Druhý paradox všemohoucnosti

Cílem této krátké úvahy je odhalení vnitřního rozporu v klasicky pojímaném pojmu Boha jako všemohoucí bytosti. Jedná se o upravenou a doladěnou starší verzi tohoto textu, jež se na tomto blogu objevila už před lety. Myslím, že si zasluhuje oprášit.

Nechápeme-li Boha jak Jej chápu já, tedy jako jedno z možných pojmenování či jeden z možných úhlů pohledu na univerzální lidskou zkušenost posvátna a transcendence, případně jako metaforu pro to, co se skrývá za jakýmkoli možným horizontem empirického a asi i racionálního poznání, nýbrž v klasickém teistickém smyslu slova coby dogmaticky kodifikovanou všemohoucí a vševědoucí bytost, která má osobnost, stvořila vesmír atd., pak je možné poukázat na jeden zajímavý paradox, jemuž říkám Druhý paradox všemohoucnosti.

Druhý proto, že tím prvním je paradox, který obvykle nabývá podobu otázky Může Bůh stvořit kámen, jenž neuzvedne?, nicméně to ve skutečnosti není paradox týkající se pojmu Boha, protože obsahuje logickou chybu. V případě Prvního paradoxu všemohoucnosti lze totiž namítnout, že samo zadání je kontradiktorické: Chtít po někom, kdo dokáže všechno, aby dokázal něco, co nedokáže, pokud množina toho, co nedokáže, je prázdná, nedává dobrý smysl.

Na myšlenku Druhého paradoxu všemohoucnosti mne přivedl jeden vášnivě internetově evangelizující křesťan, s nímž jsem kdysi diskutoval a který pokládal za důkaz, svědčící o existenci Boha v onom výše uvedeném tradičním smyslu, výskyt různých zázraků, například vzkříšení mrtvého. Pro účely této úvahy a mého argumentu nebudu řešit problematiku zázraků jako takových a připustím tezi, že existuje nějaká všemohoucí bytost, která prostřednictvím zázraků přesvědčuje smrtelníky o své existenci. Může mi taková bytost podat přesvědčivý a nevývratný důkaz o své všemohoucnosti?

Když se nad tím zamyslíme, tak je to naprosto vyloučené, pomineme-li možnost, že by mě tato bytost nějakým způsobem „přeprogramovala“ – v takovém případě by už ale nebylo možné mluvit o podání přesvědčivého důkazu.

Tvrdím, že všemohoucí bytost ve své všemohoucnosti není schopna podat komukoli, kdo není vševědoucí (přičemž ten takový důkaz nepotřebuje), důkaz o své všemohoucnosti.

Zamysleme nad tím, proč tomu tak je. Řekněme, že by přede mnou nějaká bytost někoho vzkřísila z mrtvých, to by bylo dozajista působivé a byl bych ochoten přiznat takové bytosti moc, která přesahuje lidské chápání. Stejně tak kdyby například uspořádala hvězdy v našem blízkém okolí do podoby nápisu Jsem, který jsem! či dokonce přede mnou tvořila vesmíry s lehkostí dítěte hrajícího se s bublifukem. Nepomohlo by ani, kdyby mě seřvala tak jako Hospodin Jóba (ve stejnojmenné biblické knize, kapitola 38). To všechno by byly zcela jistě velmi přesvědčivé ukázky ohromné mohoucnosti, ale co to vypovídá o všemohoucnosti? Nic.

Jako člověk, jehož mentální kapacita je omezená a život konečný, nejsem schopen zjistit, zda neexistuje něco, co by všemohoucí bytost, snažící se mě přesvědčit, nedokáže učinit, a nejsem schopen určit, zda vedle bytosti, jež mi právě předvedla takové či onaké velkolepé činy, neexistuje nějaká ještě mocnější. Všemohoucí bytost tedy není schopna mne přesvědčit o své všemohoucnosti.

Vzhledem k tomu, že požadavek na podání důkazu o všemohoucnosti není, na rozdíl od požadavku Prvního paradoxu, vnitřně rozporný, existuje tedy přinejmenším jedna věc, kterou všemohoucí bytost nedokáže učinit.

Samotný klasický pojem všemohoucí bytosti je tudíž vnitřně sporný a není možné, aby takto charakterizovaná entita reálně existovala. „Všemohoucnost“ může být tedy nanejvýš poetickou metaforou charakterizující moc, která se vymyká lidským měřítkům, nikoli však doslovně míněným pojmem. Ostatně: O některých věcech beztak není možné hovořit jinak než metaforicky, chceme-li o nich hovořit přesně.

