Proč je @Teo důkazem, že komunismus může fungovat aneb O představivosti

Neznám mnoho lidí, kteří by byli tak explicitně antikomunističtí, jako známý výtvarník a blogger @Teo. A přesto je právě on krásným živoucím důkazem toho, že komunismus může fungovat. Jen je třeba si to představit, neboť, jak říká filosof Václav Bělohradský, současná krize je krizí představivosti.

Představivost je vůbec pozoruhodná věc. Včera jsem hovořil s přáteli o filosofii vědy a přišla řeč na Keplera. To byl ten astronom, který převzal Koperníkův heliocentrický systém, ale dospěl k závěru, že místo po dokonalých kružnicích obíhají planety kolem Slunce po eliptických drahách. Šlo o přinejmenším stejně významný krok, jakým bylo Koperníkovo přesunutí Slunce do středu systému. To už konec konců napadlo ve třetím století před Kristem Aristarcha ze Samu, a i když se to tehdy neujalo, Slunce je natolik dominantní objekt, že si je jako centrum představit lze. Ale uvědomit si, že vesmír se nemusí řídit naší představou o dokonalosti spočívající v představě o dokonalosti kruhu a sféry, to vyžadovalo enormní myšlenkovou námahu, aby se to poté, co to bylo přejato, stalo něčím, co vlastně mohlo být zjevné celou dobu. Však také Kepler hodně trpěl, než se se svou vlastní revoluční myšlenkou smířil a opustil snahu vybudovat model sluneční soustavy na základě Platónových ideálních těles.

V oblasti společenské to byly rovnost před zákonem či třeba volební právo žen, jež byly do určitého okamžiku zcela nepředstavitelné (zatímco instituce otroctví či nevolnictví byly normou), a kdo na si v tomto směru představoval nějaké novoty, byl pokládán za naivku, blázna či podezřelého revolucionáře. Přesto se z těchto věcí staly instituce, bez nichž si moderní společnost již nedokážeme představit a připadají nám logické a samozřejmé.

Ale zpět k @Teovi a komunismu.

Prerekvizitou k následující krátké úvaze je shlédnutí aspoň jednoho z následujících dvou videí, v nichž kariérní analytik David Daniel Pink prezentuje výzkumy vlivu finanční motivace na efektivitu jakékoli jiné než striktně mechanické práce (první je s českými titulky):

Proč je tedy @Teo důkazem možnosti komunismu? Nu, proto, že dělá spoustu kvalifikované práce bez nároku či jakéhokoli zájmu o finanční odměnu, práce, jíž by patrně nedělal ani zdaleka tak dobře, kdyby k ní byl ekonomicky motivován.

EDIT (26. 2. 2012): Pinkem prezentované teze byly podrobeny konstruktivní kritice jak zde v komentáři ZCR, tak Filipem Tvrdým na blogu Massive Error, což mne vede k závěru, že některé moje vývody v tomto článku jsou ukvapené a zaslouží si hlubší promyšlení či přehodnocení.

Jistě – můžete namítnout, že potřebujeme nejen tu kreativní, ale i tu mechanickou práci – ale zde se nabízí námitka: Nejsou v tomto případě daleko nejmotivovanějšími pracanty roboti? Opravdu si dokáži představit si společnost, v níž mechanickou práci dělají stroje, část lidí dělá to, co je baví, a jsou přitom mnohem efektivnější, než kdyby byli motivováni finančními bonusy, a zbytek prostě jen tak žije a podílí se na bohatství společnosti a třeba ani nic “užitečného“ nedělá, ale nikomu to nevadí, protože ti, kteří pracují, pracují na základě úplně jiných než finančních motivátorů. Dobrovolná práce pro druhé při zajištění vlastních životních potřeb je pro mnoho lidí zcela přirozená – dalším pěkným důkazem možnosti komunismu je v tomto směru antikomunisticky naladěná bloggerka Modona – a samozřejmě tolik dalších – kam se podíváte, tam uvidíte nějakého tvůrčího či nápomocného člověka (často v jedné osobě). A mimochodem – skoro každý je v něčem dobrý a dokáže být spontánně užitečný – námezdní práce ve smyslu “labour“ je novodobou záležitostí, lidé pracovali dávno předtím, než se objevily první manufaktury, a nevidím důvod, proč by nepracovali poté, co se námezdní práce stane historií.

