Discordian Revelations (Kerry Thornley reveals great revelations to Sondra London)

Shodou náhod jsem narazil na YouTube na dvě úžasné nahrávky jednoho ze zakladatelů (moderního) diskordiánství,  Omara Khayyama Ravenhursta (Kerry Thornley, 1938-1998), kterak objasňuje základní myšlenky této úžasné víry spisovatelce Sondře London. Samozřejmě to vše (a mnohem víc) čtenář nalezne v Principia Discordia, ale v podání Lorda Omara to má neuvěřitelné grády. Při vší úctě k pastafariánům musím trvat na tom, že na nás diskordiány prostě nemají.