Interakce antidepresiv a rekreačních drog

Užíváte antidepresiva a chcete si vzít nějakou rekreační drogu (včetně alkoholu)? V tom případě je následující text určen právě vám. Týká se to někoho z vašich blízkých? Pak jej také vezměte v potaz. Jste lékař a máte takové pacienty? I vám se to může hodit.

Toto pojednání o interakcích antidepresiv a drog vzniklo už více než před dvěma lety jako komentovaný a doplněný překlad jednoho textu z internetu a bylo určeno pro jeden časopis. Ten však, navzdory slibům redakce, že se tak stane, nebyl schopen text zveřejnit, a moje trpělivost nakonec přetekla, protože mi nešlo ani tak o honorář, jako o to, aby se text dostal k cílové skupině, neboť jej pokládám za užitečný.

Následující text je z podstaty věci velmi rozsáhlý, ale jeho úvodní obecná část má formát snadardního článku na blogu, zbytek je možné prolétnout, nechat na později atp.

Text nabízím i ve formátu PDF, aby byl pohodlně k dispozici k vytištění, uložení na jiné weby atp.

Hledám dobrou duši, která by byla schopna následující text převést do wiki podoby tak, jako je v angličtině zveřejněna ZDE. Aktuálně nemám čas ani sílu k tomu se tomu věnovat (a učit se kvůli tomu něco, co zatím neumím) a myslím, že pro snazší orientaci v textu by to bylo velmi příhodné a uživatelsky atraktivní.

Fairnymph & Jaroslav A. Polák

Interakce antidepresiv

a rekreačních drog

 

ÚVOD (OBECNÁ ČÁST)

Lidé mají obecně tendenci buď velmi přeceňovat nebo naopak zásadně podceňovat to, co s sebou přináší užívání léků a především jejich kombinace. Totéž se, možná i ve větší míře, týká kombinací léků a jiných substancí ovlivňujících psychiku včetně legálních i nelegálních drog. Zatímco o rizikových lékových kombinacích má jednak představu lékař, jednak jsou uvedeny v příbalových letácích, o interakcích s drogami se v nich, s výjimkou interakcí s alkoholem, ani v příbalovém letáku, ani od lékaře nic nedozvíme. Tato skutečnost nejspíše souvisí s tím, že vědci, kteří nové léky testují, by museli projít neskutečným administrativním martyriem, aby získali povolení k držení ilegálních látek, a také proto, že uživatelé drog obecně nejsou příliš vysoko, co se pozornosti farmaceutických firem v souvislosti s nežádoucími účinky léků týče.

Neboli: Pokud někoho kombinace léku a nelegální drogy poškodí či dokonce zabije, nikoho to příliš vzrušovat nebude a šance na vysouzení jakéhokoli odškodného je prakticky nulová. Z toho důvodu by si měli uživatelé nelegálních psychotropních látek dávat ve svém vlastním zájmu dobrý pozor a to především tehdy, začnou-li užívat psychofarmaka, tedy léky s psychoaktivním účinkem.

Dobrá zpráva je, že běžné volně prodejné léky, s výjimkou některých vylepšených léků proti nachlazení, jako je třeba Paralen Grip, nejsou v tomto směru povětšinou příliš nebezpečné, přinejmenším pokud nejsou brány dlouhodobě. Další dobrou zprávou je, že interakce THC s léky, včetně psychofarmak, patrně nejsou v žádné možné kombinaci fatální (nicméně může dojít ke komplikacím, jako je vyvolání mánie, a může to být nebezpečné pro kardiaky). Jinak je tomu však například v případě stimulantů či extáze. Zde už existují kombinace, jež mohou celkem spolehlivě zabít.

Jak by měl uživatel nelegální drogy postupovat, začne-li užívat nějaký lék? V případě velké důvěry pacienta k lékaři je možné to probrat přímo s ním. Problémem je, že ani sami lékaři se v této oblasti příliš neorientují a nejčastější reakcí ze strany lékaře bude nejspíš byl „plošný zákaz“ jakýchkoli drog v jakémkoli případě – prostě pro jistotu. A mají v podstatě pravdu a zdůrazňuji to i já: Jediné lege artis doporučení v tomto směru je drogy nebrat. Tečka. Nicméně je třeba vzít v potaz fakt, že někteří uživatelé drog takové doporučení neuposlechnou, a není tedy od věci, aby věděli, čemu by se měli v každém případě vyhnout, protože by tím hazardovali se životem. Vše, co zde zveřejňuji, je tedy míněno jako harm reduction, nikoli jako návod k užívání jakýchkoli drog!

Každý, kdo začne užívat jakýkoli lék a současně užívá nějakou drogu, by si měl přinejmenším „vygooglit“ nějaké informace tak, že zadá název látky (tedy ne firemní název léku; takže například „paracetamol“ a nikoli „Paralen“!), drogu, kterou chce vzít, a slovo „interactions“. Skutečnost, že takto nic nenajde, však ještě neznamená, že jde o kombinaci bezpečnou! Vždy je vhodné přečíst si příbalový leták, pakliže obsahuje varování, že lék má vliv na pozornost, je na místě opravdu velká opatrnost. Stejně tak v případě, kdy je zakázaná kombinace s alkoholem.

Co se týče psychofarmak, tedy léků určených k léčbě duševních onemocnění, je třeba podotknout, že užívání psychotropních látek by měl člověk, léčící se s jakoukoli duševní nemocí včetně deprese, zvažovat ještě mnohem pečlivěji, než člověk zdravý, a to nejen proto, že lékové interakce psychofarmak a drog nejsou v mnoha případech dostatečně prozkoumány, ale i proto, že užívání psychotropních látek může významně zhoršit i samotnou nemoc, s níž mají tyto léky bojovat. Přesto je zjevné, že ani tato slova některé uživatele neodradí, proto jsem pro čtenáře na základně zahraničních i domácích materiálů připravil rozsáhlý text o interakcích antidepresiv a nelegálních drog, který zde dávám k dispozici jako volně šiřitelný text.

