Žoldnéř a markytánka aneb O archetypech mužské a ženské prostituce

Je mužským ekvivalentem prostitutky homosexuální prostitut či snad heterosexuální gigolo? Tvrdím, že nikoli. Uvidíme, že muži, uchýlí-li se k obchodu s vlastním tělem a duší, tak činí nikoli v rovině venušinské nýbrž martické…

(Text tohoto eseje vychází z knihy Jozefa Kariky Zóny stínu. Jednotlivé citace a parafráze nejsou, v zájmu plynulosti četby, doplněny odkazy, ale pro čtenáře by nemělo být problémem příslušné pasáže v knize dohledat.)

 

Podívejme se nejprve na archetypální pozadí ženské prostituce. Nejprve je třeba podotknout, že mám na mysli prostituci tak, jak ji známe dnes, nikoli prostituci chrámovou, která ve své čisté podobě měla výrazně sefirotické, tedy čisté a nepokřivené, rysy. V současném období je v sexu přítomna téměř výhradně klifotická, tedy zvrácená, stínová, podoba Venuše. Vládcem silové anti-zóny Venuše, popisované jako krásný, ale pod povrchem jedovatý, přeslazený svět, je Kedemel. Na první pohled tento démon, spodobněný jako vysoká štíhlá žena s dlouhými zlatými vlasy ve splývavých zelených šatech, nepůsobí nebezpečně, ale jeho působení vyvolává intenzivní melancholii. Zaměřuje se na všechno nevyrovnané a neukončené v souvislosti s bývalými milostnými vztahy a je přítomný v sexuálním aktu. Vlastní přístup ženy je pak buď signován démonem Chašmodajem, vládnoucím silové anti-zóně Luny, nebo Lilith, vládkyni Země (Malchut). V prvním případě se jedná o klasickou prostituci, kdy žena spíše pasivně nabízí své tělo jako nástroj ukojení mužského chtíče. Působení Chašmodaje se projevuje pocity bezcílnosti, šedé skleslosti, tíhy, dezorientace, absence středu. Typickým je pro Chašmodaje regresní vývoj, tíha, směřování ke hmotě, rozklad. V případě druhém, kdy ženě vládne Lilith, máme co do činění s dominami vampyrizujícími mužskou energii. Charakteristická je především psychologická krutost s relativně malým podílem fyzických zásahů, kdy muž vystupuje v roli poddajného zvířete. Vše, co bylo řečeno, se týká především žen, které nemají popsané archetypy vnitřně zpracované. U klasických prostitutek jich bude, soudím, většina. U domin je otázkou, nakolik jsou si ve své většině vědomy středu, ale jsem nakloněn věřit tomu, že procento sebe-vědomých domin bude výrazně větší než procento sebe-vědomých lunárních prostitutek (v takovém případě bych je zval kurtizánami). Dalším výrazným archetypem prostitutek je Gawegudon, protigénius Štíra, v jeho ženské podobě. Gawegudonův vliv se projevuje nejčastěji zuřivostí, vulgárností, pýchou a perverzností.
Říká se, že prostitutka nabízí-obětuje tělo a chrání si duši (v protikladu jeptišky, která prostituuje duši a chrání si tělo), ale je třeba konstatovat, že protiklad duše a těla je jen zdánlivý, ve skutečnosti je duše s tělem neoddělitelně spjata, a je-li tedy prostitutka pod vlivem výše popsaných sil, její duše je vystavena příslušným rozkladným působením. Jak jsem již uvedl, domnívám se, že mužská prostituce se řídí v podstatě stejnými archetypy, jako prostituce ženská. U homosexuální prostituce je to zcela zjevné, v případě gigola jsem nakloněn předpokládat, že podléhá (namísto Gawegudonovi) protigéniu znamení Lva (Awmaiah), spojeného s plytkostí a vnitřní prázdnotou.
Závěrem je třeba ještě zmínit Naedise, vládce silové anti-zóny Neptuna, který v sexualitě vede ke spojení narkotických a sexuálních zážitků a je inspirátorem duševní i fyzické prostituce, vykonávané nikoli pro výdělek, ale jako životní styl. Projevuje se zejména tam, kde se prostituce snoubí s drogami.

