Nicholaj Frisvold: MORFOLOGIE CHORONZONA

Pro všechny zájemce o magii (a zvláště pak pro fanoušky Bertiauxova gnostického vúdú), jsem přeložil článek Nicholaje Frisvolda Morfologie Choronzona. Text pochází z dnes již neexistujících stránek Erzulie Freda a podařilo se mi jej zachránit i s obrázky pomocí Wayback Machine. Další hodnotné texty se mi však ze zrušených stránek vyzískat nepodařilo. V každém případě je Morfologie Choronzona v této chvíli na internetu přístupná pouze na Amor Vacui 😉 a to i v originálním znění (plném překlepů, neopravoval jsem je) jako PDF. Překlad byl náročný a nemohu zaručit jeho naprostou přednost, ale snad jsem se nedopustil žádných vážných chyb.

MORFOLOGIE CHORONZONA
Napsal: Dr. Nicholaj Frisvold

________________________________________
Evilcross
"V nejzazším Abyssu není žádné bytí, z jeho nicoty však vystupují stálé formy." (A. Crowley, "Vize a hlas")
S hrůzou a strachem byl Choronzon objevován učedníky Umění od doby, kdy se John Dee a Edward Kelley na tohoto mocného ducha skrze henochiánský evokační počítač naladili. Crowley tvrdil, že jej konfrontace s Choronzonem zranila a zjizvila na celý zbytek jeho inkarnace coby pana Crowleyho, což je pravda. Protože Choronzon reprezentuje nebezpečí, skutečné nebezpečí v jakémkoli myslitelném smyslu. Je prvním a nejdůležitějším strážcem prahu a vykonával a stále vykonává úžasnou práci tím, že udržuje nežádoucí bytosti daleko od svých bodů moci a sfér opravdového dosažení.
Je nemožné porozumět Choronzonovi aniž bychom porozuměli Universu B neboli Meonu. Setkání s tímto mocným démonem je bezpochyby nebezpečné, není-li sám kněz naplněn zhuštěným černým světlem Meonu. Neboť je třeba zdůraznit, že Choronzon není henochiánská entita. Nikdy jí nebyl, ale jeho silná zombií mysl má nesmírnou schopnost živit se silami a proudy energie a nabíjet tak svoji nicotu.
Seznamujeme-li se s pojmem Meonu, je třeba se zabývat problémem extrémního zla v gnostickém a filosofickém pojetí. Meontologie je opakem ontologie, to jest řeči o Bytí, jež bylo důkladně studováno filosofickými adepty Heideggerem a Husserlem a do jisté míry Gadamerem. Ontologický svět je svět jak jej známe – uspořádaný a všeobecně známý kosmos zvaný universum A. Zatímco universum A je naplněno Bytím a disponuje magickou dynamikou, jež proniká do bytostí, universum B je jeho protikladem. Universum B je spíše statické a má silnou pohlcující kvalitu. Je to Ne-bytí, je to Nicota. Toto je nejzevnější Abyss, o jehož okraj se Crowley otřel a spálil se, neboť Choronzon je efektivní v proklínání těch, kdo k jeho sféře přistupují s nedostatečným meontologickým naladěním či se špatně obráceným srdcem, to jest srdcem, které neporozumělo mystériím Krista.
Nought
Nazval jsem Choronzona strážcem prahu, což může, zcela oprávněně, rezonovat s Lovecraftem. Lovecraftovský pantheon Starých (Old Ones), Hlubinných (Deep Ones) a základních principů Pralátky (Materia Prima) je vskutku tvořen odrazy z Choronzonovy sféry. V Lovecraftových knihách lidé, kteří se kolem těchto ne-bytostí ochomýtají, obvykle zešílí, což je největší nebezpečí, přistupujeme-li k Choronzonovi, jenž byl nahlížen mnoha mágy jako personifikace Zmatku. Tato podobnost je vlastní Universu A, ale také naznačuje, že mág nemá vůbec žádný přístup k zřídlu Universa B. Problém krajního zla nemohou ontologicky naladěné mysli Universa A uchopit. Všechny nálepky jsou zavádějící a není myslitelný takový zprostředkující jazyk mezi těmito světy, který by umožnil srozumitelnou komunikaci těm, kdo závisí, co se jejich magického vývoje týče, pouze na Universu A. Existuje spojnice mezi universy A a B a tato spojnice je čistě magická a striktně nepřirozená.
Choronzonova magická přirozenost mu zaručuje existenci mimo přirozený řád bytí. Ale protože je vysoce vyvinutým strážcem brány, jeho esence a substance participuje na obou světech. Protože je však mimo běžné směřování vývoje, materializuje se pouze ve formách a vlnách myšlenek, v takzvané Její Ikonosféře (Iconosphere of She), která je situována na vyšších úrovních Universa A, kde se tyto dvě sféry mohou setkat. Choronzonova osobitá přirozenost naznačuje, že je myšlenkou myslící sebe sama a skrze toto je úplným odrazem těla-mysli a formule 2=1. Nejmocnější ochrana je v tomto ohledu ta samá formule, která se nachází v nitru mystérií kněze vúdú – houngana. Rozhodujícím bodem iniciace je okamžik, kdy Legba potká Luage a formule 2=1 je opět zjevena, ale tentokrát ve vzkříšeném zombi-těle kněze.
