Úvahy minulém a současném režimu

Tento článek byl 27. 7. 2011 publikován na Britských listech.

Úvod

Kolik se toho jenom namluví o “totáči“ a o tom, kterak lidi úpěli pod komunistickým jhem. Nu, myslím, že nastal čas, abych celou věc zreflektoval a zamyslel se nad kvantitativními a kvalitativními aspekty lidského utrpení v době 80. let a v době současné. Nejprve však začnu jedním obecným postřehem:

A proč ne Bílá hora?

Je neuvěřitelné, že i dnes, 22 let po Sametové revoluci, což je více než polovina těch donekonečna obemílaných čtyřiceti let komunismu, se najdou lidé, kteří současný tristní stav České republiky vysvětlují jako dědictví 40 let totality. A – jen na první pohled kuriózně – to jsou obvykle neoliberálně smýšlející lidé, kteří hlásají ideu, že člověk je plně zodpovědný sám za sebe a nemá právo se kvůli svým potížím “vymlouvat“ na společenské a jiné okolnosti. To už je opravdu na poslání do prdele. Případně můžeme dodat, že za všechno stejně může prohraná bitva na Bílé hoře… Pokud je kapitalismus tak strašně efektivní, mělo by mu 20 let stačit k tomu, aby to prokázal. Neprokázal to.

Kvalita života, krámy a jistota

Když se srovnává kvalita života za socialismu a nyní, obvykle se klade důraz na to, že lidé mají víc věcí, větší výběr věcí, mohou si, alespoň hypoteticky, koupit kdejaký módní nesmysl, a že v obchodech jsou banány po celý rok (často levnější než brambory – místo abychom se pozastavili nad faktem, že brambory jdou často dražší než banány!) a máme na výběr z širokého sortimentu toaletních papírů (ano, toto opravdu je změna k lepšímu). Méně se už hovoří o tom, jak se zdražily náklady na bydlení a na dítě. Co se však nevyčísluje vůbec, a je otázkou, nakolik to vůbec na peníze převést lze, je jistota ohledně budoucnosti. Padesátiletý člověk se ze minulého režimu nemusel bát, že přijde o práci a, coby nechtěný a nezaměstnatelný člověk (jehož kapacita učit se novým věcem je výrazně nižší než u mladého člověka – to je biologická danost!) bude živořit, dokud nedostane důchod, který pak také nebude žádnou extra výhrou. Onemocnění nebylo finančně likvidační, což dnes někdy je. Jak třeba penězi vyčíslit jistotu, že si mohu dovolit mít děti, jistotu, že mě toto rozhodnutí (pro přetrvání společnosti klíčové!) nezruinuje? Osobně si myslím, že taková jistota má mnohonásobně, řádově, vyšší hodnotu, než třeba výběr z desítek druhů jogurtů nebo možnost zakoupit si hromadu věcí, jejichž hodnota bude v následujících letech exponenciálně klesat. Osobně jsem toho názoru, že kvalita života se v průměru nezvýšila. Některým lidem bezpochyby ano, ale u spousty lidí podstatnou měrou klesla.

Exkluze za socialismu a nyní

Pokud jste za minulého režimu (a mám teď na mysli období normalizace) byli k režimu kritičtí a říkali to nahlas, koledovali jste si o problémy. Hrozilo, že přijdete o dobrou práci (ale ta kotelna to vždy jistila!), výslechy v podání StB byly často demonstrací psychopatického sadismu lidí opojených vlastní nedostatečně kontrolovanou mocí (takoví lidé ovšem po Sametové revoluci nezmizeli, jen působí jinde), v extrémním případě zde bylo riziko uvěznění, vaše děti se nemusely dostat na školu. To je fakt, který nelze opomíjet, a takovou praxi nelze ničím omluvit, i když to – aspoň něco pozitivního – vypěstovalo v lidech vytříbený cit pro jinotaje.

