K motivaci “bojovných ateistů“

Objevuje se námitka, že pokud platí, že ateismus není náboženstvím tak jako nesbírání známek není koníčkem, proč se tedy ateisté tak často angažují v oblasti náboženství, zatímco nesběratelům známek jsou filatelisté lhostejní. Na tento argument existuje jednoduchá odpověď.

Ta je založena na skutečnosti, že příklad s filatelisty není úplně přesný. Je to pěkná analogie, ale existuje mnohem lepší: Ateismus není náboženstvím tak jako neužívání drog není fetováním. Člověk, který nebere drogy, může být k drogám zcela lhostejný (stejně jako nefilatelista ke známkám), ale může být také adiktologem, členem protidrogové komise, terénním pracovníkem, novinářem zaměřujícím se na toto téma či třeba ustaraným rodičem. Všem výše zmíněným neuživatelům drog nejsou návykové látky lhostejné a bylo by absurdní tvrdit, že z nich jejich angažovanost v této oblasti činí feťáky.
Ateistovi mohou být Bůh a náboženství zcela lhostejné, ale může je také vnímat jako nebezpečí pro společnost. Může vnímat, že náboženská víra vytváří více problémů než kolik jich řeší, může mu dělat starost nábožensky motivované násilí (lze před ním vůbec zavírat oči?) či třeba náboženská snaha deformovat vzdělávací systém, může mít starost o sebe a své děti a o budoucnost lidstva jako takového. Je v tom případě něco podivného na tom, že se angažuje?
Náboženství není neškodná iracionální kratochvíle tak, jako jí není užívání tvrdých drog. Zatímco některé formy náboženství (bahá‘í, unitáři, starokatolíci, některé evropské evangelické církve, liberální judaismus, wicca…) jsou – zůstaneme-li u zvolené analogie – občasným kultivovaným pokouřením opia s přáteli či občasným žvýkáním koky, víry, jako je evangelikální křesťanství, ortodoxní judaismus či islám, mají destruktivní potenciál pervitinu či cracku a to jak na osobní, tak i na celospolečenské úrovni. Spousta věr se svou nebezpečností pohybuje někde mezi těmito póly. Jak zdůrazňuje Sam Harris, i umírnění věřící jsou nebezpeční, i když, narozdíl od sebevražedného atentátníka či amerického křesťanského náboženského fanatika, nejsou nebezpeční tak evidentně a bezprostředně. Problém spočívá v jejich neochotě postavit se proti fanatikům s odvolávkou na "svobodu víry", případně fanatiky považují za své bratry, kteří to jen poněkud přehánějí se svou horlivostí. Neuvědomují si přitom, zdá se, že pokud by fanatici mohli, zatočili by s nimi prakticky stejně jako s bezvěrci.
Tak jako je oprávněné upozorňovat na nebezpečí drog, je oprávněné angažovat se kriticky v oblasti náboženství. Už vzhledem ke skutečnosti, že drogy – narozdíl od náboženství – zjevně nedisponují potenciálem zničit naši civilizaci nebo ji přinejmenším uvrhnout do nové doby temna…
Advertisements

komentářů 32

Filed under Úvahy z pozice ateismu

32 responses to “K motivaci “bojovných ateistů“

 1. Milan1

  No máš problémPretože medzi militantných ateistov ľudia rátajú práve zvestovateľov komunistického raja.Tí dokonca proklamovali ten ateizmus na vedeckej úrovni ako "vedecký ateizmus" No a krachom ich myšlienky krachlo alebo aspoň sa výrazne dehonestovalo všetko spojené s ateizmom. Skús si prečítať ten Prírodopis Komunizmu od Ladislava Kováča, už som Ti dal, že ma na to upozornili ĺudia, ktorých intelektové schopnosti a erudíciu si vysoko vážim – a odporúčali mi to ako najlepšiu prácu čo sa to v mene tejto myšlienky stalo, prečo to v iných podobách ešte stále je / EU / a prečo narazila myšlienka európskeho racionalizmu. Teda inak – náboženstvo pravdepodobne má tie rysy, čo si vymenval, ale ateizmus , tak ako sa definoval racionalizmom historicky narazil – a dnes je v podstate jasné, že vzhĺadom na neexaktnosť spoločenských vied nevieme predikovať ani k čomu by viedol ateizmus.A skutočne som si nie istý, či možno zahodiť evolučne nahromadené skúsenosti, kde naboženstvo hralo svoju úlohu za racionalistickú konštrukciu ateizmu. Možno zistíme, že inak ako sčasti iracionálne človek nedokáže v prebehu generácii fungovať. Sme mýtofilné tvory 🙂

