Nejpřirozenější morálka

"Satan znamená laskavost k těm, kdo si ji zasluhují, nikoli lásku vyplýtvanou na nevděčníky!"
Anton Szandor LaVey (Satanská bible, 4. ustanovení Satanského devatera)

Lidé neznalí hledí na slovní spojení "satanistická morálka" s podezřením a představují si ji jako něco brutálního a zlovolného. Ve skutečnosti je však satanistická morálka zcela přirozená a osvědčila se jako stabilní adaptace u mnoha společenských druhů zvířat.

Podívejme se z hlediska recipročního altruismu na tři základní strategie v podobě dobráka (bezmezného altruisty), podvodníka a nenaivního altruisty – nedůvěřivce (toto dělení lze dále zjemňovat, ale to není zase tolik významné). Bezmezný altruista vždy pomůže bez ohledu na to, zda se mu druhý jeho pomoc v budoucnu oplatí či nikoli. Pokud se v takové populaci vyskytne podvodník, který jen čerpá pomoc a nic nevrací, jeho geny se rychle rozšíří a dobráci vyhynou. Ani podvodníci si ale nepovedou zvlášť dobře, protože si navzájem nepomohou a nezůstane nikdo, kdo by jim pomáhal. Celkově vzato tato populace příliš prosperovat nebude a může i vyhynout. Jiná situace nastane, pokud jsou v populaci "nedůvěřivci". Jejich strategie je prostá: Pomož každému a pamatuj si. Pokud ti dotyčný pomoc neoplatí, zapiš si jej na černou listinu… Tato strategie vede k minimalizaci podvodníků a k úspěšnému fungování celé populace (zde je třeba poznamenat, že z hlediska teorie her se vyplatí odpouštět a to v případě, že druhý dává najevo, že chce svůj prohřešek napravit).
Převedu-li to na oblast satanské morálky, pak moje vlastní verze zní: Je-li iniciativa na tvé straně, chovej se zpočátku k druhému tak, jak bys chtěl, aby se on choval k tobě. Poté odplácej stejnou mincí. Neboli, řečeno jinak, začni zlatým pravidlem a v případě potřeby uplatni lex tallionis. Ztráta způsobená tím, že se v druhém zmýlíme a on zneužije naší laskavosti, není obvykle příliš velká a vyplatí se vzhledem k tomu, že budeme mít u lidí s dobrými úmysly dobrou pověst jako vstřícní lidé. Současně však budeme mít pověst lidí, kteří rozhodně nenastavují druhou tvář a s nimiž není radno si zahrávat – což posléze zabrání spoustě konfliktů v budoucnu, protože zlovolný člověk si raději vybere méně riskantní cíl.
Slavné "nastavení druhé tváře" a "oplácení chlebem" obvykle vede buď ke zneužití "dobráka" (který si to nechá líbit pod vlivem bludu o své "duchovní převaze"), nebo k pokrytectví a "kázání vody a pití vína" – v čemž patrně dosáhla mistrovství římskokatolická církev v dobách své největší (mocenskopolitické) slávy.
Osobně se domnívám, že kdyby si lidé nepletli hlavy nesmyslnými ideály o nastavování druhé tváře, ale řídili se našimi zvířecími předky již dávno vynalezenou a vyzkoušenou přirozenou morálkou, byl by svět mnohem vlídnějším místem k životu…
Advertisements

komentářů 68

Filed under Úvahy o satanismu

68 responses to “Nejpřirozenější morálka

 1. Břetislave, ano, dávno spláchnut. 😉 Hm. Já si zase myslím, že v jednoduchosti je krása a konec konců jsou-li kupříkladu ve vědě dvě teorie, které mohou být steně pravdivé a mají stejnou explanační sílu atd., je vybrána ta jednodušší. Vlastně když tak o tom přemýšlím, filosofové všechno strašlivě komplikují, pokusím se toho u sebe vyvarovat…

 2. Matúš

  Ahoj Kojot,ako som čítal tvoj príspevok tak som počul za chrbtom skandovať zástup filozofov a teológov: "Naturalistic fallacy, naturalistic fallacy…". Ako vnímaš tú Mooreovu polemiku s Humeom, ohľadom vyvodzovania normatívnych záverov z poznatkov o prirodzenom? Ak sa dobre pamätám na túto tému si na blogu ešte nepísal.

