Porno, neoliberální ideologie a svobodné smluvní strany

Coby člověk svobodomyslný jsem byl vždy odpůrcem všemožných moralistů vystupujících proti pornografii. Vlastně stále jsem odpůrcem moralistů, pokud se skutečně jedná o pornografii, tedy pokud je sexuálně explicitní námět a záměr napsán nebo nakreslen (či animován). Nicméně jsem si položil otázku, zda se s mojí představou a potřebou svobody opravdu slučují pornografické filmy a fotografie.

Tu otázku jsem si položil poprvé v souvislosti s četbou skvělého románu Jozefa Kariky Ve stínu mafie a nedávno také v souvislosti s provokativním a přečtení rozhodně hodným článkem olomouckého filosofa Filipa Tvrdého, v němž shrnuje osm hlavních námitek proti pornografii, přičemž za relevantní – dle mého názoru zřejmě správně, i když je otázkou, jak je to s vlivem sledování porna na psychiku (zde je třeba neustále opakovat, že korelace není důkazem kauzality…) – označuje jen tu první, jež zní: “Při natáčení pornografických filmů dochází k fyzickému zneužívání či ponižování zúčastněných pornohereček.“

Já bych k tomu dodal, že je zde prokazatelně vyskytly nákazy sexuálně přenosnými nemocemi, v celé záležitosti v některých případech prokazatelně hrály roli drogy (respektive závislost pornohereček na nich) a angažmá v tomto byznysu v některých případech vedlo k psychickému rozvratu, sebevraždám atd. Otázkou je, v jaké míře se v pornoprůmyslu tyto jevy vyskytují a je třeba vzít v potaz, že negativní aspekty jakéhokoli jevu jsou vždy vnímány předimenzovaně. Ale děje se to.

Filip Tvrdý se k tomu vyjádřil takto: “Nemám v úmyslu zabývat se všemi námitkami detailně, protože skutečně relevantní je jen první argument. I takové situaci lze ovšem předejít běžnými právními postupy, protože k sexuálnímu zneužívání a fyzickému násilí může docházet na jakémkoli pracovišti. Pokud se aktéři na připravě filmu podílejí dobrovolně a jsou dospělí, pak se jedná o konsensuální pracovní výkon, kterému by nemělo nic stát v cestě. Někomu může připadat ponižující práce uklízečky, popeláře nebo třeba poslance, je ale na konkrétních lidech, zdali se pro takovou profesi rozhodnou.“ [zvýrazněno mnou]

Ano, ovšem, jak jinak! Máme přece svobodu a nikomu nemůžeme upírat jeho svaté právo na seberealizaci v pornofilmu. Každé malé dítě přece ví, že zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel jsou rovnocenné smluvní strany! Stačí vyjít na ulici a zeptat se kolemjdoucích…

Stejně tak je nepochybné, jak poznamenal Anatole France, že “[p]rávo ve svém vznešeném pojetí rovnosti zakazuje chudým i bohatým spát pod mosty Paříže, žebrat na ulicích a krást chleba.“

Dosti ironie. Pomiňme nyní otázku “problémů na pracovišti“ (Filip Tvrdý mimochodem v tomto případě neoperuje žádnými výzkumy, ale jen svými dohady, zatímco v případě ostatních bodů poukazuje na to, že nejsou ničím podložené nebo jsou zmatečné, což má pravdu) a zeptejme se takto: Kolik pornohereček by si vybralo tuto kariéru, pokud by měly možnost svobodně se rozhodnout pro jinou práci, jež by je byla schopna existenčně zabezpečit, případně pokud by nebyly v situaci, kdy by nebyly závislé na drogách, na něž by potřebovaly peníze? Nebo případně: Rozhodlo by se to děvče pro tuto práci v sociálně spravedlivé společnosti? Přičemž berme v potaz, že významné procento pornohereček, ostatně stejně jako prostitutek, pochází z chudých zemí bývalého východního bloku a není tajemstvím, že ve většině případů odcházely do ciziny s vidinou trochu jiného druhu práce než je sexuální byznys.

