Poznámka k dílu Rudolfa Steinera

Když jsem četl spisy jasnovidného vizionáře Rudolfa Steinera, měl jsem pocit, jako bych se obracel naruby, cítil jsem, jak se ve mně všechno bouří a cítím něco mezi bytostným odporem a fascinací.

Jeho díla jsem nemohl ignorovat jako pouhou fantasmagorii, i když se tak, zvláště pak člověku s přírodovědnými znalostmi, může jevit. To bych cítil jiný druh nechuti, ten druh, který zažívám ve chvílích, kdy se mi autor nějaké "esoterické" knihy snaží VELKÝMI TUČNÝMI PÍSMENY ZVĚSTOVAT NĚJAKOU PRAVDU. (Brrr!)
Steiner je jiný, působí dojmem, že se dotkl čehosi skutečného a navíc lze některé jeho principy využít v praxi. Když jsem o tom přemýšlel, uvědomil jsem si, že Kopernik ani tak neřešil fyzikální realitu světa, nešlo mu o skutečnost, ale o matematické zjednodušení výpočtů poloh planet, chtěl se zbavit komplikovaných kalkulací ptolemaiovských založených na představě složitých epicyklů. Přesto se posléze jednodušší teorie ukázala i jako objektivně správnější, i když obě poskytovaly srovnatelné výsledky. Analogicky ke Kopernikovi: Pokud by se podařilo navrhnout matematickou rovnici, jejíž aplikací by vznikl steinerovský systém cyklů, tedy jejich prostý matematický popis, dala by se tato rovnice matematicky vykrátit, zjednodušit. Výsledná jednodušší rovnice by z původního – "pozemského" úhlu pohledu dávala stejné výsledky, ale její střed by se mohl přesunout "od Země ke Slunci" (nemyslím teď ve steinerovských pojmech). Pokud bychom získali jednodušší popis, mohli bychom předpokládat, že tento popis se bude více podobat skutečnosti.
Ale možná je pokus vypořádat se s tím matematicky, jakkoli se v tomto směru nabízí kupříkladu práce s fraktální geometrií (steinerovy cykly uprostřed cyklů uprostřed cyklů takto opravdu působí), neschůdný. Možná celá záležitost chce nápad, inspiraci, ideu, která vše vyjasní, odstraní rozpory s podobou světa a jeho historií, jak je vcelku bezpečně známe, a navíc přinese i nějaké nové poznání. Rozhodně lze o Steinerových tezích uvažovat v oblasti dějin vědomí.
Věřím, že se k četbě Steinera v budoucnu ještě vrátím – třeba objevím úhel pohledu, který, když nic jiného, alespoň naznačí cestu…
Advertisements

komentáře 4

Filed under Magie-mystika-víra

4 responses to “Poznámka k dílu Rudolfa Steinera

  1. A

    slyšel jsem o dílu SteineraSpíše však o jeho vztahu ke školství,kterým chtěl vychovávat lidi spíše k moudrosti než k pouhému biflování…Cením si toho muže.Ovšem mám dojem,že ho nacisti moc v lásce neměli a jeho obdivuhodné školy zavíraly,až díky jím se dodnes nic ze Steinerových poznatků v praxi nepoužívá…Škoda.U těch filozofů,kteří se nám snaží zvěstovat nějakou pravdu bych nedělal brr,lepší že nějací filozofové jsou,a někdy jejich myšlenky,které jsem četl a zaregistroval velkými písmeny nejen s pobavením přečetl,ba jsem si uvědomil v jaké realitě se pohybujeme,neboť to nás odlišuje,a dává určitý pohled na samotnou podstatu naší existence.ExiStenz:-)

  2. A: vypadá to, že o tom zase tolik nevíš. Co se waldorfského školství týče, hledím na ně z mnoha důvodů, které zde nelze rozebírat bez znalosti díla Steinerova, dosti s podezřením…

  3. Wu

    Já koukám s lehkým podezřením na celou anthroposofii, a to i přesto, že jsem četl Štampachovu této nauce nakloněnou publikaci…Mluvíš konkrétně o nějaké oblasti (cykly vývoje?), nebo o Steinerových spisech obecně? Napsal toho hodně. Tedy ne že by to bylo důležité pro mě osobně, spíše pro jiné čtenáře článku. Já od Steinera četl pouze Tajnou vědu v nástinu a cítil jsem ani ne tak bytostný odpor, jako úžas nad spletitostí a konstrukcemi čistě "duchovědného" poznání.

  4. V tomto článku mám na mysli především ty cykly, ale od této nauky se odvíjí spousta praktických aplikací, do nichž se Steiner pouštěl, a které – přiznávám – nastudované vesměs nemám.