Cesty a cíl

Může vést k Bohu křesťanství, buddhismus i islám a další náboženství? Může na podstatné filosofické otázky odpovídat analytická filosofie, marxismus, existencialismus i postmoderna? Svůj pohled na tyto otázky (konkrétní aplikace si nechám na jindy) bych znázornil nějak takto:

Cesty k cíli