Ten opravdový satanismus

"No jo," ozývají se hlasy, "to, o čem píšeš, je celkem v pořádku, ale co ten opravdový satanismus. Lidské a zvířecí oběti, upálené kočky, vraždy nemluvňat a tak…"

Taková otázka vůbec není nová a vyjádřili se k ní LaVey i jeho nástupce Gilmore. Odpověď je jednoduchá: "My jsme opravdoví satanisté. Žádný jiný opravdový satanismus neexistuje." Tečka. Úchyl, který mučí a zabíjí a odívá to do satanistického rámce je asi tak satanista, jako je úchyl, který své mučení a zabíjení ospravedlňuje Biblí, křesťan.
Satanismus také není totéž co tzv. "černá magie". Satanista má úplně jiný přístup než černý mág. Typický černý mág zaleze do magického kruhu, může i obětovat nějakého živého tvora, pokud mu to jeho grimoár přikazuje, vyvolává různé entity a komanduje je, často ve jménu božím. Toto my satanisté neděláme – k silám, s nimiž pracujeme, přistupujeme s úctou jako k sobě rovným. Pubertální "vyvolávání Satana" je pubertální "vyvolávání Satana", nic víc. Je to pokleslá magie, která nemá nic společného s nějakým, jakýmkoli, myšlenkovým směrem, a proto ji nelze považovat dokonce ani za pokleslý či pokřivený satanismus či jakýkoli jiný světonázor. Setkal jsem se i s námitkou, že si nemohu dovolit říkat, že to, o čem píšu, je jediný pravý satanismus, protože někdo jiný, třeba ten, co vyvolává Satana a týrá přitom zvířata, má stejné právo označit se za satanistu. Takže: Ne, nemá žádné takové právo a to, o čem píšu, je v důležitých bodech jediný skutečný satanismus. Vysvětlím: Satanismus má nějakou prehistorii a moderní historii počínající rokem 1966. Jeho základní myšlenky jsou jasně vyjádřeny především v Satanské bibli. Jedná se, a to prosím zdůrazňuji, o myšlenkový směr. Proto je také složeninou ze "Satan" a "ismus". Můžeme se bavit o tom, co pod tento pojem spadá a co už je na okraji, můžeme se bavit o tom, zda sem patří teistický satanismus nebo třeba Temple of Set, ale počínání úchyla či puberťáka, který se snaží "vyvolat Satana" skrze ubližování zvířatům nelze považovat myšlenkový směr ani náhodou! Ostatně ani pubertální "hrátky se Satanem", byť by při nich žádné zvíře netrpělo, nelze za satanismus pokládat, prostě proto, že se nejedná o myšlenkový proud, o ucelenou životní filosofii. Nebo snad ano? Každý pochopitelně může prohlásit sama sebe za satanistu stejně, jako může každý prohlásit sama sebe třeba za pilota. Nastoupili byste do letadla, které by měl pilotovat člověk, který je vnitřně přesvědčen, že je pilotem, ale v životě neseděl ani v trenažéru? Pokládali byste takového člověka za pilota jenom proto, že se jím z jakéhosi podivného důvodu cítí být?
Nicméně s oběťmi je to přeci jen trochu složitější. Satanismus odmítá jakékoli zvířecí oběti, protože zvířata považuje za ryzí vtělení Satana coby životního principu. Rituální zabití zvířete je vlastně zabíjením Satana. Proto satanista zabíjí pouze pro potravu a v sebeobraně, protože takové akty jsou s životním principem slučitelné. Zabít či dokonce mučit zvíře jako oběť? Komu?! Vždyť sám satanista je vtělením Satana, proč by mrhal nějakým životem jen tak? A pokud chce pracovat s nějakou energií, má po ruce ten nejefektivnější zdroj síly, jaký existuje – sám sebe!
Zvířecí oběť je akceptovatelná jako součást nějakého pohanského rituálu a pro satanistu, který by se takového rituálu zúčastnil, je přijatelná v případě, že obětované zvíře je následně snědeno. Tradice satanismu neobsahuje ani tuto formu zvířecích obětí, nicméně coby satanista bych byl ochoten zúčastnit takového pohanského obřadu v případě, že bych věděl, že obětník umí zvíře usmrtit rychle a bez zbytečného utrpení, a že zvíře bude následně konzumováno. Satanista sám sebe považuje za zvíře – mučení zvířete je absurdním sebedestruktivním masochismem…
Poněkud jinak je to s oběťmi lidskými. Satanisté nejsou žádní Mirkové Dušínové: řídí se heslem, že bližší je košile než kabát (humanistická láska k lidstvu je jim cizí) a jsou schopni tvrdě hájit své zájmy. Rituál zničení, pakliže je uskutečněn dle pravidel (z nichž nejdůležitějším je fakt, že oběť si prokletí opravdu zaslouží), je svým způsobem formou lidské oběti. Satanista v té chvíli obětuje sám sobě – uvolňuje energii, kterou jeho nepřítel vázal, a jeho zničením získává více prostoru k životu. Můžete to pokládat za nemorální, ale tak to prostě je. A jsou známy případy, kdy oběť satanistovy zasloužené kletby skutečně zemřela.