 3. @ Matúš: Přiznám se, že o té polemice nic nevím, takže pokud budeš mít čas a chuť, bylo by skvělé, kdybys o ní poreferoval. Pokud bys dal dohromady nějaký článek, tak bych jej tady zveřejnil – jsi pro?

 4. Matúš

  Nechce sa mi veriť, že si o naturalistickom omyle, ešte nepočul – možno v inom kontexte. Nechcem o tom vypisovať, lebo mám na tú problematiku neobjektívny a značne vyhranený názor. Toto som vygooglil v útrobach českého cyberpriestoru:http://www.phil.muni.cz…smus.html

 5. No vidíš, jaký jsem ignorant 😉 Díky za link, podívám se na to. I neobjektivní a vyhraněné názory mají cosi do sebe 😉

 6. Phoenics

  @WarhammerPřirozenost je slovo – slovo, které významem obdařují konkrétní mluvčí. Ale zároveň je to (jako víceméně každé jiné slovo) symbolické (zvukové či grafické)vystižení něčeho, co existuje mimo jazykový systém. V tom tedy máš svůj díl pravdy, Warhammere. Je tu ale také můj díl pravdy. A já se ti snažím naznačit, že naše pohledy jsou komplementární, že se doplňují, nikoliv vylučují.Tak tedy máme přirozenost, která nás nutí sát, dýchat, rozmnožovat se a usilovat o moc, bohatství, prestiž či slast (a podobně – výčet není celý). Ale jak jsem už zdůraznil několikrát, pro člověka je důležitější jeho historicky utvářená a tradovaná identita než pouhá biologická podmíněnost. Ve velké většině případů je pro nás významnější skutečností to, zda se spolu domluvíme (dorozumíme společnou řečí), než zda-li se poznáme navzájem jako příslušníky stejného biologického poddruhu Homo sapiens sapiens. Prostě při styku s cizincem tě nebude zajímat biologická shoda, ale kulturní (ne)shoda. S fundamentalistickým muslimem tě spojuje vše, co ty označuješ za přirozenost vůbec a já za biologickou/pudovou přirozenost. Proč si s ním potom nerozumíš? Protože mezi vámi leží přehrada kulturních, tedy historicky daných odlišností. Pokud by satanistická morálka byla "přirozená" v tom smyslu, že je dědičnou výbavou lidského vědomí podobně jako sací pud, co by z toho plynulo? Že by se jí řídili všichni lidé bez výjimky, protže by neměli jinou možnost. Byli by svou zcela biologickou determinací donuceni zastávat satanistické stanovisko. Má otázka tedy Warhammere zní: Je tomu tak ve světě, který znáš ze své osobní zkušenosti? P.S. Pokud máš zájem porozumět mé argumentaci, přečti si cca stránkový článeček, ke kterému jsem tam hodil odkaz. Nechci působit arogantně, ale vážně by sis měl přečíst i můj vlastní, nutně nedokonalý, příspěvek ještě jednou. Myslím, že je docela srozumitelný. Pro VĚDOMÉ LIDSKÉ JEDNÁNÍ je mnohem důležitější osobní historie (psychologie) a společenská situace (sociologie), které jsou oboje nesené kulturní tradicí (historiografie). Uvědom si také, že veškeré diskuze na tomto blogu, stejně jako veškeré TVÉ VĚDOMĚ ZASTÁVANÉ SVĚTONÁZOROVÉ POZICE, jsou JAZYKOVÉ povahy. A jazyk je kulturně a historicky podmíněný fenomén. Ačkoliv můžeme postulovat něco jako biologicky zakotvený „komunikační pud“, není možné hovořit jazykem vůbec, ale vždy jen konkrétním, historicky vyvinutým jazykem (čeština, němčina, arabština apod.). Nelze mluvit bez historického = kulturního = umělého jazyka, ač je pravda, že jsme puzeni k osvojení libovolného jazyka biologicky. Ovšem ten jazyk sajeme s mateřským mlékem – dostává se nám od společenství, které nás vychovává, tj. působí na nás tak, abychom přijali jeho KULTURU, nikoliv pudy. Tím samozřejmě nepopírám úlohu biologického zrání ve výchově a ve vývoji směrem k dospělosti. Ale víš jak dopadnou děti, které vychovávají zvířata? Neumí mluvit. Nedospějí. Neumí se chovat jako lidi. Bez kultury není lidskosti. P.P.S.Proč se liší Bretonnians and The Empire, nebo Wood a High Elves? Protože se odlišila jejich kultura – díky historickému vývoji. Díky válečným událostem, které zhodnotili jako zakladatelské činy své svébytné národní (tj.kulturní) identitě. Díky tomu, že vytvořili jinou hospodářskou základnu. Díky tomu, že se rozhodli – navzdory společnému pudovému vybavení – pro odlišné náboženství, jazyk, společenská pravidla, tedy KULTURU vůbec. A stejně jako se nelze dorozumět nějakým hypotetickým „přirozeným“ jazykem, nelze vybudovat svou totožnost a sebeúctu na hypotetické „přirozené“ víře. Existují jen vyznání (neboli náboženství) tradovaná a pozměňovaná kulturními a společenskými tvory, kteří jsou známí jako lidé. Homo sapiens sapiens jim říkáme, jen když chceme využít staletí kultivované vědecké disciplíny – biologie. Warhammere, dokonce i tvé znalosti o pudech jsou kulturní povahy – jinak bys je nebyl schopen tlumočit pojmově, tedy pomocí historicky zformovaného systému znaků a významů. Bez kultury bys pobíhal kdesi v divočině jako Mauglí – kterého bys neznal, protože by tě nikdo nebyl naučil mluvit, číst a psát.

