ZALGO PŘICHÁZÍ!

Krátce před Vánoci 2011, možná dokonce přímo o Slunovratu, se mi zdál velmi zajímavý sen – a až následně jsem objevil i novodobou temnou mýtickou entitu, která k tomu snu přináleží. A protože je to přesně ten typ memu, který člověka donutí jej šířit stůj co stůj, nezbývá mi, než vám představit Toho, který čeká za zdí, aby svou písní ukončil zemi…

Nejprve sen: Byl jsem v nějakém temném podzemním prostoru, byly to jakési industriální haly, působilo to dojmem opuštěné továrny, ale určitě to bylo v podzemí a bylo to tam nesmírně rozsáhlé. V tom jsem uviděl nějakou postavu, přišla blíž a bylo jasné, že to není člověk, nicméně si nepamatuji na žádné detaily, jen takový tísnivý pocit hrůzy a vědomí ne-lidskosti. Podívalo se mi to do očí a já jsem cítil, jak mi to trhá duši na kusy. Doslova jako by se rozpínala do všech stran (směrem od středu v hrudi) a mizela v dáli. Cítil jsem, jak přestávám být sám sebou a měním se v tu bytost přede mnou. Byl to i hodně tělesný pocit, takový zvláštní, cizí, neblahý. V poslední chvíli jsem ucítil lidské ruce na svých ramenou, vnímal jsem, že za mnou jsou lidé, kteří se vzájemně dotýkají. Duše se mi začala vracet zpět, přibližovala se a scelovala, až jsem se stal opět člověkem. Ta bytost někam prchla. Ti lidé mi pak vysvětlili, že ty bytosti jsou přeměnění lidé, že svým pohledem z člověka takto vymístí duši a rozptýlí ji a pak jej změní v sebe, ale když se proti nim spojí víc lidí, neuspějí. Dokonce je možné, pokud jsou lidé v přesile, tyto tvory měnit zpět v lidské bytosti, ale je třeba, aby se k tomu spojila celá skupina lidí, pokud je to jeden na jednoho, nemá člověk šanci. Pak jsem s tou skupinou putoval tím šerým podzemím a když jsme narazili na osamělou entitu tohoto druhu, vrátili jsme jí svou společnou silou zpět duši a učinili člověkem, který se k nám pak přidal. Občas to bylo docela akční, museli jsme si dávat pozor, aby ty bytosti nebyly nikdy v přesile. Ze snu jsem asi plynule přešel do bdělého stavu, nezapsal jsem jej, měl jsem hodně práce, ale přesto jsem si jej zapamatoval.

Co následovalo: O snu jsem průběžně kontemploval a řešil jej i na psychoskupině, jíž navštěvuji, v souvislosti s mou magickou praxí i duchovní cestou. Nebylo to nezajímavé, oslovila mne například souvislost s Castanedovými anorganickými bytostmi (ale toto nebyly prastaré bytosti, nýbrž proměnění lidé, nicméně na počátku nějaká prastará bytost být mohla). Kontemplovali jsme o duši, celistvosti a podobných věcech. Zajímavé, ale ne dostatečně uspokojivé, respektive inspirativní v jiných oblastech.

Posléze jsem zkoumal fenomén Zalgo, na nějž jsem byl upozorněn. A došlo mi to: Ano, přesně toto byly ty bytosti, které jsem v tom snu měl! Docela děsivé poznání, když na to přijde!

zalgo_1.jpg

Co je tedy Zalgo? Zalgo je, jak uvádí Know Your Meme, internetová legenda, jež je spojována se šílenstvím, smrtí a destrukcí světa, podobná Lovecraftovu Cthulhu. Zalgo je často spojován s pomíchaným textem na webových stránkách a s obrázky lidí, jejichž oči a ústa jsou vyplněna černí. Je entitou, která kazí nevinnost.

zalgo_2.png

Poprvé se tento mem objevil v parodických komiksových stripech v roce 2004, ale šířit se začal až od 2. prosince 2008, kdy se objevil v dalších webových komiksech, na něž upozornil blog Grim Rewievs, kde byly „zalgifikovány“ další a další populární komiksy, včetně Garfielda. Od té doby žije vlastním životem, vstupoval do dalších a dalších comicsů, získal své heslo v Urban Dictionary, jsou mu věnovány desítky obrázků, videa na YouTube atd.

