Schwarzenberg a Coca Cola aneb Hodnoty? Probůh, jaké?

Součástí mediálního obrazu Karla Schwarzenberga je také údajný „návrat k hodnotám“, případně „návrat k havlovským hodnotám“. Rád bych ukázal, že pan Schwarzenberg se má k hodnotám podobně, jako Coca Cola či cigarety Marlboro.

Možná se mýlím a něco mi uniká, ale opravdu netuším, jak to s těmi hodnotami vlastně je. Nechci tím tvrdit, že je to člověk, který žádné hodnoty nemá či nevyznává, nicméně na tom by nebylo nic výjimečného. Václav Havel, ať už jeho dějinnou roli hodnotíme jakkoli, byl v tomto směru zcela zřetelný – určité hodnoty zastával jako disident, posléze se jim z mého pohledu do značné míry zpronevěřil, nicméně mu nelze upřít, že nositelem hodnot byl. Zasloužil si být symbolem a byl jím právem (v tomto směru shledávám nechutným jeho současný kýčovitý kult).

Ale stařičký kníže nevykonal nic, co by mu dalo v mých očích právo být výkladní skříní nějakých pozitivních hodnot. Před listopadem 89 spolupracoval s disidenty, po převratu se pohyboval v české politice, přičemž byl spojen hned s několika různými politickými subjekty, aby se nakonec stal Kalouskovým „trojským koněm“ ve volbách roku 2010, kdy se TOPce podařilo prodat jej voličům jako symbol budoucnosti a změny politiky k lepšímu, což byl, uznávám, opravdu husarský kousek. Dnes se opakuje stejný scénář a Karel Schwarzenberg je opět servírován voličům jako symbol slušnosti a budoucnosti. A část voličů jej skutečně žere.

Problém je, že celý ten soubor emotivních asociací, jehož je dosahováno kombinací šlechtickosti, invokacemi Havla a paradoxní „punkovou“ reklamou (takže je současně prodávána konzervativnost i progresivismus!), je na pana Schwarzenberga prostě „přilepen“ stejně, jako typické americké vánoce na Coca Colu a „skejťácká“ generation next na Pepsi Colu. Jenže ani jedna z těchto dvou přeslazených limonád nemá sama o sobě nic společného ani s vánocemi, ani s budoucností. Podobně nemají (původně dámské!) cigarety Marlboro nic společného s duchem Divokého západu.

Marketingovému týmu TOP09 se tedy podařilo udělat z Karla Schwarzenberga „značku“ a zdá se, že je dokonce na více použití.

Mé podezření, že v případě Karla Schwarzenberga to s těmi hodnotami moc žhavé nebude, prostě vychází se zjevného faktu, že se tomu propůjčil. Já bych rozhodně odmítl, kdyby se mě někdo snažil změnit z autentického člověka v pozlátko, v efektní, ale jen povrchní symbol, byť distribuovaný v zajímavém popartovém stylu.

Ať je Miloš Zeman jaký chce, je svůj. Zastává jasně formulované hodnoty, s nimiž z části výrazně nesouhlasím, ale jsem si jist, že nejsou výsledkem analýz těch či oněch marketérů. Není ničí loutkou, dělá to, co ho baví, rád bojuje a umí prohrávat. Se Zemanovými hodnotami mohu souhlasit (například s keynesiánstvím) polemizovat (třeba s jeho antiislamismem), mohu je i zcela odmítnout (souhlas s „preventivními útoky“), ale jsou to hodnoty, které skutečně zastává a propaguje. Může si za nimi stát.

Hodnoty Karla Schwarzenberga, pokud to nejsou tytéž hodnoty, jež zastává Miloslav Kalousek, neznám – a obecné fráze mě věru nepřesvědčí. Nevidím sebemenší důvod věřit, že by nebyl na Hradě pouhým Kalouskovým emisarem. Kdyby se pan Schwarzenberg během více než dvou let vlády, jíž právem nedůvěřuje většina občanů, chtěl nějak vymezit a aplikovat nějaké ty hodnoty, udělal by to. Kdyby byl schopen udělat si pořádek ve straně, kterou vede, udělal by to. Nic takového se však nestalo, je tudíž buď proradný, lhostejný nebo neschopný; nic z toho není právě vhodnou vlastností prezidenta republiky a nevidím tudíž sebemenší důvod věřit, že by jeho zvolením prezidentem České republiky došlo v tomto směru k sebemenší změně.