Vnitřní rozpor ateistického „evangelia“ o dekonverzi

Vážím si lidí z mnoha různých důvodů a to, jaký mají vztah k náboženské víře pro mě osobně nehraje velkou roli, pakliže ovšem netrpí utkvělou představou, že jen ta jejich pravda je ta pravá a pokud ji nepřijmu, skončím v pekle – ať už v pekle ve smyslu náboženském, nebo v pekle iracionality.

Nevadí tedy i ani to, že se lidé snaží světonázor, který zastávají, tedy určitý memplex, dále šířit, pokud tak ovšem nečiní tím způsobem, že svět dělí na dva tábory (my a oni), tedy ve smyslu úsloví, „kdo nečůrá s námi, čůrá proti nám“. I takové lidi vnitřně chápu, rozumím tomu, že někdy světonázor člověka doslova posedne a člověk pak ztrácí vládu nad sebou a mění se v membota, sám jsem to ostatně několikrát zažil a ten opojný pocit, že mám pravdu, spojený s iluzí, že jsem dokonale nad věcí a vím, jak se věci mají, je vskutku zrádný. Nicméně vím, že takto posedlé lidi nelze jakkoli léčit a nezbývá jen doufat, že je to přejde samo, případně se s nimi naučit žít a přijímat z toho, co produkují, to dobré a užitečné. Proto ten dlouhý úvod k tomu, co chci říci – chci, aby bylo zřejmé, že nehodlám žádného ateistu-naturalistu přesvědčovat za každou cenu, že má ve svém myšlenkovém systému vnitřní rozpor, jen na to chci prostě jen poukázat, neboť mi to připadá zajímavé. Takže k věci.

Připadá mi zajímavé, že obvykle solidně vzdělaní „noví ateisté“ jsou velmi slušně informováni o neurovědách, dokáží často kvalitně hovořit z pozice evoluční biologie a psychologie, umějí interpretovat možný vznik náboženství na těchto základech atp., a přitom současně věří v to, čemu bych snad mohl říkat „evangelium dekonverze“, tedy v to, že když člověku zjeví svou racionálně naturalistou pravdu, je tento morálně povinen vzdát se „bludů“, v něž dosud věřil, a „obrátit se“, přičemž pakliže tak neučiní, je zavrženíhodný hlupák, jenž nepatří do civilizované společnosti.

Zvláště pikantní pak je, když „noví ateisté“ jsou současně přísní deterministé a současně věří v dekonverzi, přičemž, jak bylo řečeno, ostře odsuzují ty, kdo mají uši, leč jejich dobrou zvěst neslyší. Podobají se tak refomovaným protestantům, kteří věří v přísnou predestinaci a současně jsou schopni v rámci své teologie tvrdit, že člověk, který skončí v pekle, si to zaslouží.

Celkově vzato zde nacházím typicky západně-křesťanský evangelizační stereotyp – jen s „obráceným znaménkem“.

Vím, že to, co nyní píši, se blíží k argumentačnímu faulu zvanému „straw man“, takže dodávám – jsem si plně vědom skutečnosti, že spousta ateistů a naturalistů do této kategorie nespadá, neboť v univerzální spásnost dekonverze nevěří – právě proto, že se vyznají ve výše uvedených oborech, že lidský rozum spíše než hledání pravdy slouží k racionalizaci, že jen část lidí nahlíží svět racionálně, zatímco další významná část lidí tak činí emotivně a není tudíž přístupná racionální argumentaci, že jsme všemožně determinováni a tudíž prostě můžeme dát přednost tomu, co nějak cítíme, před racionálním argumentem, aniž bychom přitom byli horšími či nějak defektními lidmi atd.