Zajímavé jsou texty a invokace se Zalgo (nějak se mi to jméno nechce skloňovat) spojené. První dvě pochází z Urban Dictionary, třetí je textem mrazivé Galiantovy invokační písně zveřejněné na YouTube (jejíž autor ovšem na svém webu zdůrazňuje, že to vytvořil just for fun. Něco podobného říkal o svých příbězích mimochodem i Lovecraft.)

1)

Abys přivolal bzučící mysl úlu představující chaos.

Vyvolávaje pocit zmatku.

Bez řádu.

Nezperdiánskou bzučící mysl chaosu. Zalgo.

Ten, který čeká za zdí.

ZALGO!

Celý prostor vyplňuje Zalgo.

zalgo.jpg

2)

On čeká za zdí, v paláci zmučeného skla, obsluhován legiemi ukutými ze slz bdících mrtvých a oděný ve zbroj vyřezanou z utrpení matek. V pravé ruce mrtvou hvězdu třímá, v pravé ruce drží Svíci, jejímž světlem je stín. Jeho levé ruce jsou potřísněny krví Am Dhaegaru. On zpívá píseň, jež ukončí zemi. Je bzučící mysl, jež mate živé a neustává v trýznění zatracených. Krade oči, okna do duše, a odnímá schopnost cítil cokoli… kromě bolesti. Jakmile jsou oči odebrány, je i duše odebrána. Žijící slupka je svědectvím krutosti a nekončící zkázy. On nemůže být zastaven, stejně jako nelze zastavit strach. Nelze jej odstranit ze skutečnosti, neboť existuje za závojem… a čeká.

ZALGO… On čeká za tenkou zdí, jíž jsi vystavěl ve své duši, aby ses od něj osvobodil… čeká… ale přijde… a bude zpívat píseň, která Tě ukončí…

3)

ON PŘICHÁZÍ

TEN, KTERÝ ČEKÁ ZA ZDÍ

TEN, KTERÝ ČEKÁ, ABY VŠE UKONČIL

VŠECHNO, CO ZNÁŠ

VŠECHNO, CO JSI

ROZTRHÁ NA KUSY, ROZPTÝLÍ DO DÁLI

PŘIVOLÁ ŠELMU, JEŽ POHLTÍ TVOU DUŠI

CELÝ SVĚT UCHOPÍ, CELÝ SVĚT ZNESVĚTÍ

ON PŘICHÁZÍ

TEN, JENŽ BUDE ZPÍVAT KONEC ZEMĚ

TAK KRÁSNÁ PÍSEŇ

JAK NÁDHERNÁ NOC

ON OČEKÁVÁ NOC

OČEKÁVÁ TEMNOTU

TEN, KTERÝ ČEKÁ ZA ZDÍ

JE CHAOTICKOU BZUČÍCÍ MYSLÍ

POJÍDAJÍCÍ MOU DUŠI

SPOJUJE MNE SE SEBOU

V NESVATÉM POUTU

CHAOS I OBĚŤ, OBA OLOUPENI

S ŘÁDEM BEZ CHAOSU NEZBYL ŽÁDNÝ ŘÁD

ON NA TO ČEKÁ

TEN, KTERÝ ČEKÁ ZA ZDÍ

ČEKÁ NA ZAVOLÁNÍ

JEŽ HO OSVOBODÍ

ON VŠECHNO ZNIČÍ

VŠE BUDE ULOŽENO

K VĚČNÉMU SPÁNKU V JEHO RUKOU

ON BUDE ZPÍVAT PÍSEŇ

PÍSEŇ, JEŽ UKONČÍ ZEMI

ON JE TEN, KTERÝ NEMÁ OČI

ON JE TEN, JENŽ NEMÁ TVAR

ON BUDE TÍM, KDO BUDE LHÁT

ON BUDE TÍM, KDO ZNÁSILNÍ

SKRZE TENTO ROZTŘÍŠTĚNÝ SVĚT

SKRZE MÉ ZAČERNĚNÉ OČI

SKRZE MŮJ VINOUCÍ SE OSUD

SKRZE PŘEMĚNU TOHOTO SVĚTA

JÁ BUDU ZPÍVAT PÍSEŇ

SKRZE MNE BUDE ZPÍVAT

PO CELÝ DEN BUDE TA PÍSEŇ ZNÍT

JEMU VYVRHNU TOTO POTOMSTVO

DO TOHOTO KRUTÉHO SVĚTA

PO NĚMŽ ŠLAPEME

A DO NĚHOŽ JSME BYLI VRŽENI

JÁ BUDU ZPÍVAT TU PÍSEŇ

A STANE SE TO PRÁVĚ TAK

VYZPÍVÁM KONEC

V RYTMU, JENŽ VŠICHNI ZNÁTE –

TLUKOTU SRDCE ZEMĚ

PÍSEŇ DUŠE

BUĎ BLÍZKO SVÉMU SRDCI

NEBOŤ JEHO JE RYTMUS TÉ PÍSNĚ

KAŽDÝ ČLOVĚK JE BUBNEM

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PÍSNÍ.