Další věc, která mne k tomu napadá: Dovedete si představit (sic!), kolik zdrojů by se ušetřilo, kdyby se věci vyráběly pořádně a ne tak, aby přestaly fungovat po skončení záruční doby, jak je tomu nyní (nemusím doufám vysvětlovat proč)?

Uvědomuji si, že realizace takového typu společnosti by narazila na množství praktických problémů, jež by bylo třeba vyřešit, ale je to podobné, jako s představou letu lidské posádky na Mars nebo třeba (ten Mars se může zdát až příliš blízko) k Jupiterovým měsícům – může trvat velmi dlouho, než se to zrealizuje, nebude to snadné, ale myslitelné to rozhodně je a tudíž i proveditelné. Jednou z největších překážek, jež budeme muset zdolat, jsou naše vlastní geny a v nich zakódované instinktivní odpovědi na stimuly – podobně, jako již nyní odoláváme svým genům a chceme-li zůstat zdraví neřídíme se imperativem Pokud je to sladké a kalorické, sněz toho co nejvíc!, musíme se naučit korigovat mužský instinkt působit na ženy nahromaděním velkého množství zdrojů (to skvěle fungovalo v pravěké tlupě, kde možnosti vlastnění byly omezené, ale v současném světě to vede k obludnostem podobně, jako podlehnutí instinktu jíst kalorickou stravu vede k obezitě).

Věřím, že krizi představivosti překonat lze, nicméně nejsem přesvědčen, že se nám to podaří. Stejně tak se nám může “podařit“ srazit se na kolena či zcela vyhubit. Odmítám víru ve spásný automatismus dějin v podání naivní interpretace marxismu. Zákonitosti v dějinách zřejmě existují, zaručeno však není nic. Buďme proto vděčni za lidi, jako je @Teo či Modona, neboť navzdory tomu, co verbálně sdělují, ukazují, že lidský život není mechanismus poháněný chamtivostí, ale nástrojem k sebevyjádření prostřednictvím neodcizené práce.

Addendum: V této souvislosti stojí za to shlédnout další snímek z cyklu animací RSA, jenž poukazuje na problém, který způsobuje zastaralý zmechanizovaný model vzdělávání (souvislost s problémem představivosti je v tomto směru explicitní):

EDIT: Pro nové čtenáře – ať si na obou stranách ušetříme energii: Píši-li o komunismu, nemám na mysli to, co zde bylo za minulého režimu, a co bylo v různých podobách i jinde v tzv. socialistickém táboře, a o čem ani sami komunisté netvrdili, že je to komunismus. Myslel jsem, že to průměrně inteligentnímu čtenáři dojde, z komentářů však vyplývá, že nikoli.

