   jednou ze sovětských republik.

 3. hans

  ..Takže ano, kdyby dnes nějaká vláda násilně vystěhovala část svých občanů do sousední země, jistě by to byl případ pro Evropský soud pro lidská práva…

  Takže ne. Dva omyly: sudetští Němci byli občané Německa, už od roku 1938. Za druhé, některé evropské vlády po roce 1991 násilně vyhnaly část svých občanů (Chorvatsko, Bosna, Kosovo) a Evropský soud pro lidská práva na to zvysoka kašlal, stejně kašle na diskriminaci národnostních menšin (Pobaltí, Ukrajina).

 4. strojmir

  Klaus a další se tváří, jako by diskuze k dekretům byla tabu, asi si myslí, že kdyby Německo, jako nejvlivnější stát unie chtělo tuto otázku vážně otevřít, rozhodovalo by se na základě toho, co řekl Klaus nebo Schwarzenberg. Dějiny se měnit nebudou, to snad musí být jasné každému, leda by se v Německu moci chopili nacisté, ale tady se pořád brnká na nacionalistickou strunu, jako bychom neměli dost jiných problémů, směšné. Odsun se prostě stal a to se nezmění a jestli a jaká za něj bude omluva nebo snad dokonce symbolické odškodnění na tom už nic nezmění. Že byl z hlediska práva nespravedlivý je ovšem nasnadě, těžko čímkoliv ospravedlňovat rozhodnutí odsunou lidi, kteří zde mají své domovy několik staletí, to by se také pak dalo ospravedlňovat úmyslné přesuny národů, které prováděl Stalin. Ovšem je také pravda, že doba po konci války byla vyšinutá všemi traumaty, které proběhly za nacismu a tak bylo přikročeno k tomuto řešení. Němci ovšem tady žili už od dob, kdy osídlování podporovali Přemyslovští panovníci. Jenomže nacionalismus, který získal navrch až v devatenáctém století jehož pozitivní stránkou byla národní obrození a negativní v celoevropském měřítku rozbujení až do zrodu fašismu s sebou přineslo také vlastní národní výklady dějin a to nejen u nás samozřejmě. Viz třeba stavovské povstání. Mnoho jeho vůdčích osobností bylo německé národnosti a na sněmu se jednalo dvojjazyčně atd… Vůbec by výkladu dějin slušelo více objektivity a méně romantických a jiných představ, či ohýbání podle svých pocitů nebo potřeb.

  • Ano slušelo by se více objektivity. Zejména nezapomínat na ty Čechy, kteří ještě před Mnichovem byli zabiti henleinovci, nezapomínat na ty Čechy, kteří museli opustit své rodné domovy po Mnichovu.

   • strojmir

    Snad všichni proboha víme, co tady nacismus způsobil a že odsun byl také pochopitelně i jeho důsledkem. To však nemění nic na amorálnosti počínání Čechů, je také známo, že nejhorlivější byli v útocích na Německé civilisty ti kteří měli máslo na hlavě.

  • hans

   Vypakování občanů cizího státu, kteří se projevili jako nenávistní nepřátelé odmítající společný život, není amorální, ale běžné (a nezbytné) v souvislosti s každou válkou.

   S těmi stalinskými přesuny by to bylo na delší diskuzi. V každém případě byly mnohem humánnější a k postiženým laskavější než přesuny organizované západními vládami.

   …Dějiny se měnit nebudou, to snad musí být jasné každému…

   Jednou z neměnných konstant dějin je, že normální vlády rozhodně hájí (majetkové) zájmy svých občanů a (územní) zájmy svého státu. A že tedy německá vláda rozhodně nepropase příležitost k revizi výsledků prohrané války. Komunisté, Klaus, a někteří další pouze tvrdí, že Německo se bude chovat jako obvykle, že se dějiny měnit nebudou.

   ….Vůbec by výkladu dějin slušelo více objektivity …

   Objektivita je bytostně cizí lidem jako Havel a Schw., kteří tvrdí, že budeme stát morálně níže než Západ, dokud budeme v záležitosti odsunu hájit stejné zákony a postupy jako použili na Západě.

 5. Podle mě díky tomuhle podružnému tématu zapadl mnohem závažnější schwarzenbergův výrok. Totiž když mluvil o Šnajdrovi a Fuksovi, kterým Kalousek optřil korýtka za to, že odešli z parlamentu, tak řekl, že je to vlastně úplně normální, protože jsou to kamarádi. Problém by to pro něj byl jedině v případě, že by to byli cizí lidé. A tomuhle placená klaka tleskala, div jim ruce neupadly. a novináři o tom mlčí….