Dnes můžete na vládu nadávat mnohem svobodněji, nicméně je zde omezení v případě hlásání protidemokratických názorů a stále ještě můžete skončit v kriminálu za to, že v metru umístíte samolepku propagující server s protistátní obsahem (tím se v žádném případě nehlásím ke stoupencům Národního odporu, nicméně jim přiznávám právo své, z mého pohledu katastrofálním způsobem pomýlené, ideje hlásat – a proti idejím by se mělo bojovat idejemi, ne kriminálem). Ale ano, celková míra svobody slova v politickém prostoru je neoddiskutovatelně větší (i když například současná snaha zakázat KSČM naznačuje tendenci v tomto směru přitvrdit). Zcela jinak tomu ovšem je v privátní sféře. Od svého kamaráda, pracujícího pro soukromou firmu, vím, že jakýkoli pokus založit tam odbory by bleskurychle končil vyhazovem. A to není nic neobvyklého. Ostatně mám pocit, že mnohým zaměstnancům ani není třeba říkat, aby drželi hubu a krok a stěžovali si doma nebo anonymně – mají tento postoj v zájmu sebezáchovy dokonale internalizovaný stejně, jako jej měli lidé žijící v éře reálného socialismu.

Pokládám za nepochybné, že z hlediska kvantitativního se míra nespravedlivého utrpení výrazně zvýšila. Za “totáče“ měl člověk, pokud si dával pozor na ústa, naprostý klid. Nemusel se bát, že skončí na ulici, že bude muset žebrat, nemusel se bát o to, že neuživí své děti, v zemi neřádily korzárské gangy exekutorů okrádajících lidi o desetitisíce kvůli zapomenuté platbě v řádu stokorun – viz pasáž o jistotě. Počet lidí, kteří tak či onak strádali v důsledku svých protistátních názorů, rozhodně nelze srovnat s počtem obětí současného kapitalismu. Školné a další zvyšování nákladů na děti zabrání ve studiu více mladým lidem než politická perzekuce za “totáče“.

Nyní se podívejme na kvalitativní stránku věci, tedy na srovnání, zda je méně mravná exkluze disidenta z politických důvodů nebo exkluze v důsledku kapitalistického systému (v podobě propouštění, krachů podniků, zvyšování nákladů na živobytí a neoliberálního reformního hujerismu vůbec). Na první pohled by se mohlo zdát, že je nemravnější někoho vyloučit na základě jeho politického přesvědčení než na základě jeho neuplatnitelnosti. Ale je tomu opravdu tak? Za minulého režimu musel být člověk, který chtěl mít klid, alespoň navenek loajální, což od něj ovšem nevyžadovalo žádné zvláštní úsilí ani schopnosti. Pokud se rozhodl jít proti systému, byla to jeho svobodná volba a moc dobře věděl, co riskuje. Nelze popřít, že taková odvaha si zaslouží respekt. Jenže je opravdu mravnější nechat na pospas nelítostnému vyloučení někoho, kdo se nerozhodl být málo flexibilní, kdo se svobodně nerozhodl zestárnout, kdo nerozhodl nemít dostatečnou mentální kapacitu k tomu, aby si uměl spočítat výhodnost či nevýhodnost půjčky, kdo se nerozhodl, že bude nemocný?

Ponechávám ke zvážení.

Drahý sociální stát

Neustále jsme masírováni propagandou o tom, kterak “socky“ vyžírají stát, a jak je nutné utáhnout šrouby, jinak skončíme jako v Řecku. Dokonce jsem se setkal s názorem, že enormní dluh USA je důsledkem příliš štědrého sociálního systému. Pokud by tomu tak bylo, nestojí za to se zamyslet nad tím, jestli kapitalismus jako systém prostě neselhal? Uvědomme si, že v roce 1989 o nějakém státním dluhu nemohlo být ani řeči a na každého občana ČSSR připadalo 900 tisíc korun rozpočítaného státního majetku. A tehdy jste si za ten bezmála milion mohli koupit mnohem víc než dnes! A dnes? Kalouskova složenka… Ano, naše země nevzkvétala, jak řekl ve svém slavném novoročním projevu Václav Havel, ale ruku na srdce: A to dnes jako že vzkvétá? Člověk se jaksi musí zamyslet nad tím, kde na to ti komunisti tehdy brali a jestli to s tou efektivitou soukromého vlastnictví je opravdu ve smyslu věty “Každé malé dítě ví, že stát je nejhorší hospodář.“? Kolik jen bývalých státních podniků po zprivatizování zkrachovalo? Jeden příklad za všechny: Poldi Kladno.

Speciální obchody pro papaláše versus korupce

Blížíme se k závěru, takže už jen jedna perlička: Pamatuji si, jak se za “totáče“ šuškalo, že “papaláši“ mají své speciální obchody, kde si mohou koupit luxusní, a pro běžné smrtelníky nedostupné, zboží. Je docela dobře možné, že tomu tak skutečně bylo. Jak zhýralí ti “komouši“ byli! Ještě, že dnešní mocní už taková privilegia nemají!

