Zpochybňování holocaustu, Izrael a židovská hra na pocit viny

Pan Stwora, vydavatel Zvědavce, je vystaven trestnímu stíhání za to, že přeložil článek zpochybňující některé aspekty holocaustu a zveřejnil jej. Už se k tomu vyjádřili Martin Malý a Petr Koubský a s jejich pohledem nelze než souhlasit. Já se nad celou záležitostí zamyslím trochu jinak a politicky méně korektně, neboť politická nekorektnost mě v poslední době baví.

Článek, za nějž je pan Stwora popotahován, je špatný. Snaží se zpochybnit počet židovských obětí na základě rozporů v heslech na Wikipedii (sic!), zpochybňuje existenci plynových komor, za vším vidí sionistické spiknutí, odvolává se na Protokoly sionských mudrců (prokázaný padělek) a všechny naléhavě prosí, aby jeho slátaninu šířili dál. Jeho zveřejnění na Zvědavci poukazuje na mizivou rozlišovací schopnost pana Stwory v roli redaktora, za což si vyslouží můj osobní trest – ani mne nenapadne, abych mu přispíval na provoz jeho webu.
Nicméně není to poprvé, co je někdo trestán za pochybnost, a vzhledem k tomu, že pochybnost patří k zásadním satanským ctnostem, musím se pochybnosti a práva na ni zastat.
Předně: Je o čem pochybovat? Osobně nemám pochybnosti o existenci plynových komor a o milionech židovských obětí holocaustu. Ale chovám pochybnost týkající se onoho magického čísla 6.000.000. To číslo je chováno v úctě coby posvátné a pokud se jej někdo dotkne, hned je podezřelý. Já se jej tedy dotýkám: Co když to byly "jen" čtyři miliony? Byla by tím snad hrůznost holocaustu o třetinu menší? Po pravdě řečeno klidně mohlo být židovských obětí opravdu šest milionů, ale proč má být někdo popotahován za to, že počet obětí spočítá jinak? Nejsem historik a nemohu celou záležitost kvalifikovaně posoudit, pouze konstatuji, že lpění na tom čísle mi připadá podezřelé, protože v mnoha jiných, rozuměj méně citlivých, oblastech se historikové rozcházejí, třeba proto, že přikládají různou váhu různým zdrojům informací.
Už jsem se zmínil, že nevěřím v existenci židovského spiknutí? Ne? Takže: Nevěřím. Věřím v různá lokální spiknutí, věřím v existenci vlivových skupin, ale nevěřím v jakékoli celosvětové spiknutí, protože by to nefungovalo. Taková síť by se zpřetrhala vlastní vahou. Lidé, bez ohledu na národnost, sledují spoustu různých zájmů a nejsou schopni globálního koordinovaného počínání dlouhodobého charakteru. Jsem o tom hluboce přesvědčen.
Nevěřím tedy ve spiknutí, ale co vnímám jako naprosto evidentní, je snaha některých židovských představitelů a představitelů státu Izrael vyvolávat v lidech dojem, že si za utrpení způsobené nacisty zaslouží nějaké zvláštní ohledy. Ne, nezaslouží si vůbec žádné zvláštní zacházení, žádná privilegia. Zaslouží si stejné zacházení, jako kdokoli jiný. Nemají sebemenší právo vyvolávat pocit viny v lidech, kteří se na holocaustu nepodíleli.
Zpochybnění holocaustu je trestný čin. Dobrá. Ale co třeba holocaust Arménů spáchaný Turky v 1915-18 – byl bych popotahován, kdybych zpochybnil jeden a půl milionu obětí a řekl, že jich bylo milion? Mimochodem: Turecko se za masové vraždění Arménů dodnes neomluvilo. Dostává se snad Arménům nějakých privilegií na základě jejich minulého utrpení? Nedostává.
Stát Izrael nemá naprosto žádné "morální" právo na existenci. To, že na tom území mají Židé své historické kořeny a kdysi tam měli stát, nic neznamená. Kdyby se k nám chtěli nastěhovat potomci Keltů s tím, že tato země byla kdysi jejich, a udělat z nás druhořadé občany či obyvatele okupovaných území bez možnosti zasahovat do věcí státu, asi bychom pro to také neměli to správné pochopení. Stát Izrael má právo na existenci na základě síly a schopností (včetně intrik), které prokázal a prokazuje. To je v pořádku, jako satanista to respektuji ("might is right") – pokud si Arabové nebyli schopni své území udržet či nově vzniklý stát zlikvidovat, je to jejich problém. Ale ani ve snu se nenechám Izraelci oblbnout v tom smyslu, že oni jsou "ti lepší" proto, že mají na své území právo přesahující právo dobyvatele. Existenci Izraele neospravedlňují ani starozákonní dějiny, ani miliony židovských obětí holocaustu – odmítám toto zaštiťování se mrtvými. Vlastně by se dalo říci, že stát Izrael úspěšně užívá taktiku mrtvých štítů…
Utrpení Židů za nacistů není o nic významnější než utrpení Arménů či jiných obětí genocid. Je strašné jako každé jiné.
Ne, neměli bychom zapomínat na minulost, neměli bychom ji ignorovat, měli bychom se z ní poučit, ale neměli bychom na jejím základě udělovat určitým skupinám dědičná privilegia a upírat jiným privilegium disponovat vlastním názorem, byť třeba scestným.
Advertisements

