Satanismus jako výjimka a nebezpečí

Dokážete si představit společnost, v níž by satanismus představoval světonázor většiny? Taková představa je vpravdě contradictio in adiecto. A je to také jeden z mnoha důvodů, proč se "tomu" říká satanismus, to označení je – mimo jiné – pojistka chránící satanismus před takovou vulgarizací.

Nietzsche (v Radostné vědě) napsal, že kdyby v každé době neexistovala převaha lidí, které uráží jakékoli fantazírování a myšlenkové výstřelky, lidstvo by již dávno zahynulo. Dále píše: "A největším dosavadním výkonem lidí bylo, že se navzájem o mnoha věcech dohodli a uložili si zákon dohody – ať už jsou tyto věci pravdivé či nepravdivé. … Je tedy zapotřebí ctnostných intelektů, – ach! raději použiji slovo méně dvojznačné – je zapotřebí ctnostné hlouposti, je zapotřebí neotřesitelných udavatelů taktu pomalého ducha, aby věřící velké celkové víry zůstali pohromadě a dále tančili svůj tanec: tak káže a nařizuje potřeba prvního řádu. My druzí jsme výjimkou a nebezpečím, – nám je vždy třeba obhajoby! – Nuže, je vskutku možné říci leccos ve prospěch výjimky, za předpokladu ovšem, že se nikdy nechce stát pravidlem." (s. 83)

Satanismus už z principu neusiluje o většinovost, nechce se stát světonázorem stáda, neboť by tím popřel sám sebe. Je třeba, aby zůstal výjimkou a nebezpečím, aby zůstal záležitostí aristokratů ducha (a to zdaleka ne všech), aby inspiroval a dodával sílu těm, kdo jsou toho skutečně hodni, a neplýtval síly na masu prostředních lidí, jenž jsou, řečeno slovy Liber AL vel Legis, otroci, kteří mají sloužit. Za těchto podmínek lze skutečně ve prospěch satanské filosofie říci mnohé. Například to, že lidé kromě "zákona dohody" potřebují i špetku toho nebezpečí, nějaké ty padouchy. Když o tom tak přemýšlím, nemohu se zbavit dojmu, že satanismus v konečném důsledku slouží celku stejně, jako například televize a jiné jí podobné masové trankvilizéry, že pocit svobody, který jako satanista cítím, je jen dalším nástrojem udržujícím společnost pohromadě – filosoficky vzdělaní jistě poznali, že se mi teď do myšlenek vloudil starý dobrý Hegel (v této chvíli navíc okořeněný dickovskou paranoiou).

V těchto intencích je možné uvažovat i o devátém bodu satanského devatera: "Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu" (Satanská bible, str. 21) Dnes již církev nemá na společnost tak totální vliv jako v minulosti, ale to neznamená, že nějaký ten Satan pro chod společnosti není zapotřebí. Myslím, že v tomto smyslu je možné bez problémů nahradit slovo "církev" slovem "společnost". Satanisté mohou roli satanského aspektu ve společnosti úspěšně zastávat…

Ať už je tomu jakkoli, jsem rád, že v té hře "světového ducha" vystupuji v kozlovské roli "výjimky a nebezpečí" a ne v roli ovce.

LaVey píše (The Devil΄s Notebook, str. 61), že svět je divadlo, ale jen nemnozí se kvalifikují jako skuteční herci. Mnohem více lidí účinkuje v komparsu. Hrajme tedy své satanské role, dokud nás to baví a máme dost sil (dodávám já). Možná přijde čas, kdy – předtím, než navždy divadlo opustíme – na chvíli usedneme do hlediště a s vědoucím úsměvem budeme sledovat výkony nového pokolení Hvězd…

Literatura:

LAVEY, A.,S. The Devil’s Notebook. Los Angeles: Feral House, 1992.

LAVEY, A. S. Satanská bible. Praha: Reflex, 1991.

