Až na krev

Není jasné, z jakého důvodu se paní doktorka rozhodla „udělat se sama pro sebe“, možná k tomu byla v daném zdravotnickém zařízení donucena. V každém případě se z praktické lékařky stala podnikající praktická lékařka. A nutno dodat, že to rozhodně zefektivnilo její práci, tedy přinejmenším pokud jde o úspornost.

„Paní doktorko, beru lék, u něhož je třeba pravidelně kontrolovat krevní obraz. Můžeme se domluvit na odběr?“ zeptal se muž ve středním věku.
Doktorka se zatvářila otráveně. „A to vás nemohla poslat vaše odborná lékařka?“

Ta změna jej zarazila. Donedávna nebylo vyšetření krve u paní doktorky žádný problém. Důvod, totiž že paní doktorka podniká a vyšetření krve jí leze do nákladů, se dozvěděl až později. Nicméně vyšetření proběhlo, nález byl v normě, takže to pustil z hlavy.

„Paní doktorko, už víc než týden je mi slabo a cítím se hodně divně. Mohli bychom udělat krevní obraz?“ zeptala se žena, která užívala několik druhů silných léků.

„Ne, to nepůjde,“ odvětila lékařka. „Krevní obraz jsme dělali nedávno a vám nic není.“

„Ale já se opravdu cítím hodně špatně…“

Uplynul další týden a žena začala kolabovat. Vyšetření krve proběhlo urgentně. Doktorka se vyděsila.

„S takovou anémií musíte okamžitě do nemocnice!“

Později se žena dozvěděla, že 50% lidí by s jejími výsledky už nežilo. V nemocnici jí dali dohromady transfúzemi a vysadili lék, který jí to, v kombinaci s jiným, způsobil.

Měla paní doktorka špatné svědomí kvůli tomu, že její ekonomická racionalita coby podnikatelky ohrozila život pacientky? Snad.

Výše uvedené se opravdu stalo, ale nebudu uvádět komu, kdy a kde. Nemám zájem paní doktorku jakkoli poškodit, ostatně problém, o který se zde jedná, je dle mého názoru systémový. Některé oblasti, a lidské zdraví mezi ně rozhodně patří, by v civilizované společnosti prostě neměly být předmětem byznysu, protože důsledky mohou být tragické – a to i mnohem víc, než v našem příběhu.