On čeká za zdí

v paláci zmučeného skla

obsluhován legiemi ukutými ze slz bdících mrtvých

a oděný ve zbroj vyřezanou z utrpení matek

V pravé ruce mrtvou hvězdu třímá,

v levé ruce drží Svíci, jejímž světlem je stín

Jeho levá ruka je potřísněna krví Am Dhaegaru

Jeho šest úst hovoří různými jazyky

a sedmá ústa zazpívají píseň, jež ukončí zemi

ON PŘICHÁZÍ

Poznámka k překladu: Ve verzi na Urban Dictionary má skutečně v pravých rukou mrtvou hvězdu a Svíci, jejímž světlem je stín, v invokaci na YouTube (mimochodem: byl jsem 666. komu se to video líbilo, miluju synchronicity!), třímá svíci v levé ruce. Až ho potkám, mrknu se, jestli má více pravých a levých rukou nebo jak na tom s těmi atributy vlastně je.

„Hivemind“ jsem přeložil jako „bzučící mysl“, případně „bzučící mysl úlu“. Je celkem jasné, o jakou asociaci zde jde.

Další věc se týká verše:

CHAOS AND CASUALTY BOTH BEREFT / WITH ORDER WITHOUT CHAOS THERE IS NO ORDER LEFT
který jsem přeložil jako:

CHAOS I OBĚŤ, OBA OLOUPENI / S ŘÁDEM BEZ CHAOSU NEZBYL ŽÁDNÝ ŘÁD

ale opravdu si tím nejsem jist. Návrhům na zlepšení (ostatně celého překladu) se nebráním!

Závěr: Pakliže se zabýváte některou z modernějších odnoží magie, pak víte, že entita nemusí pocházet ze sumerských či kdo ví jakých jiných mýtů, aby mohla být mocná. Často to bývá právě naopak. Lze ostatně v této souvislosti připomenout film Candyman (neviděli-li jste, napravte to!). Přestože je Zalgo moderní entita, je současně cítit, že má hodně staré kořeny. Já se ostatně s bytostí s černými dírami místo očí setkal už v polovině devadesátých let. Můj sen současně napovídá, jak se této entitě případně bránit, což pokládám za dosti podstatnou informaci.

Mys͘l̶í́m̕, že je̡ ̨na͟m̸ístě ̢bŕát̢ ̴Za̴l͘go͘ v̸á͘ž҉n͜ě͞,҉ n̴e͘b͡o͠ť sv̵ě̷t ͢sí̷tě ̸a̸ svȩ̌t͡ ̢materiáln͘í͟ ̷j̸s͝ou ̷v ͢úz̛ké͟m͠ ̢k̸on҉ta̢k͠t͘u ̛a ͠v ̀obo̴u ̨to̵ ͘ž̴ije͢ ͡a̴ š̀umí̧ ̸a͡ bz͠u͢č̶í̷ ͟o ҉š͠e̶st set š͞edes͠át ͢š̡e҉şt..͜.̵