Co je ovšem pro satanistu absurdní, je představa dětské oběti. Satanisté dosti misantropicky rozdělují lidi na minoritu těch výjimečných, kreativních a sebe-vědomých a na masu prostředních lidí, jenž jsou vzájemně do značné míry zaměnitelní a pro satanistu významní především jako pozadí, jako nezbytné plátno, na němž jsou namalováni vynikající jedinci. Co však satanisté uznávají, je potenciál. A dítě je ztělesněním potenciálu: Satanisté nedupají po výhoncích, protože nikdo neví, z kterého výhonku vyroste obdivuhodná květina a který dospěje pouze v plevel…
La Voisin… Ano, La Voisin je významnou historickou postavou, která k nám nepatří a patří. Bezpochyby to byla pozoruhodná osobnost, ale zřejmě vzývala Satana jako externí entitu a v moderním smyslu slova satanistkou nebyla. Na druhou stranu vytvořila fascinující blasfemický koncept černé mše, který dodnes skvěle funguje jako očistný rituál zbavující křesťanských nánosů. Obětování nemluvňat je pochopitelně z hlediska moderního satanismu nepřijatelné. Nicméně převzetí konceptu černé mše ukazuje, že satanisté bez výčitek svědomí přebírají nosné ideje bez ohledu na to, čím se jejich autor provinil. Je to praktické a proč se ušklíbat nad skvělým pokrmem jen proto, že recept na něj vymyslel masový vrah?
Existují satanistické skupiny propojené s ultrapravicí a nacismem. Vycházejí z myšlenek moderního satanismu, ale v mnoha směrech jsou extrémistické. Order of Nine Angles má koncept lidské oběti, jíž představuje člověk, který je pokládán za zbytečného a který si to podle nich zaslouží. Tyto skupiny jsou okrajové, nicméně je za satanisty považovat lze stejně, jako lze považovat členy extrémních křesťanských sekt za křesťany. Jde však o marginální fenomén (je otázkou, zda například O. N. A. vůbec ještě existuje – jejich zakladatel Anton Long údajně přestoupil k islámu – a zda tento řád opravdu nějakou lidskou oběť uskutečnil, nebo zda šlo jen o velká slova).
Specifický je norský satanismus spojený s novopohanstvím a vyznačující se občasným pálením kostelů. O tomto fenoménu toho moc nevím, až se dozvím, napíši. Jen podotýkám, že LaVey odmítá jakoukoli formu útoku na cizí majetek jako nepřípustnou.
Co však dělat s blbečky a úchyly, kteří pod hlavičkou satanismu ubližují zvířatům (nebo dokonce vraždí)? Lze snad mezi nimi páchat nějakou osvětu, vysvětlovat jim, že toto není satanismus a vést je ke správnému satanskému chování? Předně, jak řekl LaVey, satanismus není pro blbce. Proto ani nemůže k blbcům promlouvat, nemá na to takříkajíc metodiku. Napadá mne jediný možný způsob osvěty, jenž by se dal na takové lidi použít – chytit je při činu, zmlátit je tak, že je vlastní matky nepoznají, ustřihnout jim vlasy a pohrozit jim smrtící kletbou v případě, že se to bude opakovat (burani týrající zvířata by mohli věřit, že ty vlasy jsou důležité…). Problémem je patrně jen ono přichycení při činu – satanisté nejsou detektivové a nedovedu si představit, že by měli dostatek času a lidí, aby provozovali nějaké "hlídky" a pídili se po tom či onom zvrhlíkovi či hlupákovi. Takové věci by měla dělat policie, týrání zvířat je trestný čin. Jenže… víme, jak to chodí, policistů je málo atd…
Naštěstí pokládám takové jevy za okrajové, pouze občas hodně viditelné, a nebýt jednoho mého čtenáře, ani bych o žádném takovém konkrétním jevu v naší české současnosti nevěděl. Takže tolik k problematice opravdového satanismu. Mám-li to shrnout, pak pokud budete přemýšlet, zda nějaký fenomén může spadat do oblasti satanismu, vždy si položte kontrolní otázku: "Je to, co vidím, založeno na nějaké filosofii? Na nějakém myšlenkovém směru?" Pakliže zní odpověď ne, o satanismu nemůže být řeč. Pakliže ano, je třeba jev podrobit další důkladné analýze. Doufám, že příště postačí jen odkazovat na tento článek…
Advertisements

