Satanismus a šťastné hoodoo – jde to dohromady?

Jeden z mých čtenářů se na mne obrátil s případným dotazem, jak se stavím coby satanista k tomu, že sloužím – konkrétně duchům šťastného hoodoo. Jak to tedy s nezávislostí satanisty a služebným postojem kněze hoodoo je? Odpověď je nasnadě. Je to byznys.

Satanista se nenechá ničím omezovat, což mimo jiné znamená, že se nenechá omezit na svém právu uzavřít jakýkoli, tedy i omezující, kontrakt. Satanista může uzavřít smlouvu, z níž vyplývají oboustranné závazky, třeba i celoživotní. Podstatné je, že k tomu není nucen a že žádný takový kontrakt nevyplývá ze satanismu jako takového.

Představa dokonalé nezávislosti je beztak iluzorní. Všichni se – někdy dočasně, někdy celoživotně – neustále k něčemu zavazujeme a omezujeme tak svoji svobodu. Mnoho lidí se rozhoduje nezodpovědně, nereflektovaně, a často pak své závazky neplní. To je opak svobody. Satanista by měl brát svá rozhodnutí, své závazky a své přísahy vážně – a nelitovat. To je svoboda.

Edit (18. 4. 2011): Dalším studiem a praxí šťastného húdú jsem dospěl k závěru, že to dohromady nejde, pakliže se člověk do húdúismu opravdu ponoří. Jedná se o dva protichůdné přístupy – v satanismu je aktérem člověk spoléhající na vlastní síly, v húdú jsou to duchové. Samozřejmě, že člověk může fungovat na obou rovinách, otázkou je, nakolik pak jde opravdu do hloubky. Mne práce s duchy natolik změnila, že jsem satanismus odvrhl. Více o tom píši v Učebnici šťastného húdú.

Advertisements

komentáře 3

Filed under Úvahy o satanismu, Opuštěné myšlenky

3 responses to “Satanismus a šťastné hoodoo – jde to dohromady?

  1. @Teo

    Jasně, jde to dohromady. A vznikne hoolé neštěstí… 😉

  2. Attila

    Je to vlastne podobne blbá otázka, ako keď sa niekto diví, jak može byť satanista napr. členom CoS, keď je taký nezávislý. Niektorí ludia totiž tú ÚPLNÚ "nezávislosť" považujú za nejakú key feature celého satanizmu. Tú chobotinu asi majú od "religionistu" 😀 Remeša (prípadne zo všeliakých pochybných zdrojov, z ktorých odpisuje) – ten tam príliš zdorazňuje ten vzdor a vzburu. Osobne si myslým, že tá nezávislosť je len prostriedok na dosiahnutie iných cieľov, na ktorých v satanizme záleží viac.

  3. to attila

    Myslím, že žádná otázka není ,,blbá“. To je jen další úhel TVÉHO pohledu na věc. Každopádně otázka ohledně sloužení duchům a být v nějaké skupině je přeci jen trochu jiná.