Komentář: Na Facebooku zareagovala na tento článek Scarlett Darth Zira Rauschgoldová a protože její komentář byl, na rozdíl od mnoha zdejších (na něž i částečně reaguje) zajímavý a přínosný, rozhodl jsem se jej (s jejím souhlasem) zveřenit coby doplnění původního článku:
„Kojote, ta diskuse pod článkem je opravdu hodnotná, chutná a výživná – ovšem většina těch lidí žvaní jako mladý vrany bez znalosti věci. Za prvé každý aspoň trochu inteligentní ekonomický teoretik (tedy takový, který má rozumné ekonomické vzdělání, čímž nemyslím to, že vychází ze spisů Václava Klause:-)) dokáže přesně identifikovat, že to, co tu bylo do roku 1989 nebyl žádný socialismus (natož pak komunismus), ale docela obyčejný státní kapitalismus. Od kapitalismu „normálního“ se lišící v podstatě jenom v tom, že zde existovalo ne několik velmi silných a významných monopolních skupin či firem, ale jeden jediný superobří monopol státu, čímž byla volá tržní soutěž šíleně zdeformovaná, ale ne úplně zlikvidovaná. Ten státní monopol totiž nebyl na trhu úplně sám, byly zde různé drobné firmy, které pod něj nespadaly, např. družstva (viz slavné Slušovice, ty ale rozhodně nebyly jediné), ale i drobní soukromníci (v některých státech existovali soukromí zemědělci nebo i drobní řemeslníci, obchodníci, restaurace apod.) a samozřejmě tu byl poměrně rozsáhlý černý či šedý trh.A za druhé už existují ekonomičtí teoretici, kteří si ten jiný model docela dobře dovedou představit – a nejsou to jenom ortodoxní levičáci, ale pro jistý „hybridní model“ mezi současným kapitalismem a něčím, co tedy budeme z nedostatku jiné terminologie nazývat komunismem (byť je ten pojem zprofanovaný) byli třeba i takoví lidé jako Friedman nebo u nás Vlastimil Tlustý. Co jiného jsou všechny ty koncepce záporné daně (nebo zaručeného minimálního přijmu)? A pokud jde o bydlení a podobné věci, tak ono pokud by se najelo na podobný model spolu s masivním zavedením robotizace a automatizace všude, kde to jen půjde (zatím je v mnoha odvětvích pořád ještě nekvalifikovaná lidská pracovní síla levnější než stroj), tak rázem nebude třeba žádný růst počtu obyvatelstva (což je taky šílenost, na tom založit sociální systém, si pořád nikdo neuvědomuje, že je to systém letadla?), tedy nebude nutné se jakýmikoli sofistikovanými způsoby snažit (vcelku marně) zvedat klesající porodnost. Prostě porodnost bude stagnovat nebo spíš po nějakou dobu více či méně klesat, imigrace nebude třeba (a tak může zůstat na tak minimální úrovni, že klesající porodnost nepřevýší) a volného místa pro stavbu nových velkých domů nebo bytů (já osobně třeba po domku se zahrádkou netoužím a takových lidí znám spoustu) bude habakuk. Ono v mnoha lokalitách je volných domů a bytů co hrdlo (či jiné části těla) ráčí, jen se tam nechce nikdo stěhovat, jelikož tam není námezdní práce – až by člověk nemusel námezdně pracovat pro to, aby nechcípl hlady, tak by mu vůbec nic nebránilo v tom, aby – pokud by chtěl – bydlel v ohromné chalupě se zahradou někde kde „lišky dávají dobrou noc“. Jen tak pro srovnání – ještě v polovině 19. století měla Praha nějakých pouhých 300 tisíc obyvatel a prakticky všechna dnes existující města a obce v té době už existovaly – jen měly někdy polovinu, jindy třetinu nebo čtvrtinu obyvatel, co dnes. Dovede si někdo představit tu krásu, kdyby Praha měla jenom půl miliónu obyvatel?!Ono něco na téma jak by takový jiný ekonomický model mohl vypadat ukazuje třeba Star Trek. Ano, je to sci-fi, tam se počítá mimo jiné se stroji, co všechny základní potřeby (jídlo, oblečení) dokážou snadno syntetizovat a navíc má ta civilizace k dispozici šíleně moc energie (díky termojaderné fúzi a podobným vychytávkám), ale i bez termojaderné fúze a všemožných sci-fi rekvizit je velmi dobře realizovatelný už dnes hybridní ekonomický systém s zaručeným základním příjmem pro všechny, kde ti, kteří chtějí víc než jenom ten základ, holt si k tomu zaručenému příjmu ještě námezdně přivydělávají – někdo třeba jeden den v týdnu na dvě tři hodinky, jiný klidně každý den osm hodin, jak je každému libo a co je pro každého větší životní prioritou – někdo vidí smysl života ve značkových hadrech, jiný v psaní povídek nebo malování obrázků, kterými se moc uživit nedá.“