 2. http://atheistetiquette.files.wordpress.com…No, myslím, že je načase přestat spojovat ateismus s komunismem. To byla specialita východního bloku a toto spojení není v žádném případě nutné. Svět bez náboženství by se mi líbil, ale to je nereálné. To, oč mi běží, je upozorňovat na rizika spojená s náboženskou vírou tak, aby tato rizika byla brána vážně a aby náboženství ztratilo punc nedotknutelnosti. Žádný ateista není tak hloupý, aby si myslel, že reálným cílem jeho snažení je svět bez náboženství. Je to nanejvýš jakási regulativní idea, k níž je záhodno směřovat, ale která se možná nikdy nenaplní. I tak to má smysl.

 3. "Svět bez náboženství" není vůbec myslitelný. Pokud by, teoreticky, zanikla všechna stávající náboženství, okamžitě by byla nahrazena řadou stupidních kultů pověrečné povahy nebo (a) implicitními náboženskými jevy a kryptoreligiózními útvary, jejichž příkladem je právě třeba komunismus, dneska třeba "zelené náboženství" a "rovnost pohlaví" (což je kravina na N-tou). Neříkám, že toto jsou nějaké celospolečenské nebo většinové kryptoreligiózní ideologie, nicméně, můžeme vysledovat silné tendence, hlavně u toho ujetého ekologismu. Co se tedy týče náboženství coby nějaké silné, centralistické ideologie s kultickými prvky, na tento post se vždycky vyrojí dost adeptů, a řekněme si upřímně, ono bysme bez nich třeba dneska neměli žádný internet a podobné vymoženosti, protože lidské masy by se nikdy bez nic nedokázaly spojit.Pokud jde o spiritualitu, tak, pominu-li, že jako spirituální člověk nejsem vizí světa zbaveného spirituality vůbec nadšen, naopak, najde se tady okamžitě dostatečné množství pověr, které nahradí zjevení panenky Marie. Prostě začnou lidé masivně vidět duchy nebo mimozemšťany (jako bysme to neznali), popř. další podobnou havěť, a pojede se dál.

 4. Ano. A mimochodem – svět zbavený spirituality či smyslu pro numinózno a transcendenci bych nechtěl ani já. Jen si opravdu nemyslím, že náboženství jako instituce (!) je nezbytnou podmínkou pro spiritualitu.

 5. Machi

  Allegor:"jako spirituální člověk nejsem vizí světa zbaveného spirituality vůbec nadšen"Nevím kde jste přišel na to, že svět bez náboženství je svět bez spirituality. Řekl bych, že opak je pravdou. Mnoho ateistických vědců jsou spirituální lidé (můj osobní názor je, že skoro všichni, kdo jiný než spirituální člověk může být nadšený z toho, že zkoumá měňavku či kvasar). Ovšem spiritualita a pověrčivost není to samé.