Pokud tedy užíváte antidepresiva a máte v úmyslu vyzkoušet nějakou drogu, rozhodně do něj nahlédněte a prostudujte si příslušnou pasáž.

Současně však berte v potaz, že toto pojednání o interakcích drog a antidepresivních léků je sice založeno na medicínské literatuře, ale také na anekdotických a teoretických datech získaných autory a nelze proto zaručit jejich stoprocentní přesnost. Autoři nemohou být voláni k odpovědnosti za nepřesné nebo nesprávné údaje. Je také třeba zdůraznit, že pokud se zde píše o „bezpečné kombinaci“, neznamená to, že jde o kombinaci zdravou, ale jen to, že by taková kombinace nejspíš neměla způsobit větší potíže, než užití drogy samotné, tedy nekombinované s antidepresivem. V této souvislosti je třeba ještě zmínit dvě podstatné věci – na trhu se objevují nové a nové „legální“ drogy, které nabízejí různé pokoutní obchody jako „sběratelské předměty“, „hnojiva“ apod. Jedná se o nově syntetizované látky, jež se zatím nedostaly na seznam zakázaných látek. To, že na něm nejsou, ale neznamená, že jsou bezpečnější – je tomu právě naopak! Odborníci se shodují, že když už si chce vzít někdo třeba stimulant, je pořád lepší, když sáhne po „osvědčeném“ pervitinu než když si vpraví do těla substanci, o jejíchž zdravotních rizicích není známo vůbec nic a lze přitom oprávněně předpokládat, že jsou nemalá. Dále je třeba počítat s tím, že ilegálně zakoupení syntetická droga, třeba „extáze“, může obsahovat i jiné látky, než MDMA či MDA, a v takovém případě je interakce s užívanými léky zcela nepředvídatelná!

Text vychází z textu, který zveřejnil Fairnymph pod názvem „FAQ: Antidepressants and Recreational Drugs“, a byl mnou doplněn na základě české odborné literatury (Bouček-Pirdman: Psychofarmaka v medicíně a Švestka: Psychofarmaka v klinické praxi.)

Fairnymph v původním textu uvádí, že interakce všech antidepresiv (dále jen AD) s marihuanou jsou bezpečné. Podařilo se mi najít konkrétnější informace o možných riskantních kombinacích a doplnil jsem je. Další interagující drogou, jejíž interakce jsem do textu ale nezařadil, je tabák (respektive nikotin), který snižuje účinnost některých AD (nebezpečné interakce nevytváří). Psychiatr by měl vědět, které léky kuřákovi z tohoto důvodu nepředepisovat.

Někteří lidé léčící se s depresí – zvláště v případě, že trpí bipolární poruchou – užívají spolu s AD nebo místo nich tzv. stabilizátory nálady (tymoprofylaktika). Informace o nich, byť spíše kusé, jsem doplnil a jsou na konci tohoto textu.

Tolik tedy k obecné části tohoto pojednání. Další užitečné informace o psychotropních látkách může čtenář nalézt na Drogy-Info, oficiálním informačním portálu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, spousta informací včetně zkušeností uživatelů je k dipozici na portálu Enpsyro a rozhodně nelze pominout blog Rostlinky.net – Entheogeny a společnost. Z anglických zdrojů pak lze rozhodně doporučit Erowid.

Přistupme nyní k části speciální, jež se zabývá konkrétními interakcemi antidepresiv a rekreačních drog. Čtenář, který nehledá nic konkrétního může v této chvíli přestat číst či zbytek textu pouze prolétnout.

ÚČEL A DRUHY ANTIDEPRESIV

Antidepresiva (AD) tvoří skupinu léků, které působí zlepšení patologicky depresivní nálady a dalších příznaků, které ji doprovázejí (nejčastěji úzkost, dále snížení zájmu o okolní dění, poruchy spánku, nechutenství, nevýkonnost, psychomotorický útlum, snížená sebedůvěra a sebevražedné myšlenky). V posledních desetiletích dochází nejen ke značnému rozvoji antidepresiv, ale i k výraznému rozšíření jejich indikací. Charakteristické pro AD je, že jejich antidepresivní účinek se projeví až po 1 – 3 týdnech (ke zlepšení některých příznaků, např. poruch spánku, dochází u mnoha pacientů již po několika dnech).

AD se dělí na několik skupin dle mechanismu jejich účinku, případně podle svého stáří („generace“). Zde používáme pragmatické a přehledné dělení používané v odborné literatuře, byť není příliš logické, neboť skupina „novější AD“ zahrnuje léky s velmi rozdílnými mechanismy účinku.

Na rozdíl od původního textu jsme vynechali detailní odborné informace o mechanismech působení a nežádoucích účincích. S obojím se můžete seznámit v odborné literatuře, s nežádoucími účinky i na příbalovém letáku. Užíváte-li AD, mohou vás postihnout různé nežádoucí účinky, což ovšem neznamená, že se projeví všechny – a mnohé časem odezní. V žádném případě neužívejte jakékoli drogy, pokud právě začínáte užívat AD (a vlastně jakýkoli vámi dosud nevyzkoušený lék). Vyčkejte alespoň do doby, kdy vám některé antidepresivum „sedne“, váš stav se zlepší a budete znát případné nežádoucí účinky.

Pakliže nechcete studovat text celý, ale chcete vědět jen praktickou informaci pro sebe, pak v následujícím seznamu nalezněte AD, o jehož interakce se zajímáte. Poté, co zjistíte, do které skupiny vaše antidepresivum spadá, můžete přejít k části zabývající se touto skupinou AD a zjistit interakce s drogami. Protože se objevují stále nové firemní značky, je nutné řídit se ve vyhledávání názvem účinné látky, která je na balení každého léku vždy uvedena.

1) Tricyclická (TCA) AD registrovaná v ČR:

Amitriptylin, imipramin, dosulepin, nortriptylin, klomipramin, dibenzepin (od roku 2012 už ne, ale na Slovensku stále ještě ano).

2) Tetracyklická (TeCA) AD registrovaná v ČR

Maprotilinm mianserin, trazodon.

3) Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) registrované v ČR

Fluvoxamin, fluoxetin, citalopram, sertalin, paroxetin, escitalopram.

4) Inhibitory monoaminooxydázy (IMAO) registrované v ČR

Moklobemid, selegilin.

5) Novější AD registrovaná v ČR

(Do této skupiny řadíme inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), noradrenergní a specificky serotonergní AD (NaSSA), selektivní inhibotor zpětného vychytávání noradrenalinu (NARI), stimulátor zpětného vychytávání serotoninu (tianepin), fytofarmakum slabě inhibující zpětné vychytávání noradrenalnu, dopaminu i serotoninu, GAMA a L-glutamátu a inhibotor zpětného vychytávání dopaminu (bupropion). Interakce každého léku jsou níže popsány zvlášť.)

Velnlafaxin, milnacipran, mirtazapin, reboxetin, bupropion, tianepin.

6) Stabilizátory nálady (tymoprofylaktika) registrované v ČR

Lithium carbonicum, karbamazepin, valproát sodný/valpromid, lamotrigin.

MOŽNÉ INTERAKCE JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ANTIDEPRESIV

1) Tricyklická AD (TCA, tymoleptika)

Tyto látky jsou historicky nejstarší skupinou antidepresiv. TCA blokují zpětné vychytávání různých neurotransmiterů, většina TCA účinkuje primárně na „pumpy“ zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Redukcí vychytávání těchto neurotransmiterů TCA zvyšují jejich hladinu na synapsích, což vede k antidepresivnímu účinku. Na rozdíl od novějších antidepresiv brání TCA eliminaci všech tří neurotransmiterů, tedy serotoninu, noradrenalinu a dopaminu, každé konkrétní TCA však v jiném poměru a proto se svými účinky liší – některá zklidňují, jiná jsou naopak budivá.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): V kombinaci s TCA může způsobit tachykardii (nebezpečné zvýšení tepové frekvence). Jedná se o středně závažnou interakci. Užíváte-li TCA, je lepší se THC vyhnout nebo brát jen malé dávky.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Protože TCA mají silné sedativní účinky, jejich kombinování s látkami tlumícími centrální nervovou soustavu, jako jsou výše uvedené drogy, může účinky těchto drog posílit. Neboli: Pokud berete TCA, jste – co se výše uvedených drog týče – mnohem senzitivnější a vyřídí vás mnohem menší množství, než na jaké jste byli normálně zvyklí. Proto je dávkujte opatrně – pravděpodobně vám bude stačit mnohem menší dávka než je obvyklé. Jsou-li dávkovány opatrně, jsou tyto látky v kombinaci s TCA celkem bezpečné. (Osobní zkušenost Jaroslava A. Poláka: Jedno pivo za večer: dobře, dvě piva: nic moc nebo špatně, tři piva: moc špatně, zvracím.)

Ketamin: Účinky této drogy by neměly být pozměňovány účinky TCA a není známo, že by tato kombinace byla nebezpečná.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Toto může být velmi nebezpečná kombinace! Nikdy neberte současně DXM a TCA! Taková kombinace může vést k vytvoření takového množství serotoninu v mozku, které může způsobit potenciálně smrtelný serotoninový syndrom.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): TCA redukují účinky MDMA, takže si ji tolik neužijete, pokud vůbec. Někteří lidé užívající TCA tvrdí, že tato AD tlumí účinky extáze o něco méně než AD skupiny SSRI. V každém případě ale zjistíte, že to není takové, jako v době, kdy jste TCA nebrali. MDMA zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací a TCA také nepůsobí příznivě na kardiovaskulární systém, proto může být taková kombinace nebezpečná. Neslyšel jsem sice o případu, kdy by tato kombinace kardiovaskulární problémy způsobila, přesto je to možnost, kterou byste měli brát v potaz. Zvažujte takovou kombinaci velmi opatrně – a nejspíš zjistíte, že to prostě nestojí za to. V žádném případě nevysazujte TCA, abyste se mohli sjet extází. Náhlé vysazení TCA může způsobit množství nepříjemných účinků.

Stimulanty: Amfetaminy (metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“):
Tak, jako MDMA výše: Mnoho lidí říká, že pokud užívají TCA, nepociťují plný efekt těchto stimulantů. Nicméně stále na vás tyto drogy budou poměrně silně působit. Riziko je stejné jako v případě výše uvedené MDMA – možné kardiovaskulární komplikace. Pokud kombinujete TCA a stimulanty, dobře si hlídejte dávkování a všímejte se jakýchkoli kardiovaskulárních účinků, které se zdají neobvyklé nebo znepokojivé.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): TCA mohou zesílit účinky halucinogenů, buďte proto opatrní na to, jakou dávku si vezmete. Pravděpodobně bude k dosažení plného účinku stačit menší dávka. Také, protože halucinogeny mají množství kardiovaskulárních účinků, platí zde stejné varovní jako v případě MDMA a stimulantů. Ačkoli se tedy jedná v zásadě o bezpečnou kombinaci, buďte opatrní a drogu užívejte s mírou. Začněte s nízkou dávkou.

Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím inhibitoru MAO (například dostupný harmalin), hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom. Proto nikdy neužívejte k TCA ayahuascu – obsahuje MAO inhibitor a je to tudíž velmi nebezpečná kombinace!

2) Tetracyklická AD (TeCA)

TeCA jsou také označována jako antidepresiva 2. generace. Jsou šetrnější k organismu a mají méně nežádoucích účinků a případné projevy nežádoucích účinků jsou mírnější. Protože se liší v mechanismech účinku i v interakcích, budou zde v ČR předepisovaná TeCA probrána jednotlivě.

Maprotilin

Působí selektivní inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu. Platí pro něj vše, co bylo uvedeno u TCA. Od TCA se liší pouze mírnějšími nežádoucími účinky, interakce s rekreačními drogami by měly být stejné.

Mianserin
Účinné antidepresivum se sedativními vlastnostmi. Selektivně potlačuje suicidální úvahy.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Účinky těchto drog budou silnější, než je obvyklé, protože se kombinují se sedativními účinky mianserinu. Platí to zvláště o benzodiazepinech a opiátech. Buďte opatrní a začněte nízkými dávkami, dokud nezjistíte, jak ve vašem případě interagují s mianserinem.