komentářů 17

Filed under Úvahy o satanismu

17 responses to “Ten opravdový satanismus

 1. Irwiuss

  Pěkné shrnutí… Zajímavé ale bylo, jak jsi narazil na to propojení některých satanistů s ultrapravicí. Ty podobnosti tam jsou-holé hlavy, červená barva, "filosofie silných", pocit vlastní nadřazenosti… Když jsi nedávno tady na blogu zmínil satanské heslo "Might s right" tak mi vyplynula další podobnost… Neříkám, že jsou satanisté náckové, fašisti či jiná paka, chraň bůh… Ale ty podobnosti tam jsou, to ano. Jde o nějaký novodobý martický proud? Či jsou toto společné znaky pro silně pravicová uskupení? Jak se na to díváš?

 2. No…fakt je, že se mi nechce číst ty tvoje nekonečný traktáty. Občas něco přelítnu očima a jdu od toho. Ale podařilo se ti vypěstovat ve mně alergii na to zparchantělý slovo… "satanismus".

 3. Irwiussi, ultrapravicový satanismus, respektive – přesněji řečeno- satanismus propojený s ideami nacismu – skutečně existuje, typickým příkladem je O.N.A. Je třeba konstatovat, že to je myšlenkový směr a je třeba jej do satanismu počítat, ale je to dost okrajová záležitost. Už jsem se o tom zmínil jinde.

 4. @Teo, není na světě člověk ten… To, co nechceš čís, nečteš, to je v pořádku. Ale není mi jasné, proč to, co nečteš, komentuješ.

 5. No,satanista ze mě už asi nebude. Některé pojmy se kterými ve svých článcích operuješ jako : nadřazenost ,elita ,lůza ,svoloč …,mi prostě nejdou pod vousy. I když přiznávám ,že mi možná vadí spíše ty pojmy samé ,než to co se za nimi skrývá. Když vysvětluješ ,co si pod nimi představuješ ,tak už z toho takovou kopřivku nemám.Každopádně čtu tvoje články rád ,protože o satanismu toho vím málo a je mi nějak sympatičtější získávat informace od konkrétního člověka ,který si svůj satanismus žije ,než z ideových proklamací nějakých oficiálních stránek. Těší mě,že to co mi o satanismu kdysi tloukli do hlavy křesťani (např. právě ty krvavé oběti)je pravdě na hony vzdálené.