 6. fujtajbl

  "může je také vnímat jako nebezpečí pro společnost. Může vnímat, že náboženská víra vytváří více problémů než kolik jich řeší, může mu dělat starost nábožensky motivované násilí"Takže se má snažit je zastavit? Ale stejný argument by se dal uvést proti ateismu. Věřící mohou ateismus vnímat jako nebezpečí pro společnost, protože působí rozkladně na systém hodnot, morálky, relativizuje dobro a zlo. Důsledky rozkladu náboženství a vzniku ateistické společnosti velmi hezky analyzoval Dostojevskij ve svém díle Bratři Karamazovi. Ateisti rádi argumentují tím, kolik mrtvých mají na svědomí náboženské války, a proto je prý náboženství špatné. Na druhé straně lze namítnout, že komunismus je ateistická ideologie, a kolik lidí zabili Mao se Stalinem snad není třeba připomínat. Nemyslím že problém je v náboženství, problém je spíš v lidech, kteří dokáží i sebelepší ideu přetvořit k obrazu svému a tím ji úplně zprasit. Myslím že Kristus by se divil, co dokázala církev udělat z jeho morálního poselství lidskosti v průběhu věků.

 7. fujtajbl

  toto jsem si uložil z jedné diskuze na zahraničním foruThere are many varieties of religion and many notions of what is good and what is god. You’re crossing a whole spectrum from Islamic fundamentalists who blow themselves up to to Zen Buddhists who sit and let their minds go quiet. There are thousands upon thousands of different practices found throughout the world, from breathing exercises to women who used to suck the wounds of lepers. And the vast majority of it has not been objectively examined in a scientific way. There may be no God but what does a common belief in a higher authority do to bond culture into larger social units, larger and more peaceful than any single man/ruler could have possibly have accomplished before? Atheists speak as if lack of proof of God simply blows all religion out of the water, and yet the human culture we have today came after thousands of years of religion, prior to which we were just tribes running around raping and killing other tribes. People like Dawkin have made their personal choices but they show no evidence of appreciating the depth and complexity of the history, culture, psychology, and social dynamics of religion in it’s many forms. God is conceived in many forms, from that kinda Sanda figure of Christian fundies to the kind of detachment from ego that Zen meditation strives for. None of these things have been studied scientifically, and yet some scientists presume to dismiss it all. Even psychology can barely handle it, with whatever credibility that young field can barely muster. Scientists love the hard sciences because you can express material things with great accuracy. Human psychology, culture, and spirituality, are in no way available for easy study, they can’t be pinned down to simple equations, they are like trying to decide which of two artworks are better–there is messy interpretation and a lot of it is down to the artistic development of the art critic. Science can’t study religion because it is far too messy. And that’s fine. Just don’t be surprised when science has no hard evidence on the subject. You can’t scientifically prove the meaning of a great work of literature, or a great painting. How are you going to objectively gather data and examine the effect of various religious practices on people’s minds? And yet atheist scientists think they already have the obvious conclusion. All a bit silly really.

 8. pro fujtajbl:"Takže se má snažit je zastavit? Ale stejný argument by se dal uvést proti ateismu. Věřící mohou ateismus vnímat jako nebezpečí pro společnost,…"To je naprosto univerzální argument proti jakémukoli aktivismu. Znamená to, že ačkoli vidím něco, co považuji za škodlivé, nemám proti tomu vystupovat, protože druhá strana analogicky považuje můj postoj za škodlivý? "Na druhé straně lze namítnout, že komunismus je ateistická ideologie, a kolik lidí zabili Mao se Stalinem snad není třeba připomínat." Naprosto irelevantní. Článek mluví o ateistech vystupujících proti náboženství. V dnešní době je jen zanedbatelná menšina z nich komunisty. Snažíte se odvést pozornost jinam."Nemyslím že problém je v náboženství, problém je spíš v lidech, kteří dokáží i sebelepší ideu přetvořit k obrazu svému a tím ji úplně zprasit."Dá-li se idea snadno zprasit, je zákonitě zprasena. Ideje se mají navrhovat tak, aby sloužili běžným (nedokonalým) lidem. Nemůžeme upravovat lidi, aby vyhovovali ideím. Pokud je nějaká idea po dva tisíce let soustavně prasena, je zřejmě problém v idei."Myslím že Kristus by se divil, co dokázala církev udělat z jeho morálního poselství lidskosti v průběhu věků."Marx by se taky divil, co Stalin udělal z jeho poselství.