Shrnuto: Lidský mozek je přírodním výběrem zbastlený soubor nástrojů k přežití, nikoli k poznávání věčných pravd. K tomu, aby fungoval v módu kritického myšlení, potřebuje často (i pokud je k tomu v daném případě nadán) specifický výcvik. Množství lidí prostě na bázi racionality nefunguje a nejsou proto méně lidmi. Šířit ideu, o níž je člověk přesvědčen, že je pravdivá či důležitá, je v pořádku, ale ne za každou cenu – dějiny ostatně ukazují, že je-li nějaká myšlenka, jakkoli dobrá a humanistická, šířena za každou cenu, ztrácí se ze světa lidskost.

Advertisements

komentářů 24

Filed under Úvahy a postřehy

24 responses to “Vnitřní rozpor ateistického „evangelia“ o dekonverzi

 1. Troi

  Dobrý postřehAkorát se mi zdá, že jsi to trochu utopil v disclaimerech.

 2. Barča

  Vážím si lidí ne proto v co věří, nebo co hlásají za svůj světonázor, nebo jak smýšlejí, ale především proto co konají.A právě v tom samotném konání se odrazí buď jejich nadhled, lidství, nebo naopak určitá zaslepenost a touha po dokonalosti, která postupně graduje do extrému.

 3. Barča

  Pěkný článek – takový článek o postupné zralosti a poznání sebe sama. V mládí má člověk potřebu se nějak vyčlenit, vymezit, pokud možno co nejvíce to dát světu a společnosti najevo, jak je jiný než ostatní, klade především důraz na vnější svět – protože pak má pocit, že se stane individualitou a osobností. Čím je člověk starší, vidí barevněji ne jen černobíle, ale rozeznává jemné nuance barev a odstínů – tím vyzrává a také si uvědomuje svět a život v širších souvislostech. Díky tomu člověk zažívá hlouběji prožitky ve svém vnitřním světě a tím se jeho život stává naplněnější. A není zde ta nutkavá potřeba se vymezit tolik ve vnějším světě. Osobně jsem ve fázi, kdy cítím proud života a jen klidně pluji. Není to rezignace, ani plavba proti proudu, ale naopak je to určité intenzivnější uvědomění si Daru rozumu a Daru citu.

 4. Medial

  Obávám se, že svobodnou vůli a svobodu rozhodování není možné považovat za jedno a totéž. Zavádějící je užívání pojmu „svoboda“ v různých kontextech. Determinismus je filozofickým východiskem, ze kterého lze vyhodnocovat veškerou existenci včetně našeho života, přesto však v reálném životě však žádné uplatnění nenalézá. Pokud by nalézalo, pak by veškerá naše činnost ztratila svůj smysl. Ne pouze možnost dekonverze, ale také vstávání do práce nebo prevence zubního kazu, pomoc bližnímu svému, stavění silnic či právo někomu něco vyčítat. Evolučně daný dojem možnosti svobodného rozhodování je pro organizování naší společnosti nenahraditelný, proto je také možné o některých lidech říct, že jsou oslové a jiní zase ne. Alespoň tak nějak to chápu já.

 5. @Medial: Argument determinismem je podpůrný a klidně jej mohu vynechat 😉

 6. Medial

  To Kojot: Aha, tak to ano. Přesto nemohu souhlasit ani se závěrem, že: „Šířit ideu, o níž je člověk přesvědčen, že je pravdivá či důležitá, je v pořádku, ale ne za každou cenu“ Například šířit za každou myšlenku, že rasismus je špatný, protože člověk = člověk, smysl rozhodně má. Stejně tak, jako má smysl šířit jakoukoliv jinou pravdivou myšlenku, ať už je jakkoliv niterná, urychluje to společenský vývoj a potenciální blaho pro maximální počet jedinců. Například pravdivostní hodnota faktu, že Země se otáčí kolem Slunce, byla dávným předpokladem pro vznik vesmírných technologií, které dnes využíváme, a které dnes zvyšují kvalitu našich životů. To samozřejmě neznamená, že lidé, kteří měli za to, že Země je středem vesmíru byli něčím míň, než lidmi. Byli lidmi, zasluhujícími si kritiku pro nesmyslná přesvědčení, která nikomu nepomohla, ba naopak.