 6. Miky, to víš, satanisti mají huby nevymáchané. 🙂 Jinak díky za komentář, vzhledem k tomu, že tyto články v žádném případě nejsou míněny misijně, tak mi vůbec nevadí, že se satanistou nestaneš 😉

 7. warhammer

  Zrovna poslouchám nové zvěrstvo od Behemoth- Evangelion.Radím si to poslechnout, je to totální dokonalost.Ave Satanas.

 8. Díky za tip. Nechtěl bys to, pokud to máš v MP3, nahrát na flyshare.cz? 😉

 9. Petr

  Jsi opravdu chrlič článků a osobně obdivuji tvoji sílu odpovídat na dementní reakce spousty kritiků tvé životní filozofie.Já sám už neřeším tohle stádo tupých ovcí co odsoudí věci jim neznámé.Lepší je jen mávnout rukou a neřešit. Možná vyvolávám opět nějakou debatu, ale je mi to jedno.Jednou jsem tu také reagoval na nějakou zhovadilost a hned tu spousta PC mystiků měla najednou spoustu práce.

 10. warhammer

  Pro Irwiuss:Takže ty satanistu poznáš podle holé hlavy, červené barvy, a "filosofie silných"? Nechci tě poučovat, ale neonacistická hnutí jsou pravicové politické hnutí se sociální ideologií, kdežto satanismus je filozofie lidí, odmítajících politiku, politickou kontrolu a ideologické smetí. Satanisté jsou uctívači dokonalého lidství, neonacisti uctívají politické modly.Satanisti si neholí lebky, jako symbol příslušenství k satanské filozofii, ale jen, pokud se jim to líbí.Ne že by nebyly výjimky, ale myslím, že apolitičnost je pro satanismus typická. Stejně je politika, stejně jako náboženství jen sdružení pokrytců využívajících masy ke své slávě, která je ovšem nakonec zničí. Satanisty sláva nezničí- nejsme totiž snobští a pokrytečtí.S tím martickým proudem máš možná pravdu, to jo… Pro Mike:Nadřazenost, ani elitářství nejsou pro satanistu prvořadé. Prvořadý jsem JÁ a až potom výstřelky.Pro Kojot:Já to poslouchal zatím jen na youtube.Ale radím ti dobře, poslechni si to. Už the Apostasy bylo výborné, stejně jako EP Ezkaton.Ave Satanas.

 11. Petře, inu, někdy na to mám sílu a někdy už mám chuť odesílat lidi do patřičných míst…Warhammer: Díky za komentář. Mimochodem – máš v tom velice jasno, máš dobré názory, takže, pokud je Ti nad 18, nechtěl bys vstoupit do PČSCHCS? S radostí bych Tě doporučil. 😉 Tedy pokud už členem nejsi…

 12. warhammer

  Pro Kojot:To je zajímavá nabídka. Osmnáct mě je, to není problém, ale zato je hodně velký problém, že se teď musím soustředit na školu (jdu do čtvrťáku ) a hlavně na maturitu. Po maturitě si můžu dělat co chci, ale bez ní si můžu leda… . Takže ještě nevím, ale budu o tom hodně přemýšlet.Ave Satanas.