A͌̊͗̀ͥ̂̍͌̿̽b͆͊ͤ̈́͌ͮ͗̃̐̄͆̉̚y̎ͣ̓͒̾ͧ̆ͧ͛̾ͪ͋̾̓̈́̾̓̅ś̽ͤͣ̂͒̋ͮͯ̎̈͐ ̀̆ͯ̓̈̄̄ͩ͑͌̐̚p͂͊͌̐řͨͩ̆̆̍͌͐̈͒̾ͨ̊̋̚iͨͧ̉͊͛̔v͗ͣ̂̈̓̅oͯͣͨ̀͊̍ͩͥ̎̈̓̿̊̃͑͂͐ͥ̚l̋̈̍̔ͫ̽̓́̓͒̓͒̾ͦaͨ̆͑̇̈́ͤͣ̇l̾ͤ̐ͭ̏̏̐̍ͭ̚ ͧͪͫͤ͒̃ͦͭͮ̔̆ͭͤ̒̒̃b́̉͊̀ͥ̎ͪͫz̈́ͪͪ̈́͐͋͛u̅̽ͭ̓̌̉̎ͨ̉čͤͨ̒ͧ̎̋ͯ͐ͭí͐̃͑͂͌ͣͨ͐̍͌̿͊̿ͧ́͑͂c̏̆̒̐̌͐̎͒̆͑í̂͂̃͛͑̾ͬͥ̃ ̋̀̊͌ͮͯͧͥ̽͋̋̈̄mͬ́ͯ̉ͣ̽yͣ̊̎ͫ̿̊̌̋ͮ͐̐͂̔sͥ̒̑̏̊̈̽͗͛̔̉l̆̈̄ͩ̿̅ͦ̓̄͋ͩ̉̚ ̓ͣ̍ͬ͒̋̔̔̄ͤ̂úͥ̿ͤͧ̑̓͆̿̊̽̂̚l̅̇̈́̄͐u͋ͣ̈́ͧ̀ͨ̉ͦͧ ͐̃ͫ́͊ͥͫ̋ͦ̀ͬ̚p̐̏̐̑ͮř͐ͥ̅̃̂͂̏ͣͦ̉̅ͤ̅ͬ͂͋̾eͨ͗̌ͭ̋̀͗͌͗̓̃ͮ̂̉d̑̅̌̔ͤ͛͌ͦs͛̓͊̃̇̿͑̓̈́ͧ͒̔̍t́̉ͤ̄͐ͯa͑̓ͣ̔͆ͨ̊̏̓̃ͥv̓̓̉̅̿̎ͬ̍ͯ̍ͮ̊̏̽̈͐̚u̓͂̈́ͫͪ̃̓ͪ̅ͫ̈́ͮj̒ͫ̿̅̒͂̐ͭ̆ͩ̋̚íͩ͌͂̆͌̿̓̃̃̍́̈ͥ̅͊̚cͥͫ̄̂̒͐̂̓̓̓̌í̈́̃͒̿́̌̽ͮͩͭ͛͒͊͗̔ͪͩͧ ̀̈̇c̎͌̎͒̂͛͛̌̐̽h̏̇̆̚a͆͋͒ͤ̍͋ͩͦͨ́͂̆ǒͨ̑̏̾̓͋̀ͫs̔̀̀͊ͮ̎̽̓̀̂́̓.̐͂̂̽̅ͨ͂ͮ̎̃ͨ̚
̃ͪ̌̆̓̾͋͑͌̾̓́̃̾͌ͣV̏̓̃ͨẏ͋͛̀͌̓̎ͥ́̅̀ͬͭ̇v̌͛ͦͫͣͫ̐̈́̉̈́ͪ̊oͮ̓̉l̀͆͑ͫ̓̔ͮ̀ͪ͂̉ͭ̈́̽ͩͥá͂́ͮ̓̎ͧ̑̇̌̈͋vͮ̄̍ͣ̈́å̾͗̉ͧ̐͋̋͂͛͊̆̓ͯ̔̄͌j̀̍ͯ̆͂̚e͛̓ͯ̽̈̾͐ͨ̐̐ͬ ͑̍ͥͩ͗̊ͥͫ̎ͭ̈́p͂͐͒̈́̆͂ͪ͋̀̂̈ͥ̈̋͌̚o͛̇̉͊̒c̾̅̾̿̈͑ͪͬ͌ͪ̑̈͆ͥ̍̒͛͋̂i̽ͤ͌̏͆͛̆ͯͧͮͪtͥͯͯͫ ͯ̏͊ͧ̇ͨͯ̓ͥͯ̓͗ͣ̔zͫ̃̅ͨ̽͋̈m̒́́̆̒̎͌̒̑ͯ͌̌ͦ̂̂͗̉͗a̽̏̀͂̽ͫͫͦͤ̍̍́̄̍t͐̏̈́͆̇̉̈́ͪͧ̈̒̐̃ͤͧk̎ͪͬ̑̃͊̾̓̉̒͑̿ͨ͛͗̚ūͤ̈́̋̓̄̒̿ͬ͐̅͆͊̆̅̅.̊̔͊̉ͮ̍̽̈
̔̿̋ͦ̑̾̓Bͥ̊̽͒ͪ̈́̎͊eͣ͂͛̑̇̈́̊͊͐ͦͧ͋ͤzͨ͛͒̉̃̒̊̓͐̂̓͛ͦͯ̚ ̈́͊͐̐ͤ̂ͩͬͥ͊̐ř̏̏͊̍̽ͫͬ͗̾á́̇̉ͯ͊̂ͧ̊ͧ͂͛dͫ̐ͬ͛ͥͬ͑͋̈͛̈ͥ̈́ͪͭǘͥ̉̎̉.̏̓͒̍̃̆͊̑
