O rozdílu mezi zaměstnáním a povoláním

Lidé používají slova “zaměstnání“ a “povolání“ obvykle synonymně. Pokládám to za chybu. Jde o dvě velmi různé věci.

Samozřejmě, že oba pojmy mohou označovat tutéž činnost/životní roli. Například zaměstnání a povolání vědce obvykle označuje totéž. Vždy to ale ani zdaleka neplatí. “Povolání“ označuje činnost, k níž je člověk povolán – či dokonce vyvolen. “Povolání“ má v sobě cosi osudového a je v něm cítit jakési naplnění. “Zaměstnání“ je širší pojem, zahrnuje jakoukoli práci odváděnou kvůli výdělku. “Povolání“ tak silně spjaté s výdělkem není. Člověk také může o své povolání přijít, aniž by přitom ztratil zaměstnání – například terapeut, který podlehne syndromu vyhoření, ale dál pokračuje ve své práci, aniž by v ní spatřovat jakýkoli smysl.

V současné době jsem zaměstnán jako pomocná administrativní síla. To je jistě mé zaměstnání, ale v žádném případě mé povolání! Pokud se mne někdo zeptá na povolání, odpovím, že jsem spisovatel a publicista.