 9. fujtajbl

  @bilah9am"Článek mluví o ateistech vystupujících proti náboženství. V dnešní době je jen zanedbatelná menšina z nich komunisty. Snažíte se odvést pozornost jinam"Nesnažím se odvést pozornost jinam. Spíš se snažím upozornit na logickou chybu v časté argumentaci ateistů proti náboženství. Z toho, že některá náboženství válčila (například křížové výpravy křesťanů), nevyplývá, že všechna náboženství jsou v principu špatná nebo nebezpečná. Stejně jako z toho, že komunismus je ateistická ideologie, nevyplývá, že všichni ateisté jsou špatní.

 10. Matúš

  To porovnanie ateizmu a komunizmu s náboženstvom je dosť mimo. Kopa ľudí a aj intelektuálov si v prvej polovici tohoto storočia sľubovala veľa od komunizmu. A postupne ako začalo byť jasné, že komunizmus nie je riešenie sa od tejto ideológie dištancovali alebo proti nej začali bojovať. Dnes už málokto verí v komunizmus. Poťažmo ateisti. Naopak v prípade náboženstva sa za tie tisícročia ich zástancovia nie a nie poučiť. Čiže ten rozdiel tam zasa je.

 11. pro fujtajbl:Říct, že všechna náboženství nejsou špatná může znamenat, že a) krom pár černých ovcí je většina náboženství dobrá, stejně tak jako to může znamenat b), že mezi tisíci různých vyznání existuje právě jedno mírumilovné. Když tohle řeknete, tak máte sice pravdu, ale jak mám vědět, jestli myslíte a) nebo b) nebo něco mezi?Protináboženští aktivisté standardně neříkají, že všechna náboženství bez výjimky válčí. Pouze že religiózní společnosti jsou náchylnější k válkám než sekulární společnosti, protože náboženství představuje další potenciální důvod k válce nebo násilí.

 12. Technický dotaz: jak se zbavím toho "avatar", co se automaticky objevuje na začátku komentáře?

 13. Machi

  Obecný problém s náboženstvím je ten, že pracuje se systémem se spoustou logických chyb, které nejenže nemohou být verifikovatelné, ale nemohou být falsifikovány (vyvraceny). Přesněji mohou být vyvráceny, ale není to dovoleno. V lepším případě vás okřiknou (jste nezdvořilý) v horším vás upálí (či ukamenují). Systém, který je prolezlý chybama a oponenty ignoruje (v lepším případě) má principiální nevýhodu. Můžete zdůvodnit téměř cokoliv (třeba genocidu, zákaz antikoncepce, upalování "čarodějnic") a přitom se odkázat na nezpochybnitelnou mimo stojící autoritu, což je nebezpečné. Mým osobním argumentem ovšem je, že nemám rád, když někdo lidem záměrně lže. Dá se říct, že náboženství je z principu amorální.

 14. Myslím, že vše podstatné bylo řečeno. Udivuje mě, jak je pořád dokola vytahován komunismus, který má blíž k náboženství než jakákoli sekulární ideologie – už proto, že je založen na víře v netestovatelné mýty. Ještě by tu měl někdo, jen tak pro formu, napsat: "Hitler byl taky ateista!" a bylo by to dokonalé… :-/@ bilah9am: Zkuste si nahrát na své stránky obrázek-ikonku pod názvem blogavatar.png. Pak ji bude systém bloguje.cz načítat a zobrazovat u jména. Tohle je starý problém bloguje.cz – když nenajde blogavatar.png, napíše "avatar" a já s tím nic neudělám, protože ten systém není v mé moci.