A teď vážně: Nebyli ti komunističtí pohlaváři oproti takovému Vondrovi opravdu směšnými příštipkáři? Jistě, kradlo se, přilepšovalo se, podplácelo se, zneužívalo se postavení, ale neděje se snad totéž i dnes, jenže v míře o mnoho řádů vyšší?

Představit si konec kapitalismu

Slavoj Žižek říká, že dnes je snazší představit si konec světa než konec kapitalismu. Ale přesto se o to pokusím. Nebylo by pro lidi lepší, kdybychom se vrátili k socialistickému uspořádání? Měli bychom zachovat svobodu slova, zavést do správy věcí veřejných výrazné prvky přímé demokracie (konec konců jedním z důvodů, proč bývalý systém padl, byla špatná komunikace mezi vládou a občany – ne snad, že by to dnes bylo lepší…), ale výrazně omezit svobodu ohledně soukromého vlastnictví výrobních prostředků a to takovým způsobem, aby každý člověk mohl vlastnit jen tolik výrobních prostředků, kolik dokáže vlastními silami, případně s pomocí své rodiny, sám obhospodařovat, přičemž by zde byla možnost družstevního podnikání a tedy společného vlastnictví výrobních prostředků. A samozřejmě státní vlastnictví strategických odvětví. Možná by, kvůli snížení míry dravé kapitalistické konkurence, tento druh ekonomiky “neválcoval“ mezinárodní konkurenci (jako by to bylo důležité…), je možné, že by se snížila variabilita v nabídce různých variant téhož zboží, v některých odvětvích by došlo ke zpomalení růstu, ten by však byl mnohem méně zatížen rizikem nenadálých fluktuací. Ano, jistá, malá, leč dnes vlivná a mocná, skupina lidí by na tom výrazně tratila, ale jsem si celkem jist, že většině lidí by se ulevilo, což by mimochodem vedlo ke snížení míry stresem vyvolaných nemocí ve společnosti, jako je současná epidemie reaktivních depresí.

Ano, vím, že zde hlásám utopii, vím, že zemi, která by nebyla zcela soběstačná a rozhodla by se k takovému kroku, by se mezinárodní kapitál pokusil zničit formou izolace a možná i vojenskou intervencí v zájmu “znovunastolení demokracie“, ale přesto jsem přesvědčen, že je důležité rozmýšlet o alternativách, byť třeba jen hypoteticky. Pracovat na tom, abychom si ten konec kapitalismu představit uměli.

Advertisements

komentářů 85

Filed under Politika

85 responses to “Úvahy minulém a současném režimu

 1. strojmir

  Hehe,50 komentářů, tomu říkám výbušné téma. Kojote, co jsi napsal je OK a to hlavně protože spoustě lidem chybí vyváženost pohledu na věc, prostě myšlení bez předsudků. Pochopitelně je má nějaké každý, ale rozdíl je v tom, kdo je ochotný se v sobě "pohrabat" a také jak často. A tak vlastně jediná argumentace obhájců kapitalismu, takového který pro nás navařil zejména velký guru V.K. je snaha usilovně dokázat, že socialismus byl horší nebo hůř, útočit obyčejnými nadávkami z nichž Marxista má být vůbec nejhorší. Co třeba si vybrat nějakého jiného filozofa z minulosti u kterého je třeba ještě větší předpoklad, že byl z větší části překonán? Určitě by se taková pohana pak nedala již smýt jinak, nežli soubojem. Prostě směšné. Já bych se ale přiklonil hlavně k tomu co zde stručně napsal Henry Psanec v 35 ,oba režimy stojí za prd a je mě lhostejné zda je toto tvrzení pro někoho tabu jen protože údajně nic lepšího neexistuje. Uff, jestli jsme tedy do konce lidského věku nucení žít v systému bulvárních poloopic, všemožných vyžírků a vysírků, tak potěš. Pravda, prostě to odpovídá momentální úrovni většiny, která je hodně bídná. Že za minulého režimu chyběla svoboda bolestně pocítila hromada lidí, včetně několika mých starších přátel a pochopitelně by si návrat těch dob nikdo nepřál, o to více je hnusnější neustále omílaný trik strašením lidí návratem do těch dob, který s neomylnou pravidelností stále vytahují bývalí soudruzi z ODS. A je tomu tak proto, že mají stále méně co nabídnout obyčejným lidem. Karty jsou rozdány a vy držte už jen hubu a krok nebo jak to řekl o svobodě soudruh lampasák Topolánek . " Co je obyčejný Čech, nakopat do prdele a zavřít !"