 7. @Medial: Potírat rasismus za každou cenu by mohlo vypadat například tak, že by byli lidé usvědčení z rasismu popravováni, že by byla celá společnost prošpiclována, lidé by udávali své známé za jejich projevy rasismu – opravdu by tohle bylo ještě dobro?Přesvědčení, že Země je ve středu vesmíru rozhodně nebylo nesmyslné. Byla to velmi smysluplná teorie, jež byla prostě překonána. Aristotelova hypotéza přirozených pohybů živlů byla velmi kvalitní a dokud nepřišel Newton s teorií univerzální gravitace, byl heliocentrismus dosti na vodě. Kritizovat někoho z doby před 500 lety za nesmyslné přesvědčení je totéž, jako kritizovat Newtona za nesmyslné přesvědčení, protože jej překonal Einstein. To, co jsi napsal, bylo strašně anachronické. Geocentrismus je nesmyslné přesvědčení dnes, ale před Keplerem a Newtonem rozhodně nesmyslný nebyl.

 8. Barča

  Medial: Když budete za každou cenu šířit myšlenku, že rasismus je špatný. Tím v podtstaě i ten rasismus u lidí posilujete, protože v nich potlačujete národní cítění a určitou národní hrdost. Myslím že i tohle je problém dneška. Když cokoliv šíříte za každou cenu, stává se z toho extrém. A extrém časem vyvolá opačný extrém.

 9. vera

  [4]: Determinismus…strach ze ztráty smyslu…Možná by to chtělo zauvažovat jinak. Řekla bych, že svobodnou vůli máme naprosto všichni, jenom to její uplatnění vpraxi, ono "svobodné" rozhodování je přečasto něčím ovlivněno. To co teď udělám, napíšu – je výsledkem spousty nepatrných věcí, které jsem kdy přečetla, slyšela, zažila. Které už jsem "zapomněla", protože náš mozek si věci nepotřebné někam zavře. Ale nevymaže – jen si vzppomeň na okamžiky vzpomínek na dávné události, vůně…Když se vědomě sleduju, pak si to přiznávám- každé slovo nebo pohyb má svoji příčinu, a také svoje následky. Není v tom obsažena schopnost inteligence – tedy rozumět souvislostem a vztahům ?

 10. Medial

  To Kojot&Barča: Uvalovat na někoho trest smrti za projevy rasismu by samozřejmě dobré nebylo. Za takovouto cenu by antirasistické myšlení šířit nešlo. Tím „za každou cenu“ jsem myslel navzdory jakkoliv silnému nesouhlasu jakkoliv velké skupiny lidí, a to své ospravedlnění má. Dle stejného principu měl Darwin právo šířit „za každou cenu“ své poznatky o evoluci, přestože byl ve svojí době jediným člověkem na planetě, který k závěrům o existenci evoluce dospěl. A stejně tak mohou ateisté šířit své závěry o neexistenci boha a kritizovat věřící za pokřivené vnímání světa. Zabíjet by je však asi neměli, s tím souhlasím 🙂

 11. Barča

  Medial: Když se dnes podíváte jak USA, EU vyváží svoji demokracii a „dobré myšlenky “ do ostatního „zlého“ světa. Samozřejmě vše se děje humánně. Zaháníme rasismus a snažíme se prosadit za každou cenu multi-kulti. Je to dobré a přínosné? Bojujeme proti rasismu a tak se z toho stává pozitivní diskriminace. A v rámci vší té EU toleranci a globalizaci – potírají se národní tradice, tradiční české výrobky. A tady v česku jsme v tomto papežtější než papež. Jiné země si až tolik do své kultury a tradic mluvit nenechají. A proto tam jsou i občanské nepokoje. Nemusí jít nutně o život, jen mám pocit, že dnes to šíření "dobrých a správných myšlenek“ se děje daleko více humáněji, skrytě, se souhlasem zmanipulovaných mas a tedy efektivněji a o to více je to nebezpečnější.