 13. 2 Warhammer: Hodně štěstí a píle! Pavel Brndiar se zmínil, že mu lezou na nervy lidi, kteří prosí o rituál zajišťující úspěch při maturitě, takže bude jen dobře, když počkáš 😉

 14. Vymezení satanismuAhoj, Úplně bych nesouhlasil s tím, že je možné vymezit, kdo je a kdo není satanista. Pokud se na to dívám čistě z hlediska popisné religionistiky, pak nemám možnost rozlišovat nějaký "pravý" satanismus. Satanismus je především směr, jehož počátky jsou zahaleny neprostupnou mlhou, a pokud nepřijmeme za důvěryhodné zdroje dokumenty inkviziční, nemáme prakticky šanci tou oponou proniknout. De facto první důvěryhodně a prodrobně zachycené údaje o uctívání Satana pocházejí až ze dvora Ludvíka XIV. (Guibourg a spol.), kde tedy docházelo k vraždám. Zabrousíme-li do 18. a 19. století, vystoupí do popředí spíše zhýralé hrátky společenské smetánky (Hellfire je nejznáměnší příklad), kdy participantům o nějakou spiritualitu šlo asi tolik, jako krávě na pastvě. Samozřejmě celou (zmapovanou) historii satanismu provázejí ojedinělé násilné trestné činy ve jménu Satana, u nichž těžko můžeme rozlišit, byla-li jejich motivem skutečně nějaká náboženská víra, sexuální i jiné deviace nebo něco úplně jiného. I hranice deviace jsou samozřejmě značně sporné a neostré. Co je samozřejmě rozhodně nesmysl je představa, že "nenásilní" satanisté, jako jsou členové vašeho Chrámu, jsou "děti, co si na to hrajou", zatímco existují skupiny "velkých", "opravdových" satanistů, jenž provozují zvířecí a lidské oběti, znesvěcují posvatná místa křesťanů a podobně. Opak je pravdou, násilnou trestnou činnost či vandalismus ve jménu Satana mají samozřejmě v drtivé většině na svědomí jedinci (post)puberálního věku, jejichž satanismus se sestává z pár heslovitých klišé okoukaných z brakových televizních hororů a záhadologických časopisů. Nicméně jen těžko nalezneme kritérium, na jehož základě tyto výstřelky ze satanismu můžeme vyškrtnout, pokud tedy nechceme vyškrtávat ze škatulky "křesťanství" těch cca 100 000 mrtvých při inkvizičních procesech, ze škatulky "Islám" celou tu krvavou historii (pravda, tam by toho po vyškrtnutí zbylo podstatně méně, ačkoliv nikdo nepopírá vliv zejména Bagdádského centra a odtud přeneseně působení muslimů na Pyrenejském poloostrově na rozvoj středověké vzdělanosti), z Buddhismu války uvnitř Tibetu, jenž se skrývaly za pláštíkem střetů bönu s buddhistickými školami, popř. škol mezi sebou.Mám za to, že pojem satanismus musíme chápat v celé jeho šíři a rozmanitosti, přičemž je pochopitelně zcestné vztahovat na celý ten široký pojem jakékoliv plošné hodnotící stanovisku, stejně jako držet se absurdní, leč hluboce zakořeněné pověry, že "satanismus je sekta."

 15. Allegore – díky za podnětný příspěvek. Intence mého článku byla ovšem spíše praktická, tedy že existuje vcelku jasně kodifikovaný novodobý satanismus založený na LaVeyově filosofii a pak ty excesy. A protože je těžké určit hranici – tak, jako třeba i u křesťanství – stanovil jsem, že je třeba při posuzování toho, co je satanismus, vycházet z mainstreamu. Uvedu příklad: Stačilo málo a místo křesťanů nikájského vyznání víry by převládlo ariánství. Přesto dnes posuzujeme ariány jako křesťanskou herezi. A můžeme vést diskusi, zda ariáni jsou či nejsou křesťané a bude to záležet na kritériích, která zvolíme. Takže je vždy těžké vymezovat. Ale jak jsem napsal, tento článek není pojednání o všech detailech problému, ale snaží se spíše o zřetelnost a srozumitelnost.

 16. Rowen

  A sakra…"Pavel Brndiar se zmínil, že mu lezou na nervy lidi, kteří prosí o rituál zajišťující úspěch při maturitě, takže bude jen dobře, když počkáš ;)" Sakra, a to jsem si myslela, že by mi mohl alespoň držet palce 😀

 17. A to on určitě bude 😉