 2. strojmir

  Ještě specielní poznámka pro Christabel : Veškerá tvoje argumentační snaha pro mě spadla jako domeček z karet ve chvíli, kdy jsem si přečetl od tebe toto : "A ty prodavačky? Každá pokladní musí vědět, že když bude dobře pracovat a bude poctivá, bude šéfovat za čas těm ostatním a brát větší plat. A v tom je ta soutěž. Než přijde nějaký sociální inženýr a bude jí tvrdit, že jí má stačit, že ji zaměstnavatel oceňuje…" Tím jsi dokázala, že s lidmi patrně neděláš, protože je to ta největší blbost z celé zdejší diskuze. A pokud opravdu s lidmi pracuješ, tak se jich prosím občas zeptej na jejich pracovní realitu. V ní žádná takováto férová soutěž z 90% nefunguje. Ovšem zapomněl jsem na jednu kategorii : to jsou takoví ti "vedoucí" co mají všechno v hrbu za Velké Šéfy a mají za to celkem prd, respektive o něco větší prd než ti pod nimi. Těch je vlastně habaděj.

 3. @Jan: Podle všeho jsem na prahu nebo za prahem geniality. Když na něco zaměřím sílu svého intelektu, obvykle mám pravdu a pseudoargumetny, jaké používáš, jsou zjevným důkazem, že jsem na správné cestě.@Strojmir: Musím o Marxovi později něco chytrého napsat. Osobně si myslím, že předběhl svou dobu. Jo, a to s těmi prodavačkami je opravdu pěkný příklad ukazující, kterak lidé z toho neoliberalismu blbnou. 😉 (taky jsem tak blbnul, jsem rád, že jsem se probudil)

 4. Jinak pochopitelně za socialismu měla prodavačka patrně větší šanci stát se vedoucí než současná prodavačka v hypermarketu a přinejmenším stejnou jako současná prodavačka v klasické prodejně.

 5. Saul

  47:takže takto:Listopad 1989 – Letenská pláňKomunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojteV prosinci 1989 před volbou prezidentaDvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.Z balkonu Melantrichu 1989Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.17. 12. 1989 v Čs. televiziV budoucnu se, podle mého mínění, musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jako má dnes.Prosinec 1989Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.1.1.1990 v novoročním projevuMožná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí.Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.Připravujeme koncepci důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají.Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat…23. 1. 1990 při projevu ve Federálním shromážděníVšichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé ponížení, staří, děti či lidé jakkoli handicapovní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný.V dubnu 1990 ve veřejném projevuNáš stát by už nkdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout…Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!Na tiskové konferenci po přijetí zákona o volbách na dotaz novinářůPtáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení včetně dalších dokumentů, a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od NEekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v této chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnnost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. (Poznámka redakce: za rok dělala inflace a zdražení 56 %.)1990Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme.29. 6. 1990 ve Federálním shromážděníPodle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné „Nejde to!“

 6. Saule, to je lepší 😉 nicméně v roce 89 nemohl z balkónu Melantrichu mluvit o ČSFR 😉 Ale většina z nich bude autentická, pokusím se později dopátrat víc. Osobně si stále myslím, že Havel byl do značné míry naivní, ale při zpětném pohledu těžko uvěřit, že by byl až tak naivní. Těžko říct.