 12. Medial

  To Barča: Nějak se v tom začínám ztrácet. Otázky, které otevíráte, jsou asi na jinou diskuzi. Momentálně mi nejde o světovou politiku, ale o obhajobu svého svatého práva na kritiku věřících a iracionálního jednání 🙂

 13. Barča

  P.S. Mě se např. myšlenka sjednocení Evropy líbí. Jenže Evropa sjednocena ekonomicky – to nelze. Vidíme jak se hroutí celý systém a v rámci zachraňování EU za každou cenu – se dostávají slabé státy do otroctví a područí. Silné státy EU jako je Německo, Francie si vlastně tím zachraňováním eura budují své kolonie jako je Řecko, Španělsko, Itálie.A svým způsobem mám čím dál tím více pocit, že zotročení, zadlužení ostatních států v Evropě, byl vlastně původní záměr zakládajících členských států. Jen se ta myšlenka sjednocené Evropy zabalila do pěkného pozlátka.

 14. @Medial: Právo na kritiku věřících a iracionálního jednání přece nikomu v článku ani jinde neupírám, nebo snad ano? Ne, o to tu opravdu NEJDE 😉

 15. Barča

  (12) Medial: Já myslím, že ten princip zůstává stále stejný. Jsou to dva různé pohledy na tu jednu a samou věc. Jeden pohled může být „správný“ a ten druhý „pokřivený“. A teď, který je který? Který z těch pohledů je třeba šířit a podporovat, a který nikoliv a je nutné jej zamítnout? Na komentářích 11,13 jsem se to pokusila vysvětlit na současném světovém dění. Pokud jsem Vás zmátla a odvedla od Vaší původní myšlenky, omlouvám se. 🙂

 16. Medial

  To Kojot: To je ovšem škoda, že právo na kritiku čehokoliv tedy vlastně nikomu nijak neupíráš. Protože jestli je tomu tak, je tento článek vlastně úplně o ničem. Mám dojem, že jde o pravidelně se opakující nešvar tohoto blogu. Nebo možná jen nemám dostatečně dobře vyladěné rozlišovací schopnosti k pochopení presentované pointy a chyba je na mojí straně 🙂 To se samozřejmě netýká článků politických, ty jsou vypointovány zřetelně (ale nesprávně). No, to jsem odbočil.To Barča: Jako vodítko bych doporučoval, aby jste to brala tak, že vše co odporuje scientistickému pohledu na svět můžeme bez jakýchkoliv obav kdykoliv podrobit kritice. Protistrana na svojí obhajobu nebude schopna použít nic víc než žvásty a plky. Vše so je se scientismem v souladu si naopak zasluhuje naši podporu 🙂 Díky Vám za diskuzi a přeji pěkný den.

 17. Mediale, ty jsi sekundárně negramotný nebo co? Tento článek se týká víry v dekonverzi a odsuzování těch, kdo "nedekonvertují" pod náporem ateistické argumentace, jako méněcenných. Ale to zřejmě překračuje možnosti tvého černo-bílého naladění. Ještě jinak: Vnímal bys rozdíl mezi tím, kdyby ti křesťan řekl něco o tom, čemu věří a proč, ty bys odvětil, že taková víra pro tebe není přijatelná, a on by to respektoval, a mezi tím, kdyby řekl, že jsi hlupák, že skončíš v pekle atp.? A přesně o ten rozdíl mi jde: O respekt versus nerespekt co se týče odmítnutí nějaké světonázorové nabídky. Pokud ani toto nechápeš, tak už zde prosím opravdu nekomentuj, byla by to oboustranná ztráta času. Děkuji za pochopení.

 18. Medial

  Je zvláštní, když se člověk s jednobarevným, ruro-rudým naladěním posmívá dvojnásobně pestrému naladění černo-bílému.

