Příběh předka (recenze)

Richard Dawkins, autor knihy, o níž jsem se rozhodl napsat, je známý evoluční biolog a bojovník proti náboženství. Kniha Příběh předka vychází z jeho primární, tedy vědecké, sféry zájmu a nutno říci, že se jedná o velmi ambiciózní a také velmi objemný (831 stran) text.

Zatímco knihy popisující evoluční historii života obvykle začínají u jeho zrodu a pokračují až do současnosti, Dawkins se rozhodl toto vyprávění otočit a na cestu se vydává u současného člověka a směřuje do minulosti, kde se, v dobách, kdy pravděpodobně žil ten který společný předek, setkáváme s dalšími a dalšími "poutníky do minulosti". Nejprve se tedy setkáme, v době před šesti miliony let, s našimi bratranci šimpanzi, pak s dalšími lidoopy, opicemi a tak dále, abychom se nakonec setkali s rostlinami, bakteriemi a konečně dospěli do okamžiku, kdy se zrodil život sám. Každé takové setkání je pro autora příležitostí zpracovat nějaké téma z oblasti evoluční biologie, zoologie, paleontologie, geologie a dalších oborů. Zde je třeba zdůraznit, že kniha není primárně paleontologická. Autor se sice zajímá i o toto téma, ale zpracovává celou řadu dalších zajímavých témat. Zdálo by se, že kniha bude působit poněkud roztříštěně a ona skutečně poněkud roztříštěná je, protože celá ta "pouť do minulosti" je jen jakýmsi rámcovým příběhem a kniha by, coby soubor izolovaných esejů na různá témata, fungovala docela dobře i bez něj. Nicméně autorem zvolená osnova funguje dobře, dodává knize zdání celistvosti a navíc je vlastně jakýmsi průběžným esejem rozprostřeným do celého textu knihy.
Z výše uvedených důvodů je prakticky nemožné vyjmenovat všechna témata, jimiž se autor zaobírá, záběr knihy je opravdu monumentální. Za podstatnou pokládám skutečnost, že se zde setkáváme s výsledky těch nejnovějších bádání, místy navíc doplněných poznámkami českých recenzentů knihy, jimiž jsou prof. Jan Zrzavý a doc. Tomáš Grim, kteří zaplňují mezeru mezi rokem 2004, kdy vyšlo anglické vydání, a rokem 2008, kdy vyšlo vydání české.
Kniha je napsaná čtivou a zajímavou formou, nutí čtenáře k zamyšlení a je radost ji číst. Jediná výhrada, kterou bych mohl vznést, se týká autorovy literární terminologie. Jednotlivým esejům říká "povídky", přičemž tyto "povídky" jsou jakoby vyprávěny různými formami života, s nimiž se na cestě setkáváme. Zároveň se autor odvolává jako na inspirační zdroj na klasické Chaucerovy Canterburské povídky. Když jsem se dozvěděl o tomto autorově pojetí, byl jsem na knihu opravdu zvědavý, nicméně v tomto směru jsem byl zklamán. "Povídky" jsou ve skutečnosti pojednání, které nemají s povídkovým žánrem zhola nic společného. Toto podle mého názoru samoúčelné opravdu je.
Nicméně výše zmíněná výhrada nic nemění na skutečnosti, že Příběh předka je velmi zajímavá a hodnotná publikace, která stojí za přečtení i za zakoupení.

DAWKINS, R. Příběh předka: pouť k úsvitu života. Praha: Academia, 2008. 832 stran, 32 stran barevných příloh.

(cena se pohybuje mezi 550 a 600 Kč. )

Advertisements

1 komentář

Filed under Recenze

One response to “Příběh předka (recenze)