 7. Medial

  Demonstrativní sebevražda v rámci tohoto blogu 🙂@Kojot:Ještě ke komentáři [43]Já jsem příznivcem evolučních hypotéz v ekonomii. Marxismus byl historií prověřen, jako neúspěšný (SSSR, východní blok, Severní Korea), zatímco liberalismus, jako úspěšný (USA, západní Evropa, Japonsko). Budou-li se podmínky našeho životního prostoru nadále měnit (přístup ke zdrojům, nové technologie) není možné vyloučit evoluci liberalismu v systém jiný, v žádném případě však ne v marxismus. Za současných podmínek omezeného přístupu ke zdrojům má však liberalismus podobu logického modelu, který má všeobecnou platnost.Diskutovat lze na téma optimální míra zadlužení, regulace některých odvětví, podoba záchranné sociální sítě, protekcionismus ekonomicky nejslabších zemí či antimonopolní politika a podobně. Ne však na téma existence či neexistence soukromého vlastnictví. Domnívám se, že zavedení takovéto diskuze naznačuje hluboké nepochopení elementárních ekonomických principů. Analogicky k tomu lze připodobnit například neschopnost kreacionistů vidět důkazy evoluce na každém kroku. Stejně tak, jako mají kreacionisté příležitost pochopit svůj omyl při četbě Dawkinse, mají i marxisté možnost korigovat svá přesvědčení například četbou Paula A Samuelsona. Pokud tedy nehodlají být k potvrzeným faktům naprosto nepříčetní (což samozřejmě často bývají). Ještě bych se chtěl podepsat pod Janův komentář [50]. Přibližně od doby, co jsi opustil ateismus se tu dějí strašné věci 🙂 Já tento blog budu už jen z povzdálí sledovat a tajně doufat ve změnu věcí, ačkoliv v ni mám pouze malé naděje 🙂

 8. @Medial: Zase "samozřejmé a očividné pravdy, které jen zaslepenec nevidí"? Zajímavé tohleto. Shodou okolností jsem byl včera na koncertě Petera Lipy, kde jsem se dal do řeči s přesvědčeným anarchokapitalistou, jenž se snažil o moji konverzi a ožral mě – což bylo hodně pádné, zvracel jsem pak celou noc… 😉 – no, a pro něj bylo zase samozřejmé, že všechno vyřeší volný trh, ale pouze pokud bude zcela eliminován stát. Taky pěkná víra. Vlastě mnohem sympatičtější, než aktuálně převládající paradigma, ale víra – chtěl mě "obrátit". Já nikoho obracet nechci, prostě o věcech přemýšlím a píšu o tom. Můžu se mýlit? Samozřejmě! (asi jediná samozřejmá věc v tomhle diskusrzu). Připouštíš, že i ty se můžeš mýlit a že tvoje liberální koncepce může být mylná?Ad komentář ke komentáři [50] (a komentářům Christabel a hláškám Filipa Tvrdého na mou adresu atd.): Tohle je prachobyčejný nátlak, který nemá s diskusí nic společného. Je to takové to "Jsi chytrý, máš na víc, přidej se k nám, budeš v lepším klubu…" – ne, díky, jsem asi příliš inteligentní na to, abych byl ateista a pravičák 😛

 9. Saul

  57:" Marxismus byl historií prověřen, jako neúspěšný (SSSR, východní blok, Severní Korea)"aplikací své filosofie v Rusku označil sám Marx za nemožnou!!!A to co exportovalo SSSR do světa už nebyl marxismus,ale marxismus-leninismus-stalinismus.Takže marxismus zatím historicky prověřený není.

 10. Saule, těžko říct, no, analyzuji z tohoto hlediska třeba Kubu. V každém případě je zjevné, že v "dokonalé" podobě marxismus asi nikde realizován nebyl, a možná by to vážně ani nefungovalo tak, jak si to Marx představoval. Což nic nemění na tom, že z Marxe vycházet lze. A proč k tomu nepřibrat i to, co je přínosné na soukromém podnikání, jen tomu vyhradit určitý prostor a zabránit vzniku nikým nekontrolovaných mocenských struktur vzniklých na bázi kumulace kapitálu? Atd. Je vidět, že moji oponenti mají mentalitu věřících – sami mají jednoznačně definovanou víru a podobnou víru připisují mně (třeba víru v marxismus v jeho původní podobě). Jenže já nejsem věřící, já zkoumám možnosti, třeba se objeví efektivnější nástroj popisu společnosti a společenské změny než to, o čem psal Marx. Proč ne? Atd.

 11. How to discuss politics with friends, version 1http://www.scottberkun.com…ds-v1/To není vůbec špatné!

 12. Oleg Selezněv

  Saul: 59 absolutně správně jsi to napsal.

 13. Jan

  Ad 58Ne, můj komentář není "…přidej se k nám, budeš v lepším klubu…".Je to jen povzdech nad zmarňováním daru intelektu, nic víc.Smutné je i to, že silný individualista jako ty podlehne tak kolektivistické ideologii… Nic kolektivisté nenávidí tak silně, jako jedince, který si jde svou vlastní cestou…

 14. @Jan: Ergo jsi kolektivista. Jinak bys neměl potřebu "obracet" jedince, který si jde svou vlastní cestou, tedy mě. Nádherná projekce Stínu. Poučné.