Advertisements

komentářů 38

Filed under Filosofie a religionistika, Magie-mystika-víra

38 responses to “Druhý paradox všemohoucnosti

 1. Mirek

  Podle mě je to trochu jinak. To, co píšeš, je problém empirického dokazování všemohoucnosti, a tam se samozřejmě projevuje paradox indukce (jako u všeho empirického). Ale je ještě představitelný postup, kdy dokážeš metafyzicky (tedy: logicky nutně pro cokoliv empirického), že existuje všemohoucí bytost, a pak najdeš nějaký „marker“, kterým se projeví právě jen všemohoucí bytost, tj. který dokáže, že je bytost vyznačující se tímto markerem totožná s všemohoucí bytostí. Ve slabším smyslu by mohlo jít taky o pravděpodobnostní marker: tj. že je pravděpodobnější, že je všemohoucí tato bytost než kterákoliv jiná. Ten marker by mohl být i empirický. Ale je to jen moje „kondicionální“ spekulace, žádný takový postup neznám. Stejně bych ale řekl, že „přesvědčit“ se týká celé bytosti přesvědčovaného – tj. že někdo může být přesvědčen, i když si čistě logicky uvědomuje, že jeho přesvědčení není z logického hlediska neprůstřelné.

 2. To s tím „přesvědčením“ jsem si uvědomil, proto tam také píšu o podání důkazu. S tím metafyzickým důkazem máš pravdu – nevyvrátil jsem, že je něco takového nemožné. I když si osobně myslím, že to nemožné je, nevím, jak tuto nemožnost dokázat.

 3. Medea

  Kojot, všemohúci Boh, by Ťa mohol urobiť vševedúcim, alebo dostatočne vedúcim, aby si pochopil (a teda sa aj presvedčil) o jeho všemohúcnosti 😉

  • Mirek

   Jasně :-). Je to i věc toho „předprogramování“: Kojot to líčil tak, jako by tady byl nějaký základ a vůči němu to předproggramování, ale už rozum jako takový je vlastně předprogramováním, takže by se případně dalo jen říct, že jsme předprogramováni tak, abychom díky rozumu nepřijímali něco jako argument.

 4. Medea

  Nejaké slová zostali v mojej mysli a do komentára sa už nedostali :). Tak ešte raz :

  Kojot, všemohúci Boh, by Ťa mohol urobiť vševedúcim, alebo dostatočne vedúcim, aby si pochopil, aký v skutočnosti je (a teda sa aj presvedčil) o jeho všemohúcnosti 😉

  • No jo, ale bylo by to podání důkazu?

   • Medea

    Neviem, čo presne myslíš pod slovom dôkaz.

    • Správná připomínka. Kdybych uvažoval o empirickém důkazu, pak bych narazil na problém indukce a pak bych musel zápolit s otázkou, zda podání takového důkazu není principiálně (a tudíž i pro Všemohoucího) nemožné. Kdybych měl na mysli nějaký logický důkaz, pak by jeho pochopení skutečně mohlo vyžadovat nějakou úpravu mých schopností směrem k vševědoucnosti.
     Kruci! A tak pěkně promyšlené se mi to celé zdálo, než jste do toho s Mirkem začali vrtat! 😀 (samozřejmě díky!)

     • Medea

      Kojot: „Kdybych měl na mysli nějaký logický důkaz, pak by jeho pochopení skutečně mohlo vyžadovat nějakou úpravu mých schopností směrem k vševědoucnosti.“

      Áno, je možné, že na pochopenie dôkazu božej všemohúcnosti, sú nutné nejaké kognitívne úpravy Tvojej osoby. A ak by si od Boha požadoval, aby Ti dokázal svoju všemohúcnosť, bez týchto kognitívnych úprav, tak by Tvoja požiadavka bola presne analogická s už spomínanou nelogickou požiadavkou na Všemohúceho, totiž aby stvoril skalu, ktorú nezdvihne.

 5. Medea

  Ja si kladiem otázku, ako môže Boh s absolútnou istotou vedieť, že je skutočne Boh, teda ako si môže byť absolútne istý, že je skutočne vševedúci, všemohúci, … . Ako môže Boh získať istotu, že všetko čo vie/môže je skutočne všetko? Čo ak je Boh len hračkou iného BOHA vyššieho rádu, a jeho vševedúcnosť/všemohúcnosť je len ilúziou.

  • To je zajímavá myšlenka; mimochodem: někteří gnostikové učili, že Demiurg, jehož ztotožňovali s bohem Starého zákona, je nevědoucí co se týče vyššího duchovního světa, a myslí si o sobě, že je nejvyšší Bůh.