 7. Phoenics

  Pro Matúše citát k tomu vyvozování normativních závěrů z přírody/přirozenosti (obé nature v angličtině): "Jak dovozuje v jedné své knize S. Komárek, sama příroda žádnou ideologii nemá a fantazií obdařený interpret v ní vždy najde potvrzení myšlenky, již se z nějaké „nezbadatelné příčiny rozhodl věřit“. Jako příklad volí „ideologické vytěžování“ zkoumání homosexuality u zvířat. Pokud by se ukázalo, že u zvířat je přirozená – jako že spíše je, může z toho plynout dvojí závěr: buď je pak v pořádku i u lidí, nebo se jedná o zvěrstvo. Pokud by se bylo ukázalo, že u zvířat přirozená není, pak by u lidí šlo buďto o nepřirozený rozmar (hřích či chorobu), nebo o výsostně lidský znak (podobný řeči a sofistikovanému používání nástrojů)."link na celý esej: http://www.iliteratura.cz…D=24221

 8. Phoenics

  Možná, že by v této souvislosti stálo za to doporučit následující knihu:Creation of the Sacred Tracks of Biology in Early Religions by Walter Burkertviz recenze http://www.hup.harvard.edu…E.html(je to i na google books)

 9. titanika

  Pomáhání druhýmAhoj, mě jen tak napadlo, že působivé a časté pomáhání druhým lidem (lépe řečeno všem okolo) může být i skrytou formou manipulace okolím. Já se některých lidí, kteří vehementně pomáhají druhým, tak nějak instinktivně bojím (většinou chtějí výpomoc dříve či později oplatit, případně mají na svědomí cosi, co potřebují nutně smáznout). Je fakt, že jsem právě dočetla Kmotra (pozdě, ale přece :)).