 15. dogbert

  No, komunismus… Máme mnoho různých ateismů, ten, co teď nejvíce letí (i u Kojota) je tzv. "nový ateismus" a ten spíše než komunismu podobá anglosaským protestantům:) z jejichž lůna konečně vyšli i jeho přední představitelé."Nový ateismus" může na první pohled působit sympaticky, především díky svému odporu k náboženskému fanatismu, primárně islamismu a evangelikálního křesťanství. Na druhý pohled ale vidíme, že, si na tom buduje vlastní obskurní ideologii.Noví ateisté se pokusili kopírovat úspěch neocons, kteří využili 11. září 2001 k posílení své tehdejší hegemonie na USA a UK mocenské scéně (Nemyslím jako analogii, sami své ideje odvozují z reakce na 11. září). Chtějí se organizovat jako hnutí s dalekosáhlými cíly (Dawkins: "Musíme si uvědomit, kolik nás je. Sami jsme slabí, ale společně budeme ohromnou silou").Dělají si nároky stavět se do role morálního arbitra společnosti s vysloveně totalitárními sklony (Humphrey, citován Dawkinsem: Tak jako nedovolíme rodičům děti fyzicky týrat, neměli bychom jim ani dovolit vykládat jim bludy o astrologii). Je schopen absurdního myšlenkového eskamotérství, kdy je sexuální zneužití v dětství nesrovnatelně méně hrozné, než výchova ve víře (opět Dawkins)Nový ateismus má rysy klasické protestantské sekty. Nepřátelský svět, žijící v bludu, hrstku vyvolených, která poznala pravdu, a má poslání lidstvo spasit. Mesianistické poslání západní civilizace, ztělesněné USA (Filip Tvrdý: "…připomínám svá dvě hlavní přesvědčení ohledně mezinárodní politiky: 1. Co Američan dělá, dobře dělá. 2. Na světě nebude klid, dokud okovaná bota amerického vojáka nepošlape po Champs-Elysées." )Jako každá agresívní víra potřebuje neomylné autority. V tomto případě je to třeba "konsensus vědců", který je sice omylný, ale méně omylný, než kdokoliv jiný 😀 Kdo s vědci nesouhlasí ",…je popírač, stejně jako popírač holocaustu" (opět Filip Tvrdý)Agnosticismus štvě NA předevší proto, že je to hereze. Dawkins výslovně úpíše je ochoten respektovat spíše křesťanského fanatika, než neslaného nemastného agnostika. Nemůžu si pomoci, ale ten nový bojovný ateismus prostě vycházá z kulturní války v anglosaském světě. Dvě fanatické strany, každá se svou pravdou. Protestanti si stvořili neocons, na opačné straně vzniklo tohle. Tady v Čechách jsme měli podobné problémy naposledy v 18. století, tak bych to sem netahal

 16. Dogberte, Tvůj názor beru na vědomí, jen podotýkám, že Tobě, tak jako mnoha jiným, nedochází nadsázka ať už u mě nebo třeba u Filipa Tvrdého. Diskutovat s Tebou nebudu, protože nediskutuješ se mnou, ale s virtuálním nepřítelem.

 17. Machi

  Nový ateismus je prostě jen další světonázor, s jehož vývody se ve velkém ztotožňuji a který je v současnosti nejvíce založen na poznání světa (vědeckém). Srovnávat jej ovšem se sektou je klasický argument bez vypovídací hodnoty s cílem jen urazit protivníka. To bychom pak museli o každé politické straně mluvit jako o sektě. Nebo třeba o myslivcích, chalupářích apod. Schválně váš citát: "Nový ateismus má rysy klasické protestantské sekty. Nepřátelský svět, žijící v bludu, hrstku vyvolených, která poznala pravdu, a má poslání lidstvo spasit." Stačí nový ateismus nahradit čímkoliv jiným. Navíc argumentace typu Dawkins, či Filip Tvrdý řekl tuhle todle a todle je bezpředmětná, protože jako každý člověk se můžou mýlit, či říct ptákovinu. To je hlavní rozdíl oproti církvím, kde jsou představitelé zpravidla nekritizovatelní.

