Poznámky k Humově teorii kauzality

David Hume (1711-1776) je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších postav v dějinách filosofie a mimo jiné jej nelze opomenout, zabýváme-li se úvahami o kauzalitě. Mým úkolem v rámci kurzu Teorie kauzality bylo zpracovat seminární práci zaměřenou právě na Humovo pojetí příčiny a účinku – a myslím, že jsem se jí, zvláště vzhledem k tomu, že jsem ji psal na úplně poslední chvíli, zhostil celkem se ctí: viz hodnocení dr. Jastrzembské na konci textu (ano, chtělo by to ty souvislosti více domyslet a historicky ukotvit).