Advertisements

komentářů 112

Filed under Úvahy a postřehy

112 responses to “Proč je @Teo důkazem, že komunismus může fungovat aneb O představivosti

 1. Jo, populační dynamika přírodní zákon je. -S tou demokracií je to zase trochu krok jinam, ale chápu: Lidé si slovo komunismus s demokracií nespojují. Mně šlo o ekonomickou sféru. Co se týče té demokracie: Je třeba opět oddělit aktuální praxi (zkorumpovaný systém se silně oligarchickými prvky atd.), jež je pro mě krajně neuspokojivá, a ideál, tedy participaci všech občanů na správě věcí veřejných bez deformací způsobených existencí oligarchů. Je to jako s "komunismem" ve smyslu minulého režimu a komunismem jako ideálem. Myslím, že demokracie je dobrá věc, ale není-li deformovaná a pokud k ní lidi dospěli. Není něco, co je samospasitelné. Stačí srovnat Ukrajinu a Bělorusko. Na Ukrajině je parlamentní demokracie a korupce, bída, bordel, v Bělorusku vládne autokrat, ale lidi se tam mají podstatně lépe než na té Ukrajině. Tím nechci říct, že jsem pro autokratickou formu vlády, ale to, že něco, co dobře funguje ve Švýcarsku, nemusí vůbec fungovat v zemi, kde tomu neodpovídá úroveň občanské společnosti.Nicméně pokud uvažuji o komunismu jako ideálu, připadá mi nesmyslné, že by byl spjat s čímkoli jiným než s demokracií coby participací na správě země, to dá rozum.

 2. Hyperion

  Naše česká kotlina je, zdá se, jedním z míst, na kterém se průměrný hlupák může považovat aspoň na chvíli za inteligenta třeba i jen tím, že zaujme antikomunistický postoj. Komunismus je špatný, áno. A tomu, kdo to neví, je třeba spílat. Obzvláště když je přítomen support poučeného davu. Tedy – diktatura proletariátu nahrazena diktaturou průměriátu.

 3. Barča

  (99)Já mám spíše pocit, co se české kotliny týče, že tady je hlavní problém ten, že my si neumíme jako národ vládnout sami. Myslím tím v novodobých dějinách. Chybí nám zkušenost s vládnutím. Jako národ jsme byly součástí Rakouska- Uherska. Velmi krátce tu byla vláda Čechů v čele s Masarykem. Do toho přišla první svět. válka, a pak Hitler. Po válce přišli Rusové a stále tedy kopírujeme nějaké vzory (možná i nevědomě, které jsme měly možnost jako národ zažít a poznat). Po 89 roce tu byl americký vzor. Svým způsobem neustále kopírujeme nějaké vzory, je to tu ode zdi, ke zdi. A myslím si, že ještě dlouho potrvá (několik generací) než jako národ objevíme vlastní identitu, určitou stabilitu. Vlastně se učíme vládnout jako Češi Čechům.

 4. Set

  Quote: "Vnitřní revolucí mám na mysli zvnitřnění humanistických kulturního hodnot v jednotlivých lidech."S tím nemůžu než souhlasit – to je skutečně jediný možný způsob jak by se vaše řekněme vize budoucí reality stala možnou – masovou vnitřní morální a individualistickou evolucí. Jenže kdyby se tak opravdu stalo, na systému (ekonomickém, ale i třeba politickém) by už nezáleželo – fungovali by všechny s alespoň minimální vnitřní konzistencí.

 5. Tady to máte, doufám, že dost srozumitelně:http://massive-error.blogspot.com…Vaším komentářům se nebráním, pokud budou k věci. Pěknou neděli, F.T.

 6. @FT: To je smyslupná kritika, odpovídám pod odkazovaným článkem.

