Amnestie a prezidentské volby (glosa)

O aktuální prezidentské amnestii bylo napsáno mnohé, ale je třeba tuto událost ještě propojit s diskusí o závažnosti blížících se prezidentských voleb.

Nejprve stručně osobní pohled na věc: Většina amnestijních kritérií, jež byla použita, se mi jeví jako legitimní a eticky v pořádku. Když jsem je četl poprvé, nepřipadlo mi to na první pohled nijak alarmující (protože jsem netušil, že za enormní majetkové škody jsou tresty do deseti let). Odmítám ale bonus pro lidi, kteří dokázali s pomocí dobře placených právníků dlouho zdržovat soudní řízení a mají na svědomí opravdu velké škody, což jim často umožnila Klausova “hurá transformace” vedená pod heslem “Špinavé peníze neexistují!” Rozsáhlá korupce, tunelování a podvody jsou prostě i z hlediska zdravého rozumu “jiná liga”, než krádež v hospodě či neplacení alimentů. Řekl bych, že bylo možné tuto záležitost ošetřit tak, aby lidé, podílející se na často i miliardových škodách, amnestováni nebyli, a že pan prezident to musel zvážit a záměrně se rozhodnout tak, jak se rozhodl. Prostě nevěřím, že by vyhlašoval amnestii bez předem zpracované analýzy jejích důsledků.

Nejsem originální, podobný názor má víc lidí, ale bylo třeba to říci.

Nyní k těm volbám: Tu souvislost jsem si uvědomil při pohledu na poněkud zbytečné debaty o tom, zda se prezident náhodou nedopustil vlastizrady. Nedopustil. Jeho čin je, jak by pan profesor patrně odvětil, „naprosto, ale opravdu naprosto, legální“. Polemizovat lze o legitimitě tohoto kroku, ale rozhodně ne o porušení zákona.

Současně však Václav Klaus dal voličům jasný signál před blížícími se volbami: Prezident opravdu není jen „kladeč věnců“, který „ve skutečnosti nemá žádnou moc“ a proto „je zbytečné ty volby řešit“. Prezident nemá mnoho exekutivních pravomocí, to je pravda, ale má je – a nejsou, jak vidno, zcela zanedbatelné.

Proto vážně doporučuji i těm voličům, kteří „nechtějí vybírat menší zlo“, aby své rozhodnutí přeci jen ještě zvážili a zkusili si třeba tipnout, u kterých kandidátů se kupříkladu možnost omilostnění kamarádíčků jeví jako méně pravděpodobná.