ͯͣ̋́͒̇N̍̓̓ͨ̀ͮ̾̏̒͋͗̇̏͐͆͌̅ͭ̾eͣ̑̊̚zͧ̽ͮ̐͗̈́p̊͑ͦ̅͐ͯͣ͆̆̑́ͥ̾͛̃̚eͣ͌̃ͨ͆͛ͭr̓ͭ̎͑ͨ̓̌̋ͬͧͧ̍̾̅ͯͨͬ̋̔dͮ̃ͫͥͦ̾̋ͬͣ̉iͪ̀̎̎ͤͮͨͫ̈́́͆͋ͫ́ͨ͗̈́á̌̂ͩ͌ͧ̃͂ͮ̎̍̈͛̚n͐̆ͩͪ̂̄̎̔̒̇ͭ̀́s̏̊̋ͭ́kͥ͆ͨ͐̄ͧ͂̐ͥ͋ͮ̃oͤͣ̾͆ͨ̓͌̔̄u͊ͮ̿̀ͨ̏̿̏ ̄̇̂̌̾͂̏̄̓ͩ̒̐͆̊̽͊b̈́͐̏̈́zͧ̌̎͂̀̓ͨu͗ͦ̍̍̂̿͆č͆ͬͨ͒ͩͤ̾͂̊̅̌̋͋͆ͣ͌̾ͮ͐í̓̂̄ͨ̋͋ͨ͑̇ͨ̎ͩ̆ͭ̀̾̐̚cͨ̐́ͥ͐̈́ͨ̈͗͌̐̽̽͋̄̍í͑ͪ͂̾ͤ̄̑̽ͬ͗̾ͭ͆̚ ͌́͌̋̄͑ͩ̒ͨ̀̒̊͋ͬm̉ͧ̃̉̆̅ͭ̿̄̒͐y͐̋͗͆̊͑̔ͧ̆ͦͥ̈̃̚s̃̓ͨ̄̚l̀̈́̈́͑̅ͯͮ̓̋ͩ̃ͩ̌̃ͭ ̄͐͑͆̉̌̎̾͊ͣ̑̚c͂̎̉͑ͯ̔̀̋͋͌ͨ͋̎ͮ̔h̑̓ͣ̏ͧã͐͛̔̍͐ͣ̈ͫͤͥö͐̅ͭ͂͌ͭ̔̅̍̉͑ͯͪ̆ͤ̐́s͒́ͧ̊̒̑̌́̀̿ͨủͦ͂̆̏͌̌ͣ͑̐͑ͥ͌̑́̚.͒͑͒ͥͮ͑̂ͯ ͯ̐ͣ̈ͨͯ͐ͭ̃̿̒ͦͤͨͮ͊ͩ̍ͭZ͑̄ͪ͂̒̑̓̍̈́̌͐ͧͭ̍̄aͧ̐ͧ̉̌̽̎͗̆͒lͫ̉̊̒̑̌̒̋ͯ͗͛̒̍̿ͤ͒ͦğ͒͌̉̏̑ͧ͐͐ͦ̂̅ͭ̈ͪ̍̒ͥ̚o͒ͭ͛́̃̓ͩ͌̋̂̿͂̐̀̓̂̂ͩ.ͯ̋͋̓͂̌̏ͫ̅͛
͛ͨ̊T͛ͨ̓̈ͥ̎ͤeͩͯͭͬͯ̓̅̄ͨͭ̈n̋̐ͭ̉̓ͨ̔̔͗̓ͯ̓ͭ̀ͪ̇̊̍ͫ,̉ͣͪ̒ͥͫͭͫͩ̓ ̂̊͗̈́̅͌̍ͨͧͪkͭ͒̿ͦͤͩͭ͂͒ͣ̂t̾̋ͣͪͮ͒͋ͨ̌̆ͨ͗ͥ͛̓̚ěͧͬͧ̋r̂ͪ̽͆ýͫͦ̔ͫͧͤͮ̾ͥͥ͑͊͌̎̚ ̆̽͂̌ͧ̈̍ͥͮč̀̑͂ĕͩ́̔̐̑̓͑̒͋k̀̑̾̔̾ͭ͐͊̽͒ͧ̓̔̇̑ͯ̋͆̏áͤͬ̇͛ͮ̓ͬͫ̔ͭͮ̋̍̿̋ ̽ͥ̓̊̐͛z̄ͣ̈ͣ͋͊ͭa̿̔ͦ͆͗͒̒ͩ̏͛ͥͬͥ̏̀ ͤ̓̀̓ͫ́̏͑͌̏̈̊̍͊̐z̓̎ͮͣ̉ͬ͛̅̏̒̊ḋ͂ͣ͒̅̅ͪ̅ͪí̋͒͆̏̉̾ͧ̄ͪ.͒̒̇ͯ̽ͬͣ͗̄̉̈́
ͯ̽͗̓̎͌̾̍̎̑͆̾̿ͯ̎̽͑͆Z̽̓̓́̔́ͤͫͫ͌͆̒̏͌͆͆͐̏͋Å̊͌͆̈́L̓̏̉ͯ̐ͮ́̏̎͂ͥ͐̅͆͛͒̀Gͬ̇͆ͧ̄̑͑͂Õͧ̑͐ͦ̌ͥ́̇̌̓!́̋̃͐̿͑̌̆ͦ̆̈̅͑ͯͣ̋̆ͩ