Ketamin: Účinek ketaminu by neměl být mianserinem ovlivněn a není známo, že by takto kombinace byla nebezpečná.
DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Vzhledem k tomu, že jak mianserin tak DXM jsou metabolizovány stejnými enzymy, je tato kombinace poměrně nebezpečná. Vyvarujte se souběžného braní mianserinu a DXM!
MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Některé poznatky naznačují, že by mianserin mohl snižovat s MDMA spojenou neurotoxicitou tím, že blokuje některé účinky MDMA na jednom typu serotoninových receptorů (konkrétně na 5-HT3 receptorech). Účinek mianserinu na noradrenalin pravděpodobně zvyšuje stimulační účinek MDMA. Přestože se pravděpodobně jedná o bezpečnou kombinaci, buďte opatrní a začněte s nízkou dávkou.

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Mianserin patrně zvyšuje účinek stimulantů. To znamená, že byste měli být velmi opatrní chcete-li užít stimulanty. Užívejte nízké dávky. Přinejmenším do doby, než bude o těchto interakcí známo více.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Halucinogeny působí v kombinaci s mianserinem silněji, dávkujte je proto opatrně. Nekombinujte mianserin s halucinogeny obsahujícími IMAO (např. s ayahuascou)! Není to bezpečné.

Trazodon 
Antidepresivum se zdvojeným serotoninovým působením (SARI). Působí antidepresivně, anxiolyticky (zmírňuje úzkost) a sedativně.

Interakce s rekreačními drogami:
THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Trazodon zvyšuje citlvost na alkohol, benzodiazepiny, opiáty a barbituráty. Opatrné dávkování je proto namístě.

Ketamin: Trazodon pravděpodobně zvyšuje citlivost vůči ketaminu, nicméně jde o bezpečnou kombinaci.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Vzhledem k tomu, že DXM a trazodon jsou metabolizovány zčásti shodnými enzymy, jedná se o dosti nebezpečnou kombinaci a nedoporučuje se souběžné užívání těchto drog.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Trazodon, zdá se, mírně snižuje účinky těchto látek.

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Trazodon a stimulanty, zdá se, spolu žádným způsobem neinteragují, proto je tato kombinace pravděpodobně relativně bezpečná.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, Salvia divinorum): Trazodon pravděpodobně snižuje citlivost vůči halucinogenům.

Neužívejte trazodon společně s jakýmkoli inhibitorem MAO, neužívejte ayahuascu. Je to nebezpečná kombinace!

3) SSRI

Mechanismus účinku: Preparáty, které řadíme mezi SSRI, se liší vzájemně chemickou strukturou, spojuje je však mechanismus antidepresivního účinku, a to inhibce zpětného vychytávání serotoninu.

Účinek SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) je tedy způsoben selektivní inhibicí (potlačením) zpětného vychytávání serotoninu. Výsledkem je více serotoninu (a po delší dobu) na synapsích. Ačkoli se různé SSRI liší svou efektivitou inhibice zpětného vychytávání serotoninu, všechny jsou selektivní a proto nemají žádný významný účinek na ostatní neurotransmitery. Jejich nežádoucí účinky jsou méně závažné než u TCA a – na rozdíl od TCA – jsou SSRI málo toxické a relativně bezpečné při předávkování.

Metabolity těchto AD vydří v těle poměrně dlouho, proto SSRI, kromě okamžitého účinku, který mají na mozek, také mění mozek takovým způsobem, že je potřeba delší doby, než se mozek po vysazení SSRI navrátí do původního stavu.

Jak dlouho vydrží mozek změněný (a tedy jak dlouhá doba je potřeba, aby člověk byl schopen pocítit plný účinek MDMA), závidí na dávce SSRI, kterou člověk bere, a na tom, jak dlouho tyto léky bere. Délka této doby navíc závisí na individuálním metabolismu atd., je tudíž velmi proměnlivá.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Udává se, že v kombinaci s fluoxetinem může kvůli jejich synergickému efektu vyvolat záchvat mánie. Kombinace s ostatními SSRI by měla být relativně bezpečná.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Všechny tyto drogy lze celkem bezpečně s SSRI kombinovat. Můžete být senzitivnější k alkoholu, benzodiazepnům a barbiturátům, jinak jsou účinky takové, na jaké jste zvyklí. Někteří uživatelé tvrdí, že na ně opiáty působí slaběji.

Ketamin: Někteří lidé tvrdí, že na ně ketamin působí slaběji.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Toto může být velmi nebezpečná kombinace! Nikdy neberte současně SSRI a TCA! Taková kombinace může vést k vytvoření takového množství serotoninu v mozku, které může způsobit potenciálně smrtelný serotoninový syndrom.
MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Pokud berete SSRI, nebudou na vás tyto drogy účinkovat. Jsou to vyhozené peníze. Jde o to, že SSRI „blokují“ tu část mozku, kam se MDMA potřebuje dostat, aby vyvolala požadovaný účnek. Možná přijde slabý stimulační efekt, ale to je vše. Nepřestávejte brát SSRI jen proto, abyste si mohli vzít extázi! Předně, i když léčbu na několik dní přerušíte, je nepravděpodobné, že se po užití MDMA dostaví účinek, který by stál za to. Je potřeba mnohem delší doby, než jen několik dnů, aby se SSRI a jejich metabolity zcela vyloučily z těla (viz výše). Navíc se můžete po vysazení SSRI začít cítit velmi špatně (syndrom po vysazení, návrat deprese atd.). Je v každém případě lepší vzdát se MDMA a brát antidepresivum.