NIETZSCHE, F. Radostná věda. Praha: Československý spisovatel, 1992.
Advertisements

komentářů 24

Filed under Úvahy o satanismu

24 responses to “Satanismus jako výjimka a nebezpečí

 1. Jedna věc mě zarazila Kojote, to, že Satanismus usiluje o nevětšinovost. Přijde mi to jako filosofie pro filosofii. Mělo by jít o to propagovat nějakou podstatu a je ejdno jestli se stane většinovou nebo ne. V případě, že by Satanistická filosofie sztala většinou tak se do ní Sataisté začnou distancovat?

 2. názor většinyTo dá rozum.Satanismus je od pohledu vystavěný na tom, že je záležitostí pro elitu a menšinu, která se nějakým způsobem vymezuje vůči většině (v některých formách i konstruktivně a přínosně).Ostatně právě to je jeden z důvodů, proč zástupci směrů, kteří věří, že jejich přístup se může, a dost možná *má* stát celospolečensky přijímaným, ba případně až většinovým, vůči satanismu vymezují jako vůči směru, který s jejich vlastním přístupem nemá nic společného.

 3. Pokud to chápu správně, tak v případě, kdy by se satanistická filosofie stala většinovou tak by přestala být satanistickou filosofií.

 4. Vida, Euriku, jsou chvíle, kdy s Tebou i souhlasím 😉 Cody, myslím, že Darken to vystihl naprosto přesně. "Podstata", kterou satanismus propaguje, je skutečnost, že většina lidí je kolektivního (nebo, drsněji, stádního) typu a satanismus je ryze individualistický. Je to prostě jedna z použitelných filosofií pro krajní individualisty, nic víc, nic méně. Představa, že by někdy v budoucnu většinu populace tvořili vyhranění individualisté, mi připadá jako krajně fantastická. Takže satanismus se většinovou filosofií stát nemůže a pokud by se jí stal, už by to nebyl satanismus. Ostatně například Gaahl z Gorgoroth v televizním dokumentu, na který odkazuje Mob, prohlásil, že i většina návštěvníků blackmetalových koncertů, bez ohledu na obrácené kříže a bafomety na krku, nejsou kozli, ale jen ovce…

 5. Takže hlavní idea satanismu je… nadřazenost ostatním? Hmm…, to je hloubka :-).

 6. No, Jessie, spíš VÝŠKA, ne? 😉 A ano, je třeba to říci jasně a zřetelně: Satanismus má více nosných idejí a ano, jednou z nich je tvrzení, že lidé si nejsou rovni a satanismus je pro ty, kdo se vymykají. Po pravdě řečeno si myslím, že spousta rovnostářství hlásajících "dobráků" pokládá sama sebe za nadřazené, ostatním ale – na rozdíl od nás – to nepřizná druhým a často patrně ani sobě.

 7. Kojote, neber mě, prosím, jako nějakého oponenta za každou cenu. Já se to opravdu snažím pochopit. A hledám v tom logiku: když je "vymykání se" něčím žádoucím, tak to musí být nějaká jiná kvalita, nejen odlišování se od většiny za každou cenu. Pokud tu kvalitu definuješ, tak bude teoreticky dostupná i té většině. A pak už to nebude vymykání se…

 8. No já hlavně nechápu, proč lidé ve jménu individuality lezou do řádů nebo církví nebo si osvojují cizí filosofii :-/.Asi mám nějaké jiné, ultra pojetí individuality a odlišné nároky na "elitu":-), dle čehož je člověk sekta sama pro sebe a musí být schopen vytvářet filosofické myšlenky své vlastní…

