Je možné inspiraci hledat, nebo musí přijít sama?

Když jsem se tuhle zmínil, že hledám inspiraci, bylo mi řečeno, že inspirace se nehledá, že musí přijít sama. Je tomu však opravdu tak? Troufám si říci, že schopnost hledat inspiraci patří k vlastnostem tvůrčího ducha, chce-li tento povýšit na cosi jako profesionální úroveň.
Budu to ilustrovat na zcela aktuálním příkladu ze života:
Dostal jsem úkol napsat argumentační esej na konkrétně určené téma a termín odevzdání byl přesně stanoven – měl jsem na to přesně čtyři dny. Nějaké čekání na inspiraci zjevně nepřipadalo v úvahu, bylo třeba se úkolu prostě zhostit. A najít tedy příslušnou inspiraci. Stejně jsou na tom všichni, kdo tvoří pod časovým tlakem (a nutno dodat, že mnozí si takový tlak dokonce i chválí a pracuje se jim tak dobře).
Inspiraci hledat lze, rozhlédneme-li se kolem sebe, je jí všude plno. A neméně se jí skrývá v naší paměti. Otázkou je, jak ji hledat účinně a efektivně. U mě je to spíše intuitivní proces a nejsem si jist, o jaké mechanismy se přesně jedná, jak se mi daří překonat ono „tupé prázdno“ v hlavě a něco vytvořit.
Podělíte se o své zkušenosti?