 15. Jan

  Nechcitě přesvědčovat, natožpak obracet. Nemá to – u nikoho – smysl, každý svého štěstí strůjce.IMHO budeš jednou na tuto etapu dosti pobaveně vzpomínat….

 16. @Jan: Určitě? Tak proč se k tomu tak kvarulantsky nutkavě vyjadřuješ? Nemůžeš si pomoci, viď? Ale samozřejmě to nic neznamená, nechceš mě přesvědčovat natožpak obracet… jistě, tomu tak uvěřím! :-))) Já když nechci někoho o něčem přesvědčovat, tak se chovám poněkud jinak, ale asi to bude tím, že jsem kolektivista jdoucí svou vlastní cestou. Bavíš mě. Jen tak dál!

 17. @sab.: Pěkné fotky 😉 To byly časy! Ale vážně: Netvrdím, že socialismus neselhal, jen zpochybňuji, že to, co máme teď, je taková výhra, jak se nám tvrdí. Snažit se vrátit minulost by bylo k ničemu, ale stejně tak dělat si iluze o současnosti. Bezpochyby by mi netrvalo dlouho a vytvořil bych velmi depresivní a alarmující fotogalerii dneška.

 18. Anonymní

  Koukám, že jsi zblbnulZ naivního pravičáka se přes okamžik prozření stal nejdříve ještě naivnější levičák, a teď docela vobyčejnej bolševik.Zkus se trochu zamyslet nad tím, co vlastně píšeš. Abys ukutečnil ono "omezení svobody vlastnit výrobní prostředky" bys musel miliony lidí připravit o obsah jejich života. O jejich domy, pozemky, dílny, jejich milovanou práci. A jak by to vlastně vypadalo? Krám mít smíš, ale najmout si prodavačku už ne? Uvědomuješ si, že by to vedlo k hierarchické polofeudální společnosti? Jako už jednou? Jakou moc by získaly byrokratické instituce a jejich představitelé, kdybys ostatní redukoval na masu zaměstnanců?A co černý trh? Dochází ti, že by to dopadlo jako za starého bolševika? Že bohatí by byli jen ti, kteří nedodržují pravidla? Jako tehdy veksláci a keťasové.Dostal ses daleko za hranici toho, co lze tolerovat. Furt se rozčiluješ nad "přiblblými nácky", ale sám jseš schopnej vyplodit tisíckrát horší věci.

 19. dogbert

  Sorry, zapomněl jsem podpis.

 20. Zdaaar, Dogberte 🙂 Další, kdo nepochopil, že ten článek je především o tom srovnání a ten závěr je jen letmý náčrt, pokus, a je to tak ostatně i uvedeno. Nicméně je to tam a na racionální část tvého komentáře odpovím. Takže, pokud už bych to měl dál rozvíjet, předmě musím říci, že individuální a rodinné živnosti nechávám zachovány a dále navrhuji družstva. Prodavačka by pak nedostávala výplatu, ale podíl na zisku. Ale mám takový pocit, že ta představa postrádá šmrnc a fantazii a asi jsem ji tam ani neměl dávat. Možná to chce něco úplně iného, něco, co si aktuálně ani nedokáži představit. V každém případě je to tam spíš jako ilustrace, že nepřemýšlím jen o problémech, ale i o cestách k nápravě, než jako nějaký "Velký Kojotův sociálně-ekonomický revoluční program". Tolik k tomu, nač lze odpovědět věcně. A nyní k tomu zajímavějšímu: Moc děkuji za tu emotivní část tvého komentáře. Tak, jako v případě dalších komentátorů mne to ujišťuje, že kladu správné otázky a sleduji správnou stopu. Děkuji za pomoc.