  • strojmir

   Tak s tímto souhlasím, však také to co sem píši, nedělám pro Schwarzenberga, ale jen se vyjadřuji k tématu.

   • však jsem vás taky nechtěl z ničeho obviňovat, jenom mě udivilo, že se strhlo tolik pozornosti zrovna k sudetskému tématu a další věci se přehlížejí 🙂

 6. Catalessi

  Hans: pouze technicky – co se týče Kosova a ex-Jugoslávie, je Evropský soud ve Štras. irelevantní, protože to řeší a řešil Mezinárodní soud v Haagu. Jedná se o dvě odlišné instituce. Celá ta hypotetická debata, co by bylo s Benešem dnes, naráží na další problémy, zda by to s námi jako se státem EU řešil Štrasburk nebo Haag, poněvadž se to odehrálo před vstupem do EU (který mimochodem ustanovil speciální tribunál pro země bývalé Jugoslávie).

  • hans

   No, to podporujete mé tvrzení – když je Štrasburg irelevantní pro jedno vyhnání, tak nebude soudit vyhnání druhé, jak jsem napsal.

   Jo, a Haag by Beneše za odsun neodsoudil, protože ani v jugošských záležitostech netrestal politiky-organizátory čistek, ale ty co hájili multietnickou společnost a čistkám se snažili bránit.

 7. strojmir

  Celá ta úvaha o tom co by bylo, kdyby bylo je nesmyslná, co třeba přemýšlet, jak by se soud v Haagu vyrovnal s konfiskací pobělohorské doby.

 8. strojmir

  Ale jinak Kojote, tvoje ospravedlňování organizovaného odsunu je pro mě závadné. Cituji z tvého příspěvku :

  „Tady ale opravdu není nic k nějakému novému zhodnocení, nic k celonárodnímu zpytování svědomí, nic, za co bychom se měli stydět. Nic, co by nás nějak, jakkoli, sbližovalo s nacisty, jak je naznačováno. Jednalo se o mezinárodně uznaný a zákonný akt, který nebyl pomstou, ale smysluplným preventivním aktem.“

  Kojote nešlo jen o řešení problému soužití, ale také o státem organizované ožebračení, jak jinak zdůvodnit to, že si Němci mohli vzít pouze 20-30 kg osobních věcí a z cenností pouze snubní prsteny? Také bychom to měli nazvat spravedlivým řešením? Ne Kojote, to nebylo jen řešení soužití, jak se odsun dnes snaží takto někteří, včetně nyní tebe zdůvodňovat, ale kolektivní potrestání, tedy včetně důchodců, žen, dětí. Když opominu, že bychom se měli stydět i za těch 18 000 civilních obětí, protože ač to nebyl právně ukotvený státní teror, vykonali to Češi, tak i z právního hlediska jde jednoduše o zločinné okradení o půdu, domov i majetek, bez jakékoliv snahy o kompenzaci.

  • hans

   …ale také o státem organizované ožebračení, jak jinak zdůvodnit to…

   Ježišimarijá, slyšel jste, že byla válka? Že to byli občané nepřátelského státu? Že v normálních zemích (USA) stát občanům nepřátelského státu (Němcům, Japoncům (a všelikým šikmookým, které si spletli s Japonci)) zabavil veškerý majetek a poslal je do koncentráků? Že pouhý odsun a ponechání části majetku byl projevem neobyčejné české mírnosti? Že konfiskace nepřátelského majetku je už staletí samozřejmou součástí válečných opatření? Že jsme měli k majetku zabranému německým občanům nalézajícím se na území republiky ještě dostat další majetek sebraný Němcům v západním Německu a že Američané po válce svou povinnost nám ten majetek poslat (poslali ho Francouzům, Belgičanům atd.) nesplnili a ani Spolková republika nám ten majetek neposlala, takže nám ho dluží? ?

   ….z právního hlediska jde jednoduše o zločinné okradení o půdu, domov i majetek, bez jakékoliv snahy o kompenzaci….

   Hnusná lež. Z právního hlediska jde o zabavení nepřátelského majetku a náhradu válečných škod. Reparace. Stejně zabavovali majetek všichni účastníci války. Němci nám ještě většinu majetku, na který máme právní nárok, dluží.