 

Podívejme se nyní na mužský ekvivalent prostituce, jímž je žoldnéřství. Je zjevné, že má-li muž prodat své tělo i duši mužským způsobem, musí to být způsob aktivní a nikoli pasivní, jako je tomu v případě ženské prostituce. Žoldnéř, jako téměř všichni vojáci, spadá pod vládu martickou nebo případně plutonskou, a – stejně jako v sexu – i ve válce dnes převládají klifotické rysy. Planetárními anti-zónami válečníků jsou proto Barcabel, vládce martické anti-zóny, a Brugel, vládnoucí anti-zóně Pluta. Barcabel se zjevuje jako plamen s červenýma očima a ohnivými dlaněmi, který se mění ve žhnoucí kamenný kvádr. Jeho doménou je ohnivě rudá poušť, monumentální hrad ze žhnoucích kamenů, obrazy utrpení, nesmyslné těžké práce dávající vznik gigantickým útvarům, mučení ohněm, násilí. Energie anti-zóny se formují do obrovského převráceného pentagramu. Dávají moc kdykoli realizovat sex s necudnými ženami a ovládat je; zde vidíme, že se nacházíme v oblasti mužského protipólu prostituce. Barcabelův vliv se vyznačuje agresí, násilím, podmaněním a pokořením cizí vůle. Karika poznamenává, že zvládnutí Barcabelova vlivu je jedním z hlavních úkolů muže, protože z něho plyne velká část jeho nesvobody. Na podrobný průzkum této anti-zóny je potřebná žena, neboť muž mnoho detailů přehlédne, protože jsou součástí jeho vlastní povahy.
Anti-zónou, která zvláště v posledním století významně ovlivňuje válčení, je také anti-zóna plutonská a její vládce Brugel, jenž má podobu gigantického atomového hřibu, v němž se rýsuje zachmuřená hrozivá tvář. Plutonská klifa nabírá podobu nekonečné plochy zastavěné budovami a objekty nacistické architektury, střídající se s vizí vlka pohlcujícího Slunce. Energie klify jsou temné a těžké, chladivé a zároveň ohnivé. Brugel, spolu se solárním démonem Soratem, působí masově. Individualita v jejich působení ztrácí význam. Přeměňují vůli k životu na vůli ke smrti, tj. podněcují hrůzy a utrpení v takové míře, aby smrt a únik ze světa byly přáním většiny lidstva. Zodiakálním protigéniem, v němž se Barcabel a Brugel projevují, je Amiel, protigénius Berana, způsobující revoluce, krvavé převraty a války. Našeptává k násilnému prosazování vlastní vůle a k ignoranci vůle a životních potřeb ostatních.
Každý válečník se musí vyrovnávat s těmito anti-zónami a hrůzy válek, zvláště pak ty, jež se týkají civilního obyvatelstva, svědčí o tom, že většina vojáků těmto silám zcela podléhá. Specifikou žoldnéře, narozdíl od odvedence či profesionálního vojáka, je skutečnost, že se nabízí a prodává, tedy prostituuje. Slouží tomu, kdo platí. Tím získává určitou autonomii. Není chráněn institucemi své vlasti, ale na druhou stranu se na něj nevztahují její omezení, jako je například zápověď zločinů proti lidskosti. Tak jako prostitutka, i žoldnéř riskuje nejen integritu svého těla, ale i své duše. Psychický rozklad způsobený klifotickým působením, jemuž se žoldnéř otevřel, může, zvláště vzhledem k Barcabelově povaze, vést k misogynii, jež se může vystupňovat v otevřené násilí na ženách. Lze předpokládat, že žoldnéř může v rámci uchování vlastní integrity vytěsnit skutečnost, že se prodává, a nenávist k sobě samému projikovat do ženy, jíž přisoudí (skutečné či domnělé) rysy prostitutky. Barcabelův vliv může přetrvávat ve snaze pokořovat druhé. V případě, že se uplatní i vliv Brugelův, není již pro žoldnéře záchrany, neboť se poddá zcela odlidšťujícímu vlivu. V takovém případě již, podobně jako v případě vlivu neptunského Naedise na prostitutku, nejde o výdělek, ale o životní styl zaměřený na rozsévání utrpení a zkázy.