EDIT: Evokace Zalga na blogu Magický život (setman.bloguje.cz)

Advertisements

komentářů 28

Filed under Magie-mystika-víra

28 responses to “ZALGO PŘICHÁZÍ!

 1. Ještě dodám, že Zalgo má svou fanpage na Facebooku:http://www.facebook.com…LLRAPEYOU

 2. @Teo

  Klid, voe. To bude převtělenej Lenin. :-i

 3. oxymoron

  I found this really cool Text-to-Speech addon called ‚VW Paul Neospeech‘. It sound realistic so I decided to experiment on it using Cooledit pro. I couldn’t find any good speeches so I decided to use those poems made for this "Nezperdian Hivemind of Chaos". Well.. this is not really for occult stuff. This is just for fun!toz tak, bubaka vyrobit a nasadit do hlavy kazdemu trochu sensitivnimu jedinci neni zas takovy problem a bude se projevovat velmi "realisticky". Tohle je nestastny fenomen, kdy dusevne vyprahli jedinci sajou kazdou hloupost zavanejici okultismem (nehovorim o autorovi clanku). Sex a okultno v infantilni podobe se siri netem a znudene masy to hltaji….. To je zrozeni opravdoveho demona :))

 4. A jak jinak by se opravdoví démoni měli jako rodit? 😉 Nezapomínejme, že i HPL neustále zdůrazňoval, že entity z jeho povídek jsou pouhá literární fikce pro pobavení čtenářů.

 5. extláča

  no, vidím, že si KSČM chca nechca bude muset pořídit nějakého excorcistu :), think tank jim začínaj rozežírat entity

 6. @oxymoron: Ale jinak v klidu: Lidstvo si tyhlety entity vždycky nakonec zdomestikovalo. Z ďáblů jsme udělali dobrácké čerty, lovecraftovské entity žijí v nezměrném množství všemožných recesí a Zalgo nebude výjimkou. http://www.goominet.com…ault/325/

 7. oxymoron

  Presne jsi to rekl. Proto mi prijde mnohem nebezpecnejsi to co lidi vytvori/vyvolaji jaksi mimochodem a nema to alespon nejaky lidsky rozmer. Spatne se potom vychytava obrana proti necemu takovemu co nema hmatatelny charakter/pacharakter

 8. Hazred

  Uhgf, tak to já raději zůstanu u starejchdobrejch kabalistickejch géniů.

 9. titanika

  Doufám, že se neobjeví i na Shakes and Fidget!!!!! To by mě omývali, jsem senzitivní jedinka.