   • Medea

    Gnosticizmus mám rada. Predstava, že existuje nejaký vyšší svet plný harmónie, pokoja, múdrosti, ríša ušľachtilej Najvyššej bytosti, do ktorej sa dá uniknúť z nášho drsného Kozmu je veľmi príjemná 🙂

    Bolo by príjemné, keby môj scientistický naturalizmus bol iba omylom a to hore napísané o vyššom duchovnom svete pravda 😉

    • No jo, ale dokud neodvrhneš ten scientistický naturalismus, nebudeš mít z gnostického pohledu na ten vyšší svět nárok a vlastně ani nemáš jak zjistit, že doopravdy existuje 😉

     • Medea

      Nemôžem predsa odvrhnúť názor o ktorom som odôvodnene (a nedogmaticky) presvedčená, že je pravdivý. To, že by sa mi páčilo žiť v nejakom gnostickom univerze, ešte neznamená, že v takom univerze aj skutočne žijem 🙂

      Kojot: „a vlastně ani nemáš jak zjistit, že doopravdy existuje ;-)“

      Mohli, by predsa zasiahnuť nejaké vyššie bytosti, prípadne, by som to mohla zistiť po smrti (v mnohých gnostických systémoch nebola smrť niečím definitívnym) 😉

      • Ano, musel by to být gnostický systém umožňující reinkarnaci. Byly ale i takové gnostické systémy, které „duchovně neobdařeným hmotařům“ předpovídaly prostě definitivní zánik…

       • Mirek

        Svědkové Jehovovi mají vlastně tohle podobně.

        • Což mi připomíná, že právě čtu:http://www.kosmas.cz/knihy/158529/kapesni-pruvodce-posmrtnym-zivotem/
         Je to samozřejmě poněkud povrchní, nicméně jsem tam zatím nenarazil na žádné chyby, skvěle se to čte a je to napsané s příjemným nadhledem.

        • Medea

         Svedkovia neveria v nesmrteľnú dušu, teda podľa nich mŕtvi nič necítia. Ale Jehova si detailne pamätá každú ľudskú myseľ 😉 Po Armagedone Jehova vzkriesi všetkých svojich zbožných svedkov, ale aj ľudí, ktorý sa nemali možnosť oboznámiť s jeho zákonmi a učením a títo budú žiť v jeho tisícročnom kráľovstve, pričom Satan a jeho kolegovia budú 1000 rokov spútaní. Počas tohoto tisícročia sa vzkriesení definitívne rozhodnú, či chcú byť poddanými Jehovu. Na konci tisícročia bude Satan ešte raz prepustení a bude môcť posledný raz pokúšať ľudstvo. Tí ktorí odolajú budú navždy blažene žiť v Jehovovom večnom kráľovstve. Tí ktorí podľahnú pokušeniu alebo neprijmú Jehovu, budú spolu s démonmi navždy zničení (prestanú existovať).

         http://www.jw.org/sk/publikacie/knihy/%C4%8Co-u%C4%8D%C3%AD-Biblia/%C4%8Co-je-s%C3%BAdny-de%C5%88/

         • Což je po pravdě řečeno podstatně humánnější představa, než některé jiné na náboženském trhu 😉

          • Medea

           Samozrejme, žiadne grilovanie, smaženie a opekanie v mene milosrdného Boha 🙂

  • Medea

   Tu ide vlastne o to, čo je to tá „vševedúcnosť“. Ten pojem je problematický a rozhodne si vyžaduje explikáciu. Samozrejme, je otázne, či vôbec nejaká uspokojivá explikácia toho pojmu je možná.

   Vševedúca bytosť vie „všetko“, ale ako si môže byť absolútne istá, že jej „všetko“ je skutočne VŠETKO?

 6. Matus

  Čo sa týka empirickej evidencie všemohúcnosti a empirických markerov pridávam citát od Woodyho Allena, s ktorým sa stotožňujem:
  “If only God would give me some clear sign! Like making a large deposit in my name at a Swiss bank.”
  A týmto vyzývam všetky všemohúco-vševediace bytosti aby konali.

  • Medea

   Treba chvíľu počkať.

   1 Božia chvíľa = 1000 ľudských rokov 🙂

   • Matus

    Všetky vševediace bytosti vedia, že subjektívna presvedčivosť znamenia klesá s časom uplynutým od jeho vyžiadania. Ak prídu peniaze hneď zajtra, tak to je naozaj presvedčivé. Ak prídu za 20 rokov, tak som najskôr na vyššie napísaný príspevok už zabudol.

    Pre všemohúce avšak nevševediace bytosti však zdôrazňujem, aby konali rýchlo.