 

Nabízet tělo a brát životy pro peníze. Dvě strany jedné mince, mužský a ženský pól prostituování se. V obou případech člověk utváří svou duši způsobem, který umožňuje, aby se v ní zabydlely příslušné klifotické entity a zahájily postupný rozklad. Na druhou stranu zkušenost prostituování se a přilákání klifotických entit představuje patrně životní zkušenost, jejíž iniciační potenciál může být nesmírný. Jen ji zpracovat…

 

Možná si nyní, milý čtenáři, říkáš: A co já s tím, když jsem nikdy nebyl žoldákem ani děvkou?
A já opáčím: Opravdu? A není tomu spíše tak, že každý z nás se někdy zachoval jako žoldák a někdy jako děvka? Co když jde pouze o kvantitativní a nikoli kvalitativní rozdíl? Není tomu tak, že každý z nás se někdy otevřel silám, jež se v žoldácích a děvkách výrazněji a intenzivněji než v ostatních lidech, ale které patří k univerzální životní zkušenosti všech lidí?

Literatura:
KARIKA, J. Zóny stínu. Vodnář: Praha, 2003.

 

Zaujalo? Přečtěte si také:
Ztopořené rakety aneb Kam až jsme to dopracovali…

Advertisements

komentářů 87

Filed under Magie-mystika-víra

87 responses to “Žoldnéř a markytánka aneb O archetypech mužské a ženské prostituce

 1. titanika

  ad 46) je dobrý občas prohrábnout žumpu, projeví se stav mysli a žaludku, což není na závadu

 2. J. K.

  Prečo žumpa? To je zase len názor vychádzajúci z pomerne obmedzeného chápania týchto oblastí ako apriorne patologickych a negatívnych. Spôsobov nazerania je ale ovela viac, nemalý pocet ludí z bdsm komunity (kam sa nepocitam ani nezaradujem) by za zumpu povazovala skôr tzv. normalny sex.Cat: Konkretne Grof nic nedokazuje. Autori toho prieskumu konstatujú -v jeho interpretacii- ze nezanedbatelne velká cast tychto muzov sa prejavuje danym spôsobom. Ad. zdravý a uspešný muž a bezný sex – v realite to tak fungovat moze a nemusí. Nemálo zdravých a uspesnych muzov je z bezného a dostupného sexu so všetkým tym zdielaním, citmi a podobnymi banalitami, resp. len ciastkovo dolezitymi vecami (tak ako vsetko ostatné) tak znudených, ze im to nestojí ani za minimalnu namahu. Naopak, kupit si děvku moze byt skvelo osviezujúci pocit. (Nie preto, ze je na to niekto odkazany, ale preto, ze chce, je to zábava, šport, oživenie, čokolvek – kazdý si dosadí svoje.)

 3. titanika

  ad 28) extrémně silný zážitek transformuje – možná nastane čas a příležitost vyhledat opak toho zážitku, který nasměroval do pekla, třeba se žoldnéřská duše vrátí do krajiny všedních dní a začne je navlíkat jako korálky 🙂

 4. titanika

  J.K. "skutočne zlý sadizmus co ide pod kožu a rozkladá obet je o niecom celkom inom, vyzaduje inú psychologickú výbavu a vela dobrých vlastností" – o čem je tedy zlý sadismus? je to spíše o velké temnotě v tom konktétním člověku, o velké fantazii, inteligenci a specifických potřebách a vlastnostech?