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Účinky těchto drog na člověka užívajícího SSRI většinou zřejmě nejsou významně odlišné od běžných účinků. Jedná se asi o celkově bezpečnou kombinaci. Literatura uvádí problémovou kombinaci fluoxetinu a amfetaminu, jež má vést k předávkování a symptomům schizofrenie.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Kominace těchto drog s SSRI je bezpečná. Většina lidí říká, že si potřebují vzít větší dávku halucinogenu k dosažení požadovaného efektu. Proto pokud užíváte SSRI, budete patrně potřebovat větší dávku, aby droga začala účinkovat. Někteří lidé zjistili, že potřebují větší dávku LSD, ale houbičky na ně účinkují normálně. Proto buďte opatrní, začněte obvyklou dávkou a tu zvyšujte jen tehdy, je-li to potřeba.

Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím jakéhokoli inhibotoru MAO (například harmalin), hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom; z téhož důvodu nikdy neužívejte k SSRI ayahuascu. Je to velmi nebezpečná kombinace!

4) MAO inhibitory (IMAO, též MAOI, I-MAO, tymoeretika)

Společnou vlastností této skupiny antidepresiv je inhibce monoaminooxydázy, která odbourává noradrenalin, dopamin, serotonin, tyramin a jiné látky v CNS. Generace neselektivních, ireverzibilních IMAO (fenelzin, izokarboxazid, nialamid a trancylpromin) není u nás již na trhu, při jejich užívání se musela dodržovat dieta chudá na tyramin (obsažený v množství různých potravin), vyskytovaly se hypertenzní krize a poškození jater.

Koncem 80. let byla do praxe uvedena generace selektivních IMAO a to reverzibilní typ A – moklobemid, inhibující MAO-A, rozkládající serotonin a noradrenalin, a ireverzibilní typ B – selegilin, inhibující MAO-B, která rozkládá dopamin

Tyto léky jsou indikovány většinou u lehčích forem deprese, u depresí spojených s útlumem, atypických depresí, dále pak u depresí ve vyšším věku a u počínajících demencí. Selegilin se užívá při léčbě Parkinsonovy choroby.

Potraviny bohaté na tyramin: fermentované sýry, olomoucké tvarůžky, jogurty a výrobky z kyselého mléka, slanečky a herinky, lovecký a uherský salám, játra, kvasnice, sójová omáčka, masové extrakty, banány, fíky, hrozny, fazole, avokádo, boby, červená vína, piva, vermuty a nadměrné množství kofeinu. V případě v současné době předepisované nové generace IMAO (moklobemid, selegilin) není třeba dodržovat dietu – u selegilinu vůbec, u moklobemidu stačí nekonzumovat výše uvedené potraviny v enormním množství.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol: V případě starší generace ireversibilních IMAO bylo třeba vyhýbat se mnoha alkoholickým nápojům bohatým na tyramin. Užíváte-li v současné době předepisované IMAO, je lepší nepřehánět to s Chianti, vermutem a pivem. Konzumace červeného, bílého a portského vína ve větším množství představuje mírné riziko. Whisky a likéry jako Drambuie a Chrtreuse také způsobovaly nežádoucí reakce. Bezpečně lze IMAO kombinovat s nápoji jako je vodka, gin, rum atd. a vyhnout se pivu a červenému vínu. Běžná společenská konzumace by ale neměla způsobit problémy.

GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.) a barbituráty: Ačkoli můžete užívat tyto drogy společně s IMAO, musíte si hlídat dávkování a užívat nízké dávky. IMAO mohou způsobovat hypertenzi (zvýšení krevního tlaku), benzodiazepiny a barbituráty naopak způsobují hypotenzi (snížení krevního tlaku) a proto můžete narušit srdeční puls, krevní tlak atd. tím, že tyto dvě protichůdně působící substance užijete. V kombinaci s barbituráty literatura uvádí, že může nastat kóma.

Opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.): Užívat opiáty souběžně s IMAO není bezpečné. IMAO potencují účnek opiátů. Kombinace těchto drog může vést k hyper nebo hypotenzní krizi a k problémům s dechem. Prosím, vyvarujte se opiátů, užíváte-li IMAO!

Ketamin: Užívat ketamin souběžně s IMAO je bezpečné.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Tato kombinace může být velmi nebezpečná! Neužívejte souběžně IMAO a DXM. Taková kombinace může vést k přílišnému nadbytku serotoninu v mozku, následkem čehož je potenciálně smrtelný serotoninový syndrom.

Pokud užíváte selegilin (tedy IMAO, které selektivně inhibuje pouze MAO-B), je současné užití DXM bezpečné.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Velmi nebezpečná kombinace! Neužívejte extázi, užíváte-li IMAO. Vede to k serotoninovému syndromu a hypertenzní krizi, což může být fatální. Mnoho lidí, kteří zkombinovali MDMA a IMAO zemřelo! Nedělejte to.

Pokud však užíváte selegilin (IMAO, které selektivně inhibuje pouze MAO-B), můžete MDMA užít bez nebezpečí – navíc se ukazuje, že MAO-B inhibitory snižují neurotoxicitu MDMA. Totéž platí o stimulantech uvedených v následujícím odstavci.

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Stejně jako v případě MDMA jde o životu nebezpečnou kombinaci! Užíváte-li IMAO, je nezbytné vyhýbat se stimulantům.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Zdá se, že lidé užívající IMAO, jsou méně senzitivní k halucinogenům/tryptaminům. Platí to především o LSD. Interakce s tryptaminy a se salvinorinem (Salvia divinorum) nejsou dobře prozkoumány, proto je třeba při jejich kombinování s IMAO velké opatrnosti. Začněte s nízkou dávkou a sledujte, jak na vás droga působí, než dávku zvětšíte.

Nezbytný časový rozestup mezi IMAO a kontraindikovanými drogami:

Reversibilní IMAO: užíváte-li reverzibilní IMAO, konkrétně moklobemid, kteroukoli z rekreačních drog, před nimiž jste byli v předchozím textu varováni, můžete užít nejdříve po sedmi dnech po ukončení medikace. A obráceně: Pokud jste se sjeli některou z kontraindikovaných drog, počkejte nejméně sedm dní než začnete užívat IMAO. V případě dnes již neužívaných ireversibilních IMAO musel být odstup mezi ukončením medikace a užitím rizikové látky tři týdny. U ireversibilních IMAO jsou nutné časové rozestupy mnohem delší, ale tyto léky již nejsou v ČR registrovány.