Toto je pochopitelně myšlenkový experiment, nicméně lze očekávat, že pravděpodobnost kladné odpovědi příliš velká není. Je to podobné jako v případě prostituce: Ano, v každé společnosti bychom našli prostitutky, které by toto řemeslo (mimochodem: nemyslím, že nejstarší, lov a sběr musely předcházet, aby bylo za co sexuální služby směňovat…) provozovaly rády a dobrovolně. A budiž jim to přáno, v tomto opravdu nejsem moralista. Stejně tak jistě existuje určité procento přirozených exhibicionistek, které prostě baví točit porno. Ale opravdu si nemyslím, že by se to týkalo většiny pornohereček. A pomineme-li neoliberální fantasmagorii o rovnocenných smluvních stranách v pracovně-právních vztazích, je zjevné, že významné množství (a patrně většina) pornohereček a prostitutek se své profesi nevěnuje ze svobodného rozhodnutí, ale pod nějakou formou nátlaku. Moje svoboda dívat se na takový film je pak v kolizi se svobodou, jejíž obětí byl vznik tohoto filmu vykoupen. Je to podobné, jako nákup zboží vytvořeného otrockou či dětskou prací. Člověka pak samozřejmě napadne, jestli existuje nějaké “fair trade porno“ – a skutečně už existují na internetu články, které se této otázce věnují. Nelze si však nepoložit otázku skrytou v pozadí, totiž zda celá myšlenka “fair trade“ není jen záležitostí jakéhosi výkupného za špatné svědomí plynoucí z faktu, že svět, v němž žijeme, je extrémně nespravedlivý a my se na té nespravedlnosti svou spotřebou spolupodílíme (to je pochopitelně myšlenka Slavoje Žižka). Všimněme si mimochodem faktu, že chudí lidé fair trade výrobky nekupují a podporují tak často nelidské pracovní podmínky ve třetím světě. Jsou snad chudí lidé nelidštější než ti bohatší? Ne, nejsou. Prostě chtějí přežít a na fair trade zboží nemají peníze…

Ale zpět k pornu. To, oč mi šlo, byla jednak distinkce mezi pornografií, na níž se nepodílejí lidé v potenciálně (a pravděpodobně) nesvobodném postavení, což je pornografie literární, kreslená či animovaná, a pornografií, jež je na existenci potenciálně (a pravděpodobně) nesvobodných lidí závislá. Dále jsem pak chtěl zpochybnit tvrzení o svobodných smluvních stranách a svobodě rozhodnutí ženy či muže k práci v pornoprůmyslu a demonstrovat na tom, že svobodu zdánlivě hájící neoliberální ideologie může vést naopak k obhajobě a podpoře lidské nesvobody.

Uvědomuji si, že ve svém argumentu používám odvolávku na spravedlivou společnost, tedy na utopii, a může zaznít protiargument, že je třeba vycházet z takové společnosti, jaká reálně je. Já na to však mohu opáčit, že bychom se se společností, jaká je, neměli smiřovat a neměli bychom se vzdávat možnosti poměřovat etická dilemata ideálem.

Advertisements

komentářů 32

Filed under Politika

32 responses to “Porno, neoliberální ideologie a svobodné smluvní strany

 1. Liberalismus je geniální v tom, že s pomocí trhu dokáže normalizovat a legitimovat každé zlo, přesněji řečeno dokáže škrtnout jakoukoliv morálku a transformovat ji na tržní transakci s tím, že případné zbytkové morální náklady vždy přenese na stranu toho slabšího, tj. strany se slabší vyjednávací pozicí.Stěžejní otázka úvahy je ale podle mě špatně položena. Není totiž podstatné ani tak to, zda aktéři se čuňopisu pro vstup do branže svobodně rozhodují, ale zda v ní svobodně zůstávají. Myslím, že opustit tuto branži je už kvůli morálně-volním vlastnostem lidí, kteří ji ovládají, velmi těžké. Herci a hlavně herečky jsou snadno vydíratelné kvůli rodině či komunitě, pokud pocházejí z konzervativnějších vrstev, poznamenaná psychika, deformované sebevědomí a sebereflexe…Problém čuňopisu není podle mě v zobrazování nahoty a kopulujících párů, ani v nerealističnosti předváděných "gymnastických cvičení", ani v někdy perverzních praktikách, ale v především v jeho komerční dimenzi, protože čuňopis se produkuje pro zisk a to má nutně dopad na "pracovní" podmínky jeho aktérů, tím spíše, že se z právního i etického hlediska jedná o mezní záležitost a pro aktéry je mnohem těžší bojovat za své zájmy (už jste někdy někdo slyšel, že by čuňoherci měli odbory), protože získat zájem a podporu většinové společnosti je pro čuňoherce určitě těžší, než třeba pro lékaře.P.S. Před časem jsem napsal úvahu na stejné téma: -cudna-uvaha-o-pornografii.phpP.P.S.čuňopis = to slovo na p., kvůli kterému Bloguje pravděpodobně vyhodnotilo můj komentář jako spam a odmítlo ho přijmout.