 5. J. K.

  titanika: "kvalitu" sadizmu vidim v pomere medzi vynalozenou energiou a dosiahnutým stupnom dezintegracie obete. rozlozit niekoho tym, ze mu odrežeš ucho alebo do neho pustas volty je hrubé a nemusis byt na to nejak rafinovaný clovek. taktiez ho tym mozes síce zlomit, ale nie vzdy rozložit. naopak, dosiahnut velký stupen dezintegrácie len s minimalnymi alebo ziadnymi fyzickými zásahmi vyzaduje svojho druhu genialitu, nieco ako umelecké nadanie.:) pekny obraz toho je jednanie hannibala lectera s matkou unesenej obete v mlcani jahniat (hlavne v románe) a jeho sýtenie sa rozvratom, ktorý u nej vyvoláva. (pritom je voci nej fyzicky celkom bezbranny). taktiez verím, ze vyvolavat u niekoho celkom vedome a v pokojnom stave mysle rozklad osobnostnej struktury vyzaduje viac "zla", nez do neho v rozbesnení rezat nožom.

 6. titanika

  takže spouštěčem je vlastně velká prázdnota pocítěná v určitých místech, která potřebuje zaplnit, v případě páně Lectera hlad po určité chuti který potřebuje nasytit – sycení rozvratem je doplněno specifickým labužnictvím….chce to chlad a odstup vědce zkrátka :)jinak odlesk archetypu markytánky a žoldnéře spatřuji často, tak často, až je mi to podezřelé, není to snad přirozený odstín lidské nátury?

 7. J. K.

  neviem, nechcem robit nejaké závery, je to velmi komplexná oblast, máloco je tam jednoznacné. v tomto zmysle ale ide o vylucenie niecoho v mozgu, nasledné špecifické rozpoloženie a "chut", na ktorej sa dá vybudovat závislost, pretoze je vynimocná a moze pripomínat stav po uzití drogy. chlad a odstup "vedca" musí byt sklbený s abnormalnou empatiou a vycitením tých správnych miest, kam treba zatlačit; cize to vyzaduje sklbenie dvoch navzajom si odporujúcich rozpoložení.

 8. titanika

  chlad a odstup "vědce" – tím jsem myslela možnou obranu proti zvláštním pánům umělcům

 9. titanika

  "Nemálo zdravých a uspesnych muzov je z bezného a dostupného sexu so všetkým tym zdielaním, citmi a podobnymi banalitami, resp. len ciastkovo dolezitymi vecami (tak ako vsetko ostatné) tak znudených, ze im to nestojí ani za minimalnu namahu"..určitá zhýčkanost konzumním stylem nebo tedy spíše hladkým plněním způsobuje, že je člověk velmi snadným terčem pro cokoli..co nabídne jinou chuť a jiné stavy mysli, následná euforka a opojení představou "mám to pod kůží" už jen dotváří obecný kolorit, bohudíky za neúspěšné mladé muže 🙂

 10. Catalessi

  J.K.: Myslím, že tento životní styl funguje u mladých mužů, kterým dělá citové zázemí až přespříliš obětavá matinka/babička atd. Dokud to funguje, je to ok – až matička umře a oni se např. octnou ve špitále, tak nevím nevím, jestli je tam přijde navštívit nějaká kurva :-). Však všeho do času, možná se jednou budou moc divit.Samozřejmě že každá normální emancipovaná ženská bude proti tomuto modelu, poněvadž zajišťuje sexuální a mocenské povyražení pouze jednomu pohlaví (mužům). Myslím si, že i podvědomě, proto to považuju za nebezpečné v tom ohledu, že to vnáší nerovnost a nespokojenost mezi obě pohlaví. Muži pak degenerují, poněvadž mají sex až příliš snadno, stávají se z nich nahraditelné figurky, a ženy se zdokonalují tak, že až o nich někdy zlé jazyky tvrdí, že jsou to chlapi… nebo prostituují a stávají se kapesníčkem na jedno použití.Nicméně to by bylo na dlouho a nepatří to sem – proti komunitám BDSM nic nemám, jsou-li tam lidé dobrovolně. Já osobně to nepotřebuju a jsem ráda, že jsem našla partnery, se kterými jsem mohla a mohu sdílet i tu důvěrnou složku (důvěřovat někomu).