    • Medea

     Matúš, smutná správa, Najvyšší Vám síce otvoril účet v Credit Suisse, s vkladom 1 000 000 €, ale zlorečený Satan, Vám ho vzápätí podvodne vyčerpal, zrušil a zmazal všetky možné stopy po ňom.

     Je mi ľúto, ale na ďalšie znamenie si ešte (Božiu) chvíľu počkáte 😉

     P.S.: Túto diskrétnu správu mi poslal mailom môj známy archanjel Gabriel.

     • Hlodoun

      Psáno jest: „Toto pokolení si žádá znamení. Nedostane se mu však jiného znamení než znamení Jonášova.“

 7. ABC

  Nevěřím na osobního boha. Ale myslím, že Bůh by mohl být jakýsi princip světa, něco transcendentálního. Je to do značné míry i záležitost osobní zkušenosti velkých skupin lidí, kteří v historii lidstva ale toto poznání nebezpečně objektivizovali ve smyslu konkrétních náboženství a tím ho pokřivovali. Celými dějinami i dneškem se tato zkušenost vine. Jak vidím, je to i zkušenost Kojotova. Někdo může namítnout, že to může být dáno vše biologicky, neurobiologicky, psychologicky. Ale je to vše skutečně tak? Velcí mystici si uvědomují biologickou a psychologickou podmíněnost. Ale tvrdí, že když přestane činnost mozku bez donucení, pak se projeví to, co je za mozkem. A to je dle nich bez času a prostoru, není to měřitelné.. A ta shoda je u nich velká. Ovšem vědomým úsilím, tedy myšlením to nelze jen tak dosáhnout. Spíše pochopením, že myšlení to nevyřeší (i když myšlení je nutné pro běžný život jako nástroj)

  • Medea

   ABC: „Ale tvrdí, že když přestane činnost mozku bez donucení, pak se projeví to, co je za mozkem.“

   Tá veta je nezrozumiteľná.

   • ABC

    Otázkou je, když přestane být mozek aktivní, jestli není něco jako supervědomí (úplně jiné vědomí) za vědomím…vědomí zemře s mozkem…co ale, když se za určitých okolností odhalí úplně jiné Vědomí, ne kalsické ego. Jsme si jistí, že 100% našeho vědomí je mozek? Co když mozek svoji hlučností, myšlením, pocity, emocemi, vědomím ega zakrývá záblesky něčeho co je za tím? Pak jediná cesta by byla – ztišení ega (tím myslím vše – tělo, mozek, pocity, emoce, myšlení, minulost, budoucnost, naše geny)? Pak se může projevit základ? Ne ho odhalit mozkem, protože mozek je překážkou, je dílčí a není schopen to pojmout.

    Tak si myslím, že to je prezentováno. Je v nás něco, co nelze odhalit mozkem, ale může se to projevit v plném významu, jen když se mozek ztiší.

    • ABC

     Je myšlení vše? Je inteligence existence vždy myšlení?

     • ABC

      Beru to jako hypotézu. Koneckonců v době velkého třesku taky neexistoval prostor a ni čas. To tvrdí vědci. A myšlení je ejdnoznačně prostor a čas.

      • ABC

       Koneckonců i Borges psal o Alefu….a mystici se podivuhodně shodují

       • ABC

        a ještě jeden comment: jak přestane? Ta otázka nedává dle nich smysl. Musí se to projevit samo až utichne díky pochopení činnost mozku. Resp. prý nezúčastněným pozorováním, tedy pozorováním bez hodnocení; bez ospravedlňování či odsuzování. A tato pozornost nesmí být jen ne vnější úrovni ale postupně prorůstat celým tělem, na podvědomé úrovni, atd. Tak je to prezentováno

 8. Hlodoun

  Vzpomínám na takovou dětskou hádanku mého mládí: „Mohl by všemohoucí bůh stvořit tak veliký balvan aby ho neuzvedl?“ Jak toto řeší současná filosofie, která připouští existenci takové entity?

  • A četl jsi vůbec ten článek? Tam to totiž je 😉

   • Hlodoun

    No jo položené to tam je, ale odpověď je dost nejasná…

    • Medea

     “Mohl by všemohoucí bůh stvořit tak veliký balvan aby ho neuzvedl?”

     Tá veta je samozrejme dosť vágna, teda pripúšťa rôzne interpretácie:

     Súčasná existencia všemohúceho Boha a nezdvihnuteľného kameňa je nemožná, ale ak by Boh stvoril kameň a potom, by obmedzil vlastnú všemohúcnosť (stačilo, by dočasne, počas zdvíhania kameňa), tak áno.

     😀