 2. Tak odkaz také nejde vložit, tak snad jedině takhle http://tribun.bloguje.cz…p#865582 a jmenuje se to Cudná úvaha o p…

 3. Allegor

  Asi jsem amorální člověk, ale mně opravdu není pornohereček líto. Ať mi nikdo netvrdí, že holka z Ukrajiny, která kývne na nějakou podivnou pracovní nabídku u nás, netuší, jakou práci bude asi dělat. Předpokládat v dnešní globální době tak špatnou informovanost je naivní pohádkářství. Ta holka moc dobře ví, co čeho jde, a chce si prostě vydělat. Budiž jí to přáno. A že byla pod "sociálním nátlakem"…to je úplně každý. Jediné, co mě na pornu a prostituci štve je, že se z nich obvykle neplatí daně. To je jediná věc, která by se měla ultimátně změnit. Jinak ať si dívky ze sociálně slabších poměrů vydělávají, jak chtějí. P.S.: Tvrdé porno nesleduji.

 4. Tribune, díky za příspěvek, ano, ten aspekt týkající se možnosti odchodu z branže je bezpochyby velmi důležitý. Allegore, správně jsi pochopil, že tento článek problematizuje pojetí svoody a rozhodl ses zůstat na pojetí svobody, které hlásá neoliberalismus.. Budiž ti přáno.

 5. Allegor

  Však já jsem dá se říct liberál. Jen je neoliberál, spíš konzervativní liberál.

 6. No, Allegore, podle toho politkompasu zas až tolik konzervativní nejsi. Klasický konzervativec by byl protipornu, i když samozřejmě na základě náboženské morálky, důrazu na sex pouze v manželství, tradiční hodnoty…

 7. Allegor

  Ten kompas neberu vážně. A konzervativní docela jsem, co se týče třeba rodinných hodnot, postoje i iterrupcím a euthanasii…atd. Ačkoliv to je všechno z důvodů jiných, než náboženských.

 8. @Allegor: OK, každý má právo zařadit se podle toho, jak se cítí.

 9. Chm… až vybudujete tu sociálně spravedlivou společnost, dejte mi do basy vědět.

 10. vera

  Ještě pořád dumám, proč se s takovým zápalem mluví o ponižování pornohereček (však jsou tam i pornoherci;-). Proč to nezobecnit, když stejné ponižování zažívá i obyčejná prostitutka někde na ulici, akorát se u toho netváří tak uhumělecky…Neschovává se za tím bojem jen blbý pocit že šmírujete, pánové? 🙂

 11. Allegor

  No, já se třeba na hard porno fakt nedívám (max. na nějaké filmy s erotickým nádechem, porno určitě ne). Když vidím, kolik slečen nabízí na internetu za peníze sex nebo "hrátky" přes webkameru, mám pocit, že takové slepice už snad víc ponížit nejde. Ponižují se samy.

 12. Jiří Stodola

  Filip Tvrdý: "je ale na konkrétních lidech, zdali se pro takovou profesi rozhodnou"Je smutné, když odpůrce svobodné vůle, operuje při ospravedlňování existence určitých destruktivních institucí, svobodou těch, kteří se s nimi nějak zapletli. Ačkoliv jsem přesvědčen o tom, že člověk má svobodnou vůli a že si pornoherečky mohou svým způsobem za svoji životní tragédii samy, v žádném případě to pro mne neznamená přesvědčení, že pornoprůmysl má sebemenší právo na svoji existenci.P.S. Pornografie škodí i jejím konzumentům. (Stačí si přečíst blog Filipa Tvrdého a je hned jasné, že tento člověk sledování pornografie tráví mnoho času).