   • strojmir

    No vidím že ač Kojot se sám zdržuje komentářů, získal pár „solidních“přispěvatelů. Použiji tedy jeho terminologii, tohle je slovní průjem. Srovnávat internaci ve válce, která je opatřením nezbytným proti případné špionáži a sabotážní činnosti s odsunem po válce… Na to nemá cenu obsáhleji odpovídat. Mimochodem tyto osoby pak po válce mohly nepochybně dál žít v USA.
    Víc už to tady dál rozpatlávat nebudu, dějiny se měnit nebudou, chápu, proč Beneš k tomuto aktu přikročil a chápu, že se udál na pozadí velmi pohnutých dějin, které jsou svojí krutostí nám nebetyčně vzdálené. Musím ale říci, že se mi především hnusí, jakým způsobem bylo toto téma zneužito v těchto volbách. Nic než odporná propaganda. Přesně dle hesla účel světí prostředky, ať se jdou zahrabat.

    Ještě bych k tomu měl jeden příběh, jeden můj známý, který tu dobu pamatuje jako malý kluk, pochází ze Slovenské rodiny, která se nastěhovala do takto zabraného domu. Jeho maminka vzala všechny věci které tu museli Němci nechat a vyvezla je před obecní úřad s tím, že nejsou její a nehodlá si přivlastňovat cizí majetek. Chápete? Věděla, že odsun byl opatření a že si s sebou nikdo nemůže vzít nemovitost, ale měla také dost vychování, aby se neobohacovala na úkor cizího neštěstí více než je zdrávo. A pak tam byli tací, o nichž vy byste řekl, že se starali také o tu konfiskaci nepřátelského majetku, jak jste to nazval. Jmenovali se revoluční gardy, ale známý je po způsobu běžných lidí nazýval jinak, totiž rabovací gardy. Mějte si dál svoje naivní poloromantické představy, já už vám je kazit nebudu.

    • Kojot doufá, že si to pěkně všichni vyříkáte 😉 Já jsem se, myslím, dostatečně vyjádřil v článku.
     Ohledně toho, co vlastně kníže Karel ze Schwarzenbergu hodlá či nehodlá, opravdu nemám jasno, protože přes tu mediální masku to není vidět.

    • hans

     Jasně, že to nechcete rozpatlávat. Hájit tezi, že částečné uhrazení legálních a legitimních reparací je “ zločinné okradení o půdu, domov i majetek“ je skutečně věc nejednoduchá. Doufal jsem, že to aspoň zkusíte.

     Zejména jsem se chtěl seznámit s důvody, proč bychom měli Němcům reparace vracet (píšete „… bez jakékoliv snahy o kompenzaci …“) a zda by je měli vrátit i ostatní Spojenci.

     • strojmir

      Podívejte pane, já jsem zde reagoval na to co napsal Kojot. A z jeho textu vyplývá ,domnívám se, že i když bylo mezi Němci větší než malé množství nevinných, byl odsun nutný jako opatření pro možné budoucí sousedské soužití. Já této představě neupřel jistou smysluplnost, avšak namítám, že pokud tomu má tak být, je také nezbytné postavit se čelem ke křivdám, které byly odsunem nepochybně spáchány. Nikdo nemá právo ožebračit nikoho takovým způsobem jen proto, že je příslušníkem nějakého národa. Navíc byste si měl uvědomit, že tito lidé se žádným způsobem nemohli ani podílet na zvolení Adolfa Hitlera jelikož byli před válkou občany Československa. Z vůle nacistů, ale také západních spojenců se pak tito lidé stali občany třetí říše, což ovšem oduznání Mnichova poněkud komplikuje, ale především to nic to nevypovídá o jejich skutečných postojích. Je mimochodem známo, že v Československu našlo azyl nemalý počet odpůrců fašismu. Samozřejmě, že mnoho sudetských Němců se hlásilo aktivně a tvrdě k podpoře nacistické ideologie, ale připomínám, že odsun nebyl podmíněn prokázáním tohoto postoje, ale národností a jediný způsob, jak z něj mohlo být vyřazen, byl doložený aktivní antifašismus. Předpokládám, že je vám známo, jaké procento lidí, ne Němců,kteří by navíc šli proti vlastním lidem, ale Čechů se toho odvážilo, když na vahách nebyl jen vlastní život, ale také život celých rodin. Podle vás sedláci v důchodovém věku, neboť ti kdož mohli držet zbraň byli buďto mrtví nebo v zajetí, kteří nenašli dost odvahy k odboji, nebo prostě jenom chtěli přežít další hrůzy, které jim přineslo celé krásné dvacáté století, jak zpívá Nohavica, jsou našimi nepřáteli. Vy ovšem máte jasno, ukázkové černobílé vidění světa. Pamatujte si, že to je velkým kořenem zla, které bylo člověkem spácháno. Obvykle ve jménu vlastních neomalených představ o tzv. službě dobru. Všechny odporné ismy se tím zaštiťovali a zaštiťovat budou, bez milosrdenství, odpuštění a lásky k lidem.