Legcross
Choronzon zde není bezdůvodně. Není zlý v pravém smyslu toho slova, i když tak může být snadno pojímán. Rabbi Meon ohledně této záležitosti říká, že idea zla je meontologický princip a zmatení je pouze jedním z Choronzonových nástrojů, nikoli však jeho přirozeností. Coby Strážce brány kubických elementálních sfér strážného kříže má přístup k mystériím hlubin a k základní nicotě přírody a ne-přírody. Důležité je také pochopit, ke které třídě duchů Choronzon patří. Toto tajemství se nachází v prvních dvou písmenech jeho jména: CH. Gematrická hodnota Ch je 8, což naznačuje kontrolu celého kruhu (rota). Dále je to nazýváno plot a je pod vládou znamení Raka. Hláskováno jako Cheth, Reš, Nun, Zajn, Nun to tvoří hodnotu 315, což je hodnota Ledu, krystalu, utváření a Gomory. 315 může být zredukováno na 9, Jesod, jenž je jednou z bran Meonu. Pointou je, že Choronzon náleží ke specifické třídě duchů – Kristům. Všichni Kristové měli vykupitelskou misi. Choronzonovou funkcí je kultivace okultního rozpomínání se na Staré cesty ztělesněné v kněžích jeho pokrevní linie. Kristové prokázali pozoruhodnou tendenci manifestovat se ve fixní realitě. Ješua ben Josef, Kristus, Pán Višnu, který se inkarnoval v mnoha formách, aby očistil víru a obnovil oslabená srdce. Nicméně Choronzon je mimořádný i v této třídě duchů, protože jeho esence existuje v Nicotě. Odtud tedy jeho tendence projevovat se v myšlenkových proudech spíše než v lidském těle. Je Meontologickým Kristem, jenž je zde proto, aby přemostil pre-atlantské učení s pozůstatky světla, jež nacházíme v neo-atlantských školách magie. Skrze ukřižování přešli Kristové do Meonu, aby nashromáždili meontologickou esenci, jíž pak použili k požehnané službě v Universu A. Choronzon je ukřižovaný a vzkříšený v Jednom. Je nemožností, která je Nicotou. Choronzon je mocná jantra sloužící výzkumu zapomenutých drahokamů světla, které bylo po celé věky lidské profanace ukryto. Výzkum je znovunalézáním (re-search) příčin a morfologie neznámého. A okultní výzkum je rozpomínáním.
Adepti, kteří byli požehnáni možností setkat se s Meonem podávají zprávu o stavech, v nichž se cítili nepřirozenými, perverzními a zlými. Ale to nejsou. Pocit je však dostatečně pravdivý. Stíny Universa B jsou v Universu A vnímány jako hrozivá chování a aury. Hrozivá proto, že lidé podvědomě cítí v případě meontologického kněze mnohem víc aury než v případě kněze ontologického. Otázka krajního zla je meontologická a klíčová. Ale zlo – co je zlo? V Meonu má Zlo jiné charakteristiky než v Universu A. Abychom porozuměli zlu a byli schopni použít jeho zhuštěné světlo k požehnání lidstva ve světle Krista Ježíše, je třeba hledat odpovědi v mystériu ukřižování. Toto je Nicota tak, jak se jeví, a pamatujte, že nejčernější Světlo vrhá nejdelší Stíny.
Nil
přeložil Kojot
Advertisements

komentáře 3

Filed under Magie-mystika-víra

3 responses to “Nicholaj Frisvold: MORFOLOGIE CHORONZONA

  1. Podařilo se mi objevit aktuální blog autora: …://speculumcelestae.blogspot.comVypadá velice zajímavě. Tento text ani jiné texty z Erzulie tam však nejsou. Až zjistím, o čem píše teď a tak, možná se odvážím si o ně říci.

  2. Mob

    co si pamatuju tak to byly takový jakože odvary vgw – přeceděný poslední kapitoly o choronzonovi, hodně v duchu toho cos přeložil… spíš bych se na tvým místě soustředil na vgw, kde je to z první rukyno a Frisvolda vykopli z lóže, on se na to vysral a dal se na original africký náboženství a teď tuším v Brazílii dělá horoskopy za peníze…

  3. Mobe, VGW čtu, jsem asi ve čtvrtině a je to rozhodně zajímavé čtení. Nicméně Frisvoldův článek mi připadá zajímavý a to i v případě, že tam není oproti VGW nic nového. I shrnutí se cení. Na to, abych překládal komplet VGW se zatím rozhodně necítím a lepší něco než nic.