 13. Jiří, a co si myslíte, že vám na tento nenávistný výlev asi tak napíšu? Vždyť vy jste opravdu úplně stejný jako FT, vy dva jste jako dvě strany jedné mince. Nenávistná ad hominem (zde vaše P.S., u FT zesměšňování věřících komentátorů), jednoznačná prohlášení o tom, jak mají věci být (zde právo pornoprůmyslu na existenci, u FT například právo astrologů na existenci, o náboženství pochopitelně ani nemluvě) atd. Vy dva jste stejbí v tom, že si ve skutečnosti nekladete otázky, protože už předem věříte, že disponujete jedinými pravými odpověďmi. Jako filosofovi náturou je mi to nesmírně protivné.Jinak co se práva pornorpůmyslu na existenci týče, myslím, že v intencích mého článku by měl právo na existenci v případě, kdyby všichni zúčastnění byli družstevníky se spravedlivými podíly na zisku. Což se ostatně týká nejen výroby pornofilmů. ;-)PS: Co říkáte na můj poslední sen? Jsem na váš komentář zvědavý, zvláště vzhledem k vašemu "josefovskému" komentáři u předchozího snu 😉 (komentujte tady: http://kojot.name…panne-marii.php )

 14. Attila

  @ J.S.: A jak konkrétne pornografia škodí jej konzumentom?

 15. Vero, za tím zřejmě stojí předpoklad, že žena je v dané situaci v méně příznivém postavení, což podle všeho opravdu je. Prostituky jsem v článku zmínil také (viz předpředposlední odstavec), v podstatě lze závěry článku na prostituci bez problémů aplikovat. V čem je problém?

 16. Allegore: Coby člověk, který porno nesleduje, máš, zdá se, velký přehled :-))) Můj článek je evidentně zacílený na pornoprůmysl, ne na drobné "živnostnice" – jen ale upozorňuji, že ne vždy jsou to holky, co dělají samy na sebe. Ale ano, vždy byly prostitutky, které se tomuto řemeslu věnovaly i když je k tomu žádné okolnosti netlačily, a nevidím v tom problém. Stejně tak nevidím problém v tom, když nějaké pěkné děvče masturbuje před webkamerou a pak to prodává. Zde lze jen těžko mluvit o nějakém zneužívání.

 17. @Attila & @J.S.: Jiří může vytáhnout studie, z nichž vyplývá, že významné procento sexuálních násilníků patřilo ke konzumentům porna. K tomu je třeba rovnou dodat, že všichni před činem pili vodu 🙂 A vážněji: Korelace ještě neznamená kauzalitu. Jsem zvědav, jaké další argumenty, pokud možno nikoli náboženské, J.S. vytáhne.

 18. Přidám k tomu ještě to, o čem jsem se kdysi bavil s kamarádkou – pokud někdo natočí sebe s partnerkou, případně partnerku, a pak se rozejdou, parnerka se často z pomsty ocitne na internetu. Zajímavé je, že mě nikdy nenapadlo, že by to mohlo být i opačně.Předloni, když jsem hledal na Wiki YouTube, narazil jsem na kategorii Video hosting, a tam je věta "YouP*** has been called "a good role model for the s*xually naive", as many of its homemade videos depict amateur couples having ordinary s*x, as opposed to the often unreal scenarios of commercial p***."Nevím, jaké jsou zápletky v p- filmech (domnívám se, že komplikované), ale vzpomínám si, že když jsem si před lety letoucími kupoval satelitní anténu, prodavač měl v obchodě puštěný p- kanál na televizi velké asi jako dveře; poprosil jsem ho, ať tam hodí Eurosport, než si nakoupím. Možná z toho byl chudák tak zmatený, že mi vrátil o moc víc, než měl (dal jsem mu to zpátky); ačkoliv nejsem nějak studenokrevný, detail na mužský pohlavní orgán – navíc kvůli velikosti TV zvíci řekněme stehna – mi skutečně vzrušující nepřipadá. Vlastně to připomínalo diagram fungování válce motoru v oranžové barvě.