   • František Navrátil

    Váš smysl pro spravedlnost a logiku je obdivuhodný. Ti němci mají štěstí,
    že je nás pouze 10 milionů. Být nás 1OO, tak jsme je naprosto podle zá-
    kona, práva a spravedlnosti vymazali z mapy. Škoda, že takových jako
    jste vy nebylo víc, když jsme se bez jkéhokoliv odporu těm němcům
    vzdali a úsilovnou prací, zvláště ve zbrojní výrobě jim pomáhali vést je-
    jich „spravedlivou“ válku.

 9. strojmir

  Docela vtipné taky je, že ač Schwarzenberg učinil na toto téma jedinou, byť chybnou a nesmyslnou poznámku, ten kdo toto téma úmyslně skutečně doširoka otevřel byl papá Klaus, mocný to zastánce Zemana a který takto hraje na vždy dobře využitelnou nacionalistickou notu a ty jsi mu na to Kojote skočil taky. No však také dobře všichni víme, že nebýt Němců, Rakušanů, cikánů a Židů , neměli bychom v podstatě k řešení žádné problémy.

  • Homunkulus

   Přesně tak: otázka není, proč toto téma otevírá Schwarzenberg, ale proč ho otevírá Zeman. Je zřejmé proč: aby získal populistické body a aby se nemluvilo o jiných tématech.

 10. Jirka

  Já se vyjádřím mimo téma volby presidenta.
  Roky je mně velmi podivné, proč se vůbec nikde nezmiňuje odsun Čechů za Sudet po Mnichově. Nikdy, oprvadu nikdy jsem v TV diskuzích našich historiků neslyšel nic o tomto odsunu. Zeptejte se svých rodičů a prarodičů – to bylo úplně stejné, jako v roce 1946 a naši politici a k hrůze i historici mlčí jako debilové!!!! – nevěřím, že o tom neví. Odpoví mně někdo proč je tomu tak?? Díky – Jirka

  • barča

   Odsun čechů ze sudet – jednalo se zhruba o dvě stě tisíc čechů a byli odsunuti do českého vnitrozemí. Odsun Němců po válce – byla pomsta jednalo se zhruba o 3miliony Němců. Další věcí je to, že v pohraničí bylo odjakživa více němců, než čechů. Když se podíváte hluboko do historie, zjistíte, že tuším Přemyslovci pozvali němce aby tu zúrodńovali půdu. Takže česko-německé vztahy tu byly jaksi přirozené odjakživa, jen se to vyhrotilo s nástupem nacismu. Můžeme tady sice o tom vést debaty, ale ta doba a vůbec ta poválečná doba musela být hrozná na přežití – nedokážeme si to představit. Jednak odsun, pak zabavení majetku v důsledku zárodńování.a také udávání lidí se navzájem.

   • hans

    Zhruba nikoliv, musíte odečíst Židy a židy, odvedence do wehrmachtu, ty co odešli/utekli už v březnu-dubnu, ty co zůstali… Před lety jsem četl rozbor jednoho z jhomoravských okresů a závěr byl, že odsunuto bylo o hodně míň než polovina předválečného množství Němců.

 11. barča

  Tady jsem našla jednoho pamětníka, který se pokusil zachytit tehdejší atmosféru. Byl v té době dítě.

  http://www.cesky-dialog.net/clanek/456-cesko-nemecke-vztahy-ocima-sudetskeho-cecha/

 12. Milan

  Jen pár upřesňujících poznámek. Divoký odsun probíhal od června do října. V květnu RG vyháněly lidi z domovů do lágrů, v červnu masivně nastupuje armáda, která transporty provádí (nedělaly to ani RG, ani Rudá armáda, ale čs. armáda). Do zveřejnění Postupimské dohody transfery probíhaly nelegálně, po ní také (v článku XII je požadavek okamžitého pozastavení vyhošťování); čs. vláda na svém zasedání hned po zveřejnění dohody (3.8.) odmítla poslechnout a dala pokyn k dalšímu vysídlování (Spojencům to zamlčela). Divoký odsun byl připraven prezidentem, resp. vládou a prováděn čs. armádou, znamenal vyhoštění nejméně 700 000 lidí.