5) Novější antidepresiva různých druhů

Venlafaxin 
Venlafaxin selektivně inhibuje zpětné vychytávání jak serotoninu tak noradrenalinu, proto je znám jako SNRI. Je účinný a má rychlejší nástup účinku než většina ostatních AD. Vyvolává fyzickou závislost a je třeba jej vysazovat velmi pozvolna.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Tyto drogy mohou být s venlafaxinem kombinovány bezpečně a jejich účinky nebudou znatelně ovlivněny.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Vzhledem k tomu, že DXM a venlafaxin jsou metabolizovány zčásti shodnými enzymy, jedná se o dosti nebezpečnou kombinaci a nedoporučuje se souběžné užívání těchto drog.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Viz SSRI. Extáze nefunguje, pokud užíváte venlafaxin. V žádném případě venlafaxin náhle nevysazujte, abyste si mohli „užít“ Extázi! Náhlé vysazení je spojeno s velmi vážnými abstinenčními příznaky!

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Amfetaminy mohou být užity souběžně s venlafaxinem relativně bezpečně. Účinek těchto drog by měl být normální. Kokain je také relativně bezpečný, nicméně někteří lidé užívající venlafaxin hlásí zvýšenou citlivost ke kokainu a jeho delší účinek. Ritalin užitý spolu s venlafaxinem může způsobit křeče, je proto třeba extrémní opatrnosti!

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Halucinogeny a venlafaxin mohou být kombinovány relativně bezpečně bez jakéhokoli znatelného ovlivnění účinku halucinogenu.
Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím jakéhokoli inhibitoru MAO (například harmalin) a proto také nekombinujte venlafaxin s ayahuascou – hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom!

Milnacipran
Mechanismus účinku 
Milnacipran selektivně inhibuje zpětné vychytávání jak serotoninu tak noradrenalinu, proto je znám jako SNRI. Až 90% inhibice.

Interakce s rekreačními drogami:
THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Milnacipran nemá tlumivý účinek, uvádí se, že neinteraguje s benzodiazepiny. Zdá se, že i ostatní kombinace by měly být bezpečné.

DXM (Dextromethorfan, Robitussin): Nemám dostatek informací, ale – jako v ostatních případech – jde nejspíš o nebezpečnou kombinaci.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Patrně viz SSRI. Extáze nefunguje u venlafaxinu a u milnacipranu, který je rovněž SNRI, asi nebude také fungovat. Nevysazujte léky, abyste si mohli vzít extázi. Nestojí to za to!

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Nemám dostatek informací. Vzhledem k tomu, že milnacipran má obecně málo lékových interakcí, půjde asi o bezpečnou kombinaci. Bez záruky!

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin): Nedostatek informací. Vzhledem k nízkému množství lékových interakcí milnacipranu snad bezpečné.

Nikdy nezesilujte účinek halucinogenů současným užitím jakéhokoli inhibitoru MAO (například harmalin) a neužívejte ayahuascu – hrozí potenciálně smrtelný serotoninový syndrom!

 

Mirtazapin

Je to novější AD s duálním mechanismem účinku – zvyšuje syntézu a uvolňovnání noradrenalinu a zvyšuje syntézu a uvolňovnání serotoninu. Má anxiolytické působení (proti úzkostem) a zkvalitňuje spánek.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Účinky těchto drog budou silnější než je obvyklé, protože umocňují sedativní účinky mirtazapinu. Buďte proto s těmito drogami opatrní a užívejte nízké dávky, dokud nezjistíte, jak droga s miratzapinem interaguje.

Ketamin: Účinek této drogy by neměl být mirtazapinem ovlivněn a není známo, že by se jednalo o nebezpečnou kombinaci.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Vzhledem k tomu, že část enzymů, které metabolizují DXM se podílejí i na odbourávání mirtazapinu, jedná se pravděpodobně o nebezpečnou kombinaci. Vyvarujte se souběžnému užívání DXM a mirtazapinu.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Užívání extáze je v kombinaci s mirtazapinem relativně bezpečné. Někteří uživatelé říkají, že efekt MDMA je při mirtazapinu slabší a potřebují k dosažení plného efektu 1/2 tablety navíc.

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Užívání stimulantů společně s mirtazapinem se zdá být relativně bezpečné. Nezdá se, že by mirtazapin ovlivňoval rekreační efekt stimulantů.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, Salvia divinorum): Zdá se, že halucinogeny působí v kombinaci s mirtazapinem mnohem silněji, buďte proto prosím velmi opatrní! Byla pozorována nebezpečná kombinace s houbičkami u osoby užívající mirtazapin. Užíváte-li mirtazapin, halucinogenů se vyvarujte nebo je alespoň dávkujte velmi opatrně. (Osobně znám člověka, u nějž jediná tableta mirtazapinu (nekombinovaná s žádnou drogou) spustila několikahodinový intenzivní (a nepříjemný) psychedelický stav. Jedná se ovšem asi o výjimečnou reakci na tento jinak velmi kvalitní lék. V souvislosti s hlášenou potenciací halucinogenů mirtazapinem je to však poměrně zajímavá informace. Pozn. Jaroslav A. Polák)

Reboxetin (a ostatní NARI) 

Reboxetin je první AD patřící do skupiny selektivních inhibotorů zpětného vychytávání noradrenalinu (NARI). Nepůsobí sedativně, nezhoršuje reaktivitu, nezvyšuje hmotnost.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Berete-li NARI, jsou účinky těchto drog silnější než normálně. Platí to zvláště o barbituátech. Začněte s nízkými dávkami, dokud nezjistíte, jak ve vašem případě interagují s NARI. Jinak je užití těchto drog s NARI bezpečné.

Ketamin: Účinek ketaminu by neměl být léky ze skupiny NARI ovlivněn a není známo, že by takto kombinace byla nebezpečná.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): Vzhledem k tomu, že jak NARI tak DXM jsou metabolizovány stejnými enzymy, je tato kombinace poměrně nebezpečná. Vyvarujte se souběžného braní NARI a DXM!