 19. Henry, díky za tip, Youporn jsem neznal, ach, já zpozdilý! :-))) A je tam rubrika "Instructional", tož na to se mrknu, člověk se pořád učí ;-)Jinak mně klasické gonádně-detailní porno taky nikdy nebralo. Proto taky když něco takového hledám, nechávám vyhledávat "softcore" 😉

 20. Allegor

  Je sice pravda, že pornoherečky jsou sem tam tlačeny okolnostmi, rozhodně to ale není tak, že by neměly na výběr. Opakuji, když holka z Ukrajiny nebo třeba Bosny kývne na podivný inzerát, nabízející ženám lukrativní práci v Praze, moc dobře ví, o co půjde.

 21. No, Allegore, já jim do hlavy fakt nevidím. Ale vím, že lidi je snadné zblbnout, že to zvládne dokonce i Pažout 😉 , a především – psal jsem to už v jiné souvislosti: Lidé nejsou povinni být bystří a inteligentní. Lidé mají právo být hloupí a naivní a společenská smlouva by dle mého názoru měla tyto lidi chránit před těmi, kdo jejich hloupost a naivitu zneužívají. Ano, je to levicový názor, vím to.

 22. Jako reakce na výborný Tribunův článek: jasně to viděl Sam J. Lundwall už v roce 1972: "Co máš proti vyspání s vlastní sestrou? Spousta vážených lidí to dělá.""Ale já nemám zájem, to je všechno. Proč mi prostě a jednoduše neobstaráš holku a nezapomeneš na všechno ostatní?""Co je to s tebou? Jsi perverzní?"(Nic pro hrdiny, v antologii Roboti a androidi str. 242)

 23. Jiří Stodola

  Kojote, osobně se považuji za hranu mince, na jejímž líci je scientismus a na rubu postmodernismus.Ad sen. Za sny člověk nemůže. Jen mám pocit, že ne s každým snem by se měl člověk svěřovat veřejnosti.

 24. Jiří, tak přestaňte používat stejné metody jako FT. Zatím vidím jen vzájemné urážky a výsměch…Ad sen: No jo, ale co když byl od Boha? 😉

 25. vera

  Vlastně ani nevím. Nevím, prostě se mi něco nezdá. Proč se tvrdí že je pornoherečka ponižovaná- zrovna bych řekla že tam ve studiu se s ní zachází velice slušně. Dostává za svůj výkon menší plat? Ať stávkuje. Fyzické ponižování u sexu? Jak jinak než fyzicky ho chcete dělat? Sexem? Ten je přece běžná věc, přirozená od přírody. Že je s ní zacházeno jako s věcí? Hmm. Kdo s ní takhle zachází? Chlap…který si to uvědomuje…proč to teda dělá? Když ve skutečnosti – přiznejme si to chlapi takhle mezi čtyřma očima – když potkáte partnerku na jedno použití, zacházíte s ní jako s věcí? Užijete si to, viďte…dokud za to nemusíte zaplatit. Vás uráží schopnost ženy vzít si za to peníze…a zároveň vás to vzrušuje, chcete ji pokořit, proto ten tón? Není hluboko ve vás skryta touha zacházet někdy se ženou jako s věcí, proto vás tak dráždí když to žena udělá dřív než vy? já jen že ani trošku jste nikdo nenaznačili, že byste hledali řešení 😉

 26. Vero, myslím, že zde každý používáme jiné výchozí paradigma. Fakt je, že spousta pornohereček nedělá svou práci s láskou, je jim tak práce tak či onak vnucena. To lze doložit mnoha zdokumentovanými případy. A to je to, oč tu běží. Pokud to nějaká žena dělá s láskou, já jí to neberu.Proč spíš ženy než muži? Nu, vycházím, asi také z celkem opodstatněného předpokladu, že muž má lepší šance na uplatnění a uživení se než žena a že z hlediska společnosti je muž, který ho strčí do mnoha žen, vnímán jinak, než žena, která si ho tam nechá strčit spoustou mužů. Ale znovu říkám: Toto jsou mé výchozí předpoklady a nebráním se další diskusi, nicméně pokud mě někdo nepřesvědčí, že západní společnost je genderově zcela spravedlivá a že drtivá většina pornohereček dělá svou práci proto, že je to báječnou náplní jejich života…