 10. ratka

  titaniko, ten pocit mam taky. Zejmena kdyz ti druzi si bez ty pomoci poradi taky :o)) a mozna i lip.

 11. Matúš

  @Kojot: "No vidíš, jaký jsem ignorant ;-)"Nepovedal by som, že tá historická diskusia ohľadom naturalistického omylu, je nejak extra zaujímavá alebo relevantná. Skôr mi pripadá po dátume spotreby. Len ma napadlo, kedže sa zaujímaš o filozofiu viac ako ja, možno k tomu budeš mať zaujímavý postoj. Nevadí, v budúcom štúdiu možno na to narazíš.

 12. Už jsem si to prošel a zatím se necítím být kompetentní se k tomu nějak inteligentně postavit.

 13. warhammer

  Pro Phoenics:Z těch tvých komentářů je toho na mě moc a rozhodně nejsem tak nastudovaný abych s tebou mohl o těchhle věcech rozumně debatovat. Tak promiň.Ale stejně ti musím odpovědět – ano, ve světě, kde jsem se narodil, kde žiji, a kde umřu je satanistické stanovisko jediný světonázor, který se nemusí kritizovat a komentovat, neboť naše těla, smysly a emoce, naše přirozenost jsou moudrou knihou samy o sobě.Ave Satanas.PS: Vezmi do ruky pistoli, namiř si ji na spánek, zmáčkni spoušť a uvidíš, že jediné, co tě potom bude zajímat, je tvá, v tu dobu už skomírající biologická podmíněnost a žádná historicky utvářená identita.To se klidně vsadím.

 14. @ Warhammer: Phoenicsovi jsem zakázal přidávání komentářů, takže Ti nemůže odpovědět. Proto už prosím na něj další komentáře nesměřuj. Díky.

 15. warhammer

  Pro Kojot:Sorry, ale já si budu směřovat své komentáře na koho chci.Mimochodem, nečekám Phoenicsovu odpověď, mě stačí, když si to přečte.

 16. Darlena

  Znám obě strany mince. Být altruista je velmi,velmi náročné a pokud člověk není vyrovnaný tak i nebezpečné pro samotnýho jedince.Nastavení druhé tváře ve skutečnosti znamená(nebo se tím finálně myslí)že ten druhý vám dá zkušenost,vy to pochopíte a poděkujete.To znamená že to člověk přijme,protože on mu něco dal,a vrátilo se mu to v podobě zkušenosti,informace.Potkám člověka který na mě nepůsobí dobře,proto se s ním nechci bavit,ale protože jsem altruista,snažím se o křečovitou milost.Nebo jsem člověk který má jasno,nemá potřebu se s nim bavit,nemám žádné výčitky že to dávám jasně na jevo že se mi nelíbí-zvlášt‘ pokud má něco proti mně.Všichni se můžem na jednu věc vymluvit na 100 způsobů ale jedno děláme totéž-ten ze kterýho nic nemáme,s tim nechceme nic mít společného.Pokud matka miluje své dítě,miluje ho protože je její.Jestli se matka dojímá nad smutným případem ze zpráv,je to proto že má ráda děti.Všechno je odvozeno od nás samotných.Jestli chci nezištně pomáhat,dělám to pro pocit.Tohle je naše přirozená naprogramovanost.Pokud si tu někdo myslí že 100% altruismus existuje,at‘ už se konečně probudí.Na altruisty se kladou vysoké nároky.Všichni se chtě-nechtě energeticky vysáváme,i v tom dobrém! Je to přirozené,nemá cenu to brát paranoidně.

 17. No, já už to zase vidím trochu jinak než v době, kdy jsem to psal, takže je těžké o tom diskutovat. Popsaná morálka je bezpochyby velice funkční pro přežití, otázkou je – je přežití to nejdůležitější? Tak nějak.

 18. Darlena

  Pokud mám pocit že tu chci být? Určitě je.