komentářů 7

Filed under Úvahy a postřehy

7 responses to “Zpochybňování holocaustu, Izrael a židovská hra na pocit viny

 1. černá vewiurrka

  Díky Kojote!Výborný článek myslícího slušného člověka! Ale bacha řekl jsi PRAVDU KTEROU JE ZAKÁZÁNO ŘÍKAT a navíc jsis na ni dovolil UPOZORNIT! Uvědomuješ si vůbec jaké to pro tebe v tomto kolaborantském, totálně morálně prohnilém a lidsky degenerovaném REŽIMU může mít ZÁKONITÉ NÁSLEDKY?

 2. Vewiurrko, to víš, jsem blázen a úkolem bláznů je říkat, za doprovodu rolniček cinkajících na čepici, králům pravdu do očí…

 3. Anonymní

  K tomu zahájení trestního stíhání Stwory se již vyjádřil kde kdo včetně mě (http://tribun.bloguje.cz…my.php), a jak to tak zatím pozoruji, tak hodnocení situace krystalizuje do tvaru: svoboda slova je nedotknutelná, ale dobře Stworovi tak, protože na holocaust (nebo jak po novu říkají sami Židé "šoá") se nešahá. Jinak bych si s tím, co píšete, dovolil víceméně souhlasit.Možná řeknu ještě toto, když už jsem ten "nepřítel stát": Holocaust je konstituční mýtus Izraele. Zpochybnit holocaust znamená zpochybnit Izrael. Proto je holocaust tabu. Nevidím totiž žádný rozumný etický důvod, proč nehledat přesnější odpověď na otázku kolik, koho, kde a proč, jako je tomu například v případě ruských (sovětských) obětí války, jejiž počet je již mnoho let revidován (pokud si dobře vzpomínám, tak klesá), a přesto to zatím nikdy nevedlo k revizi výsledků války či bagatelizaci utrpení ruského lidu.

 4. santawizard

  exodus z pekla deportace a exterminace židů do zaslíbené země jde po stopách Mojžíše .Pravda je že ten křestanskonacistický faraon adolf hitler je posílal do pekla nejenom ve vagonech ale i v kočárech jako cesta do nebe.židovská kápa nosila na rukávě židovskou hvězdu a u pasu revolver.Jestli že se historie opakuje a fašisti se spikli s mešitama proti synagogam,tak to není jenom proto,že je to synagoga ,která chce ovládnout mešity jako joshoa těch 12 pranarodů.Jako že jidiš je kompromis mezi němčinou a hebrejštinou tak arabština je kompromis mezi hebrejštinou a romštinou .?!víte proč kristus nechtěl vykoupit židy z otroctví říma jako mojžíš z otroctví egypta?jazykem dvojostřího meče nebo jazykem jednoostřího meče nebo jako nůžky?

 5. [3] jsem byl já. Nějak mi to sežralo nicku. A když už jsem u toho vysvětlování, tak dodám, že rozhodně nejsem žádný antisemita (maximálně tak antisionista) a holocaust nezpochybňuji, protože nemám důvod, na to znám lidstvo a dějiny příliš dobře, aby mi bylo jasné, že je-li k dispozici příslušná technologie, nějaký "prorok s posláním" ji dříve či později použije. Jsem jenom zvědav, jestli mi to "ochránci čistoty smýšlení" budou věřit.

 6. TS

  zdá se ženázor na cokoliv se samovolně udělá skoro každému a skoro k čemukoliv 🙂 Když tak pročítám ty stohy prázdných řečí navršených na neochvějných pilířích své víry vetknutých do těkavé mlhy historie, zaujme mne prostinké… "Jak to víte?" … (Ptal se prý Ferdinad Peroutka). Kojotův komentář mi příjde jako hodně kvalitní, lepší jsem nečetl, ani bych nenapsal.

 7. černá vewiurrka

  Kojot je můj kůňmno to jse si vlastně neuvědomil že narozdíl ode mně máš k svému štěstí ty papíry na hlavu…právě proto tě mám rád jak to říkáš! Doufám že jednou nedojde k tvému odvlečení do léčebny a inscenované sebevraždě či inscenovanému předávkování nějakým svinstvem např. – běžná metoda likvidace podobných lidí např. v USA či SSSR v letech 60tých. Pokud ano slibuji že za tebe osobně umučím 10 posluhovačů Velkého bratra.