 27. vera

  Hm, zaměstnanost, a na to je nějaký výzkum, nebo vycházíš z dojmu – takovou ženskou bych nechtěl mít doma? Podle čeho se takové ženské poznávají na ulici, nebo při žádosti o místo? Tipuju si, že to mívají jako vedlejšák, nebo pracují pro firmu X.Novák,s.r.o., takže mnozí vůbec netuší že ta Máňa odnaproti, nebo spolupracovnice odvedle patří k pornoherečkám. Neříkám že svou práci dělají s láskou – a kdo ji dělá, že:-), ale počítám, že nějaká rutina tam bude, těch sebevražd zase tolik není…možná naopak, otupí? nic už je nevyvede z míry? Jaké procento psychicky silných žen dělá tuhle práci?

 28. Jiří Stodola

  "Jiří, tak přestaňte používat stejné metody jako FT. Zatím vidím jen vzájemné urážky a výsměch…"Kojote, já jsem pes. To znamená, že jsme sice příbuzní, ale přece jen se od sebe lišíme. Štěkám a koušu. A radám kojotů nedůvěřuji.;-)"Ad sen: No jo, ale co když byl od Boha? ;-)"Jedna z nejdůležitějších zkoušek pravosti soukromého zjevení spočívá v prověření, zda je kompetentní se zjevenými pravdami víry. Ale soudím, že tohle je Vám jako křesťansko-postthelémskému monistickému gnostikovi celkem ukradené.:-)

 29. Vero, asi se opravdu míjíme. Já nikoho neodsuzuju, nevycházím z dojmů, vycházím z předpokladů, které jsem uvedl. Nicméně ano, uznávám, možná se mýlím a ty holky by to dělaly i kdyby měly možnost dělat za slušné peníze něco jiného (a ty, které z toho byznysu odešly a mluví o tom, jak je to tam drsné, prostě přehánějí). OK? Až budu mít čas, strávím několik hodin nad příslušnými studiemi neziskových organizací jako je třeba LaStrada.Jiří, to s tím snem bylo samozřejmě jen takové kojotí pozlobení, ale jinak jsem tu zpětnou vazbu myslel vážně. Podívám se na vás a na FT a vidím dva umanuté fanatiky neschopné jakékoli smysluplné komunikace. Jen zpětná vazba, berte, nebo nechte být.

 30. Jiří Stodola

  "Podívám se na vás a na FT a vidím dva umanuté fanatiky neschopné jakékoli smysluplné komunikace."Víte, já nejsem fanatik, ani nejsem umanutý. I když zpočátku jsem k jistému fanatismu a umanutosti tíhnul, což vyplývá z mé osobnosti. S FT jsem komunikovat zkoušel, avšak on nejprve rozhodl, že mne bude zcela ignorovat, a poté, že mé komentáře bude automaticky mazat. Já jsem tomu docela rád, protože způsob, jak FT komunikuje je mi krajně nepříjemný. Lépe, když dělá, že mne si mne nevšímá a reakci na mne maskuje jako reakci na Stanislava Komárka. Ale i přesto, že je mi ten člověk krajně nesympatický, byl bych ochoten s ním mluvit.Trochu neskromě vidím rozdíl mezi mnou a FT v schopnosti nadhledu nad sebou samým. Zatímco já se na sebe dokáži dívat s notnou dávkou ironie (a v mých textech to je, i když pro člověka, který mne nezná, jen velmi těžko dešifrovatelné), FT se bere tak vážně až to působí komicky.

 31. Jiří Stodola

  Mimochodem "dialektickým" stádiem, ve kterém jsem se snažil sjednotit protiklady, jsem si také prošel. Dlouho jsem však již ve stádiu positivním.

 32. Jiří, když ta sebeironie je asi vážně moc dobře skrytá, já jim tam v podstatě nenacházím. A já samozřejmě nevím, jaký jste vy a jaký je FT ve svém nitru – a ani mě to příliš nezajímá. Můžu hodnotit jen to, jak se mi oba jevíte. A k tomu se vyjadřuji.