 11. J. K.

  cat: ty naozaj povazujes uspokojenie potreby "ked pôjdem do nemocnice" za nejakým spôsobom dôlezitejšie, než uspokojenie potreby sexualnej? iste, je dôlezitejsie v tom, ze je na maslowovej pyramíde potrieb postavené prioritnejsie a treba ho mat preto podchytené. z toho co si napisala o tom ked pôjdem (resp. diskutovaní chlapi) do nemocnice a nikto tam za mnou nepride mozno odvodzovat jedine to, ze popisovaná potreba zdielana je len maskovanie pre este viac kmenové sebectvo, nez ukojenie napr. sadistickych chutok. taktiez za tou formulaciou "mozná se jednou budou moc divit" je nadych retoriky resentimentu, aky pozname často u krestanov, nevyrovnaných individuii a pod. kazdý sa raz mozno bude moc divit, bez ohladu na to co robí a aké su jeho postoje, argumentovat tym mi príde detinské. titanika: naopak, tvrdím ze posadnutie hodnotou vztahu tak ako sa dnes chápe masovo, je vysledkom podlahnutiu konzumu, nie to, ze prehliadnes istú banálnost vsetkych tychto zalezitosti.

 12. J. K.

  cat: este doplnok v tom, ze z nejakého pre mna nepochopitelného dôvodu kladies do protikladu fungovanie vztahu zalozeného na vymene penazi a fungovanie vztahu zalozeného na vymene niecoho iného (napr. pocitu bezpecia a pod.). Pritom vsetko co sa tu mení je len forma artiklu, ktorý sa vymiena. Cudovala by si sa, kolko vztahov zalozených na dôvere a zdielaní sa v kritických situáciach s lahkostou rozpadne a naopak – kolko cisto zištných vztahov sa v takychto situaciach ukáze ako ovela funkčnejších.

 13. No, jestli jsou pro tebe peníze a citový důvěrný vztah jen jiný výměnný artikl, tak si to tak ber, co já s tím.

 14. J. K.

  Allegor: Nič s tym, diskutujeme. V čom okrem vymenneho artiklu je teda rozdiel?

 15. titanika

  tos napsal dobře ..prohlédnout jistou banálnost všech těch záležitostí.. počítám Oněgin to měl taky tak ňák ne?ale je pravdou, že banalita a nuda se vkrádá, což nikdy nevede k dobru, a je zapotřebí vymyslet dobrou self-defence, třeba i tak, že si člověk zakoupí osvěžující záležitost (u mně funguje naštěstí parfém – ten pouze tiše voní :))

 16. J. K.

  titanika: nie, sartre :)ale ved parfém, láska, sadistické vybitie, nevera, svadba, lietadlo, ostrov, to sú už len premenné.

 17. Catalessi

  J.K.: To musíš vědět Ty sám :-). Ad. formulace, no to snad ne, sentimentální a nevyrovnaná :-). Je zajímavé slyšet právě toto od obhájce sadismu, přelétavosti a podobných prkotinek. To mi prozářilo den.:-)