 21. strojmir

  No Dogberte to tvé : "Dochází ti, že by to dopadlo jako za starého bolševika? Že bohatí by byli jen ti, kteří nedodržují pravidla?" je taky pěkná "pravda", předně : za bolševika byly sociální rozdíly tak malé, že slovo bohatí by z dnešního hlediska vůbec nemělo smysl použít, až na hodně vzácné výjimky. veksláci měli džíny, lepší auto, dům a chatu a nějaký prachy, určitě ne miliony, o vyšších řádech nemá cenu mluvit. Zato po revoluci nemusí dodržovat pravidla ještě méně a rázem jsou z nich často i miliardáři, to je prostý fakt, mávnutím kouzelného proutku se z "nepoužitelného" socialistického dědictví pro tyto lidi stala zlatá žíla, bohužel téměř jen pro tyto lidi, dluhy zůstanou nám ostatním. Protože v novinářské branži převládá nyní autocenzura tak jak vidno spousta lidí nemá asi páru o tom co se skutečně odehrálo v devadesátých letech a co se děje neustále, jinak si tyhle výroky vysvětlit nelze. Aby bylo jasno nejsem v žádném případě zastáncem návratu bolševika ani nevidím spásu v nějakém vyvlastňování vyjma naloupeného majetku, kterého je v ČR bohužel hromada. Bez přehánění považuji privatizaci a období kolem ní za největší loupež od roku 1948, to je ten zásadní problém, násobený tím, že takto nepřiměřeně stoupl vliv bezskrupulózních zbohatlíků. Vlastní takové prostředky, že mají nyní rozhodující vliv na společnost. Něco takového chválit prostě nehodlám. Utěšovat se tím, že za bolševika bylo hůř je katastrofa, to už si můžu říci rovnou ve středověku bylo leckdy ještě hůř, jaký je tohle proboha pohled na věc?

 22. strojmir

  Jinak Kojote já mám takový pocit, že jediné co by lidem mohlo pomoci doopravdy je změna, jak bych to nazval : psychologického paradigmatu, to už se v dějinách i leckdy odehrálo, ale jestli se to může povést nějakým pozitivnějším směrem v bližší budoucnosti to tedy nevím.

 23. Strojmire, já myslím, že to, co je potřeba, je zapojení kynické filosofie do filosofického paradigmatu, tedy klást otázky prostřednictvím činu a vlastního života. Ve filosofii i politice se už strašně dlouho strašně moc žvaní. A pokud je to žvanění navíc popisné a neodkazuje k něčemu dalšímu, ale zůstává samo u sebe, je to filosofická varianta modloslužebnictví. Ke změně potřebuješ dvě věci – vhodnou souhru okolností a schopnost tuto souhru okolností postřehnout a stát se rozbuškou. Což pochopitelně není úkol pro intelektuála Kojota, ale pro někoho, jako byli Lenin či Castro. Nebo Hitler. Nastane výbuch a co se z něj zrodí, to, jirotkovsky řečeno, ví Bůh. Nelze to předpovědět. Může to být strašný průser i nový způsob existence lidstva. Ale vzhledem k tomu, že strašný průser je to už teď…

 24. Nikdo nebrání prodavačkám, které nechtějí prodávat v Tescu, aby se staly modelkami.

 25. vera

  Zvlast kdyz se ted na trhu modelek uplatni i zeny vetsich rozmeru a vyssiho veku, ze ano :-)))))))))))))))))))))

 26. A Kojot, by jim v tom chtěl zrušením kapitalismu zabránit.To je tak elitářské!

 27. Saul

  ono už možná brzo nebude co rušithttp://www.osud.cz…adnich-ekonomu

 28. Saul

  ad78:http://online.wsj.com…2F8735.html

 29. Saule, jde jen o další variantu hry na Black Swanhttp://www.fooledbyrandomness.com

 30. dogbert

  Srovnání nesrovnání, dostals ses za hranici totalitarismu, na to dá říct jen fujtajbl.Co se týče "emotivních" komentářů: Lidi Tě chválí, usuzuješ, že píšeš dobře. Lidi nadávají, taky usuzuješ, že píšeš dobře. Dobrej samopotvrzovací systém:)

 31. dogbert

  A sorry za zpoždění, mám moc práce.

 32. dogbert

  Strojmíre, jednak reaguješ na něco, co jsem nenapsal, jednak, za bolševika bylo hodně lidí s milionovými majetky. Akorát nebyli tolik vidět. Všimli jsme si jich až po privatizaci:/

 33. Dogberte, "fuj" není argument. :-)))

 34. tanju

  jako virtualni prevrat systemu se vam to rozhodne povedlo..jenom si nejsem zcela jist, jestli v realu pote, co na vaclavaku zacinkame klicema (pokud nam je jiz davno nezabavil exekutor) uz pujde vsechno jako po dratku..alespon se presvedcime,ze mel s.zizek pravdu..hmm, ne jenze je marx(ismus) predbehl svou dobu, hlavne sijej nase spolecnost vubec nezaslouzi..(alespon po precteni nekterych komentaru)