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): O této kombinaci není mnoho známo. Účinky se dostavují a zdá se, že je to bezpečné. Některé účinky MDMA jsou zesílené, jiné naopak oslabené. Fairnymph popisuje, že pociťoval vyšší teplotu a byl více zklidněn, než obvykle, a zatínání zubů a skřípání zuby, kterými obvykle příliš netrpí, byly poměrně silné. Byl z toho více „mimo“, měl problémy s motorikou, chůzí atd. Necítil se „stimulován“ a nezakoušel brnění v končetinách jako obvykle. Stále zažíval slušnou euforii a byl více společenský a mluvný. Dojezd byl nepříjemný (což u něj, jak popisuje, normálně nebývá) a zahrnoval bolest hlavy a čelistí.

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Ačkoli tato kombinace není (alespoň na základě dosavadních údajů) zvláště nebezpečná, nedoporučuje se kombinovat NARI s amfetaminy a ritalinem. Stimulační účinek těchto drog je NARI téměř úplně blokován. „Můžete vyšňupat tři lajny kvalitního pervitinu a za dvě hodiny usnout,“ píše Fairnymph. „Zatínání zubů, bolest hlavy a dojezd jsou příšerné. Dostavuje se jen velmi málo euforie a nežádoucí účinky jednoznačně přebijí jakékoli příjemné efekty.“ O kombinaci NARI a kokainu není nic známo, ale předpokládá se, že bude podobná jako v případě amfetaminů a ritalinu. Interakce s 4-MAR bude pravděpodobně mírnější a méně nepříjemná, možná, že NARI účinek 4-MAR neovlivní.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Nejsou známa žádná nebezpečí ohledně kombinace těchto drog a NARI.

 

Bupropion

Mechanismus účinku bupropionu není plně znám, je to inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI) a funguje také jako slabý inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Užívá se i při odvykání kouření a při chronických bolestech.
Může vyvolat epileptický záchvat (u 0,1% pacientů při dávkách do 300mg/den, 0,4% pacientů u dávek nad 400mg/den).

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Někteří lidé užívající bupropion říkají, že kombinace s alkoholem není dobrá, že jsou vůči alkoholu mnohem senzitivnější a rychle se opijí. Na druhou stranu existují i uživatelé bupropionu, kteří nepozorovali, že na ně alkohol působil jinak, než jak byli zvyklí. V každém případě je rozumné pít opatrně, pokud jste začali brát bupropion, a sledovat, co s vámi alkohol dělá. Ostatní tlumivé látky (opiáty, benzodiazepiny, barbituráty) a jsou pro uživatele bupropionu bezpečné.

Ketamin: Účinek ketaminu by neměl být bupropionem ovlivněn, jedná se zřejmě o bezpečnou kombinaci.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): O interakci bupropionu s DXM toho není mnoho známo, ale zdá se, že je to bezpečné. Opatrnost je však namístě, přinejmenším do doby, než bude známo více. Začínejte s nízkou dávkou.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): Zprávy o vlivu bupropionu na účinky extáze jsou různé. Někteří lidé, zvláště pokud se léčí s bipolární poruchou, říkají, že na ně MDMA účinkuje normálně. Jiní říkají, že účinky jsou o něco slabší než obvykle. A konečně jsou i takoví uživatelé, kteří pozorovali velké snížení účinku MDMA. Obecně lze říci, že většina lidí je schopna zažívat účinky extáze když užívají bupropion, ale k dosažení plného účinku potřebují vyšší dávku. Nicméně dokud nezjistíte, jak přesně na vás MDMA působí když užíváte bupropion, vezměte nejprve normální dávku MDMA. Pokud jste náchylní k epileptickému záchvatu, měli byste se kombinace MDMA a bupropionu vyvarovat, protože je tato kombinace může vyvolat.

Stimulanty: Amfetaminy(metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): Amfetaminy a ritalin je možné užívat souběžně s bupropionem, účinek není ovlivněn. Někteří lidé říkají, že kokain je v této kombinaci účinnější – efekt je lepší a trvá déle. Obecně lze říci, že všechny stimulanty je jeví v kombinaci s bupropionem jako bezpečné. Vzhledem k tomu, že tato kombinace může u náchylného člověka vyvolat epileptický záchvat, neměli byste tuto kombinaci užívat, pokud k němu máte sklon.

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Nejsou známa žádná nebezpečí, která by mohla tato kombinace způsobit.

Tianeptin

Tianeptin patří k novějším AD s odlišným mechanismem antidepresivního působení: paradoxně zvyšuje zpětné vychytávání serotoninu bez ovlivnění vychytávání, uvolňování nebo vazebnosti jiných neurotransmiterů. Tlumí odpověď osy hypotalamus – hypofýza – nadledviny, tím zvyšuje rezistenci na stres, zlepšuje adaptaci na nové, neočekávané situace, působí proti změnám chování způsobených stresem. Také obnovuje normální architekturu postižených struktur v mozku.

Interakce s rekreačními drogami:

THC (marihuana, hašiš): Patrně se jedná o bezpečnou kombinaci.

Alkohol, GHB (a související substance), benzodiazepiny (Xanax/Neurol, Lexaurin, Diazepam atd.), opiáty (heroin, kodein, vicodin atd.), barbituráty: Zdá se, že tyto drogy mohou být bez nebezpečí s tianepinem kombinovány.

Ketamin: Účinek této drogy může být tianepinem mírně zesílen; není známo, že by se jednalo o nebezpečnou kombinaci.

DXM (léky obsahující dextromethorfan, např. Robitussin, které ve vysokých dávkách působí jako anestetikum s účinky podobnými ketaminu, někdy (mnohem častěji v USA než v Evropě) se objevuje v tabletách označovaných jako „extáze“): O kombinaci DXM a tianepinu toho příliš známo není. Protože však taková kombinace nebezpečná být může, je třeba velké opatrnosti, dokud nebude známo více.