 18. Catalessi

  [62] – není to v protikladu. Kupovaný vztah nemá takovou intimitu, jako přirozený dobrovolný. Ano, vztahy se rozpadají a tyto rozpady mají vždy nějakou příčinu – právě nedostatek vzájemného citu, sdílení, tolerance, ochoty vyjít druhému vstříc a chápat věci realisticky (nemít nadnesené nároky) apod. Kdysi někdo napsal, že se dobře pozná člověk, zvyklý stolovat sám – nepodá nikomu mísu nebo naběračku. Lidem, kteří jsou zvyklí žít v páru nebo s někým, resp. rodičům dětí většinou nemusím moc vysvětlovat takové ty primární zásady, že se na schůzky chodí včas, když se na něčem domluvíme je třeba to dodržet apod. V globále se mi s nimi lépe jedná, dokáží se na sebe podívat s trochou sebereflexe. Tristní zkušenosti mám s klienty, kteří jsou osamělí a nerozvíjejí své sociální dovednosti. Zpravidla se tím dostanou do potíží a nechápou logický sled příčin – propadají následně bludům a ano – společnost to pak stojí obrovské peníze.

 19. titanika

  vypořádat se s banalitou a přijmout ji..je pro mě znamením určité morální kvality člověka (byť to zní asi srandovně)..v tom smyslu horuji pro přístup Čapkův – jak ten měl vlastně docela obyčejně rád svou ženu, svého psa, svou zahradu..i když ho čas od času museli každý zvlášť a všichni dohromady neskutečně otravovat :). Každý si můžeme vybrat, zdali nás banalita a afektovanost dnešní reality otráví a my si zvolíme "osvěžení", nebo si v té obtěžující banalitě najdem část sebe a nesnesitelnou lehkost bytí budem brát s rezervou, když o ně vskutku v daném okamžiku nejde.

 20. Catalessi

  Líbil se mi takový ten severský vztah mužů k ženám, kteří vyhledávali divošky – neboť pro ně představovaly větší výzvu, než jednoduché a pokorné ženské. Právě tak by se dalo předpokládat, že až se oni mladí muži vyřádí na snadných kořistech, ti sebevědomější zatouží po něčem obtížnějším.

 21. černá vewiurrka

  Kojote..to máš pravdu s tím prodáváním se…..v podstatě jsou fakt oba placení za naprosté využití svého těla. Napadá mne že k etice fakt dobrého lancknechta patří udělat vše zač jsi byl zaplacen a tak jak jsi byl zaplacen. A dále vyrovnat se opravdu ošklivě s tím kdo tě najal a nezaplatil. Dá se něco takové odpovídající najít u děvek?

 22. černá vewiurrka

  Jinými slovy…..sou lidi co si nechají zaplati a dnes válčí za jednohozítra klidně za jeho nepřítele to platilo tak za renesance či třicetiletý války: To je již dnes fakt minulost. Zaměstnavatelem lancknechta je dnes korporace spolupracující s nějakým státem povětšinou a povětšinou i státem placená a zbrojená a s ním politicky spojená, a ta požaduje jistý životopis (např. představa že současný zaměstnanec Blackwateru před pár lety střílel Rusy v Čečně je mimo). To je asi nejznámější a nejelitnější žoldnéřský spolek dneška. Samozřejmě turbani mají své spolky, ale velká většina jich je dnes vázána a placena velkými státy….nejvíce USA. Je to výhoda, žoldáci se v žádných statistikýách padlých neuvádí, morálku a dovednosti mají vyšší než armáda a daj se použít na kdeco (např. Blacwater dělal ostrahu koncentráků v Afghánu a Iráku a žádný problém s tím ti hoši na rozdíl od běžných amerických MP neměli). Zkrátka, nevím o jediném státu co by zaměstnával děvky (snad krom tajných služeb). Jako děvka máš prachy dopt nejisté, jako žoldnéř po čertech jisté, a pohybuješ se jaksi dost v jiných sazbách, ale fakt je že máš zase velký výdaje, výstroj a trénink fakt není levná věc. Každopádně je o tom hafo dobrých stránek a je to fakt obchod se smrtí v pravém slova smyslu. V podstatě zlaté časy žoldáků nastaly za Bushe díky Iráku a Kolumbii. A bude ještě lépe, myslím…čím více bude třeba nejbohatší vláda světa páchat svinstva jež chce utajit a do nichž by vojáci nešli a leccos by jim za ně i hrozilo. Např. vraždy levicové opozice v Kolumbii včetně zneužívání symbolů Červeného kříže a podobně…myslím že se ještě dočkáme válek korporačních armád. Netřeba chodit daleko, např ve 2. čečenské válce byli žoldáci na obou stranách a v Bosně a Kosovu taky…

