Pomyslný dopis komunisty lidovcům

Milí lidovci, dovolte, abych Vám nejprve poblahopřál k návratu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za sebe mohu říci, že i když to s Vámi asi nebude jednoduché, jsem rád, že jste zpět – nejspíš proto, že jsem nostalgik a mám pocit, že do sněmovny prostě tak nějak patříte.

Když jsem si četl Váš volební program, zaujalo mne, do jaké míry je levicový – a upřímně řečeno si kladu otázku, nakolik je to autentický postoj a nakolik postoj vykalkulovaný. Nicméně chci věřit, že v parlamentu podpoříte, ať už bude Vaše role jakákoli, všechny zákonodárné iniciativy, které budou v souladu s Vašimi sliby voličům.

Samozřejmě chápu, že máte k církevním restitucím takový postoj, jaký máte, i když se osobně domnívám, že z duchovního hlediska utrpěly všechny církve, jež se do toho zapojily, nezanedbatelnou újmu. Nicméně respektuji skutečnosti, že máte na věc jiný pohled.

Jednu věc ale na Vás skutečně považuji za poněkud chucpe; tou věcí je Váš hysterický antikomunismus. Jak jsem již napsal, jsem rád, že jste se navrátili do sněmovny – mimo jiné i proto, že jste strana s historií a tradicí, na rozdíl od mnoha jiných. Tím máte blízko k sociálním demokratům a také, ať se Vám to líbí nebo ne, ke komunistům. Po celou dobu oněch Vámi i jinými tolik zlořečených „čtyřiceti let komunismu“ (Bože můj, jak já to klišé nesnáším!) jste v tehdejším Československu existovali, dokonce jste měli i svůj deník, a podíleli se na utvrzování tehdejšího statu quo v rámci Národní fronty. Pravda, komunistická strana měla nejprve de facto a posléze i de iure vedoucí roli a do všemožných chyb, nepravostí a někdy i zločinů byla namočena více než Vy, ale také jste se podíleli, tvrdit, že nikoli, by bylo pokrytecké.

Možná nyní namítnete, že jste jiná strana než někdejší ČSL, ale úplně stejně mohu já namítnout, že KSČM je jiná strana než někdejší KSČ. To obojí je zčásti pravda a zčásti není – je evidentní, že KSČM, jak ostatně potvrdilo mnoho nejrůznějších arbitrů, je v souladu s naším právním řádem a nemá žádné totalitní ambice, ale je také pravda, že KSČM navázala na někdejší KSČ pokud jde o členskou základnu, organizační struktury atd. Totéž ve stejné míře platí i o Vás. Někteří Vaši členové byli za minulého režimu jistě perzekvováni (to byli ostatně i někteří členové KSČ), ale jako organizace jste s komunisty koexistovali bez zjevných námitek.

Co takhle si aspoň trochu zamést před vlastním prahem, než se zase rozohníte pokud jde o cokoli spojené s komunisty? Tím nechci říci, že byste s námi měli rovnou tvořit koalice, je jasné, že naše programy jsou v jistých oblastech, jako jsou třeba právě ty restituce, neslučitelné. Ale bít se při každé příležitosti v prsa a volat „S komunisty nic, nikdy, na věčné časy ne a nikdy jinak!“ mi z Vaší strany připadá poněkud trapné.

Věřím, že KSČM je schopna vést s Vámi konstruktivní dialog o mnoha různých věcných tématech, protože jste nám konec konců programově bližší než třeba ODS či TOP09. Bylo by fajn, kdybyste přestali „preventivně“ stavět principiální bariéry v komunikaci – jednak proto, že sami máte máslo na hlavě, jednak, a především!, proto, že to naše země potřebuje.