 7. Mod.

  Kojote promiň, já si prostě pořád myslím, že článek, který není nic jiného než nesmysl, může nahradit téměř jakýkoliv komentář :o)

 8. Modono, takhle bychom se mohli popichovat donekonečna a já mám důležitější věci na práci. Pokud si myslíš, že článek je nesmysl, tak si to mysli dál, opravdu nemám ambici tě o čemkoli přesvědčovat.

 9. Barča

  Komunismus a sci-fi filmyKojot: Komunismus (ideál) je krásně ilustrován např. v některých sci-fi filmech. Mimozemské bytosti vypadají všichni stejně, bydlí ve stejných obydlích, není tam žádného rozdílu a co víc jsou mírumilovní, uvědomnělí a vysoká inteligence a i jiné schopnosti jsou brány jako standart. Ale není to vědomý komunismus, spíše je to bráno jako důsledek evoluce.Nyní to přeženu: Určité „znaky“ komunismu vykazuje v současné době automobilový průmysl. Auta díky vědeckým poznatkům a vývojovým technologiím získávají velmi podobný tvar a určitou standartní výbavu. Ale opět je to výsledek pozvolného vývoje.V jednom sci-fi filmu zazněla věta, která se mi moc líbila: "Země a její obyvatelé je planeta III. třídy s nejasnou budoucností. Stojí teprve na začátku svého dlouhého vývoje."(92,93) Poukázala jsem na určitý princip cykličnosti jevů. Ten nelzepopřít ani v přírodě, ani ve společnosti. Tečka. ZCR: Krásným příkladem současného "přepólování" je světové dění.Bohatý a mocný západní svět vs. Východní chudý svět. Západní kapitalistický systém požírá sám sebe, hroutí se USD a EUR. Veškerá světová moc, bohatství se pomalu sune na chudý východ. Je narušena světová rovnováha. Rovnováha není nic jiného než pomyslný provaz mezi +-. Díky tomuto napětí vše drží pohromadě, v atomu, ve vesmíru, ve společnosti.

 10. oxymoron

  Na zacatek moje omluva za ten kvartyr atd, poněkud mi ten clanek zvedl tlak. Nicméně jsem o tom uvazoval. Vemme si za priklad takového fungovani izraelsky Kibuc. Snaha o kolektivni hospodareni v oblasti zemedelstvi i prumyslu vedla k upadku téměř všech těchto komunit. Podle informaci me pani , která v Kibucu před cca 10 lety pobyvala je jen par poslednich, které na tomto principu funguji. Zbytek spise pripomina otročinu ,kde za par šekelů delaji námezdní delnici z celeho světa a pripomina to spise pocatky kapilatismu. A řekl bych ze zidy muzeme brat jako solidarni a drzici pospolu obzvlast pokud je na ne vyvijen z vnejsku tlak. Ono je to hezky myšlenkový experiment , ale socialni/solidarni model státu jak jej třeba reprezentuji severske země je ale opren o nerostne bohastvi jehož vyvoz umoznuje sponzorovani takovéhoto usporadani. Pokud bys jsi chtel realizovat komunismus , musel bys to udelat na „zelene louce“ a vychovat zbrusu nove lidi s timto smyslenim bez zatizeni predeslymi zkusenostmi. V kontinuálním prostředí bude asi socialismus nezbytny mezikrok a ten nejspíše zkrachuje neboť v nem nejspíše vždy budou dva diferencni myslenkove proudy o životních postojích a samostatnosti.

 11. @oxymoron: To s těmi kibucy by chtělo něco solidnějšího, třeba nějakou studii na toto téma. Ale netvrdím, že to tak není. Co se týče těch surovin, tak Norsko jistě, ale Švédsko a Finsko pokud vím nic nadprůměrného.A ano, beze všeho uznávám, že takové snahy zkrachovat docela dobře mohou.

 12. oxymoron

  zkus: http://cs.wikipedia.org…iki/Kibuc