 9. Vezmu to od konce, takže: Ale no tak, Catalessi – přeci nežijeme v duchovním vzduchoprázdnu. Neříkej mi, že jsi celou svou osobní filosofii vytvořila bez jakýchkoli jiných vlivů. Převzít nějaké myšlenky a na nich dále stavět nepokládám za hanbu, ale za naprosto logický krok, který učinili i ti největší myšlenkoví velikáni (naopak lidé nevzdělaní, kteří za filosofii pokládají hospodské tlachy, se nikdy nedopracovali k čemukoli hodnotnému). Satanismus pokládá studium za zásadní ctnost odpovídající závažnosti víry u křesťanů, takže podporuje a nikoli omezuje vytváření vlastních filosofií.K těm řádům a církvím: Church of Satan (kam se také hodlám posléze přihlásit), je nehierarchická a je jakýmsi klubem nezávislých individuí, jež spolu mohou a nemusejí být v kontaktu. PČSCHCS se řádu podobá více, to uznávám. Pro satanismus jako takový bych jej nepotřeboval, mohl bych být stejně dobrým satanistou i bez něj, ale dává mi příležitost ke skupinové magické práci a možnost komunikace s podobně smýšlejícími lidmi – a to vše aniž by jakkoli znásilňoval mou individualitu. Takže v tomto směru je pro mne obojí v pořádku.Jessie, satanismus je TEORETICKY dostupný úplně každému. Ale protože je to pragmaticky zaměřený směr, který vnímá svět takový, jaký je, tak ví, že PRAKTICKY je dostupný jen menšině a že to tak s pravděpodobností hraničící s jistotou i zůstane. Úvahy o tom, co by se stalo, kdyby se většina lidí stala nekonformními kreativními individualisty pokládám za ztrátu času, protože je užitečnější zabývat se spoustou pravděpodobnějších věcí…

 10. Catalessi

  Vidím rozdíl mezi inspirací a členstvím asi jako mezi hudební skupinou, která se inspirovala svými předchůdci a fanouškovstvím :-). Prostě nepotřebuju knížky ani jiné lidi, abych věděla, jak mám žít. V dějinách organizovaného satanismu stejně každý, kdo přišel s něčím vlastním (se lišícím), se posléze trhnul – a v zásadě zůstávali ti, kteří opakovali již vyřčené … Ale respektuju, že každý na to nemá. Jinak individuality spolu mohou navazovat kontakty i bez členství a nějakého umělého bratrství, dnes máme např. internet:-).

 11. Catalessi, já nemám sílu se s Tebou přít. Kdybys například mohla vstoupit do magického společenství s jehož myšlenkami a přístupem by ses ztotožňovala a které by působilo u nás a umožňovalo Ti tak participaci na kolektivní magické práci, zvažovala bys to? A klidně mě považuj za satanistického "fanouška", nemám s tím problém. Jen Tě ujišťuji, že jsem se k satanismu dopracoval zcela sám nikoli na základě četby a převzetí Satanské bible ale na základě vlastní životní cesty a studia. Napíšu o tom článek.

 12. Musím se přiznat, že do přečtení tothot článku jsem se Satanismem sympatizoval. Ale pojetí životní filosofie, kdy musím za každou cenu individualista a nedejbože abych souhlasil s něčím s čím souhlasí větší množství lidí, protože to je to echt satanské, jinak nejsem satanista a navíc póza my jsme ti zlí a nebezpeční, je pro mě osobně opravdu neakceptovatelná. Přijde mi, že v tomhle pojetí jde jen o image než o cokoliv uvnitř. A souhlasím s Catalessi, že abychom zdůraznili naši individualitu a nestádnost tak si založíme organizaci – CS – … ech to je na mě moc silný kafe.

 13. Cody, žijeme v době, kdy jsou všemožné světonázory, filosofické i náboženské, dostupnější něž kdykoli předtím. Stačí sáhnout do regálu, vybrat si ten, který Ti vyhovuje a na který máš, zaplatit příslušnou sumu a odejít. Nebo si jako kutil můžeš na koleně vyrobit světonázor vlastní, ale nabídka je tak široká, že se to nevyplatí – úsilí a čas tomu věnované by bylo možné úžitečněji investovat jinam. Mimochodem: Mnohé z modelů světonázorů, které jsou na pultech, jsou stavebnicové povahy a umožňují širokou škálu uživatelských nastavení. Co chceš víc?