 18. No, s tím Dawkinsem jsem to pochopil tak, že on jako člověk se až trochu úsměvně staví do pozice "kazatele ateismu", občas z něj mám pocit, že slyším horlícího kněze, jen s jiným obsahem (ten velký zlý XY číhá na opačné straně).Co se týče náboženství a války, tak, nejen, že jsme se dobře poučili, že sekularizace společnosti ve smyslu potlačení vlivu tradičních náboženství fakt ke světu bez válek nepovede (a to já říkám – chvála všem americkým militantním štváčům, že je na světě pořád dost zbraní), ale především bez stmelovacího působení tradičního náboženství by tady třeba ta "okovaná bota amerického vojáka" fakt nebyla, oni by prostě bez toho "One nation under God" svoji unii nevybudovali, a nemá to co dělat s faktem, že prakticky všichni zakladatelé USA byli členy zednářského bratrstva.

 19. sob

  abych pravdu rekl, nevim, kdo je sam harris, ale sacoval bych ho, podle toho co pises, ze tvrdi, na americana. coby liberalni protestant povazuju militantni odnoze vsech proudu krestantsvi (jina nabozenstvi nechavam stranou), resp. jejich prislusniky za sve "bratry" jen do te miry, ze tvrdi, ze vyznavaji stejneho Boha. o nejake neochote se jim potavit nemuze byt reci. podle mych zkusenosti, zejmena ze studia na fakulte (etf uk), kde se vzhledem k jeji otevrenosti s nejakym tim militantnim "spolubratrem" neni zas tak tezke potkat, resp. podle zkusenosti ze zivota v cirkvi, se soucasni liberalni krestane napric spektrem popravidle tupemu a militantnimu fundamentalismu stavi na odpor.je to je poznamka pod carou, aby bylo zrejme, ze fundamentalismus a liberalni krastanstvi k sobe rozhodne nemaji tak blizko jak by se mohlo zdat.

 20. Sam Harris je jedním ze "čtyř jezdců" -Dawkins, Dennett, Harris, Hutchinson – a napsal knihu The End Of Faith, kterou právě čtu. Je mnohem hlubší než Boží blud, autor má vynikající historické vlastnosti, zabývá se i spirituálními zážitky, vyzná se v neurologii… Radost to číst. Brzy zde bude recenze a kniha v pdf ke stažení.

 21. dogbert

  Kojote, to jsou mimikry, schovavat se za nadsazku. Ani kecy o popirani holocaustu, ani dila typu Boziho bludu uz z principu nadsazku obsahovat nemohou.

 22. dogbert

  Machi, takhle bys mohl obhajit cokoliv, vcetne trebas DS. Mentalitu oblezeneho hradu, ktera z novoateistickych textu vyzaruje vice nez jasne, rozhodne vsude nenajdes. A priohlaseni jednotlivych novoateistu opravdu vypovidaci hodnotu mit musi. Z ceho jineho, nez nazoru se nazorovy proud sklada? To ma nejako vlastni platonskou ideu ci co…?

 23. Dogberte, jen pro ujasnění – četl jsi Boží blud?

 24. Machi

  Dogbert:Protože nemám čas (až zítra bude trošku více), tak jen rychle. Za prvé vaše citace Dawkinse a Filipa Tvrdého jsou vytrženy z kontextu. Prohlášení jednotlivých novoateistů skutečně v rámci kontextu vypovídací hodnotu mají.A srovnání s DS kulhá, protože novoateisté nejsou agresivní (i když jim věřící rádi dávají nálepku militantní), přesněji můžou se tak jevit, ale jde jen o agresivitu v argumentech (které zpravidla "tnou do živého").

 25. Ano, ani ti "nejmilitatnější" noví ateisté nedávají bomby do kostelů a mešit, nevyhlašují fatwy, atd. I kdyby to "novoateisté" přeháněli, Dogberte, tak pořád jejich ničivý potenciál není ani stínem toho, čeho jsou schopni věřící. Tak proč ten humbuk? Angažuješ se se stejnou vervou na fórech náboženských fanatiků?PS: Dogbrete, nezapomeň na mou otázku, zda jsi Boží blud četl.