 23. černá vewiurrka

  CatalessiTo mi mluvíš z duše, bohužel "divošky" už dnes fakt vymřely. Jak se ti líbí např. Isladské ságy? Tam je takových žen plno..no a zajímavý film – doporučuju fakt všem – zejména moderním pohanům neb je tam fakt leccos se života vikingů a to nikoli v hollywoodské deformaci (pro tu nesnáším např. 13 válečníků – přitom Crichtinova kniha jež byla předlohou je suprovní) – bohužel jde opravdu těžko sehnat – Šarlatová kápě. Podle mne za to ženy nemohou neb takové ženy prostě vychovávaj silní muži a koukni se kolem sebe…na druhé staně je dost pravdy na poznámce jakéhosi sparťana před jakousi bitvou kterému když bylo vyhrožováno "zotročíme vaše ženy" tak lakonicky opáčil "naše ženy by zde mohly klidně stát místo nás"…Já osobně jsem měl to štěstí pár divošek potkat ale řeknu ti, dnes mají kolikrát moc smutný osud sleduješ li jejich další vývoj (cž činím). Taková žena je moc vzácným jevem a je nutno o ni mezi dnešními hyenoidními chlapy pečovat jako o vzácnou orchidej, což právě ty divošky moc těžko snáší. a necháš li je jít věř mi že dříve či později je nějaký degenerát či hyena dostane. Myslím že je to smutnou známkou nezadržitelného úpadku naší civilizace. Ostatně mám teorii že divošku má v sobě krátký čas každá, pouze většina žen se toho zalekne a z lenosti, pohodlnosti, zbabělosti, pokrytectví, sobectví či vypočítavosti (5 hlavních ženských negativních vlastností) ji prostě utlučou, což je škoda a mám zua to že starší kultury by jim to prostě buď netrpěly nebo je v tom aspoň nepodoporovaly. Čímž nic proti ženám – samci jsou na tom dnes ještě o poznání hůř…

 24. Vewiurrko, žoldák i děvka dělají to, zač jsou placeni. Pokud jde o pomstu na tom, kdo nezaplatí, od toho mají děvky své pasáky. Z toho, co píšeš, vyvozuji, že pasáci současných žoldnéřů jsou korporace.

 25. černá vewiurrka

  Allegore…máš recht taky si myslím že pokud si člověk umí sehnat kvalitní sex grátis proč platit za atrapu sexu? Na druhé straně fakt jsou lidi co nemaj šanci (postižení atd.) a je to pro ně velikým traumatem a co sem slyšel např v Holandsku maj nárok jednou ročně na služby profesionálky borci co sedí v ústavech pro cvoky což nemylím že je špatnej nápad. Tuším se o tom uvažuje i ve starobincích.

 26. Shrnutí debatyTuto debatu nelze shrnout. To si prostě musí každý přečíst. Děkuji všem diskutujícím za příspěvky, které jsou korektní, k věci, rozvíjejí nadnesené téma a jsou ke čtení. Považuji to za malý zázrak (výkřik do tmy číslo [13] nepočítám, je to výjimka potvrzující pravidlo).

