Vzkaz shůry

Každý člověk je v jádru nepříčetný, ale, neboť se domnívá, že na rozdíl od něj, jsou ostatní lidé vesměs příčetní, předstírá příčetnost, aby se neprozradil. Na tomto principu funguje lidská společnost. Všichni jsou blázni.