 10. Barča

  Působivé. Napadlo mě, že podobnými obrázky by mohly být vybaveny učebnice psychiatrie. Takto by si budoucí psychiatři mohli lépepředstavit co cítí jejich pacienti a možná by jim i snadněji porozuměli.Kojot: „A jak jinak by se opravdoví démoni měli jako rodit?“A nejen démoni. Tímto způsobem se rozjely světové vynálezy. Jeden vědec měl myšlenku a spousta dalších vědců nezávisle pracovali na stejné myšlence. A šlo o čas – kdo ji první bude mít patentovanou. Materializace myšlenky.

 11. vera

  nad větou …čeká na zavolání… mě tak maně napadá, že je možná dobře, že blaničtí rytíři ještě nevyjeli :-D. Na druhou stranu mě ale napadlo něco jiného, souvisí to se způsobem boje: musíš se přidat k davu, abys vyhrál. Jakobys odmítl nechat roztrhat svou duši – své zvyky a předsudky – odmítl jít jinou cestou – ale schoval se do většiny…

 12. Vero, bacha, to už posouváš někam dál. "Dav" má úplně jiné konotace než "skupina" či "společenství", nesměšuj to.

 13. ratka

  jo, oslovilo me to. vnimam internet i demona ktery z nej vyleza. zivi se energii klikajicich lidi.

 14. Troi

  ZalgoMě tahle entita nepřijde moc "nová", manifestace a jméno určitě bude, ale cítím to jako něco mnohem hlubšího.Když tak nad tím teď přemýšlím, tak jsem se tím asi taky setkal a zcela nezávisle na mě s tím přišla i máti. V mém podání byl(o) charakterizován jako "nevím kdo jsem", "asi ani nejsem", "nechám se vést i když to nikam nevede", "nechávám se unášet vířením chaosu". S podtextem na pokřivený způsob spojení v jedno. Na vnitřní úrovni cítím hodně velkou podobnost.

 15. Troi

  ad [11]: myslím, že nejde o spojení se v davu, ale o vnější podporu a zahřátí srdce. Naopak si myslím, že dav je formou jeho manifestace – projevem úlového myšlení a zapomenutí toho "kdo jsem".

 16. [13] "ten, který čeká za monitorem", no nazdar… A na co se kouká on, hrůza za monitorem, hrůza před monitorem… :-).

 17. petr

  pozření světana osudu.biz jsem uvedl tuto poznámku,možná má nějakou souvislost s rozebíraným snem:Svět potřebuje zažít pořádný šok!!slova Granta Morrisona: Jedinec,jenž prochází zasvěcením do tibetské rituální praxe chöd,musí projít vizí,kdy jeho tělo je roztrháno na kusy a lačně je polykají démoni.Vyšší já adepta se na celý tento proces dívá jako pozorovatel a zůstává tímto strašlivým zničením svého těla nepohnuto.Tento druh zkušenosti,který je běžný pro šamanské tradice,představuje někdy násilnou povahu "duchovní"proměny či změny paradigmatu.TAK TEDY:…Nyní nastal čas uvést tyto mechanismy do chodu.Rituál chöd již pro globální kulturu započal.Někdejší svět se nyní dívá na svůj vlastní rozpad s hrůzou i potěšením.Jaká možná transformace nás čeká?Kdy necháme staré odejít?Nic není pravda a vše je dovoleno……………………….ve snu duše trpí,v úryvku Granta je duš nad věcí,nezničitelná a věčnámi je bližší druhý pohled@…………..

 18. Petře, nejde přeci vůbec o nějaké pohledy na duši či teorie! Ve snu duše trpí prostě proto, že není připravena na rituál jako je chöd, tak prosté to je!

 19. Troi

  ChödChödem jsem několikrát prošel a neřekl bych, že jde trhání démony na kusy. Teda aspoň v té mé variantě(nevím jestli je jich víc) šlo dobrovolný obětní rituál, kdy všem bytostem, které s tebou mají karmické svazky, zaplatíš dluhy sebou samým. Takže žádné trhání, ale porcování provádí člověk sám a věnuje ho "svým bližním".Tohle mi nepřipomíná chöd ani zdaleka, protože v tom nevidím dobrovolnost, důraz na čisté vnímání a odosobnění. Zalgo je rozmixování duše a smýchání se zbytkama všech ostatních lidí a zapomenutí na sebe. To v žádném případě není cesta očisty a bdělosti jako chöd.