 14. Catalessi

  No já jen v podstatě opakuji, co jsem při jiné příležitosti řekla o saturnismu (připomínám, že se považuji za free-style saturnistku). A tedy že nechápu, jak je možné ve jménu Saturna, misantropa, zakládat okultní řády.Ještě jednou říkám, že svou větu uvozuji osobním nepochopením a nikoliv osdouzením. Kdybych to pochopila, možná se přidám :-).

 15. Catalessi

  [13] Myslím, že v otázce duchovní praxe se vždycky vyplatí mít svůj vlastní světonázor, založený na vlastních zkušenostech – troufnu si i říct, že to je to, co dělá mága mágem. Lidé se sružují za tím účelem, aby společně lépe prosadili své cíle – např. lobování ve svůj prospěch. Ale musí se ujišťovat v tom, že jsou jejich cíle totožné s cíli skupiny a naopak nevedou k potlačení jejich individuality. V drtivé většině se jedná o cíle ne-duchovní, ještě nikdy nebylo prokázáno, že by nějaká entita upřednostnila větší počet evokatérů před jediným. Záměrně mluvím o evokaci, poněvadž satanisté neuctívají (se nikomu neklaní).Naopak se setkávám často s lidmi, bohužel častěji se ženami, které pocitu duchovního porozumění s druhými obětují své zájmy a svůj prospěch. Podobně jak ve filmu Výchova dívek v Čechách takováto osoba dělá zrovna to, co její partner/ka, a mění své zájmy spolu s partnery. IMHo je to reakce na potřebu duchovní/duševní blízkosti a úzkost z lišících se názorů.

 16. Catalessi, díky za komentáře. V podstatě souhlasím, jen s tou výhradou, že pokud se dopracuji k nějakému světonázoru a zjistím, že je identický s nějakým zavedeným, pak nevidím důvod proč se nedat dohromady s obdobně zaměřenými lidmi. Navíc pokud pro své uspokojení uvítám nějakou tu pěknou ceremonii, je to velice vhodné. Lidé se samozřejmě stávají členy různých společenství z mnoha různých pohnutek, to je téma na několik knih…

 17. Codýsku,povídej se na to takle. Přibližně 80% lidstva patří do kategorie tupé stádo. To jsou ti nudní úřednící v bance, maj manželku, mají jednoho až dva haranty, jezdí jednou až dvakrát ročně na dovolenou, koukají na novu a věří tomu, co říkají ve zpravách.Dalších cca. 15% bych zařadil do kategorie alternativní stádo. To jsou lidé se stádní mentalitou, kteří nechtějí být členy mainstreamového stáda, týká se to hlavně mladších lidí. Ti obvykle studují nějaký humanitní obor s mizivou perspektivou získat v něm práci (religionisti, filosofové a jiné), často se věnují různým duchovním naukám, kouří trávu a pravidelně veřejně masturbují s tibetskými vlaječkam protože je to cool a to přesto, že o historii Tibetu vědí absolutní hovno. Věří tomu že jsou jiní než tupé stádo, ale jejich obzor je stejně omezený.Pak máš tak 4% na různé extremisty kteří si myslí, že znají geniální způsob jak vyřešit všechny problémy světa, kterému vůbec nerozumí. Dosáhnout toho chtějí buď vyvražděním všech ostatních ras, znárodněním majetku bohatých nebo třeba prohlášením Ježíše Krista polským králem.No a pak máš to 1% ze kterého se rekrutují satanisté. Lidé kteří systém opravdu prohlédli a v rámci možností se od něj dokázali odpoutat, kteří opravdu dokáží pochybovat o všem a přemýšlet nezaujatě. Ti se mohou a nemusí sdružovat.Kdyby lidé začali hromadně konvertovat k satanismu, tak se stane to co se stát musí. Ti lidé nedokáží ve své životě uplatnit principy satanské filosofie, budou každou sobotu večer navštěvovat černé mše, kde budou v černém sledovat jak kněz souloží oltář, budou poslouchat jak mají být individuální a třeba si u toho i společně zazpívají. Budou se nazývat satanisté, ale nebudou satanisty.Vysvětlivky pro Codyho:80,15,4 a 1 procent jsou velmi hrubé odhady nepodložené statistikou. V důsledku společenského vývoje mohou tato čísla mírně kolísat.Popis člena každé skupiny je přehnaný a do jisté míry dovednený ad absurdum a slouží jako typické příklady. Tzn, že člen stáda tupého nemusí být nutně bankovní úředník a člen stáda alternativního nemusí nutně studovat humanitní obor. P.S. Upřímnou soustrast všem co to přečetli celé.