 26. warhammer

  Pro fujtajbl (6):Komunismus sám o sobě stanoven Marxem nebyl likvidační ideosračkou, jakou z toho udělal psychicky labilní mentál Stalin. Stalinské čistky apod. nebyly produktem komunistické strany a její ideologie, ale paranoiou a jinými demencemi a poruchami psychiky ovlivněnými myšlenkami Stalinova pitomého mozečku. Stalin byl prostě psychopat a vzhledem k tomu, že to byl vysoko postavený psychopat, měl na svědomí taky strašně moc zavražděných lidí. To už tak s psychopaty bývá. I Hitler a Mao a další retardi, co jejich rodiče byli sourozenci, měli psychopatické sklony a taky to bylo pěkně znát na jejich "poddaných".Pro Allegor (3):V tomhle souhlasím s Machim, že svět bez náboženství (a hlavně těch hnusných církví) není světem bez spirituality. Nebo si snad myslíš, že v pravěku u neandertálců existovalo náboženství? Já bych neřekl, že animismus a víra ve vlastní schopnosti přežít je náboženství, nýbrž spirituální nezbytnost tehdejších lovců a sběračů.V pravěku bylo lidstvo bez náboženství, ale s vydatnou porcí spirituality.Pro dogbert:No, všechno na novém ateismu není svaté, nicméně se mi zdá že trochu přeháníš. Aby z toho nakonec nebyla nějaká "ateistic panic".Mimochodem – kde by se ti žilo lépe: ve světě bez náboženství, kde by jsi byl svobodný, anebo ve světě jen náboženském, kde by tě mlýnek náboženské nesnášenlivosti a transcendentního, na realitě naprosto nezávislého (tedy tmářského a prolhaného) fanatismu rozemlel na prach-pokud by ses tedy nepřizpůsobil?

 27. dogbert: Má poznámka k americké zahraniční politice je – pochopitelně – myšlena s nadsázkou. Co se týče epistemologického postavení vědy, pak své tvrzení – opět pochopitelně – myslím zcela vážně. Jinak mi nesmírně lichotí být citován v jednom odstavci s Dawkinsem. 😀

 28. dogbert

  Pardon za prodlevu, prace…Kojote, necetl. Info jsem ziskal telepaticky 🙂 Fora nabozenskych fanatiku? Jo:)Ad Machi, citace jsem vztahl k odpovidajicimu kontextu.Ad Filip Tvrdy, komu by to nelichotilo.Nadsazku samozrejme beru, ale amerikanofilie tu je:)Nechci novoateismus demonizovat, jen ale jako kazda ideologie byl zformovan v urcitem prostredi, a konkretnimi lidmi, a toto dedictvi si ponese sebou. Malo casu, zitra si to dovolim rozvest…

 29. Machi

  Nevím kam se to hodí nejvíce, ale asi tady. Našel jsem to náhodou a hrozně se mi líbí ta naivita křesťana co napsal první příspěvek ve fóru aneb deset způsobů jak debatovat s ateistou:http://www.pinoyexchange.com…5980

 30. Machi

  Tak jsem to přečetl dál a nakonec se z toho vyklubala naopak satira, nicméně z počátku to umně tajil (uživatel Decoy).Ale je to přehled metod, které používají věřící. Na straně pět jsou pak zajímavé argumenty od skutečného věřícího, byť z valné většiny chybné.

 31. Href

  Ateismus podle mě není druhem víry, ale také se s ní nevylučuje. Když nevěřím v Boha, neznamená to, že nemůžu věřit v rasu, třídu nebo nějakou jinou píčovinu. Zatím se vždycky nějaká našla.

 32. Machi

  Objevil jsem absurdní článek zajímavý zejména tím, že autor sám o sobě tvrdí, že je hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB:http://hn.ihned.cz…kdy-nesmi-ptatAspoň už vím, kam nedávat peníze 🙂