 20. petr

  čodahoj Kojote"Petře, nejde přeci vůbec o nějaké pohledy na duši"myslím,že právě jde,nejen o pohledy,ale o pochopení kým jsmenikoli nějakou duší,kterou jakékoli strašidlo může traumatizovat či sežrat…ale Duší,která je nadkosmickou entitou,mimo časoprostorové hrátky a strachyTroi,od 90tých let tady u nás byl k dispozici obřad čod podle Tomáše,který ho popisoval spíš filosoficky, a podle minaříka,který podával přesnější technický návod,také jsem ho provedl…základem podle mě,je ujasnění rozdílu mezi člověkem-fyzickou bytostí a vyšším Já-duší,ke které se má iniciant přiblížit,kterou má prožít a kterou se má stát…to,co popisuješ ty zas neříká nic měa samozřejmě máš pravdu,je to dobrovolné…@……………

 21. Myslím, že je celkem jasné, že v tomto článku myslím "duší" (vědomou část) psýché a ne átman/kia/Self(bytostné Já). Ale pokud ne, tak výslovně doplňují: Pojmem "duše" v tomto článku myslím (vědomou část) psýché a ne átman/kia/Self.

 22. petr

  pragmatická úvahadíky za upozornění,ano reagoval jsem na slovo duše,jako na kiamá-li něco víc částí,zajímám se o část,která řídí ostatní,neodstraňuji problémy v té které části,ale ovlivněním řídící části řídím vše ostatní…z toho důvodu mě zajímá kia(víc než játra nebo pdyché)@………….

 23. Barča

  Ve snu: „V tom jsemuviděl …..zvláštní, cizí, neblahý.“+ k tomu Tvé obrázky entit s hluboko černo – prázdnýma očima. V tom snu sis prožil svého Plutona (energii a princip).—ad (18) Je těžké určit zda to vše byly prožitky a pocity Tvé duše, nebo prožitky a pocity Tvého vědomí.

 24. Barča

  Ten sen se dá interpretovat v různých rovinách. Více společensky (díky tomu, že jsi sem vložil ty obrázky Zalgo)a soukromně. To má svůj specifický význam jen pro Tebe. Ale ten vliv samotného Pluta (nemyslím tím transformujícího, nevědomého Štíra)je krásně zřejmý v obou případech.

 25. Barča

  Opravuji: Nejde v obou případech o vliv Pluta (Plutona)v obou případech (společensky, osobně), nýbrž se jedná o prožitek.

 26. Set

  ZalgoDobrý večer Kojote,chodím na Váš blog už pěkných pár let a nikdy jsem necítil potřebu se jakkoliv projevovat v komentářích – nedělám to ostatně nikde. Ale tento článek mě skutečně dostal – něco v téhle entitě mě víc než oslovilo – jak fotky, text, invokace, projevy… Neskutečně morbidně fascinující. Takže díky za inspiraci a jestli přežiju evokaci dám vědět, jak to šlo.A mimochodem, když už píšu, díky také za vaší práci na tomtu blogu a množství podnětů které jste mi za ty roky poskytnul.

 27. Rádo se stalo 😉 Jen nevím, jestli v tomto případě. Nu, doufám, že přežijete ve zdraví a pak poreferujte. Myslím, že magický výzkum této entity je věru pro pokročilé, ale jestli se na to cítíte, jsem zvědav, s čím přijdete – výsledky mohu potom zveřejnit zde, budete-li chtít.

 28. Set

  Nu, nějaké nebezpečí hrozí vždycky, ale ztotožňuji se s názorem který kdesi napsal Josef Karika: Démoni se k vám chovají tak,jak si podvědomě myslíte, že by měli(parafráze).Každopádně jsem o tom dnes intenzivně přemýšlel a zřejmě nějaký druh evokačního rituálu skutečně provedu – tahle entita je myslím přímo stvořená na otázky ohledně dehumanizace a degradace, což je pro mě rozhodně zajímavé téma.Adaptační fáze před rituály je u mě ale poměrně komplexní a náročná. Zatím jsem se (v rámci působnosti entity) soustředil na internetovou oblast: změnil jsem profilovou fotku, pár přezdívek a… založil si blog. Zalgo byl k tomu taková poslední kapka, takže jsem mu nad ním svěřil patronát, myslím, že ho to potěší :)Čímž chci říct, že výsledky (ať už pozitivní nebo ty… méně pozitivní) budu určitě publikovat tam – pokud jim budete chtít posléze poskytnout prostor i tady, budu jenom rád.