Zajímavá nabídka pro firmy i jednotlivce – genderový audit a kurz v rovných příležitostech zdarma

Jak už možná víte, pracuji jako odborný garant/konzultant a e-learningový lektor v neziskové společnosti Liana. Nedávno jsme v rámci projektu Nebojte se rovných příležitostí spustili stejnojmenný vzdělávací kurz a navíc stále ještě nabízíme organizacím možnost zúčastnit se genderového auditu. Vše je dotováno z projektu a to pro všechny, kteří se přihlásí do konce srpna.

Nejprve k tomu auditu. Ten umožňuje organizaci (firmě, úřadu atd.) zjistit, jak je na tom v oblasti rovných příležitostí, zda neúmyslně neporušuje nějaký zákon, audit je také schopen vysondovat riziko výskytu diskriminačního či obtěžujícího chování na pracovišti atp.

V praxi to probíhá tak, že majitel, jednatel či jiná osoba oprávněná vystupovat jménem organizace, vyplní na této stránce Dotazník rovných příležitostí pro vedení firmy a poznamená si ID, které mu systém přidělí hned na začátku. Poté sdělí toto ID zaměstnancům, kteří se budou chtít auditu zúčastnit (pochopitelně čím víc, tím lépe) a ti vyplní Dotazník rovných příležitostí pro zaměstnance a to ID tam uvedou – bez toho by vyhodnocovatel, tedy já 😉 , nepoznal, které vyplněné dotazníky patří k sobě. Je to práce na chvilku, ty dotazníky nejsou nijak extrémně rozsáhlé a jsou vyklikávací.

Je důležité, aby zástupce firmy uvedl v dotazníku na sebe kontakt nebo mi přímo napsal na mail lektor5@liana-vzdelavani.cz Já získané informace vyhodnotím, vypracuji analýzu, v níž vypíchnu to, co je pro firmu důležité, a tento audit vám doručíme v elektronické i vytištěné podobě, přičemž nabízíme i osobní setkání, na kterém se můžete doptat na cokoli, co vás bude zajímat. Z účasti v auditu pro vás automaticky plyne právo zúčastnit se našeho e-learningového kurzu.

Co je podstatné: Filosofií tohoto počinu není nějaká “buzerace“ firem a organizací, ale nabídnutí podnětů, z nichž si zástupci firem či organizací sami vyberou, co je pro ně důležité. Vše je přísně důvěrné, nikomu nic nehlásíme a zveřejňujeme pouze obecné statistické výstupy z auditů.

 

Náš kurz Nebojte se rovných příležitostí je primárně určen právě zástupcům firem, jež absolvovaly audit, nicméně přihlásit se do něj může kdokoli, kdo by se rád blíže seznámil s problematikou rovných příležitostí a diskriminace. V kurzu naleznete 12 témat, přičemž můžete a nemusíte absolvovat všechna. Každé je zakončeno písemným úkolem. Až absolvujete všechna témata, která vás zajímají, vystavíme vám certifikát, kde budou absolvované oblasti vyjmenovány. Samozřejmostí je možnost konzultací s lektorem a jistě už tušíte, kdo tím lektorem bude 😉

Podmínkou účasti na kurzu je vyplnění dotazníku pro zaměstnance na této stránce, případně dotazníku pro vedení firmy (ale v tom případě by bylo dobré zvážit, zda nezapojit i zaměstnance a neabsolvovat výše popsaný audit) a uvést tam svůj mail. Já vám zřídím účet v našem Moodlu a pošlu instrukce.

 

Obojí, tedy audit i kurz, je zdarma pro všechny, kdo se přihlásí v průběhu srpna.

 

Naše společnost má také účet na Twitteru a Facebooku. Pokud vás zajímají novinky, najdete je tam.