MDMA/Extáze (platí i pro MDA, MDEA etc): „Jediná osoba, o níž je mi známo, že užila současně extázi a tianepin (37,5 mg denně po dobu jednoho měsíce), jsem já sám,“ píše Fairnymph. „Byla to dobrá kombinace a tianepin bezpochyby zesílil účinky MDMA. Extázi jsem užil mnohokrát v různě vysokých dávkách a mohu říci, že toto byl nejsilnější zážitek, jaký jsem kdy na extázi měl. Vzal jsem si pro mě průměrnou dávku MDMA, která byla čistá a testovaná. Tianepin nezvýšil účinek natolik, aby to bylo nebezpečné, přesto však doporučuji opatrnost – určitě nebudete potřebovat více než 1 – 2 tablety.“

Stimulanty: Amfetaminy (metamfetamin/pervitin, adderall, dexedrin), ritalin (metylfenidat), kokain, 4-MAR (4-metylaminorex, někdy zvaný „led“ („ice“) či „euforie“): „I v tomto případě mohu poskytnout pouze osobní zkušenost,“ píše Fairnymph. „Užil jsem všechny tyto substance (s výjimkou 4-MAR) spolu s tianepinem a amfetaminy se jevily znatelně, ačkoli ne extrémně, silnější, kokain a metylfenidát působily normálně. Nezdá se, že by šlo o nebezpečnou kombinaci, ale nezapomeňte, že k dosažení intenzivního rauše bude stačit průměrná dávka amfetaminů.“

Halucinogeny (LSD, psilocybin/houbičky, tryptaminy, 2-ct-2,DPT, DMT etc, salvinorin A): Tianeptin a halucinogeny se zdají být bezpečnou kombinací. Psychedelické drogy se jeví o něco silnější než obvykle, ale jen o málo.

Neužívejte tianeptin společně s jakýmkoli inhibitorem MAO a neužívejte ayahuascu (která IMAO obsahuje). Je to nebezpečná kombinace!

6) Stabilizátory nálady (tymoprofylaktika)

Tyto léky jsou tvořeny jednak lithiem (Lithium carbonicum), jednak léky, které primárně slouží jako antiepileptika. Předepisovány bývají především lidem trpícím bipolární poruchou („maniodepresivní psychózou“) a jejich cílem je zabránit střídání depresivních a manických fází. O jejich interakcích s ilegálními drogami jsem toho příliš mnoho nezjistil a lze předpokládat, že mohou být velmi problematické!

Lithium carbonicum

Mechanismus účinku není z klinckého hlediska objasněn. O jeho biologických účincích toho víme mnoho, který z nich však má klinický dopad a význam, není dosud zcela jasně zodpovězeno. Má však prověřený účinek v léčbě akutní mánie a v oblasti prevence nových epizod mánie.

Lithium má řadu jak nepříjemných, tak zdraví ohrožujících, nežádoucích účinků, pacient užívající tuto látku musí být pravidelně sledován.

Interakce s rekreačními drogami:

Podařilo se mi zjistit, že velmi nebezpečná je kombinace s ketaminem, který zvyšuje litemii, tedy hladinu lithia v krvi, což může ohrozit zdraví a možná i život. Konzumace alkoholu by měla být přinejmenším značně snížena. O lithiu se dále uvádí, že v případě závislosti na alkoholu či jiných drogách snižuje nutkání k požití drogy a preventivně brání vzniku euforie a labilitě nálad po některých drogách, jmenovitě alkoholu a psychostimulanciích. Lithium tedy patrně snižuje či ruší účinky extáze, pervitinu a dalších stimulantů.

Nebezpečná je interakce s benzodiazepiny, zvláště to platí pro alprazolam (toxicita) a klonazepam (neurotoxicita), v menší míře pro diazepam (způsobuje snížení tělesné teploty). Na toto nebezpečí by měl psychiatr předepisující lithium upozornit.

 

Antiepileptika karbamazepin, valproát sodný/valpromid

Primárně jsou určené k léčbě epilepsie, ale užívají se i při léčbě bipolární poruchy, protože mírní jak manické, tak depresivní epizody. Mají četné nežádoucí účinky. Nesmějí se podávat současně s IMAO. Snižují toleranci k alkoholu a dalším tlumivým látkám, jimž by se měl pacient užívající tyto léky, vyhýbat. Zvláště valproáty mají četné lékové interakce s některým antidepresivy – sérové koncentrace valproátu zvyšuje např. fluoxetin, fluvoxamin, bupropion a antipsychotika (léky určené k terapii psychóz). Kombinace těchto antiepileptik s dalšími rekreačními drogami se mi nepodařilo zjistit, bezpochyby je třeba opravdu velké opatrnosti a vyhýbat se tlumivým látkám.

Lamotrigin

Antiepileptikum III. generace. Mechanismus účinku není přesně znám. Má nejméně lékových interakcí z antiepileptik užívaných jako stabilizátory nálady. Měl by tedy být bezpečnější než karmamazepin a valproát, nicméně i zde je třeba velké opatrnosti!

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Původní text zveřejnil Fairnymph 29. 3. 2002 a doplnil jej 24. 11. 2003. Některé údaje doplnil, upravil, aktualizoval a českému prostředí přizpůsobil Jaroslav A. Polák v listopadu 2010. Jak již bylo uvedeno, jedná se v některých případech o nedostatečně ověřené informace, proto prosím – chcete-li nějakou drogu spolu s antidepresivem, které užíváte – zkombinovat, buďte opatrní a užijte přinejmenším zpočátku nízkou dávku i v případech, kdy autor označuje kombinaci za bezpečnou. Vyvarujte se všech kombinací označených jako nebezpečné a pokud možno i kombinací, o nichž není mnoho známo – váš život či zdraví za takový experiment rozhodně nestojí. Nevysazujte sami, tj. bez konzultace s lékařem, žádné antidepresivum – a už vůbec ne náhle! Pokud to váš vztah s psychiatrem umožňuje, netajte před ním, že užíváte (či míníte užívat) jakékoli drogy. Pravděpodobně s tím nebude souhlasit, ale pokud vás nepřesvědčí, že byste se měli drog vystříhat, může vám nabídnout aktuálnější informaci, než jaké jsou obsaženy v tomto článku.