 19. @Medial: Vida, mohu zrecyklovat svůj starý tweet: https://twitter.com…6239372783616

 20. Medial

  @Kojot:Jak jinak reagovat na ad hominem o černobílém naladění než jiným ad hominem, že?Ale jestli tedy mohu ještě k věci. Ne všechny světonázory je rozumné respektovat. Narazili jsme na příklad rasismu. Jeho šiřitele není možné vraždit, je však nutné se jim radikálně postavit. Stejně tak je nutné radikálně se postavit všem těm, kteří propagují neonacismus, popírají holokaust nebo relativizují zločiny komunismu. Přesvědčení těchto lidí jsou totiž nebezpečná, což nám dostatečně výmluvně ukázal historický vývoj dvacátého století. Podobně nebezpečné je dogmatické uvažování věřících, což nám výmluvně ukázal historický vývoj století předchozích a v současné době se projevuje zejména akcemi náboženských fundamentalistů (ale také bojovníků proti vzdělání v USA, traumatizováním mladých kvůli jejich sexualitě a nekonečným množstvím dalšího humusu). Kvůli náboženskému dogmatu zemřelo už mnoho lidí, na jeho základě byl odsuzován jak Galileo, tak Darwin, na jehož příklad jsme výše také narazili. Naprosto rozumím všem, kteří jsou těmito přesvědčeními znechuceni a provádějí jejich kritiku bez ohledu na to jakkoliv je silná, a zda-li může nositele těchto přesvědčení urazil nebo zesměšnit. Naopak, dle mého názoru si nositelé těchto přesvědčení nic lepšího než zesměšňování nezaslouží, přestože je mnohdy jejich možnost vzpamatovat se poněkud omezena.A pokud by měl mě nějaký indoktrinovaný věřící (jiní nejsou) kvůli mému ateismu urážet, bude mi po tom úplný pendrek, dokud mě nezačne perzekuovat.

 21. Mirek

  dvě věciTentokrát ne k mému oblíbenému determinismu, ale ke dvěma jiným věcem: 1. ad protestanti: oni si myslí, že všichni lidé si zaslouží zavrženi, kvůli dědičnému hříchu po Adamově pádu, který byl (podle všech nebo skoro všech protestantů) svobodný. A Bůh ze své milosti z nezbadatelných důvodů některé lidi tohoto osudu zbavuje. Je to dost šílené, ale není to ÚPLNĚ protikladné.2. Na tohle je dobrá asertivita, jedna z jejích deseti zásad je "máš právo nesouhlasit a nenechat se přesvědčit, i když nejsi schopen argumentovat". A respektovat to u jiných.

 22. @Medial: Problém je, že já to vidím jako "straw man" argument. Prostě takový nacismus, rasismus nebo třeba stalinismus jsou poměrně jasně definovatelné fenomény, zatímco náboženství (včetně konkrétních náboženských směrů) či třeba ten komunismus nikoli. A je naprosto evidentní, že nemůžeš dávat naroveň průměrného římského katolíka a průměrného neonacistu a to i přesto, že můžeš podrobit zdrcující a oprávněné kritice názory Papa Ratziho o kondomech. @Mirek: "Reformovaní", ne "protestantni" – v tom smyslu, že reformovaní (kalvinisté) jsou podmnožinou protestantstva. Luteráni a jejich odnože naopak kladou důraz na svobodnou vůli a osobní rozhodnutí člověka pro Ježíše. Jinak co se týče té predestinace: Jasně, ale protože je to Bůh, tak ví předem, koho si vybere. Vůbec si myslím, že tyhle úvahy o etických aspektech božího předzvedění jsou zajímavé i z hlediska současných deterministicky orientovaných scientistů.

 23. Mirek

  no…No, ví to předem časově, ale ne kauzálně. Ví to tehdy, pokud se rozhodne nechat Adama to zkusit. Pokud to Adam zkusí a padne (a to Bůh dopředu kauzálně neví), tak to "pak" (kauzálně pak) Bůh ví. Tj. jako nadčasová bytost to ví časově "před" tím pádem, ale kauzálně "po" něm. Ale jsou o tom samozřejmě spory.

 24. Mirek

  a ještě ten Luther……on měl taky sklony k determinismu, augustinovskému. Ale já tady nechci kalvinismus ani protestantství obecně hájit.