Moje první slovo a první věta

Prvním slovem většiny dětí je „máma“. U mne to bylo poněkud jinak. Moje první slovo bylo „ma“. Nesouviselo však, jak by se mohlo zdát, s mámou. Říkal jsem to slovo ve zcela jiném kontextu – když bylo zhasnuto světlo. Prvním pojmem, který jsem si osvojil a verbálně vyjádřil tedy byla „tma“. Má temná duše je na to patřičně hrdá…
Svou první větu, jež byla mými rodiči zaznamenána, jsem řekl 24. prosince 1976, když jsem se díval, jak táta zdobí vánoční stromeček. Bylo mi 21 měsíců a 19 dnů.

Ona slavná věta zněla: „Táta má baňku.“

A co jste jako první řekli vy?