 18. sw

  hoří a přihořívádovolte abych vám ve spolek poslal další přízpěvek.Osud celého světa leží v rukou politických a náboženských velmocí.Malé strany a církve,kromě toho ještě neregistrované to mají těžké.(lehké?)At už jsou lidé okultisti nebo atheisti nebo theisti všichni jsou dobří nebo zlí.V očích boha ,každý člověk je obyčejný lump nebo cvok pro kterého by se měli stavět rehabilitační tábory,jako ty státní a soukromné ústavy pro lumpy a cvoky či politické vězně a pseudoblázny.To platí i pro všemožné kulty a sekty či trampské osady a hippi kolonie nebo teologické odbory pro všechny takové křestanské máfie a satanové policie o kterých tady píšete.Vyznávání či poznávání svého boha může jít dohromady nebo zvlášt.Diskuze je za účasti monologů,dialogů atd jako kdyby mluvili karizmatickými jazyky s tvůrčí činnosti a životní energii ,ale taky aby se souřadně trefili do černého v poznávání povahy a povolání člověka.Bohactví a sláva před světem není jako bohactví a sláva před bohem.Tajemství není ještě odhaleno a kdo je zvědavý bude brzo starý!!!.

 19. Catalessi

  Darken: Jak se pozná, že Ti z kolonky 1% nejsou jen jinou variantou 15%, tedy alternativní stádo?To, že prohlídli systém (makat a šetřit na dovolenou) a nevěří v něj, to si myslí i většina lidí za mřížema Valdic – ale svobodnějšími je to nedělá. :-/

 20. Darkenku,dodal bych že 99% lidí si myslí, že je to jedno procento.

 21. Catelessi: Tahle otázka se nabízí sama. Odpověd: Těžko… Podle mě jde primárně o to, jak kriticky ten člověk přistupuje nejen k svému okolí, ale hlavně k sobě. Ač to z mého příspěvku tak nevyznělo, tak neustále kontroluju sám sebe, zdali vidím věci takové jak se jeví, nebo tak jak si je přeju vidět.Co se týče lidí ve tvém okolí, asi lze takto zařadit jen o ty které znáš dlouho a víš jak reagují na různé situace.Ale opravdu těžko to asi někdy budeš vědět na sto procent… ani u sebe ne, natož u jiných.Cody: Mýlíš se. Existuje obrovská skupina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že svět je jak má být, že je vše víceméně tak jak se jeví a být jedním z mnoha jim vyhovuje.

 22. Rowen

  Catalessi : Jde o sebeidentifikaci a lidi s podobným způsobem uvažování. Ovšem, není satanista jako satanista. Každý si filozofii přebere po svém. Nic není dáno. LaVey ukázal lidem základ, na kterém mohou stavět nebo ho také rozvinout do úplně jiných směrů. To je věc každého individua. Nejde o nějaké sdružení. Pokud tě zajímá biologie, ráda se sejdeš s nějakým biologem 🙂

 23. Rowen

  Možná jsem řekla špatně, že DAL základ. Spíš ho ukázal veřejnosti. To o čem se zmínil v Satanské bibli již dávno existovalo a existovalo by to i bez jeho přičinění. Jen by možná nikoho nenapadlo, že jde o satanismus.