 27. černá vewiurrka

  Kojote....to mne nikdá nenapadlo, ale máš fakt pravdu! A dodám – dokáží sedřít kůži z těla mnohem mnohem hůř než pasák…stačí si najít články o tom kolik Blackwater účtoval svým lidem v Iráku za jídlo – za stejné potravinové dávky jako měla běžná armáda…ideál je patrně oškubat, ale ne zcela…

 28. černá vewiurrka

  Kojote..…moh by sis stejně posvítit na jiné nešvary dneška (třebas houmlesáci, zadlužování), různý povolání (policajt, nezávislý novinář, manažer, vědec, atd), jejich archetypy, různé pro dnešek typické situace (např dávání úplatku, sprostota mezi lidma, švarcsystém, atd.)a podobně…myslím že je to vděčné téma a našel bys spoustu čtenářů neb psát umíš. Na články typu "Proč jsou xxx totálně mimo" je tvého tvořivého mozku škoda. A navíc s tím se fakt kloudná diskuze očekávat nedá, spíš si lidi pdo tím začnou nadávat – jeden souhlasí, druhej se nasírá…. V podstatě bys tu moh v reakcích na ty témata ze života shromaždovat příběhy lidí sem tam něco probleskne a samozřejmě je li to tvůj prostor což je moh bys je časem dle potřeby i nějak literárně vytěžit třebas…koneckonců můžeš popsat věci cos sám zažívala setkával se s nima jistě jich bude dost.

 29. Wefko, já si vždy psal o tom, o čem se mi právě chtělo, neb toto nejsou noviny či časopis, který se drží té či oné linie, ale osobní weblog. Vezmi to už prosím konečně na vědomí.

 30. Catalessi:Také mne skutečně vážně přitahují daleko spíš ženy silné, jak říkáš "divošky" než poddajné holčičky bez vůle, názorů…Asi mám nějaký severský geny:))J.K.: Rozdíl mezi penězmi a osobním citovým vztahem je pro mě v tom, že peníze mě nenaplní a neuspokojí. Jak už jsem říkal, hledat v tomto nějaké "objektivní argumenty" je základ věčné hádky, protože na odpověď "pro mě to je to samé" se prostě nedá říct nic než "a pro mě ne."

 31. J. K.

  Allegor: ano, súhlasim. pre teba peniaze ako artikel nie su zaujímavé, lebo pri ich pouzití sa u teba nedostaví pocit uspokojenia, aky sa u teba dostaví pri pouzití výmenného artikla emocie. usudzovat z toho na hodnotu vztahu všeobecne ale nemozno, je to výsostne subjektívna vec. tazko ti napriklad vysvetlim vyznam toho, ze platený sex moze byt za istych okolností podstatne intenzívnejsim, hlbinnejsím a bytostnejším zazitkom, nez bežný sex, ked pre to nemás príslusné "vnímacie orgány". v tom ja ale prave vidim určitý "zmysel": v rozsirovaní osobnej variability, vnímania, plnosti, záberu. keby sme zostali pri tomto príklade, tak zatial čo ja dokázem plne vychutnat kvalitu a "chut" bezného i plateného sexu, pre teba zostáva táto komnata zamknutá, si v tomto smere viac plochý. pre teba ovšem zážitky tohto druhu a ich vychutnanie ako aj integrujúci/dezintegrujúci dopad na osobnú sféru môžu byť nežiadúce; čo je opat z môjho pohladu postoj založený na nedostatku osobnej sily. taký je môj subjektívny názor a filozofia; nevnucujem, len konstatujem svoje videnie.

 32. Tak to tak vnímej, co já s tím. Já nejsem materialista, jsem duchovně a mysticky založený člověk, který přikládá sexualitě jiné spektrum významů.

 33. J. K.

  Allegor: Prečo sa ma už druhý krát pýtaš čo ty s tým? Opakujem, že nič, resp. to je snáď na tebe čo ty s tým – vymiename si názory, volá sa to diskusia. Bud v diskusii nepokračuj, alebo sa po vypočutí kazdého môjho názoru nepýtaj "čo ja s tym?", pôsobí to slabošsky. Ja tiež nie som materialista, ale duchovne a mysticky založený človek.

 34. A já jsem duchovně a mysticky založený materialista…

 35. Mně se pouze zdá, že tady není kam dospět.

 36. Libbor

  Super článek

 37. Díky. A ta diskuse pod ním také není špatná. 😉